החלת צבע על גרפיקה היא משימה נפוצה ב-Adobe Illustrator, הדורשת ידע במודלים של צבע ובמצבי צבע. כשמחילים צבע על גרפיקה, יש להתחשב באמצעי הפרסום הסופי של הגרפיקה ולהשתמש במודל הצבע ובהגדרות הצבע המתאימות ביותר. עריכת ניסיונות בצבע והחלת צבע הן פעולות פשוטות בעזרת שפע התכונות שמציעות החלונית Swatches, החלונית Color Guide ותיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork ב-Illustrator.

מודלים של צבע מתארים את הצבעים שאנו רואים ועובדים איתם בגרפיקה דיגיטלית. כל מודל צבע, כגון RGB, ‏CMYK או HSB, מייצג שיטה שונה לתיאור ולסיווג צבעים. מודלים של צבע משתמשים בערכים מספריים כדי לייצג את קשת הצבעים הנראית לעין. מרחב צבע הוא משתנה במודל צבע ויש לו סולם צבעים (טווח צבעים) מסוים. לדוגמה, מודל הצבע RGB כולל מרחבי צבע אחדים: Adobe® RGB‏, sRGB ו-‏ Apple® RGB. כל אחד ממרחבי צבע אלה מגדיר צבע בעזרת אותם צירים (R‏, G ו-B), אך סולם הצבעים שלהם שונה.

אודות צבעים בגרפיקה דיגיטלית

מודלים של צבע משמשים לתיאור הצבעים שאנו רואים ועובדים איתם בגרפיקה דיגיטלית. כל מודל צבע, כגון RGB, ‏CMYK או HSB, מייצג שיטה שונה לתיאור ולסיווג צבעים. מודלים של צבע משתמשים בערכים מספריים כדי לייצג את קשת הצבעים הנראית לעין. מרחב צבע הוא משתנה במודל צבע ויש לו סולם צבעים (טווח צבעים) מסוים. לדוגמה, מודל הצבע RGB כולל מרחבי צבע אחדים: Adobe® RGB‏, sRGB ו-‏ Apple® RGB. כל אחד ממרחבי צבע אלה מגדיר צבע בעזרת אותם צירים (R‏, G ו-B), אך סולם הצבעים שלהם שונה.

בעת עבודה עם צבעים בגרפיקה, אתה מבצע התאמה של הערכים המספריים בקובץ. קל לחשוב על מספר כעל מייצג של צבע, אך ערכים מספריים אלה בעצמם אינם צבעים מוחלטים – הם רק מייצגים משמעות של צבע במרחב הצבע של ההתקן שמפיק את הצבע.

מאחר שלכל התקן יש מרחב צבע משלו, הוא יכול להפיק רק את הצבעים הכלולים בסולם הצבעים שלו. בעת העברת תמונה מהתקן להתקן, צבעי התמונה עלולים להשתנות משום שכל התקן מפרש את ערכי RGB או CMYK לפי מרחב הצבע שלו. לדוגמה, לא ניתן לקבל את כל הצבעים המוצגים על גבי צג מחשב בהדפסה ממדפסת שולחנית. מדפסת יוצרת מרחב צבע CMYK, וצג מחשב פועל במרחב צבע RGB. סולמות הצבע שלהם שונים. יש צבעים המופקים על-ידי צבעי דיו שלא ניתן להציג על המסך, ויש צבעים שניתן להציג על המסך אך לא להדפיס בצבעי דיו על נייר.

אם כי אין אפשרות להתאים באופן מושלם את כל הצבעים בהתקנים השונים, ניתן להשתמש בניהול צבע כדי להבטיח, שרוב הצבעים יישארו ללא שינוי או יהיו דומים, כדי לשמור על עקביות.

מודלי צבע מסוג RGB‏, CMYK‏, HSB ו-Lab

RGB

אחוז ניכר מקשת הצבעים הנראים לעין ניתן לייצג בעזרת ערבוב של צבעי אור אדום, ירוק וכחול (RGB) במידות ובעוצמות שונות. כשהצבעים חופפים, הם יוצרים ציאן, מגנטה וצהוב.

צבעי RGB נקראים תוספות צבעים משום שהם יוצרים לבן באמצעות הוספת אדום, ירוק וכחול יחד – כלומר כל האור משתקף בחזרה אל העין. תוספות צבעים משמשות לתאורה, לטלוויזיה ולצגי מחשב. הצג שלך, לדוגמה, יוצר צבע באמצעות פליטת אור דרך חומר זרחני אדום, ירוק וכחול.

תוספות צבעים (RGB)
תוספות צבעים (RGB)

A. אדום B. ירוק C. כחול 

ניתן לעבוד עם ערכי צבע במצב צבעי RGB, המבוסס על מודל הצבע RGB. במצב RGB, כל אחד מרכיבי RGB יכול להשתמש בערך בטווח של 0 (שחור) עד 255 (לבן). לדוגמה, לצבע אדום בהיר יכול להיות ערך R של 246, ערך G של 20, וערך B של 50. כשהערכים של כל שלושת הרכיבים שווים, מתקבל גוון אפור. כשערכי כל הרכיבים נקבעים על 255, מתקבל לבן נקי; כשכל הערכים נקבעים על 0, מתקבל שחור נקי.

Illustrator כולל גם מצב צבע RGB מיוחד הנקרא Web Safe RGB, הכולל רק צבעי RGB המתאימים לשימוש באינטרנט.

CMYK

בעוד שמודל RGB מתבסס על מקור אור ליצירת צבע, מודל CMYK מתבסס על איכות בליעת האור של צבעי דיו המודפסים על גבי נייר. כשצבע לבן פוגע בצבעי דיו שקופים למחצה, חלק מקשת הצבעים נבלע בתוך החומר. צבע שאינו נבלע מוחזר בחזרה לעין.

שילוב פיגמנטים טהורים של ציאן (C), מגנטה (M), וצהוב (Y) יוצרים צבע שחור באמצעות בליעה, או הפחתה של כל הצבעים. מסיבה זו הם נקראים צבעים מופחתים. צבע דיו שחור (K) נוסף לקבלת דחיסות משופרת של צבעים כהים. ‏(האות K נכנסה לשימוש משום ששחור הוא הצבע העיקרי [key] להתאמת שאר הצבעים, ומשום שהאות B כבר ייצגה כחול [blue]). שילוב צבעי דיו אלה להפקת צבע נקרא הדפסת פרוצס בארבעה צבעים.

צבעים מופחתים (CMYK)
צבעים מופחתים (CMYK)

A. ציאן B. מגנטה C. צהוב D. שחור 

ניתן לעבוד עם ערכי צבע במצב צבעי CMYK, המבוסס על מודל הצבע CMYK. במצב CMYK, כל אחד מצבעי דיו פרוצס CMYK יכול להשתמש בערך בטווח של 0% עד 100%. לצבעים הבהירים ביותר מוקצים אחוזים נמוכים יותר של צבעי דיו פרוצס; לצבעים כהים יותר מוקצים ערכים גדולים יותר באחוזים. לדוגמה, אדום בהיר יכול לכלול 2% ציאן, 93% מגנטה, 90% צהוב ו-0% שחור. באובייקטי CMYK, אחוזי צבעי דיו נמוכים קרובים יותר ללבן, ואחוזי צבעי דיו גבוהים קרובים יותר לשחור.

השתמש במצב CMYK בעת הכנת מסמך להדפסה בצבעי דיו פרוצס.

HSB

מודל HSB מבוסס על תפיסת הצבע האנושית ומתאר שלושה מאפייני צבע בסיסיים:

גוון

צבע שמשתקף מאובייקט או מועבר דרכו. הוא נמדד כמיקום בגלגל הצבעים המקובל, המבוטא בערך שבין 0° ל-360°. בשימוש רגיל, מזהים את הגוון לפי שם הצבע, לדוגמה אדום, כתום או ירוק.

Saturation

מידת החוזק או הזיכוך של הצבע (שנקראים לעתים עוצמת צבע). הרוויה מייצגת את כמות הצבע האפור ביחס לגוון, הנמדדת באחוזים בין 0% ל-100% (רוויה מלאה). בגלגל הצבעים המקובל, הרוויה מתחזקת מהמרכז לקצה.

בהירות

בהירות או כהות יחסיות של צבע, שנמדדות בדרך כלל באחוזים בין 0% (שחור) ל-100% (לבן).

