אודות העדפות

כדי ש- Illustrator יפעל בצורה חלקה ככל שניתן, באופן שמותאם אישית לתהליך העבודה שלך, עליך להגדיר את ההעדפות שלך לפי בחירתך.

קובץ ההעדפות של Adobe Illustrator מכיל קביעות תוכנית רבות, כולל אפשרויות תצוגה כלליות, אפשרויות שמירת קובץ, אפשרויות ביצועים, אפשרויות כתב ואפשרויות לתוספים ולדיסקי טיוטה. ניתן לקבוע את רוב האפשרויות הללו בתיבת הדו-שיח Preferences. קביעות Preferences נשמרות בכל פעם שיוצאים מהיישום.

התנהגות בלתי צפויה עלולה להצביע על העדפות פגומות. במקרה של חשש לפגם בהעדפות, שחזרו את קביעות ברירת המחדל של ההעדפות.

פתיחת תיבת דו-שיח של העדפות

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • (Windows) בחר Edit > Preferences > [שם ערכת העדפות].

  • (macOS) בחר Illustrator > Preferences > [שם ערכת העדפות].

  • כששום דבר לא נבחר, לחץ על הלחצן Preferences בחלונית Control.

  Preferences-option_control-panel_2
  הלחצן Preferences בחלונית Control

 2. בחר אפשרות מהתפריט בפינה השמאלית של תיבת הדו-שיח Preferences כדי לעבור לערכת העדפות שונה.

הגדרת העדפות של Illustrator

קובץ ההעדפות של Illustrator מנהל את הפקודות והגדרות החלוניות ב-Illustrator. בעת פתיחת Illustrator, מיקום החלוניות והפקודות מאוחסן בקובץ ההעדפות של Illustrator. אם ברצונך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של Illustrator או לשנות את ההגדרות הנוכחיות, מחק את ההעדפות של Illustrator. Illustrator יוצר קובץ העדפות באופן אוטומטי בעת ההפעלה מחדש של Illustrator ושמירת קובץ.

כדי לשחזר העדפות לברירת המחדל באופן ידני

 • הסר או שנה את השם של קובץ ההעדפות של Adobe Illustrator. כאשר אתה מפעיל מחדש את Illustrator, קובץ העדפות חדש ייווצר במיקום המקורי.

כדי לשחזר העדפות במהירות באמצעות קיצור מקשים

 • הקש ממושכות על Alt+Control+Shift ‏(Windows‏) או Option+Command+Shift ‏(macOS) בעת הפעלת Illustrator. תתבקש למחוק את הקביעות הנוכחיות. קובצי ההעדפות החדשים ייווצרו בפעם הבאה שתפעיל את Illustrator.

בהתאם למערכת ההפעלה שבה אתה משתמש, קובץ ההעדפות של Illustrator זמין במיקום הבא:

macOS

<OSDisk>/Users/<username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator <version number> Settings/he_IL*/Adobe Illustrator Prefs

Windows‍‏

<OSDisk>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <version number> Settings\he_IL*\x64\Adobe Illustrator Prefs

הערות:

 • החלף את <version number> בערכים הבאים, לפי הגרסה של Illustrator שהתקנת במערכת שלך:
מהדורת Illustrator CC מספר גרסה
CC אוקטובר 2017 22
CC 2017 21
CC 2015.3 20
CC 2015 19
CC 2014 18
CC 17
 • שם התיקייה עשוי להשתנות בהתאם לגרסת השפה המותקנת.
 • ב- Windows, התיקייה Application Data מוסתרת כברירת מחדל. כדי להפוך תיקייה זו לגלויה, פתח את Folder Options בחלונית Control ולחץ על הכרטיסייה View. בחלונית Advanced Settings, בחר את האפשרות Show Hidden Files and Folders או Show hidden files, folders, or drives.
 • אם אינך מצליח לאתר את קובץ ההעדפות, השתמש בפקודה Find של מערכת ההפעלה שלך וחפש את AIPrefs ‏(Windows) או Adobe Illustrator Prefs ‏(macOS).

אודות מודולים של תוספים

מודולים של תוספים הם תוכניות שמוסיפות תכונות ל-Adobe Illustrator. מספר תוספים של אפקטים מיוחדים נלווים לתוכנית ומותקנים אוטומטית בתיקייה Plug-ins שבתיקייה Illustrator.

ניתן להתקין כל תוסף מסחרי שנועד לשימוש עם Photoshop או Illustrator. כדי להתקין מודול תוסף של Adobe השתמש בתוכנית ההתקנה אם היא מצורפת. אחרת, גרור עותק של המודול לתיקייה Plug-ins שבתיקייה Illustrator. לאחר מכן הפעל מחדש את Illustrator כדי שהתקנת התוסף תושלם. כדי להתקין מודול תוסף של צד שלישי, עקוב אחר הוראות ההתקנה המצורפות למודול התוסף.

הערה:

הארכיטקטורה הפתוחה של Adobe Illustrator מרשה למפתחים חיצוניים ליצור תכונות שניתן לגשת אליהן מתוך Adobe Illustrator. אם אתה מתעניין ביצירת מודולי תוסף התואמים ל-Adobe Illustrator, בקר בכתובת www.adobe.com.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת