תווים מיוחדים

אודות ערכות תווים וגליפים חלופיים

משפחות גופנים כוללות תווים רבים, בנוסף לתווים שבמקלדת. בהתאם לגופן, תווים אלה יכולים לכלול ליגטורות, שברים, עיטורים, קישוטים, מספרים, חלופות לכותרות וחלופות סגנוניות, טקסט עילי או תחתי, מספרים בסגנון ישן ומספרים פרופורציונליים. גליף הוא צורה מסוימת של תו. לדוגמה, בגופנים מסוימים, האות הגדולה A זמינה במספר צורות, למשל עם עיטור או כאות פתיח קטנה.

קיימות שלוש דרכים להוספת גליפים חלופיים:

 • התפריט תלוי ההקשר Selection מאפשר להציג ולהוסיף גליפים זמינים עבור תו שנבחר.
 • החלונית גליפים מאפשרת להציג ולהוסיף גליפים מכל משפחת גופנים.
 • החלונית OpenType מאפשרת לקבוע כללים לשימוש בגליפים. לדוגמה, ניתן לציין שברצונך להשתמש בליגטורות, באותיות כותרת ובשברים בגוש טקסט מסוים. שימוש בחלונית OpenType קל יותר מהוספת גליפים אחד-אחד, ומבטיח תוצאה עקבית יותר. עם זאת, החלונית פועלת רק עם גופני OpenType.

החלפת תו בגליף חלופי על בד הציור

תכונות חדשות במהדורת Illustrator CC 2017‎

במהלך עבודה על אובייקט Type, באפשרותך לבחור תו כדי להציג במהירות גליפים חלופיים בסמוך אליו בתפריט תלוי-ההקשר. פשוט לחץ על הגליף החלופי כדי להחליף בינו לבין התו.

גליפים חלופיים בתוך הקשר

הערה:

Illustrator מציגה עד חמישה גליפים חלופיים עבור תו שנבחר על בד הציור. אם יש יותר מחמישה גליפים חלופיים זמינים, Illustrator מציג את הסמל מימין לגליפים החלופיים המוצגים.לחץ על הסמל כדי לפתוח את החלונית Glyphs ולהציג חלופות נוספות.

סקירה על החלונית Glyphs

ניתן להשתמש בחלונית Glyphs ‏‎‏(Window ‏‏>‏ Type ‏‏> Glyphs)‏‏ לתצוגת הגליפים בגופן ולהוספת גליפים מסוימים למסמך.

כברירת מחדל, החלונית Glyphs מציגה את כל הגליפים לגופן שנבחר כרגע. ניתן לשנות את הגופן באמצעות בחירת משפחת גופנים אחרת וסגנון גופן אחר בתחתית החלונית. אם נבחר תווים במסמך, ניתן להציג תווים חלופיים באמצעות בחירה באפשרות Alternates For Current Selection מתפריט Show בראש החלונית.

‏החלונית Glyphs‏
‏החלונית Glyphs‏

A. ‏התפריט Show‏ B. ‏משפחת גופנים‏ C. סגנון גופן D. לחצני זום 

כשבוחרים גופן OpenType בחלונית Glyphs, ניתן להגביל את החלונית לתצוגת סוגי גליפים מסוימים באמצעות בחירת קטגוריה מתפריט Show. ניתן גם להציג תפריט נפתח של גליפים חלופיים בלחיצה על המשולש בפינה הימנית התחתונה של תיבת הגליפים, כשהדבר אפשרי.

תפריט נפתח של גליפים חלופיים
תפריט נפתח של גליפים חלופיים

הוספה או החלפה של תו מהחלונית Glyphs

 1. להוספת תו, לחץ על האחד מכלי הטקסט כדי להציב את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להזין בו את התו, ולחץ פעמיים על התו שברצונך להוסיף בחלונית Glyphs.
 2. להחלפת תו, בחר Alternates For Current Selection מהתפריט הנפתח Show ובחר תו במסמך בעזרת אחד מכלי הטקסט. לחץ פעמיים על גליף בחלונית Glyphs, אם יש גליף זמין.
  הערה:

  אפשרויות החלפה נוספות זמינות לגליפים אסייתיים.

סקירה של החלונית OpenType‏

ניתן להשתמש בחלונית OpenType ‏(Window ‏> Type ‏> OpenType) כדי לקבוע כיצד להחיל תווים חלופיים בגופני OpenType. לדוגמה, ניתן לציין שברצונך להשתמש בליגטורות רגילות בטקסט חדש או בטקסט קיים.

זכרו כי גופני OpenType שונים זה מזה במידה רבה בתכונותיהם. לא כל האפשרויות בחלונית OpenType זמינות לכל גופן. ניתן להציג את התווים בגופן מהחלונית Glyphs.

‏החלונית OpenType‏
‏החלונית OpenType‏

A. ‏Standard Ligatures‏ B. ‏Contextual Alternates‏ C. ‏Discretionary Ligatures‏ D. ‏Swash‏ E. ‏Stylistic Alternates‏ F. ‏Titling Alternates‏ G. ‏Ordinals‏ H. ‏Fractions‏ I. ערכות סגנוניות J. ‏תפריט החלונית‏ K. סוג ספרות L. מיקום תו 

הערה:

ייתכן שתכונות נוספות יהיו זמינות לגופני OpenType אסייתיים.

ניתן לגשת לפקודות ולאפשרויות נוספות מתפריט החלונית OpenType בפינה הימנית העליונה של החלונית. 

סימון גליפים חלופיים בתוך הטקסט

 1. בחר File‏ ‍‏> Document Setup.
 2. בחר Highlight Substituted Glyphs ולחץ על OK. הגליפים שהוחלפו בטקסט יסומנו.

שימוש בליגטורות ובחלופות הקשריות

ליגטורות הן תווים חלופיים טיפוגרפיים לזוגות מסוימים של אותיות. רוב הגופנים כוללים ליגטורות לזוגות אותיות סטנדרטיים, כגון fi‏, fl‏, ff‏, ffi ו-ffl. בנוסף, חלק מהגופנים כוללים ליגטורות מיוחדות לזוגות אותיות כגון ct‏, st ו-ft. למרות שהתווים בליגטורות נראים מחוברים, הם ניתנים לעריכה באופן מלא ואינם גורמים לבודק האיות לסמן מילה כשגויה.

חלופות הקשריות הן תווים חלופיים הנכללים בחלק ממשפחות הגופנים, ומעניקים יכולת חיבור משופרת בין תווים. לדוגמה, בשעת שימוש ב-Caflisch Script Pro כשהחלופות ההקשריות מופעלות, זוג האותיות "bl" במילה "bloom" מתחברות כך שהן נראות כאילו נטקסטו בטקסט יד.

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך להחיל עליהם את ההגדרה. אם לא תבחר טקסט, ההגדרה תחול על טקסט החדש שתזין.
 2. ודא שנבחר גופן OpenType.
 3. בחלונית OpenType, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Standard Ligatures כדי להפעיל ולבטל ליגטורות לזוגות אותיות סטנדרטיים (כגון fi‏, fl‏, ff‏, ffi ו-ffl).

  • לחץ על הלחצן Discretionary Ligatures כדי להפעיל או לבטל ליגטורות אופציונליות (אם הן זמינות בגופן הנוכחי).

  • לחץ על הלחצן Contextual Alternates כדי להפעיל או לבטל חלופות הקשריות (אם הן זמינות בגופן הנוכחי).

שימוש בערכות סגנוניות

ערכה סגנונית היא קבוצת חלופות של גליפים שניתן להחיל על קטע טקסט נבחר. כשאתה מחיל ערכה סגנונית, הגליפים המוגדרים בערכה מחליפים את הגליפים המוגדרים בתור ברירת המחדל של הגופן בטקסט שנבחר. השם של ערכה סגנונית שמסופק על-ידי ה-Font Developer מוצג במקומות שונים ב-Illustrator. עבור גופנים מסוימים, Illustrator מציג את שמות הערכות הסגנוניות בתור Set 1, ‏Set 2 וכן הלאה. ניתן להחיל ערכות סגנוניות מרובות על טווח טקסט.

 1. בחר את תיבת הטקסט או טווח הטקסט שעליהם אתה רוצה להחיל ערכה סגנונית.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לפתיחת החלונית OpenType בחר Window ‍‏> Type ‍‏> OpenType. כעת בצע אחת מהפעולות הבאות:
   • לחץ על סמל הערכות הסגנוניות () בתחתית החלונית ובחר בערכה הרצויה.
   • בחר Stylistic Sets מתפריט החלונית ולאחר מכן בערכה הרצויה.
  החלת ערכות סגנוניות באמצעות החלונית OpenType

  A. לחץ על הסמל שבתחתית החלונית B. בחר בערכה הסגנונית הרצויה מתפריט החלונית 

  • בחר Type ‍‏> Glyphs כדי לפתוח את החלונית Glyphs. בחר ערכה סגנונית מתוך הרשימה הנפתחת Show בחלונית Glyphs.
  החלת ערכות סגנוניות באמצעות החלונית Glyphs

הערה:

באפשרותך להסיר את הערכה סגנונית שהחלת על טווח טקסט על-ידי ביטול הבחירה בערכה בחלונית OpenType או בחלונית Glyphs.

הוספה של ערכות סגנוניות לסגנון תו או פסקה

 1. בחר Window ‍‏> Type ‍‏> Character Styles/ Paragraph Styles כדי לפתוח את החלונית Character Styles או את החלונית Paragraph Styles.

 2. בחר באפשרות New CharacterParagraph Style מתפריט החלונית.

