קיצורי מקשים מסייעים לייעל את העבודה ב-Illustrator. ניתן להשתמש בקיצורי המקשים הנכללים ב-Illustrator, או להוסיף ולהתאים אישית קיצורי מקשים בהתאם לצרכים המיוחדים שלך.

Illustrator מאפשר לעיין ברשימת קיצורי מקשים, וכן לערוך וליצור קיצורי מקשים. תיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts משמשת כעורך קיצורי מקשים, וכוללת את כל הפקודות התומכות בקיצורי מקשים, שחלקן אינן נכללות בערכת קיצורי המקשים של ברירת המחדל.

ניתן להגדיר ערכות קיצורי מקשים משלך, לשנות קיצורי מקשים בודדים בערכה, ולעבור בין ערכות של קיצורי מקשים. לדוגמה, ניתן ליצור ערכות נפרדות למרחבי עבודה שונים שנבחר בתפריט Window‏ >Workspace.

אם שמרת בעבר ערכה של קיצורי מקשים שאינה ערכת ברירת המחדל, קיצורי המקשים מאוחסנים בקובץ ‎.kys בתיקיית ההעדפות של Illustrator. ניתן להעתיק קובץ זה לאותו מיקום (בתיקיית ההעדפות של Ai) במחשב החדש. לאחר מכן ניתן לבחור ערכה זו מתוך תיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts של Illustrator.

ניתן להשתמש באותו קובץ ‎.kys בפלטפורמות שונות כל עוד הקיצורים השונים חוקיים בפלטפורמות אלה.

להלן המיקומים שבהם נשמרים קיצורי המקשים המותאמים אישית של Illustrator כברירת מחדל:

Mac OS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows:

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys

הערה:

בנוסף לשימוש בקיצורי המקשים, ניתן לגשת לפקודות רבות בעזרת תפריטים תלויי-הקשר. תפריטים תלויי הקשר מציגים פקודות רלוונטיות לכלי, לבחירה או לחלונית הפעילים. להצגת תפריט תלוי-הקשר, לחץ לחיצה ימנית (‏Windows) או הקש Control ולחץ (‏Mac OS) בחלון המסמך או בחלונית.

הגדרת קיצורי מקשים חדשים

 1. בחר Edit >‏ Keyboard Shortcuts.

 2. בחר ערכת קיצורי מקשים מתפריט Set בחלק העליון של תיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts.
 3. בחר סוג של קיצור דרך מהתפריט שמעל לתצוגת קיצורי הדרך.

  Menu Commands

  מאפשר לך להתאים אישית קיצורי מקשים עבור פריטים בשורת התפריטים ובתפריטי חלוניות.

  מאפשר לך להתאים אישית קיצורי מקשים עבור פריטים בשורת התפריטים
  מאפשר לך להתאים אישית קיצורי מקשים עבור פריטים בשורת התפריטים

  Tools

  מאפשר לך להתאים אישית קיצורי מקשים עבור כלים בארגז הכלים‬.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להפעלת ערכת קיצורי המקשים, לחץ על הלחצן OK.

  • לשינוי קיצור מקשים, לחץ בעמודה Shortcut ברשימת הגלילה והקלד קיצור מקשים חדש. אם הזנתם קיצור מקשים שכבר הוקצה לפקודה או לכלי, תופיע אזהרה בתחתית תיבת הדו-שיח. לחץ על Cancel לביטול השינוי, או לחץ על Go To כדי לעבור לפקודה אחרת או לכלי אחר ולהקצות להם קיצור מקשים חדש. בעמודה Symbol, הקלד את הסמל שיופיע בעצת התפריט או הכלי לפקודה או לכלי. ניתן להשתמש בכל תו מותר לשימוש בעמודה Shortcut.

   הערה:‏ macOS‏ אינו מאפשר לך להקצות את קיצור המקשים Command+Option+8 כקיצור מקשים לאפשרות בתפריט.

  • לשמירת השינויים בערכה הנוכחית של קיצורי המקשים, לחץ על הלחצן OK. (לא ניתן לשמור שינויים בערכה בשם Illustrator Defaults.)

  • לשמירת ערכה חדשה של קיצורי מקשים, לחץ על הלחצן Save. הזן שם לערכה החדשה ולחץ על הלחצן OK. ערכת קיצורי המקשים החדשה תופיע בתפריט הנפתח מתחת לשם החדש.

  • לייצוא ערכת קיצורי המקשים המוצגת לקובץ טקסט, לחץ על Export Text. בתיבת הדו-שיח Save Key Set File As, הזן שם קובץ לערכת המקשים הנוכחית שברצונך לשמור ולחץ על הלחצן Save. ניתן להשתמש בקובץ הטקסט להדפסת עותק של קיצורי המקשים.

דוגמה: צור קיצור מקשים מותאם אישית עבור Crop Image

 1. בחר Edit >‏ Keyboard Shortcuts.

 2. בחר Menu Commands.

 3. בחר Object >‏ Crop Image.

  keyboard-shortcut-for-image-crop_5
 4. הקלידו קיצור מקשים חדש.

  אם קיצור המקשים כבר הוקצה לפקודה או לכלי אחרים בערכה, מופיעה התראה. הקצה מחדש קיצור דרך, לחץ על OK ו-Go To Conflict כדי להקצות קיצור דרך חדש לפקודה או לכלי האחרים.

 5. הזן שם עבור ערכת קיצורי המקשים שנשמרה.

 6. לחץ על OK.

ניקוי קיצורי דרך מפקודה או מכלי

 1. בחר Edit >‏‏ Keyboard Shortcuts.

 2. בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts, בחר את שם הפקודה או הכלי שברצונך למחוק את קיצור הדרך שלהם.

 3. לחץ על Clear.

 4. לחץ על OK כדי לצאת מתיבת הדו-שיח.

מחיקת ערכה של קיצורי דרך

 1. בחר Edit >‏ Keyboard Shortcuts.

 2. ברשימה הנפתחת Set, בחר את ערכת קיצורי הדרך שברצונך למחוק.

 3. לחץ על הסמל Delete () ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצאת מתיבת הדו-שיח.