בחירת טקסט לשינוי צורה

ניתן לסובב, לשקף, לשנות גודל ולהטות טקסט בדיוק כמו אובייקטים אחרים. עם זאת, הצורה שבה בוחרים בטקסט משפיעה על תוצאות שינוי הצורה:

  • לשינוי צורה של טקסט לאורך הנתיב התוחם שלו, בחר אובייקט טקסט והשתמש בכלי סיבוב לסיבוב האובייקט והטקסט.

  • לשינוי צורה רק של הנתיב התוחם אך לא של הטקסט שהוא כולל, בחר אובייקט טקסט וגררו אותו בעזרת הכלי בחירה.

נתיב טקסט שסובב (משמאל) לעומת טקסט ונתיב שסובבו (מימין)
נתיב טקסט שסובב (משמאל) לעומת טקסט ונתיב שסובבו (מימין)

התאמת גודל טקסט

ניתן לקבוע את היחס בין הגובה והרוחב של טקסט לבין הגובה והרוחב המקוריים של התווים. הערך של תווים שגודלם לא השתנה הוא 100%. משפחות גופנים מסוימות כוללות גופן מורחב אמיתי, בעל פריסה אופקית גדולה יותר מאשר סגנון האות הרגיל. שינוי גודל הגופן מעוות את צורת האות, כך שבדרך-כלל עדיף להשתמש בגופן המעוצב כגופן צפוף או מורחב, אם גופן כזה זמין.

  1. בחר את התווים או את אובייקטי הטקסט שברצונך לשנות. אם לא תבחר טקסט, שינוי הגודל יחול על הטקסט החדש שתזין.
  2. בחלונית Character, קבע את האפשרות Vertical Scaling‏ או Horizontal Scaling‏.

סיבוב טקסט

  • לסיבוב התווים בתוך אובייקט טקסט במספר מעלות מוגדר, בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך לשנות. (אם לא תבחר טקסט, הסיבוב יחול על טקסט חדש שיוזן). בחלונית Character, הגדר את האפשרות Character Rotation‏ .
  • לשינוי טקסט אופקי לטקסט אנכי ולהפך, בחר באובייקט הטקסט ובחר Type > Type Orientation > Horizontal או Type > Type Orientation > Vertical.
  • לשינוי אובייקט טקסט שלם (גם התווים וגם התיבה התוחמת של הטקסט), בחר אובייקט טקסט והשתמש בתיבה התוחמת, בכלי שינוי צורה חופשי, בכלי סיבוב, בפקודה Rotate או בחלונית Transform לביצוע הסיבוב.
  • לסיבוב מספר רב של תווים בטקסט אסייתי אנכי, השתמש באפשרות tate-chu-yoko לסיבוב תווים מרובים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת