Přehled funkcí | InDesign | Verze z roku 2018

Zjistěte, co je nového ve verzích aplikace InDesign CC z roku 2018.

Sloučení okrajů odstavců

Novinky ve verzi z března 2018

Pomocí funkce Okraj odstavce můžete nyní vytvářet okraje, které obklopují více odstavců. Pokud vytváříte okraje odstavců a chcete sloučit okraje dvou po sobě následujících odstavců, které mají nastaveny stejné vlastnosti okrajů a stínování, vyberte možnost Spojit sousedící okraje a stínování se stejnými nastaveními.

Sloučení okrajů a stínování odstavců

Další informace naleznete v tématu Formátování odstavců.

Obsáhlejší analytické údaje pro dokumenty Publish Online

Novinky ve verzi z března 2018

Nyní můžete sledovat analytické údaje, jako jsou doba čtení, průměrná doba čtení a rozdělení zařízení podle zobrazení uživateli, pro každý dokument Publish Online.

Používání zkratek aplikací Photoshop a Illustrator v aplikaci InDesign

Novinky ve verzi z března 2018

Nyní můžete v aplikaci InDesign používat klávesové zkratky aplikace Photoshop nebo Illustrator. Pokud máte ve svém systému nainstalovánu aplikaci Illustrator nebo Photoshop, zobrazí se po spuštění aplikace InDesign a vytvoření nového dokumentu zpráva týkající se používání zkratek aplikace Photoshop nebo Illustrator.

Pokud chcete vybrat zkratky aplikace Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop či se vrátit k používání výchozích zkratek aplikace InDesign, vyberte možnosti Úpravy > Klávesové zkratky.

Zkratky aplikací Photoshop a Illustrator v aplikaci InDesign

Export dokumentu jako samostatných stránek ve formátu PDF

Novinky ve verzi z března 2018

Nyní máte při exportu dokumentu aplikace InDesign jako souboru PDF možnost vytvořit samostatné soubory PDF pro jednotlivé stránky nebo dvojstránky. Při exportu do Adobe PDF vyberte možnost Vytvořit samostatné soubory PDF.

Vytváření samostatných souborů PDF

Další informace naleznete v části Dynamické dokumenty PDF.

Nová přednastavení pro mobilní zařízení

Novinky ve verzi z března 2018

Do dialogového okna Nový dokument byla přidána nová přednastavení pro mobilní telefony a tablety. Nyní můžete používat přednastavení pro mobilní zařízení iPhone X, iPhone 8, Google Pixel a další.

Nová přednastavení pro mobilní zařízení

Další vylepšení (verze z března 2018)

 • Nyní můžete upravit hexadecimální hodnotu přímo z panelu Barvy, takže již nemusíte otevírat dialogové okno Výběr barvy.

  Úprava hexadecimální hodnoty na panelu Barvy

 • Při vytváření křížového odkazu můžete k vyhledání určitého odstavce ze seznamu odstavců použít panel vyhledávání. Podporovány jsou následující typy vyhledávání:

  • Hledat od začátku – Příslušná sekvence se vyhledává od začátku odstavce.
  • Hledat všude – Příslušná sekvence se vyhledává na libovolném místě v odstavci.
 • Nyní můžete při vytváření nového dokumentu zobrazit v dialogovém okně Nový dokument jeho náhled, který bude zahrnovat vámi provedené změny. Pokud chcete před kliknutím na tlačítko Vytvořit zkontrolovat, jak bude dokument vypadat na základě aktuálních nastavení, vyberte v dialogovém okně Nový dokument možnost Náhled.

  Náhled

 • Soubor IDML si při otevření v aplikaci InDesign zachová svůj název.

Poznámky na konci

Novinka ve verzi z října 2017

Nyní můžete přidávat poznámky na konci a rychle odkazovat na anotace v dlouhých dokumentech. Poznámky na konci můžete buď přidávat do dokumentu, nebo do článku. Pro dokument se vytvoří jeden rámeček poznámky na konci. Rovněž můžete řídit číslování, formátování a rozvržení poznámek na konci. Automaticky se upravuje číslování na základě změny uspořádání poznámek na konci v textu.

Nyní lze pomocí volby importu také importovat textový dokument s poznámkami na konci. Všechny poznámky na konci se importují a přidají do nového textového rámečku.

Další informace naleznete v tématu Poznámky na konci.

Okraj odstavce

Novinka ve verzi z října 2017

Okraje odstavce vám umožňují vytvářet okraje kolem jednoho nebo více odstavců. Návrhy rohů je možné upravovat, a zvýrazňovat tak odstavce nádhernými efekty.

Další informace naleznete v tématu Formátování odstavců.

Styly šířky a výšky objektů

Novinka ve verzi z října 2017

Pomocí stylů objektů lze nastavovat a upravovat velikost objektů a jejich pozici na stránkách dokumentu. Pomocí stylů objektů je možné snadno měnit šířku a výšku či upravovat pozici více objektů v dokumentu.

Dialogové okno Styl objektu nyní nabízí možnost vybrat a nastavit požadované hodnoty pro pozici (souřadnice X a Y) a velikost (výška a šířka) pro objekt.

Tato volba je k dispozici jako položka Velikost a pozice v dialogovém okně Styl objektu.

Velikost

Pro velikost jsou k dispozici tři volby:

 • Pouze šířka
 • Pouze výška
 • Výška a šířka

Výšku a šířku lze nastavit na základě výběru provedeného z těchto voleb.

Pokud vyberete volbu Pouze šířka, budete moci upravovat jen šířku. Možnost úpravy výšky nebude dostupná.

Poloha

Podobně jsou k dispozici tři volby pro pozici:

 • Pouze X
 • Pouze Y
 • X a Y

Souřadnice X a Y lze nastavit na základě výběru provedeného z těchto voleb.

Pokud vyberete volbu Pouze X, budete moci upravovat jen hodnotu X. Možnost úpravy hodnoty Y nebude dostupná.

Velikost a pozici objektu rovněž můžete pomocí nástroje kapátko použít na jiný objekt. Dvakrát klikněte na nástroj kapátko a zvolte možnost Volby transformace (ve výchozím nastavení zakázáno). Pokud nyní kliknete na libovolný objekt, nástroj kapátko přebírá velikost a pozici objektu, které lze použít na jakýkoli jiný objekt.

Volby transformace

Integrace slovníku Duden (pouze němčina)

Novinka ve verzi z října 2017

Duden, spolehlivá značka německých slovníků, je nyní nativně integrován do aplikace InDesign. Nyní můžete používat slovník Duden pro přesnější dělení slov a kontrolu pravopisu.

Další informace naleznete v tématu Slovník Duden.

Přidání a sdílení textových datových zdrojů pomocí Creative Cloud knihoven

Novinka ve verzi z října 2017

Textové objekty z dokumentů aplikace InDesign nyní můžete přidávat do Creative Cloud knihoven a následně je sdílet s ostatními uživateli a mezi aplikacemi. Textové datové zdroje v knihovně si uchovávají styly znaků/odstavců a jiné atributy, které na ně byly původně použity. Textové datové zdroje v knihovnách můžete opětovně používat napříč dokumenty aplikace InDesign či Illustrator. Pokud jsou však na textové objekty použity efekty a vzhledy, musíte je přidat do knihovny jako grafické datové zdroje, jinak by o ně přišly.

Další informace naleznete v části Creative Cloud knihovny v aplikaci InDesign.

Funkce související s písmy

Vylepšeno ve verzi z října 2017

Výsledky vyhledávání můžete upřesnit filtrováním písem podle klasifikace, například patkové, bezpatkové nebo ručně psané.

Písma můžete také vyhledávat podle vizuální podobnosti. Písma, jejichž vizuální vzhled se nejvíce blíží hledanému písmu, se zobrazí na začátku výsledků hledání. Pruh se stavem v přední nabídce zobrazuje informace o použitých filtrech.

Další informace naleznete v části Uspořádání a filtrování písem.

Další zjednodušení přístupu k formátu PDF

Vylepšeno ve verzi z října 2017

V této verzi aplikace InDesign CC bylo provedeno několik vylepšení zjednodušení přístupu k formátu PDF při exportu. Následující podpora tagování byla představena v exportech souborů PDF.

