Nejnovější výukové materiály pro aplikaci InDesign naleznete na stránce Výuková videa pro aplikaci InDesign.

Formáty EPUB

Články

Články představují jednoduchý způsob vytváření vztahů mezi položkami stránky. Tyto vztahy jsou použity k definování obsahu pro export do formátů EPUB, HTML nebo přístupného PDF a pro definici pořadí obsahu.

Panel Články s rozevírací nabídkou voleb
Panel Články s rozevírací nabídkou voleb

Další podrobnosti naleznete v části Články(CS5.5)

Připojené články

Připojené články Adobe InDesign CS5.5 usnadňují správu více verzí článku nebo textového obsahu v témže dokumentu.

Podrobnější informace viz Propojený obsah.

Volby exportu objektu

Volby exportu objektu se používají k zadání parametrů exportu potřebných pro export do různých formátů, například EPUB, HTML a přístupných PDF. Volby exportu objektu se vztahují jak na textové a grafické rámečky, tak na skupiny. Volby exportu objektu se zadávají pro jednotlivé objekty nebo pro skupiny a mohou přepsat globální nastavení exportu. Vyberte možnost Objekt > Volby exportu objektu.

Dialogové okno Volby exportu objektu
Dialogové okno Volby exportu objektu

Další podrobnosti naleznete v části Volby exportu objektu (CS5.5)

Mapování stylů na tagy exportu

Odstavcové a znakové styly mají novou dílčí vlastnost – exportování značek. Tagování exportu umožňuje definovat, jak budou styly aplikace InDesign označeny ve výstupu HTML/EPUB nebo v tagovaném dokumentu PDF.

Dialogové okno Styl odstavců s volbami tagování exportu
Dialogové okno Styl odstavců s volbami tagování exportu

Integrace se sadou Adobe Digital Publishing Suite

Pro vytváření interaktivních publikací s atraktivním vzhledem jsou v aplikaci InDesign obsaženy panely Tvůrce folia a Vytvoření překrytí. Tyto panely lze použít pro vytváření digitálních publikací, označovaných jako folia.

Pracovní postupy v aplikacích InDesign a Digital Publishing Suite
Pracovní postupy v aplikacích InDesign a Digital Publishing Suite

Stručný přehled tohoto řešení naleznete v části Přehled sady Digital Publishing Suite. Další informace o vytváření digitálních publikací pro mobilní zařízení viz www.adobe.com/go/learn_dps_help_cz.

Vylepšený export do formátů EPUB a HTML

Aplikace InDesign CS5.5 obsahuje přepracované řešení exportu do formátů EPUB a HTML, které nabízí několik vylepšení pracovního postupu exportu do formátu EPUB.

Viz Export obsahu do formátu EPUB a Export obsahu do formátu HTML.

Některé z těchto funkcí jsou uvedeny níže:

 • Obecné volby exportu: Definice okraje knihy a určení pořadí čtení pomocí pořadí článku.

 • Volby exportu obrazů: Definice nastavení rozlišení PPI a velikosti; přidána byla také podpora obrazů PNG. Můžete také zadat nastavení zarovnání obrazu, mezery před a za obrazy a vložit konce stránek.

 • Volby exportu obsahu: Rozdělení dokumentu podle stylů odstavců, vylepšení do poznámek, odstranění měkkých konců řádků.

Volby exportu do formátu EPUB
Volby exportu do formátu EPUB

 • Tagy zvuku a videa v HTML: Umístěné zvukové soubory a soubory videa h.264 jsou uzavřeny v tazích HTML5 <audio> a <video>. Rostoucí počet prodejců hardwaru a softwaru nyní podporuje audio a video tagy HTML5.

 • Funkce jazyka J: Podpora svislého textu a znaků Ruby.

 • Přidána podpora dílčích seznamů: Dílčí seznamy formátované pomocí automatických odrážek nebo automatického číslování aplikace InDesign jsou reprezentovány jako vnořené řazené či neřazené seznamy.

 • Záhlaví a zápatí tabulek: Záhlaví a zápatí tabulek jsou exportována do formátu EPUB a HTML.

 • Obsah: Obsah aplikace InDesign je nyní součástí exportu do formátu EPUB a nikoli manifestu NCX.

 • Datum publikování: Hodnota metadat data publikování je nyní automaticky vkládána. Další data, jako jsou například autor a klíčová slova, zadaná pomocí nabídky Soubor > Informace o souboru, se také exportují do souboru EPUB.

Použitelnost a produktivita

Rozšíření PDF

Byla přidána podpora pro verzi PDF/X-4:2010. Verze PDF/X-4:2010 je identická se starší verzí PDF/X-4:2008, ale byla uvolněna některá omezení týkající se způsobu určování vrstev v PDF. Tato změna umožňuje aplikaci InDesign CS5.5 vytvářet v exportovaném souboru PDF vrstvy a zajišťuje kompatibilitu s verzí PDF 1.6. Kromě podpory vrstev umožňuje PDF 1.6 jako volbu pro barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi také kompresi JPEG2000.

Pokud jste dříve používali pro certifikaci souborů odesílaných do tiskárny formát PDF/X-4:2008, nebude se ve vašem pracovním postupu nic měnit.

Poznámka:

Výchozí nastavení dokumentů Adobe PDF [PDF/X-4:2008] bylo zachováno, ale bylo aktualizováno tak, aby používalo specifikaci PDF/X-4:2010 a nedošlo tak k přerušení vašeho stávajícího pracovního postupu.

Přetažení ukotvených objektů

Existující objekt můžete nyní přetažením do textového rámečku ukotvit. Přetáhněte modrý čtverec poblíž pravého horního rohu do umístění, kde jej chcete ukotvit.

Přetažení ukotvených objektů
Přetažením modrého čtverce můžete ukotvit objekt

Lepší podpora tagů PDF

Vytvářejte přístupné dokumenty PDF pro aplikace Adobe Acrobat, Adobe Reader a další programy, například programy pro čtení z obrazovky. Aplikace InDesign automaticky přidává tagy k následujícím položkám:

 • Tabulky a vnořené tabulky


  Tagy tabulek v exportovaném PDF

 • Seznamy a vnořené seznamy


  Tagy seznamů v exportovaném PDF

 • Poznámky pod čarou


  Tagy poznámek pod čarou v exportovaném PDF

 • Hypervazby


  Tagy hypervazeb v exportovaném PDF

Poznámka:

Tagy THead, TBody a TFoot jsou respektovány jen při exportu do PDF verze 1.5 nebo vyšší

Informace o exportu do PDF najdete v částech Export do PDF pro tisk a Vytváření interaktivních dokumentů pro formát PDF.

Rozšíření PDF

Byla přidána podpora pro verzi PDF/X-4:2010. Verze PDF/X-4:2010 je identická se starší verzí PDF/X-4:2008, ale byla uvolněna některá omezení týkající se způsobu určování vrstev v PDF. Tato změna umožňuje aplikaci InDesign CS5.5 povolit vytváření vrstev v exportovaném PDF a přináší kompatibilitu s formátem PDF 1.6. Kromě podpory vrstev umožňuje PDF 1.6 jako volbu pro barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi také kompresi JPEG2000.

Pokud jste dříve používali pro certifikaci souborů odesílaných do tiskárny formát PDF/X-4:2008, nebude se ve vašem pracovním postupu nic měnit.

Poznámka:

Výchozí nastavení dokumentů Adobe PDF [PDF/X-4:2008] bylo zachováno, ale bylo aktualizováno tak, aby používalo specifikaci PDF/X-4:2010 a nedošlo tak k přerušení vašeho stávajícího pracovního postupu.