 3. בחר בכרטיסייה OpenType Features בצד השמאלי של תיבת הדו-שיח New Character/ Paragraph Style.

 4. לחץ על  ולאחר מכןבחר את הערכות הסגנוניות הרצויות מתוך הרשימה.

  הוספת ערכות סגנוניות לסגנון תו

 5. לחץ על OK.

שימוש בעיטורים, בחלופות כותרת ובחלופות סגנוניות

גופני OpenType רבים כוללים תווים מסוגננים המאפשרים להוסיף רכיבים קישוטיים לטקסט. עיטורים הם תווים עם קישוטים מופרזים. חלופות כותרת הן תווים (בדרך כלל אותיות גדולות) המיועדים לטקסט גדול, כגון כותרות. חלופות סגנוניות הן תווים מסוגננים היוצרים אפקט אסתטי מיוחד.

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך להחיל עליהם את ההגדרה. אם לא תבחר טקסט, ההגדרה תחול על טקסט החדש שתזין.
 2. ודא שנבחר גופן OpenType.
 3. בחלונית OpenType, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Swash כדי להפעיל או לבטל תווים מעוטרים (אם הם זמינים בגופן הנוכחי).

  • לחץ על הלחצן Stylistic Alternates כדי להפעיל או לבטל חלופות סגנוניות (אם הן זמינות בגופן הנוכחי).

  • לחץ על הלחצן Titling Alternates כדי להפעיל או לבטל חלופות כותרת (אם הן זמינות בגופן הנוכחי).

הוספת סמלים, מקפים וקווים מפרידים ומרכאות

תכונות חדשות ב-Adobe Illustrator CC 2017

 1. הצב את נקודה ההכנסה במקום שברצונך להכניס בו תו באמצעות הכלי Type.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Type ‍‏‍‏> Insert Special Character
  • לחץ לחיצה ימנית ובחר Insert Special Character בתפריט תלוי-ההקשר.
 3. בחר את אחת מהאפשרויות הבאות: Symbols (סמלים), Hyphens And Dashes (מקפים וקווים מפרידים) ו-Quotation Marks (מרכאות). 

 4. בחר את התו הרצוי ממגוון רחב של אפשרויות שמספקת Illustrator.

הוספת תווי רווח לבן

תכונות חדשות ב-Adobe Illustrator CC 2017

 1. הצב את נקודה ההכנסה במקום שברצונך להוסיף רווח לבן באמצעות הכלי Type.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Type ‍‏> Insert White Space Character
  • לחץ לחיצה ימנית ובחר Insert White Space Character בתפריט תלוי ההקשר.
 3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  Em Space

  הרווח שווה ברוחבו לגודל הכתב. לדוגמה, בגופן בגודל 12 נקודות, רוחב של רווח מלא הוא 12 נקודות.

  En Space

  רוחב הרווח הוא חצי מרוחבו של רווח מלא. לדוגמה, בגופן בגודל 12 נקודות, רוחב חצי רווח הוא 6 נקודות.

  Hair Space

  רוחב הרווח הוא אחת חלקי עשרים וארבע מרוחבו של רווח מלא. לדוגמה, בגופן בגודל 12 נקודות, רוחב רווח שערה הוא 0.5 נקודות.

  Thin Space

  רוחב הרווח הוא שמינית מרוחבו של רווח מלא. לדוגמה, בגופן בגודל 12 נקודות, רוחב רווח דק הוא 1.5 נקודות.

הערה:

סמלים מייצגים של תווי הרווח הלבן מופיעים בבחירה ב-Type ‍‏> Show Hidden Characters.

הוספת תו מעבר

תכונות חדשות ב-Adobe Illustrator CC 2017

ניתן להוסיף תו מעבר לפתיחת שורה חדשה מבלי להתחיל פסקה חדשה.

 1. הצב את נקודה ההכנסה במקום שברצונך להוסיף את תו הרווח באמצעות הכלי Type.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Type ‍‏‍‏> Insert Break Character ‍‏> Forced Line Break.
  • לחץ לחיצה ימנית ובחר Insert Break Character ‍‏> Forced Line Break.

להסרת תו מעבר, בחר Type ‍‏> Show Hidden Characters כדי לראות תווים שאינם מיועדים להדפסה. לאחר מכן, ניתן לבחור בתו המעבר ולמחוק אותו.

הצגה או הסתרה של תווים שאינם מיועדים להדפסה

תווים שאינם מיועדים להדפסה כוללים מעברי שורה קשיחים, מעברי שורה רכים, טאבים, רווחים, רווחים קשיחים, תווים כפולי-בתים (כולל רווחים), מקפים מוסתרים ותו סוף טקסט.

לתצוגת התווים בשעת עיצוב ועריכת טקסט, בחר Type ‏> Show Hidden Characters. סימן תיוג מציין שתווים שאינם מיועדים להדפסה מוצגים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון