בחירת טקסט

בחירת תווים מאפשרת לערוך אותם מהחלונית Character, להחיל עליהם תכונות קו ומילוי ולשנות את השקיפות שלהם. ניתן להחיל שינויים אלה על תו אחד, על טווח תווים, או על כל התווים באובייקט טקסט. לאחר בחירת התווים, הם מסומנים בחלון המסמך, והמילה "Characters" מופיעה בחלונית Appearance.

בחירת אובייקט טקסט מאפשרת להחיל אפשרויות עיצוב כוללות על כל התווים באובייקט, כולל אפשרויות מהחלוניות Character ו-Paragraph, תכונות קו ומילוי והגדרות שקיפות. בנוסף, ניתן להחיל על אובייקט טקסט אפקטים, סוגי מילוי וקו שונים ומסיכות אטימות. (אפשרות זו אינה זמינה לתווים בודדים שנבחרו). בעת בחירה באובייקט טקסט, מוצגת סביבו תיבה תוחמת בחלון המסמך, והמילה "Type" מופיעה בחלונית Appearance.

בחירת נתיב טקסט מאפשרת לשנות את צורתו ולהחיל עליו תכונות קו ומילוי. אפשרות בחירה זו אינה זמינה לשורת טקסט. כשנתיב טקסט נבחר, המילה "Path" מופיעה בחלונית Appearance.

בחירת תווים

 1. בחר באחד מכלי הטקסט, ובצע אחד מהצעדים הבאים:
  • גרור לבחירת תו אחד או יותר. הקש Shift להגדלה או להקטנה של הבחירה.

  • מקמו את המצביע בתוך מילה, ולחץ פעמיים לבחירת המילה.

  • מקמו את המצביע בתוך פסקה, ולחץ שלוש פעמים לבחירת כל הפסקה.

  • בחר תו אחד או יותר ובחר Select >‏ All לבחירת כל התווים באובייקט טקסט.

בחירת אובייקטי טקסט

בחירת אובייקט טקסט מאפשרת להחיל אפשרויות עיצוב כוללות על כל התווים באובייקט, כולל אפשרויות מהחלוניות Character ו-Paragraph, תכונות קו ומילוי והגדרות שקיפות. בנוסף, ניתן להחיל על אובייקט טקסט אפקטים, סוגי מילוי וקו שונים ומסיכות אטימות. (אפשרות זו אינה זמינה לתווים בודדים שנבחרו). בעת בחירה באובייקט טקסט, מוצגת סביבו תיבה תוחמת בחלון המסמך, והמילה "Type" מופיעה בחלונית Appearance.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלון המסמך, לחץ על הטקסט בעזרת הכלי Selection  או הכלי Direct Selection . הקש Shift לבחירת אובייקטי טקסט נוספים.

  • בחלונית Layers, אתר את אובייקט הטקסט שברצונך לבחור בו ולחץ על קצהו הימני, בין לחצן היעד לסרגל הגלילה. הקש Shift בקצה הימני של האובייקטים בחלונית Layers כדי להוסיף או להסיר אובייקטים מהבחירה הקיימת.

  • לבחירת כל אובייקטי הטקסט במסמך, בחר Select ‏> Object ‏> Text Objects.

בחירת נתיב טקסט

בחירת נתיב טקסט מאפשרת לשנות את צורתו ולהחיל עליו תכונות קו ומילוי. אפשרות בחירה זו אינה זמינה לשורת טקסט. כשנתיב טקסט נבחר, המילה "Path" מופיעה בחלונית Appearance.

הערה:

הבחירה הקלה ביותר של נתיב טקסט היא בתצוגת Outline.

 1. בחר בכלי Direct Selection  או בכלי Group Selection .
 2. אם אובייקט הטקסט נבחר, לחץ מחוץ לתיבה התוחמת של האובייקט כדי לבטל את הבחירה באובייקט.
 3. לחץ על נתיב הטקסט, אך היזהרו שלא ללחוץ על התווים. ‏(אם תלחץ על תו, תבחר את אובייקט הטקסט במקום את נתיב הטקסט).

הערה:

ההעדפה Type Object Selection By Path Only קובעת את הרגישות של כלי הבחירה בשעת בחירת אובייקטי טקסט בחלון המסמך. כשמסמנים העדפה זו, יש ללחוץ ישירות על נתיב הטקסט כדי לבחור בטקסט. כשמבטלים את הסימון בהעדפה זו, ניתן ללחוץ על הטקסט או על הנתיב כדי לבחור בטקסט. ניתן לקבוע העדפה זו בעזרת האפשרות Edit ‏> Preferences ‏> ‎‏(‎Windows) ‏‎‎‎ Typeאו Illustrator ‍‏> Preferences ‏> Type (Mac OS)‎‏.

חיפוש והחלפה של טקסט

 1. בחר בתפריט Edit ‏> Find and Replace.
 2. הזן את מחרוזת הטקסט שברצונך למצוא, ובמקרה הצורך, את מחרוזת הטקסט להחלפה.

  ניתן לבחור מגוון תווים מיוחדים מהתפריטים הנפתחים מימין לאפשרויות Find and Replace With.

 3. כדי לקבוע כיצד Illustrator תחפש את מחרוזת הטקסט שצוינה, בחר בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Match Case

  חיפוש רק של מחרוזות טקסט המופיעות באותן אותיות גדולות או קטנות כמו הטקסט בתיבה Find.

  Find Whole Word

  מחפש רק מילים שלמות המתאימות לטקסט בתיבה Find.

  Search Backwards

  מחפש בקובץ מלמטה למעלה לפי סדר הערימה.

  Check Hidden Layers

  מחפש טקסט בשכבות מוסתרות. כשאפשרות זו אינה מסומנת, Illustrator יתעלם מטקסט בשכבות מוסתרות.

  Check Locked Layers

  מחפש טקסט בשכבות נעולות. כשאפשרות זו אינה מסומנת, Illustrator יתעלם מטקסט בשכבות נעולות.

 4. לחץ על הלחצן Find כדי להתחיל בחיפוש.
 5. אם Illustrator ימצא מופע של מחרוזת הטקסט, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לחץ על Replace להחלפת מחרוזת הטקסט, ולאחר מכן לחץ על Find Next כדי למצוא את המופע הבא.

  • לחץ על Replace & Find להחלפת מחרוזת הטקסט ולמציאת המופע הבא.

  • לחץ על Replace All להחלפת כל המופעים של מחרוזת הטקסט במסמך.

 6. לחץ על Done כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

  הערה:

  למציאת המופע הבא של מחרוזת טקסט כשתיבת הדו-שיח Find And Replace סגורה, בחר Edit ‏> Find Next.

שינוי הצבע והמראה של תווים

ניתן לשנות את הצבע והמראה של אובייקטי טקסט באמצעות החלת מילוי, קו, קביעות שקיפות, אפקטים וסגנונות גרפיים. ניתן להמשיך לערוך את הטקסט, כל זמן שלא מוסיפים לו רסטר.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי המראה של תווים מסוימים באובייקט טקסט, בחר בתווים.

  • לשינוי המראה של כל התווים באובייקט טקסט, או להחלת סוגי מילוי וקו מרובים, בחר באובייקט הטקסט.

  • להחלת מילוי או קו על נתיב טקסט, בחר בנתיב הטקסט.

 2. החילו מילוי, קו, קביעות שקיפות, אפקטים וסגנונות גרפיים כרצונכם.

  כשמשנים צבע של אובייקט טקסט, Illustrator דורס את תכונות התווים הבודדים באובייקט הטקסט.

  הערה:

  השתמש בחלונית Control כדי לשנות במהירות את צבע הטקסט שנבחר.

סקירה של החלונית Character

ניתן להשתמש בחלונית Character ‏(Window ‏> Type ‏> Character) להחלת אפשרויות לעיצוב תווים בודדים במסמך. כשבוחרים טקסט או כשהכלי טקסט פעיל, ניתן גם להשתמש באפשרויות שבחלונית Control לעיצוב תווים.

החלונית Character
החלונית Character

A. ‏תפריט החלונית‏ B. ‏‏Font‏‏ C. ‏Font Style‏‏ D. ‏‏Leading‏ E. ‏‏Tracking‏ F. ‏‏Horizontal Scale‏ G. ‏‏Character Rotation‏ H. Anti-Aliasing Method I. ‏‏Font Size‏‏ J. ‏‏Kerning‏ K. ‏‏Vertical Scale‏ L. ‏‏Baseline Shift‏ 
‏אפשרויות Character‏
A. ‏‏Font‏‏ B. ‏Font Style‏‏ C. ‏‏Font Size‏‏ D. ‏‏‏Align left‏‏‏ E. ‏‏Align center‏‏ F. ‏Align right‏ 

כברירת מחדל, רק האפשרויות הנפוצות ביותר מוצגות בחלונית Character. להצגת כל האפשרויות, בחר Show Options מתפריט האפשרויות. לחלופין, לחץ על המשולש הכפול בכרטיסיית החלונית כדי לעבור בין גודלי התצוגה.

הערה:

ב-Illustrator CC 2017, באפשרותך לעבוד בקלות עם אובייקטי טקסט המכילים משפחת גופנים משותפת אך סגנונות שונים, או להיפך. לדוגמה, אם שני אובייקטי טקסט נבחרו עם משפחת הגופנים Arial אך אחד הוא Regular והשני הוא Bold, שדה הסגנון יופיע ריק אך השדה Font Family יכיל את הערך Arial.

הוספת קו תחתון או קו חוצה לטקסט

 1. בחר בטקסט שברצונך להוסיף לו קו תחתון או קו חוצה. אם לא תבחר טקסט, ההגדרה תחול על טקסט החדש שתזין.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להוספת קו תחתון לטקסט, לחץ על הלחצן Underline  בחלונית Character.

  • להוספת קו חוצה לטקסט, לחץ על הלחצן Strikethrough  בחלונית Character.

עובי ברירת המחדל של הקו התחתון והקו החוצה תלוי בגודל הטקסט.

החלת אותיות גדולות או אותיות קטנות

כשמעצבים טקסט באותיות קטנות, Illustrator משתמשת אוטומטית בתווים של אותיות קטנות שעוצבו כחלק מהגופן, אם הם זמינים. אחרת, Illustrator מעצבת את האותיות הקטנות בעזרת גרסאות מוקטנות של האותיות הגדולות הרגילות.

סוגי אותיות גדולות
אותיות גדולות רגילות (למעלה) בהשוואה לאותיות גדולות מוקטנות (למטה)

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך לשנות. אם לא תבחר טקסט, ההגדרה תחול על טקסט החדש שתזין.
 2. בחר All Caps או Small Caps מתפריט החלונית Character.

כדי לציין גודל עבור אותיות קטנות מעוצבות, בחר File‏ ‍‏> Document Setup. בתיבה Small Caps, הקלד אחוז מגודל הגופן המקורי לטקסט שברצונך לעצב באותיות קטנות. (ערך ברירת המחדל הוא 70%).

הערה:

לשינוי סגנון האותיות לאותיות גדולות, לאותיות קטנות, לאותיות גדולות בכותרת או לאותיות גדולות בתחילת על משפט, השתמש בפקודה Type‏ ‍‏> Change Case‏.

שינוי סגנונות של אותיות גדולות וקטנות

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך לשנות.
 2. בחר אחת מהאפשרויות הבאות מתפריט המשנה Type ‏> Change Case:

  UPPERCASE

  לשינוי כל התווים לאותיות גדולות.

  הערה: הפקודה UPPERCASE גורמת לליגטורות מיוחדות להפוך חזרה לטקסט רגיל. הדבר קורה גם בפקודות Title Case ו-Sentence Case כשליגטורה מיוחדת מופיעה בתחילת מילה.

  Lowercase

  לשינוי כל התווים לאותיות קטנות.

  Title Case

  להצגת האות הראשונה בכל מילה כאות גדולה.

  Sentence Case

  להצגת האות הראשונה בכל משפט כאות גדולה.

  הערה: הפקודה Sentence Case מניחה שנקודה (.), סימן קריאה (!) וסימן שאלה (?) מציינים סוף משפט. החלת Sentence Case עשויה לגרום לשינויים לא צפויים באותיות, כשנעשה שימוש בתווים אלה גם לצרכים אחרים, כגון קיצורים, שמות קבצים או כתובות URL. בנוסף, שמות פרטיים עלולים להיות מוצגים באותיות קטנות.

  עצה: אם נעשה שימוש בגופן OpenType, ניתן לנצל את העיצוב באמצעות All Caps ליצירת אותיות נאות יותר.

החלה של ערכות סגנוניות

ערכה סגנונית היא קבוצת חלופות של גליפים שניתן להחיל על קטע טקסט נבחר. כשאתה מחיל ערכה סגנונית, הגליפים המוגדרים בערכה מחליפים את הגליפים המוגדרים בתור ברירת המחדל של הגופן בטקסט שנבחר. השם של ערכה סגנונית שמסופק על-ידי ה-Font Developer מוצג במקומות שונים ב-Illustrator. עבור גופנים מסוימים, Illustrator מציג את שמות הערכות הסגנוניות בתור Set 1, ‏Set 2 וכן הלאה. ניתן להחיל ערכות סגנוניות מרובות על טווח טקסט. כדי ללמוד כיצד להחיל ערכות סגנוניות בטקסט שנבחר, ראה תווים מיוחדים.

בצע את הפעולות הבאות כדי להחיל ערכות סגנוניות על סגנון תו או פסקה.

 1. בחר Window ‍‏> Type ‍‏> Character StylesParagraph Styles כדי לפתוח את החלונית Character Styles או את החלונית Paragraph Styles.

 2. בחר באפשרות New CharacterParagraph Style מתפריט החלונית.

 3. בחר בכרטיסייה OpenType Features בצד השמאלי של תיבת הדו-שיח New Character/ Paragraph Style.

 4. לחץ על ובחר את הערכות הסגנוניות הרצויות מתוך הרשימה.

  Character-panel--stylistic-sets
  הוספת ערכות סגנוניות לסגנון תו
 5. לחץ על OK.

הגדרת גרשיים מסולסלים או ישרים

גרשיים מסולסלים, הנקראים לעתים גם מרכאות חכמות, מתמזגים עם צורת קווי הגופן. גרשיים מסולסלים משמשים באופן מסורתי למרכאות ולגרש. נהוג להשתמש בגרשיים ישרים בתור קיצורים עבור מידות רגל ואינץ'.

 1. בחר File‏ ‍‏> Document Setup ובצע אחת מהפעולות הבאות; ולאחר מכן לחץ על OK:
  • לשימוש בגרשיים ישרים, בטל את הסימון באפשרות Use Typographer’s Quotes.

  • לשימוש במרכאות חכמות, בחר Use Typographer’s Quotes, בחר בשפה הרצויה להגדרת המרכאות, ובחר אפשרויות Double Quotes ו-Single Quotes.

   הערה: ניתן להגדיר אפשרויות של מירכאות עבור שפות מרובות. המרכאות והגרש יוחלו על הטקסט לפי השפה שהוקצתה מהחלונית Character או בהעדפה Default Language.

   עצה: ניתן להשתמש בפקודה Smart Punctuation להחלפת גרשיים ישרים בגרשיים מסולסלים.

קביעת אפשרויות להחלקת טקסט

כששומרים גרפיקה בתבנית bitmap – כגון JPEG‏, GIF או PNG‏ – Illustrator מוסיפה רסטר לכל האובייקטים של 72 פיקסלים לאינץ' ומחילה עליהם החלקה. עם זאת, אם הגרפיקה כוללת טקסט, ייתכן שקביעות ההחלקה של ברירת המחדל לא יפיקו את התוצאות הרצויות. Illustrator מציעה אפשרויות מיוחדות להוספת רסטר לטקסט. כדי לנצל אפשרויות אלה, יש להוסיף רסטר לאובייקטי טקסט לפני שמירת הגרפיקה.

 1. בחר באובייקט הטקסט, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להוספת רסטר לטקסט באופן לא הפיך, בחר Object >‏ Rasterize.

  • ליצירת מראה של הוספת רסטר מבלי לשנות את המבנה של האובייקט, בחר Effect ‏> Rasterize.

 2. בחר אפשרות החלקה:

  None

  אינו מחיל החלקה ושומר על הקצוות הקשים של הטקסט בשעת הוספת רסטר.

  Art Optimized (Supersampling)‎

  אפשרות ברירת המחדל המוסיפה רסטר לכל האובייקטים, כולל אובייקטי טקסט, ברזולוציה שצוינה ומחילה עליהם החלקה. רזולוציית ברירת המחדל היא 300 פיקסלים לאינץ'.

  Type Optimized (Hinted)‎

  מחיל את ההחלקה המתאימה ביותר לטקסט. החלקה מפחיתה קצוות משוננים בתמונה שנוסף לה רסטר ומעניקה לטקסט מראה חלק יותר במסך. עם זאת, היא גם עלולה לגרום לכך שטקסט קטן יהיה קשה לקריאה.

יצירת טקסט עילי או טקסט תחתי

טקסט עילי וטקסט תחתי (הנקראים גם טקסט עליון ותחתון) הוא טקסט מוקטן המורם או מורד יחסית לקו הבסיס של הגופן.

כשיוצרים טקסט עילי או טקסט תחתי, Illustrator תחיל ערך הזחה מקו בסיס וגודל גופן מוגדרים מראש. הערכים מוחלים כאחוזים מגודל הגופן וריווח השורות הנוכחיים, ומבוססים על הקביעות באזור Type בתיבת הדו-שיח Document Setup.

יצירת טקסט עילי או טקסט תחתי בגופנים רגילים

 1. בחר בטקסט שברצונך לשנות. אם לא תבחר טקסט, הטקסט החדש שתזין יוצג כטקסט עילי או כטקסט תחתי.
 2. בחר באפשרות Superscript או Subscript מתפריט החלונית Character. באפשרותך לגשת לחלונית Character מהחלונית Control.
  Superscript-and-Subscript-options-in-the-Character-panel-menu_2
  האפשרויות Superscript ו-Subscript בתפריט החלונית Character
  האפשרויות Superscript ו-Subscript בתפריט החלונית Character

  A. ‏CALLOUT_DEFINITION‏ B. ‏CALLOUT_DEFINITION‏ C. ‏CALLOUT_DEFINITION‏ 

יצירת טקסט עילי או טקסט תחתי בגופני OpenType

 1. בחר בתווים שברצונך לשנות לטקסט עילי או לטקסט תחתי. אם לא תבחר טקסט, ההגדרה תחול על טקסט החדש שתזין.
 2. ודא שנבחר גופן OpenType. דרך אחת לקבוע שגופן הוא גופן OpenType היא לעיין בתפריט Type ‏> ‏Font. גופני OpenType מציגים את הסמל .
 3. בחלונית OpenType, בחר אפשרות מהתפריט הנפתח Position:

  Default Position

  משתמש במיקום ברירת המחדל לגופן הנוכחי.

  Superscript/Superior

  משתמש בתווים עיליים (אם זמינים בגופן הנוכחי).

  Subscript/Inferior

  משתמש בתווים תחתיים (אם זמינים בגופן הנוכחי).

  Numerator

  משתמש בתווים מיוחדים למונה בשברים (אם זמינים בגופן הנוכחי).

  Denominator

  משתמש בתווים מיוחדים למכנה בשברים (אם זמינים בגופן הנוכחי).

שינוי גודל ומיקום של טקסט עילי או טקסט תחתי

 1. בחר File ‏>‏ Document Setup, ציין את הערכים הבאים עבור Superscript ו-Subscript ולאחר מכן לחץ על OK‏:
  • בתיבה Size, הקלד אחוז מגודל הגופן לטקסט שיופיע בטקסט עילי או בטקסט תחתי.

  • בתיבה Position, הקלד אחוז מריווח השורות הרגיל לציון מידת ההזזה של טקסט שיופיע בטקסט עילי או בטקסט תחתי.

המרת טקסט לקווי מתאר

ניתן הפוך טקסט לסדרה של נתיבים מורכבים, או קווי מתאר, שניתן לערוך ולשנות כמו כל אובייקט גרפי אחר. טקסט כקווי מתאר שימושי לשינוי המראה של טקסט גדול, אך הוא אינו שימושי כמעט לגוף טקסט או לטקסט אחר בגודל קטן.

נתוני קו המתאר של הגופן מקורם בקובצי הגופן המותקנים במערכת. בשעת יצירת קווי מתאר, התווים מומרים במיקום הנוכחי, ושומרים על תכונות העיצוב הגרפי, כגון קו ומילוי.

שינוי צורת אות
שינוי צורת אות

A. אובייקט טקסט מקורי B. טקסט שהומר לקווי מתאר, פורק והשתנה 

הערה:

לא ניתן להמיר לקווי מתאר גופני bitmap או גופנים המוגנים מפני המרה לקווי מתאר.

כשממירים טקסט לקווי מתאר, הטקסט מאבד את ההוראות שלו, כלומר, הוראות מובנות שמאפשרות להתאים את צורת הטקסט בהתאם לגודל ומאפשרות הדפסת אותיות קטנות בצורה מיטבית. אם בכוונתך לשנות את גודל הטקסט, התאם את גודלו בנקודות לפני ההמרה.

יש להמיר את כל הטקסט שנבחר. לא ניתן להמיר אות בודדת בתוך מחרוזת טקסט. להמרת אות בודדת לקו מתאר, צור אובייקט טקסט נפרד הכולל אות זו בלבד.

 1. בחר אובייקט טקסט.
 2. בחר Type ‏> Create Outlines.

