לעתים קרובות, העיצוב שלך מכיל עותקים מרובים של אובייקטים דומים, כגון סמלי לוגו. אם יש צורך לערוך את כל האובייקטים הללו, אין צורך לעשות זאת בנפרד עבור כל אובייקט ואובייקט.

בעזרת אפשרות העריכה הגלובלית ב-Illustrator, ניתן לערוך את כל האובייקטים הדומים באופן גלובלי בפעולה אחת.

חיפוש אובייקטים דומים לעריכה

לפני שתתחיל לערוך אובייקטים דומים, תוכל לבחור אילו אובייקטים ברצונך לערוך. לשם כך, תוכל להגדיר את האפשרויות של העריכה הגלובלית לאיתור האובייקטים לעריכה משותפת.

להגדרת האפשרויות של העריכה הגלובלית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על הרשימה הנפתחת Global Edit Options שלצד הלחצן Start Global Edit בחלונית Properties.
 • לחץ על הרשימה הנפתחת Global Edit Options שלצד הסמל  בחלונית Control.
global_edit_options_button
ציון אפשרויות עריכה גלובליות לאיתור אובייקטים דומים לעריכה

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • במקטע Match :
  • בחר באפשרות Appearance לאיתור אובייקטים בעלי מראה זהה, כגון מילוי או קווים.
   הערה: אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל כאשר הבחירה כוללת גרפיקת תוסף או גרפיקת רשת.
  • בחר באפשרות Size לאיתור אובייקטים בגודל זהה.
 • במקטע On Artboards:
  • ברשימה הנפתחת Select ציין אם אתה מעוניין למצוא אובייקטים דומים בכל משטחי היצירה או במשטחי יצירה עם כיוון הדפסה מסוים.
  • בשדה Range ציין טווח של משטחי יצירה שבהם אתה מעוניין למצוא אובייקטים דומים. ניתן להגדיר טווח ל-1, 2, 3, או 4-7.
  • בחר באפשרות Include Objects On Canvas למציאת אובייקטים דומים בתוך משטחי יצירה ומחוצה להם. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל. בטל את הבחירה באפשרות זו כדי להגביל את החיפוש למשטחי יצירה בלבד. 

המקטע Result(s)‎ למעלה מציג את המספר הכולל את האובייקטים שנבחרו לעריכה גלובלית.

הערה:

אם לא תגדיר את אפשרויות העריכה, כברירת מחדל, כל האובייקטים הדומים בכל משטחי היצירה נבחרים לעריכה.

תחילת העריכה של אובייקטים דומים

לאחר שתציין את אפשרויות העריכה, תוכל להתחיל לערוך אובייקטים דומים יחד. לשם כך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר Select Start Global Edit.
 • בחר באובייקט ולחץ על לחצן Start Global Edit במקטע Quick Actions של החלונית Properties. 
 • לחץ על הסמל  בחלונית Control.

כל האובייקטים הדומים נבחרו. עכשיו, אם תערוך את האובייקטים שנבחרו, כל העריכות יחולו על כל האובייקטים המסומנים הדומים.

הערה:

 • עריכה גלובלית אינה תומכת בתמונות, אובייקטים של טקסט, מסכות חתוכות, אובייקטים מקושרים ותוספים של צד שלישי.
 • עריכה גלובלית אינה פועלת בבחירה של פריטים מרובים.
global-edit_rotate
בחירת האובייקטים לעריכה גלובלית ושינוי הצורה של כל האובייקטים שנבחרו.

הערה:

בעת עריכה גלובלית של אובייקטים, כל השינויים שתבצע באובייקט שנבחר יופצו הלאה לאובייקטים דומים בהתאם לגדלים שלהם. לדוגמה, אם תקטין את הגובה של האובייקט הנבחר בחצי הגובה של כל האובייקטים הדומים יוקטן אף הוא בחצי. אם הגובה של האובייקט שנבחר הוא 100 נקודות והפחתת את הגובה ל-50 נקודות (חצי) אז הגובה של אובייקטים דומים שהוא, לדוגמה, 20 נקודות, יופחת גם הוא לחצי, כלומר, 10 נקודות.

הפסקת העריכה של אובייקטים דומים

לאחר שתסיים עם העריכות, תוכל להפסיק לערוך אובייקטים. לשם כך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר Select > Stop Global Edit.
 • לחץ על לחצן Stop Global Edit שמקטע Quick Actions בחלונית Properties.
 • לחץ על הסמל  בחלונית Control.
 • לחץ על מקש Esc.

עריכת אובייקטים ספציפיים

בעת עריכת אובייקטים דומים בצורה גלובלית, ניתן לבחור לא לערוך אובייקט מסוים בבחירה על-ידי ביטול בחירתו. לביטול בחירה של אובייקט, לחץ לחיצה ארוכה על מקש Shift ולחץ על האובייקט. הבחירה של האובייקט תבוטל אך הוא עדיין יוצג בתיבת הסימון.

כעת, בעת ביצוע שינויים בבחירה, הצורה של האובייקט שלא נבחר כבר לא תהיה תואמת לאובייקטים האחרים שנבחרו. לפיכך, תיבת הסימון אינה מופיעה יותר כדי לציין שאובייקט זה אינו חלק מהעריכה הגלובלית. 

עריכת קבוצות דומות

ניתן גם לערוך קבוצות דומות המכילות אובייקטים דומים באופן גלובלי.

הערה: קבוצות נחשבות לדומות רק כאשר הירארכיית הקבוצה וצורת האובייקט מתאימים.

בעת עריכה גלובלית של קבוצות דומות, כל העריכות שתבצע באובייקטים בקבוצה אחת יופצו לאובייקטים מקבילים בקבוצות דומות אחרות.

global-edit-color
בחירת כל הקבוצות עם אותו מראה, בחירת צורה ספציפית בתוך קבוצה לעריכה גלובלית, עריכת הצבע של הצורות שנבחרו.