החלת הילה פנימית או חיצונית

 1. בחר אובייקט או קבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers).

 2. בחר Effect ‏> Stylize ‏> Inner Glow או Effect ‏> Stylize ‏> Outer Glow.

 3. לחץ על ריבוע התצוגה המקדימה של הצבע שליד תפריט מצב המיזוג לקביעת צבע ההילה.

 4. קבעו אפשרויות נוספות ולחץ על הלחצן OK:

  Mode

  קביעת מצב המיזוג של ההילה.

  Opacity

  קביעת אחוזי האטימות הרצויים להילה.

  Blur

  קביעת המרחק הרצוי ממרכז או מקצה הבחירה להחלת טשטוש.

  Center (ב-Inner Glow בלבד)

  החלת הילה הבוקעת ממרכז הבחירה.

  Edge (ב-Inner Glow בלבד)

  החלת הילה הבוקעת מהקצוות הפנימיים של הבחירה.

  הערה:

  כשמרחיבים אובייקט המשתמש באפקט של הילה פנימית, ההילה הפנימית מתגלה כמסיכת אטימות. אם מרחיבים את האובייקט המשתמש בהילה חיצונית, ההילה החיצונית הופכת לאובייקט רסטר שקוף.

ריכוך קצוות של אובייקט

 1. בחר את האובייקט או הקבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers).

 2. בחר Effect ‏> Stylize ‏> Feather.

 3. קבע את המרחק להתפוגגות האובייקט מאטימות מלאה לשקיפות, ולחץ על הלחצן OK.

  אובייקט מקורי שנבחר (משמאל) ולאחר שימוש באפקט של ריכוך קצוות (מימין)
  אובייקט מקורי שנבחר (משמאל) ולאחר שימוש באפקט של ריכוך קצוות (מימין)