מודל צבע HSB
מודל צבע HSB

A. גוון B. Saturation C. בהירות 

Lab

מודל הצבע CIE Lab‏ מבוסס על תפיסת הצבע האנושית. זהו אחד ממספר מודלים של צבע שקבעה הוועדה Commission Internationale d’Eclairage ‏(CIE), ארגון המוקדש לקביעת תקנים לכל ההיבטים הקשורים באור.

הערכים המספריים במודל Lab מתארים את הצבעים שרואה אדם בעל ראייה תקינה. מאחר ש-Lab מתאר כיצד צבע נראה ולא איזו כמות של פיגמנט מסוים דרושה להתקן (כגון צג, מדפסת שולחנית או מצלמה דיגיטלית) להפקת צבעים, Lab נחשב למודל צבע תלוי התקן. מערכות ניהול צבע משתמשות ב-Lab כלוח צבעים כדי לנבא תוצאות של העברת צבע ממרחב צבע אחד למרחב צבע אחר.

ב-Illustrator, ניתן להשתמש במודל Lab כדי ליצור, להציג ולהפיק דוגמיות של צבעי ספוט. עם זאת, לא ניתן ליצור מסמכים במצב Lab.

Grayscale

גווני אפור משתמשים ברשתות של צבע שחור לייצוג אובייקט. כל אובייקט בגווני אפור כולל ערך בהירות בטווח שבין 0% (לבן) ל-100% (שחור). תמונות שמפיקים בעזרת סורקים בשחור-לבן או בגווני אפור מוצגות בדרך-כלל בגווני אפור.

גווני אפור מאפשרים גם להמיר גרפיקה צבעונית לגרפיקה בשחור-לבן באיכות גבוהה. במקרה זה, Adobe Illustrator מתעלם מכל נתוני הצבע בגרפיקה המקורית, ורמות האפור (הגוונים) של האובייקטים שעברו המרה מייצגות את עוצמת האור של האובייקטים המקוריים.

בעת המרת אובייקטים בגווני אפור ל-RGB, לערכי הצבע של כל אובייקט מוקצה ערך האפור הקודם של האובייקט. לא ניתן להמיר אובייקט בגווני אפור לאובייקט בצבעי CMYK.

grayscale
גווני אפור

מרחבי צבע וסולמות צבע

מרחב צבע הוא טווח צבעים בקשת צבעים נראית לעין. מרחב צבע יכול להיות וריאציה של מודל צבע. Adobe RGB, Apple RGB ו-sRGB הן דוגמאות למרחבי צבע שונים המבוססים על אותו מודל צבע.

סולמות צבע של מרחבי צבע שונים
סולמות צבע של מרחבי צבע שונים

A. סולם צבעים חזותי B. מרחב צבע RGB C. מרחב צבע CMYK 

טווח צבעים הנכלל במרחב צבע נקרא סולם צבעים. התקנים שונים (צג מחשב, סורק, מדפסת שולחנית, מכונת דפוס, מצלמה דיגיטלית) שמשתמשים בהם בתהליך העבודה פועלים במרחבי צבע שונים, ולכל אחד מהם יש סולם צבעים משלו. חלק מהצבעים בסולם הצבעים של צג המחשב אינם נכללים בסולם הצבעים של המדפסת השולחנית, ולהפך. כשלא ניתן להפיק צבע בהתקן כלשהו, הוא נחשב לצבע מחוץ למרחב הצבע של אותו התקן. במלים אחרות, הצבע הוא מחוץ לסולם הצבעים.

אודות צבעי ספוט וצבעי פרוצס

ניתן להגדיר צבעים כצבעי ספוט או כצבעי פרוצס, המקבילים לשני סוגי צבעי הדפוס הנפוצים בהדפסה מסחרית. בחלונית Swatches תוכל לזהות את סוג הצבע באמצעות הסמלים המופיעים ליד שם הצבע.

כשמחילים צבע על נתיב או על מסגרת, יש להתחשב באמצעי הסופי שבו עתידה הגרפיקה להתפרסם ולהשתמש במצב הצבע המתאים ביותר.