Alternativní text:

Dříve nebylo možné tagovat nativní objekty a grafiku v aplikaci InDesign jako obrázky. Nyní je alternativní text přidaný do grafiky exportován do tagovaného souboru PDF a příslušný alternativní text bude číst čtečka obrazovky pro grafiku.

Tagování na úrovni skupiny:

Aplikace InDesign nyní podporuje tagování na úrovni skupiny, když je skupině poskytnut alternativní text. Nyní lze seskupené entitě v aplikaci InDesign přidat alternativní text, který bude tagován jako obrázek v exportovaném souboru PDF.

Podpora pro poznámku pod čarou:

Nyní je podporováno správné tagování poznámek pod čarou v tagovaném souboru PDF.

Tagování zřetězených textových rámečků a zřetězených skupin:

Byla přidána podpora pro tagování ukotvených objektů, jež nebyla dříve k dispozici. Nyní se tagy pro zřetězené rámečky a zřetězené skupiny zobrazí v exportovaném souboru PDF.

Tagování hlavní stránky

Žádný objekt na hlavní stránce není tagován v exportovaném souboru PDF a má tag artefaktu v panelu obsahu aplikace Acrobat. Potlačení položek hlavní stránky zobrazí tagy položek stránky v exportovaném souboru PDF.

Tagování rejstříku:

Dříve jste mohli vytvořit rejstřík, ale tag rejstříku se neexportoval do PDF. To lze nyní provést a tagování rejstříku, které bylo dříve mapováno jako role odstavce, je nyní mapováno pouze pro rejstřík.

Jazyk tagu seznamu:

Dříve byl jazyk tagu seznamu v exportovaném PDF implicitně nastaven na angličtinu. Nyní se do tagovaného PDF exportuje správný jazyk seznamu podle nastavení uživatele.

Tagování seznamu:

Dříve byla struktura tagu vnořeného seznamu obsažena v položce LBody primárního seznamu, jež se nesprávně četla. Nyní je implementována správná struktura tagování vnořeného seznamu.

Tagování popisku:

Produkt InDesign nyní podporuje tagování živého popisku. Obrázku označenému pomocí živého popisku je přiřazen tag popisku jako podřízený prvek tagu obrázku.

Obsah:

Je implementována podpora pro strukturu tagování obsahu, jež byla dříve mapována na tagování odstavce. Nyní je pro obsah obsahující hypertextové odkazy povinné, aby měl tagy.

Vylepšení exportu do HTML

Vylepšeno ve verzi z října 2017

V dialogovém okně exportu do HTML je nyní možnost, která aplikaci InDesign říká, že do HTML nemá zahrnovat třídy. Během exportu do HTML se odeberou atributy class a id obsažené v tagu. Rovněž se v HTML odstraní všechny nadbytečné tagy div, aby očistil HTML kód a odstranilo se zbytečné seskupování obsahu.

Další informace najdete v článku Export obsahu do HTML.

Dialogové okno Nový dokument pro verze pro oblast MENA (Blízký východ a severní Afrika)

Novinka ve verzi z října 2017

Nyní při vytváření dokumentu ve verzi aplikace InDesign pro oblast MENA (Blízký východ a severní Afrika) již nemusíte začínat s prázdným dokumentem, ale můžete si zvolit z celé řady šablon, jež byly dříve k dispozici pouze pro sady západních jazyků. To zahrnuje arabštinu, hebrejštinu a francouzštinu (marockou).

Nové dialogové okno otevřete některým z následujících postupů:

 • Vyberte možnost Soubor > Nový.
 • Použijte následující klávesovou zkratku:
  • (Mac) Cmd+N
  • (Windows) Ctrl+N

Další vylepšení (Verze z října 2017)

 • Aplikace InDesign nyní umožňuje přidat nebo posunout políčka přechodů do skupiny barev. Políčko přechodů lze vytvořit přímo ve skupině barev nebo můžete přetáhnout stávající políčko do skupiny barev.

 • Volba pro odstranění vynuceného zalomení řádku při generování obsahu je nyní dostupná.

  Odstranit vynucené zalomení řádku

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.