Seznamte se s novými funkcemi a vylepšeními v aplikaci InDesign ve verzi ze srpna 2020 (verze 15.1.2) i dalších dřívějších verzích.
Import formátu SVG

Import formátu SVG

Podpora importu souborů SVG v aplikaci InDesign. 

Linky sloupců

Linky sloupců

Podpora linií sloupců ve vícesloupcovém textovém rámečku.

Obrácená kontrola pravopisu

Obrácená kontrola pravopisu

Určete směr nebo pořadí, ve kterém aplikace InDesign prohledává text v dokumentu kvůli pravopisným chybám.

Hledání podobných obrázků

Hledání podobných obrázků

Získejte přímý přístup ke grafickým datovým zdrojům podobným těm, které jsou umístěny v dokumentu.

Podpora jazyků jihovýchodní Asie

Další jazyky

Podpora pěti nových písem jihovýchodní Asie.

Proměnná písma

Proměnná písma

Podpora pro proměnná písma.

Adobe Asset Link

Propojování datových zdrojů Adobe

(Platí pro firemní uživatele)

Umožňuje přímý přístup k obsahu uloženému na serveru AEM Assets a jeho úpravy, aniž by bylo nutné opustit aplikaci InDesign.

Domovská obrazovka

Výukové zdroje v aplikaci

Nové samoobslužné zdroje dostupné v aplikaci InDesign, které vám pomohou začít.

Sloučení dat

Sloučení dat

Obsahuje lepší funkce pro uživatele.

EOL přehrávače Flash Player

Odstranění formátů Flash

Protože Flash Player brzy skončí, aplikace InDesign nebude nadále podporovat soubory formátu Flash.

v1artboard_1_copy14

Podpora při řešení potíží v aplikaci

Podpora pro řešení potíží, na které narazíte při otevírání nebo ukládání souborů.

Stabilita produktu

Stabilita a výkonnost

Vyšší stabilita produktu, efektivita aplikace a vylepšené uživatelské prostředí.

Nové funkce ve verzi 15.1.2 ze srpna 2020

Verze aplikace InDesign ze srpna 2020 přináší následující nové funkce a vylepšení: 

Editor textů (Beta)

Zobrazení anotací v aplikaci InDesign
Editor textů (Beta)

Editor textů (Beta) je jednoduchou alternativou umožňující rychlejší psaní textu, když při něm dochází k prodlevám. Stačí při psaní v textovém poli spustit Editor textů (Beta) a pokračovat v psaní v novém okně, nyní už bez dalšího zpoždění. 

Editor textů (betaverze) představuje experimentální funkci, která je k dispozici ve vybraných zeměpisných oblastech a pro vybranou skupinu uživatelů. 

Další informace najdete v tématu Použití Editoru textů (Beta).

Vylepšení panelu Hodnocení

Přímo z aplikace InDesign můžete využívat pracovní postupy vylepšeného panelu Hodnocení a efektivně řešit komentáře. 

Další informace najdete v tématu Spravujte zpětnou vazbu ke sdíleným dokumentům.

Nové funkce ve verzi 15.1 z června 2020

Verze aplikace InDesign z června 2020 přináší následující nové funkce a vylepšení: 

Sdílet kvůli hodnocení

sdílet kvůli hodnocení

Zahajte recenzi návrhu tím, že jej nasdílíte k recenzi z aplikace InDesign bez nutnosti použití jiných nástrojů. Recenzenti mohou ke sdíleným dokumentům přidávat komentáře ve svém webovém prohlížeči. Spravujte komentáře recenzentů z řad zúčastněných stran v aplikaci InDesign a řešte je. 

Další informace najdete v tématu Sdílení a spolupráce na dokumentech aplikace InDesign.

Automaticky aktivovat písma Adobe Fonts

automatická aktivace chybějících písem

Aplikace InDesign nyní automaticky vyhledává a aktivuje chybějící písma v dokumentech pomocí služby Adobe Fonts. Stav aktivace chybějících písem můžete také kontrolovat na panelu Úlohy v pozadí. Ve výchozím nastavení je automatická aktivace písem Adobe Fonts v aplikaci InDesign zakázána. Můžete ji povolit v dialogovém okně Předvolby.

Další informace naleznete v části Automatická aktivace písem Adobe Fonts

Umístění videa z adresy URL

umístit soubor s videem z adresy URL

Umístí soubor videa z platné adresy URL. Ve vyexportovaném souboru PDF se video pak spustí jako streamované video. Video musí být platný soubor s kódováním H.264 (například MP4 nebo MOV). Před adresu URL nezapomeňte přidat http://. 

Další informace naleznete v části Umístění souboru videa z adresy URL

Stabilita a další vylepšení

Chceme vám poskytovat stabilní a lepší produkt v každém vydání.

Toto vydání přináší vyšší výkon aplikace, lepší stabilitu, plynulejší pracovní postupy a bohatší uživatelské prostředí. 

Další informace najdete v tématu Opravené problémy.

Oprava stability a vylepšení ve verzi 15.0.3 z března 2020

Verze aplikace InDesign z března 2020 (15.0.3) přináší následující opravy a vylepšení stability.

Nové funkce ve verzi 15.0.2 z února 2020

Verze aplikace InDesign z února 2020 přináší následující nové funkce a vylepšení: 

Skripty komunity

Aplikace InDesign nově nabízí i skripty, které byly vytvořeny komunitou InDesign. Tyto skripty najdete na panelu Skripty v části Komunita

  • InsertTypographerQuote
  • ClearOverrides
  • UnicodeInjector
  • SnapMarginsToTextFrame
  • BreakTextThread

Další podrobnosti najdete v tématu Skripty komunity.

Stabilita a další vylepšení

Chceme vám poskytovat stabilní a lepší produkt v každém vydání.

Toto vydání přináší vyšší výkon aplikace, lepší stabilitu, plynulejší pracovní postupy a bohatší uživatelské prostředí. 

Další informace najdete v tématu Opravené problémy.

Linky sloupců
Linky sloupců

Připojte se ke konverzaci.

Ask the community

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe InDesign. Budeme rádi za vaši účast.


Předchozí verze aplikace InDesign