הערה:

אם תהליך העבודה בצבע כרוך בהעברת מסמכים בין התקנים, ייתכן שכדאי להשתמש במערכת ניהול צבע (CMS) שתסייע לך לשמור ולווסת את הצבעים בכל שלבי התהליך.

אודות צבעי ספוט

צבע ספוט הוא צבע מיוחד ומעורבב מראש, המשמש במקום צבעי פרוצס או בנוסף להם. צבע זה דורש לוח הדפסה נפרד במכונת הדפוס. השתמש בצבעי ספוט כשמוגדרים מעט צבעים ודיוק הצבע הוא חיוני. צבעי ספוט יכולים להפיק צבעים שאינם נכללים בסולם הצבעים של צבעי פרוצס. אך המראה המדויק של צבע ספוט מודפס נקבע לפי שילוב בין צבע הדפוס כפי שעורבב על-ידי המדפיס והנייר שהצבע מודפס עליו, כך שהוא אינו מושפע מערכי הצבע שציינת או מניהול הצבעים. כשמציינים ערכים של צבעי ספוט, תתקבל רק הדמיה של מראה הצבע בצג שלך ובהדפסה ללא הפרדות צבע במדפסת שלך (בהתאם למגבלות סולם הצבעים של התקנים אלה).

אם תחליט להשתמש בצבעי ספוט, שים לב להנחיות הבאות:

  • לקבלת התוצאות הטובות ביותר במסמכים מודפסים, הגדר צבעי ספוט מתוך מערכת התאמת צבעים הנתמכת בבית הדפוס המסחרי שלך. התוכנה כוללת כמה ספריות של מערכות התאמת צבעים.

  • צמצם את מספר צבעי הספוט שאתה משתמש בהם. כל צבע ספוט נוסף יגרום ליצירת לוח דפוס נוסף למכונת הדפוס ויגדיל את עלויות ההדפסה. אם אתה זקוק ליותר מארבעה צבעים, כדאי לשקול להדפיס את המסמך בצבעי פרוצס.

  • אם קיימת חפיפה בין אובייקט הכולל צבעי ספוט לאובייקט אחר הכולל תכונות שקיפות, הדבר עלול לגרום לתוצאות לא רצויות בייצוא לתבנית EPS, בהמרת צבעי ספוט לצבעי פרוצס באמצעות תיבת הדו-שיח Print ובעת יצירת הפרדות צבע ביישום אחר מ-Illustrator או מ-InDesign. לקבלת לתוצאות הטובות ביותר, השתמש ב-Flattener Preview או ב-Separations Preview כדי לבצע הגהת מסך של אפקטים של שיטוח שקיפות לפני ההדפסה. בנוסף, ניתן להמיר צבעי ספוט לצבעי פרוצס לפני ההדפסה או הייצוא באמצעות האפשרות Ink Manager ב-InDesign.

  • ניתן להשתמש בלוח הדפסה של צבעי ספוט כדי להחיל ציפוי מבריק על אזורים מסוימים של מסמך המודפס בצבעי פרוצס. במקרה זה, משימת ההדפסה תתבצע בחמישה צבעי דפוס – ארבעה צבעי פרוצס וצבע ספוט עם ציפוי מבריק אחד.

אודות צבעי פרוצס

צבע פרוצס מודפס באמצעות שילוב של ארבעה צבעי דפוס סטנדרטיים: ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (CMYK). השתמש בצבעי פרוצס כשמשימת ההדפסה דורשת מספר רב של צבעים, דבר שיגרום לשימוש בצבעי ספוט להיות יקר מדי או לא מעשי, כגון בהדפסת תצלומי צבע.

אם תחליט להשתמש בצבעי פרוצס, שים לב להנחיות הבאות:

  • לקבלת התוצאות הטובות ביותר בהדפסת מסמך באיכות גבוהה, יש להגדיר את צבעי הפרוצס באמצעות ערכי CMYK המודפסים בלוחות צבע של צבעי פרוצס, כגון אלה שניתן לקבל מבית דפוס מסחרי.

  • ערכי הצבע הסופיים של צבע פרוצס הם הערכים המוגדרים ב-CMYK, כך שאם תגדיר צבעי פרוצס באמצעות ערכי RGB (או LAB ב-InDesign), ערכי צבע אלה יומרו לערכי CMYK בעת יצירת הפרדות הצבע. המרות אלה משתנות בהתאם להגדרות ניהול הצבע ולפרופיל של המסמך.

  • אל תציין צבעי פרוצס על סמך המראה שלהם על הצג, אלא אם כן אתה בטוח שהגדרת כהלכה מערכת ניהול צבע ואתה מבין את מגבלותיה ביחס לתצוגה מקדימה של הצבע.

  • הימנע משימוש בצבעי פרוצס במסמכים שמיועדים לתצוגה מקוונת בלבד, מפני שסולם הצבעים של מערכת CMYK מצומצם יותר מסולם הצבעים של צג טיפוסי.

  • Illustrator ו-InDesign מאפשרים לציין צבע פרוצס כצבע כולל או לא כולל. ב-Illustrator, צבעי פרוצס כוללים נשארים מקושרים לדוגמית צבע בחלונית Swatches, כך שאם תשנה את הדוגמית של צבע פרוצס כולל, כל האובייקטים המשתמשים בצבע זה ישתנו. צבעי פרוצס לא כוללים אינם מתעדכנים אוטומטית במסמך כשעורכים את הצבע. צבעי פרוצס הם לא כוללים כברירת מחדל. ב-InDesign, כשמחילים דוגמית צבע על אובייקטים, דוגמית הצבע מוחלת אוטומטית כצבע פרוצס כולל. דוגמיות צבע לא כוללות הן צבעים ללא שם, שניתן לערוך בחלונית Color.

הערה:

צבעי פרוצס כוללים ולא כוללים משפיעים רק על אופן החלת הצבע על אובייקטים, אך לא על הפרדות הצבע או על התנהגות הצבע כשמעבירים אותו מיישום ליישום.

שימוש בצבעי ספוט ובצבעי פרוצס יחד

לפעמים כדאי להשתמש בצבעי פרוצס ובצבעי ספוט באותה משימת הדפסה. למשל, אפשר להשתמש בצבע ספוט אחד כדי להדפיס את הלוגו של החברה בצבע המדויק שלו על עמודים שעליהם מודפס הדוח השנתי של החברה, הכולל צילומי צבע המודפסים בצבעי פרוצס. ניתן גם להשתמש בלוח הדפסה של צבע ספוט כדי להחיל ציפוי מבריק על אזורים מסוימים של מסמך המודפס בצבעי פרוצס. בשני המקרים, משימת ההדפסה תתבצע בחמישה צבעי דפוס – ארבעה צבעי פרוצס וצבע ספוט או ציפוי מבריק אחד.

ב-InDesign, ניתן לערבב צבעי ספוט וצבעי פרוצס כדי ליצור צבעי דפוס מעורבים.

השוואת צבעים ב-InDesign וב-Illustrator

Adobe InDesign ו-Adobe Illustrator משתמשים בשיטות שונות במקצת להחלת צבעים בעלי שם. Illustrator מאפשר להגדיר צבע בעל שם ככולל או כלא כולל, ואילו InDesign מתייחס לכל הצבעים ללא שם כצבעי פרוצס לא כוללים.

המונח המקביל ב-InDesign לצבעים כוללים הוא דוגמיות צבע. דוגמיות צבע מאפשרות לשנות את סכימת הצבעים ללא צורך לאתר ולשנות כל אובייקט בנפרד. הדבר שימושי במיוחד בפרסומים חוזרים המיועדים לדפוס, כגון ירחונים. מכיוון שהצבעים ב-InDesign מקושרים לדוגמיות צבע המוגדרות בחלונית Swatches, כל שינוי בהגדרת הדוגמית ישפיע על כל האובייקטים שדוגמית צבע זו חלה עליהם.

המקבילה ב-InDesign לדוגמיות צבע לא כוללות היא צבעים ללא שם. צבעים ללא שם אינם מופיעים בחלונית Swatches, ובעת עריכת הצבע בחלונית Color, הם אינם מתעדכנים אוטומטית בכל המסמך. עם זאת, ניתן להוסיף צבע ללא שם לחלונית Swatches במועד מאוחר יותר.

צבעים בעלי שם וללא שם משפיעים רק על העדכון של צבע מסוים במסמך, ולא על הפרדות הצבע או על התנהגות הצבע כשמעבירים אותו מיישום ליישום.