בחירת סגנון מספרים בגופני OpenType

 1. לשינוי סגנון מספרים קיימים, בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך לשנות. אם לא תבחר טקסט, ההגדרה תחול על טקסט החדש שתזין.
 2. ודא שנבחר גופן OpenType.
 3. בחלונית OpenType, בחר אפשרות מהתפריט הנפתח Figures:

  Default Figure

  משתמש בסגנון ברירת המחדל לגופן הנוכחי.

  Tabular Lining

  משתמש בספרות בגובה מלא וברוחב זהה (אם זמינות בגופן הנוכחי). אפשרות זו מתאימה במצבים שבהם מספרים צריכים להיות מיושרים בין השורות, כמו בטבלאות.

  Proportional Lining

  משתמש בספרות בגובה מלא וברוחב משתנה (אם זמינות בגופן הנוכחי). אפשרות זו מומלצת לטקסט המשתמש באפשרות All Caps.

  Proportional Oldstyle

  משתמש בספרות בגובה משתנה וברוחב משתנה (אם זמינות בגופן הנוכחי). אפשרות זו מומלצת למראה קלאסי מתוחכם בטקסט שאינו משתמש באפשרות All Caps.

  Tabular Oldstyle

  משתמש בספרות בגובה משתנה וברוחב קבוע (אם זמינות בגופן הנוכחי). אפשרות זו מומלצת כשברצונך לקבל ספרות בסגנון ישן, אך מיושרות בטורים, כמו בדוח שנתי.

עיצוב שברים ומספרים סידוריים בגופני OpenType

בעת השימוש בגופן OpenType, ניתן לעצב אוטומטית מספרים סידוריים כטקסט עילי (לדוגמה, ). גם תווים כגון התו העילי "a" ו-"o" במילים בספרדית segunda () ו-segundo () יוצגו כהלכה. כמו כן, ניתן להמיר מספרים המופרדים בלוכסן (לדוגמה 1/2) לשבר רגיל (כגון ).

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך להחיל עליהם את ההגדרה. אם לא תבחר טקסט, ההגדרה תחול על טקסט החדש שתזין.
 2. ודא שנבחר גופן OpenType.
 3. בחלונית OpenType, לחץ על הלחצן Ordinals כדי להפעיל או לבטל מספרים סידוריים, או על הלחצן Fractions כדי להפעיל או לבטל שברים. לחצנים אלה משפיעים רק אם מספרים סידוריים ושברים זמינים בגופן.

שימוש בפיסוק חכם

הפקודה Smart Punctuation מחפשת סימני פיסוק עיקריים ומחליפה אותם במקבילות הטיפוגרפיות שלהם. בנוסף, ניתן להשתמש בפקודה Smart Punctuation להוספת ליגטורות ושברים בכל המסמך, אם הגופן כולל תווים אלה.

הערה:

אם אתה משתמש בגופן OpenType, השתמש בחלונית OpenType במקום בתיבת הדו-שיח Smart Punctuation לתצוגת ליגטורות ושברים.

 1. אם ברצונך להחליף תווים בטקסט מסוים ולא בכל המסמך, בחר באובייקטי הטקסט או בתווים הרצויים.
 2. בחר Type ‏> Smart Punctuation.
 3. בחר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  ff, fi, ffi Ligatures

  מעבד את צירופי האותיות ff‏, fi או ffi כליגטורות.

  ff, fl, ffl Ligatures

  מעבד את צירופי האותיות ff‏, fl או ffl כליגטורות.

  Smart Quotes

  שינוי גרשיים ישרים של המקלדת לגרשיים מסולסלים.

  הערה: האפשרות Smart Quotes תמיד מחליפה גרשיים ישרים בגרשיים מסולסלים, ללא קשר להגדרות Double Quotes ו-Single Quotes בתיבת הדו-שיח Document Setup.

  Smart Spaces

  מסיר רווחים מרובים אחרי נקודה.

  En, Em Dashes

  מחליף קו מפריד ארוך בקו מפריד קצר, וקו מפריד משולש בקו מפריד ארוך.

  Ellipses

  מחליף שלוש נקודות שהוזנו מהמקלדת בתו של שלוש נקודות.

  Expert Fractions

  מחליף תווים בודדים המייצגים שברים במקבילות של תו אחד.

 4. בחר Entire Document כדי להחליף סמלי טקסט בכל הקובץ או Text Only כדי להחליף סמלים רק בטקסט שנבחר.
 5. ‏(אופציונלי) בחר Report Results לתצוגת רשימה של מספר הסמלים שהוחלפו.
 6. לחץ על OK כדי לחפש ולהחליף את התווים שנבחרו.