שינוי צורה

שינוי צורה כולל הזזה, סיבוב, שיקוף, שינוי גודל והטיה של אובייקטים. ניתן לשנות צורה של אובייקטים בחלונית Transform, בעזרת הפקודות Object‏ > Transform ובעזרת כלים מיוחדים. ניתן גם לבצע סוגים שונים של שינויי צורה על-ידי גרירת התיבה התוחמת של הבחירה.

לעתים תרצו לחזור על אותו שינוי צורה מספר פעמים, במיוחד כשאתם מעתיקים אובייקטים. הפקודה Transform Again בתפריט Object מאפשר לחזור על הזזה, שינוי גודל, שיקוף או הטיה במספר הפעמים הרצוי, עד לביצוע פעולת שינוי צורה אחרת.

הערה:

השתמש בחלונית Info לצפייה במידות ובמיקום הנוכחיים של הבחירה בעת שינוי צורתה.

לסרטון וידאו בנושא שינוי גודל, הטיה וסיבוב של אובייקטים, ראה www.adobe.com/go/vid0040_il.

סקירה של החלונית Transform

החלונית Transform (‏Window ‏> Transform) מציגה מידע לגבי המיקום, הגודל והכיוון של אובייקט אחד או יותר שנבחרו. אם תקליד ערכים חדשים, תוכל לשנות את האובייקטים שנבחרו, את דוגמאות המילוי שלהם, או את שניהם. ניתן גם לשנות את נקודת ההתייחסות של שינוי הצורה ולנעול את יחסי הגודל של האובייקט.

כל הערכים בחלונית מתייחסים לתיבות התוחמות של האובייקטים, פרט לערכי X ו-Y, המתייחסים לנקודת ההתייחסות שנבחרה. כדי ליישר פיקסלים של אובייקטים בודדים בהתאם לרשת פיקסלים, סמן את תיבת הסימון Align to Pixel Grid.

הערות:

  • החל ממהדורה CC 2017‎‏, Illustrator מציע פונקציונליות צפויה ומדויקת יותר לציור גרפיקה המיושרת לפי רשת הפיקסלים. לפרטים, ראה ציור גרפיקה עם עיצוב פיקסלים מושלם.
  • מציין המיקום של נקודת התייחסות בחלונית Transform מראה את נקודת ההתייחסות של אובייקט רק בעת שינוי צורה של אובייקט באמצעות הערכים שבחלונית. שיטות אחרות של שינוי צורה (כגון שימוש בכלי Scale) משתמשות בנקודת המרכז של האובייקט או במיקום המצביע כנקודת התייחסות.

 

החלונית Transform
החלונית Transform

A. מציין מיקום של נקודת התייחסות B. ‏תפריט החלונית‏ C. הסמל Lock proportions 

שינוי צורה של דוגמאות מילוי של אובייקט

בעת הזזה, סיבוב, שיקוף (הפיכה), שינוי גודל או הטיה של אובייקט עם דוגמת מילוי, ניתן לשנות רק את האובייקט, רק את דוגמת המילוי, או את שניהם. לאחר שינוי דוגמת מילוי של אובייקט, כל דוגמאות המילוי שתחילו בהמשך על אובייקט זה ישנה את צורתן באותו אופן.

  • כדי לציין כיצד ברצונך לשנות דוגמאות מילוי בעת שימוש בחלונית Transform, בחר אפשרות מתפריט החלונית: Transform Object Only‏, Transform Pattern Only, או Transform Both.
  • כדי לציין כיצד ברצונך לשנות דוגמאות מילוי בעת שימוש בפקודת שינוי צורה, קבע את האפשרויות Objects ו-Patterns בתיבת הדו-שיח המתאימה: לדוגמה, בחר Patterns ובטל את הסימון באפשרות Objects אם ברצונך לשנות צורה של דוגמת מילוי אך לא את צורת האובייקט.
  • לשינוי צורה של דוגמאות מילוי אך לא של אובייקטים בעת שימוש בכלי שינוי צורה, הקש טילדה (~) תוך כדי גרירה. נראה שצורת גבולות האובייקט משתנה, אך כשמשחררים את לחצן העכבר, הגבולות נצמדים בחזרה למיקום המקורי שלהם, ורק הצורה של דוגמת המילוי משתנה.
  • כדי למנוע שינוי של דוגמאות מילוי בעת שימוש בכלי שינוי הצורה, בחר Edit ‏> Preferences ‏> General ‏(Windows) או Illustrator ‏> Preferences ‏> General ‏(Mac OS) ובטל את הסימון באפשרות Transform Pattern Tiles.
  • כדי להחזיר דוגמת מילוי של אובייקט למצבה המקורי, מלא את האובייקט בצבע אחיד, ולאחר מכן בטל את הסימון בדוגמת המילוי הרצויה.

שינוי צורה באמצעות תיבה תוחמת

כשבוחרים אובייקט אחד או מספר אובייקטים בעזרת הכלי Selection, תוצג סביבם תיבה תוחמת. השתמש בתיבה התוחמת כדי להזיז, לסובב, לשכפל ולשנות גודל של אובייקטים בקלות באמצעות גרירת האובייקט או נקודת אחיזה (אחד מהמרובעים החלולים שלאורך התיבה התוחמת).

  • להסתרת התיבה התוחמת, בחר View > Hide Bounding Box.
  • להצגת התיבה התוחמת, בחר View ‏> Show Bounding Box.
  • לשינוי כיוון התיבה התוחמת בחזרה לאחר סיבוב שלה, בחר Object ‏> Transform ‏> Reset Bounding Box.
שינוי צורה באמצעות תיבה תוחמת
אובייקטים שנבחר לפני (משמאל) לעומת אחרי (מימין) שינוי גודל בעזרת תיבה תוחמת

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת