ציור בעזרת הכלי Pen

ציור מקטעי קווים ישרים בעזרת הכלי Pen

הנתיב הפשוט ביותר שניתן לצייר בעזרת הכלי Pen הוא קו ישר, אשר נוצר על-ידי לחיצה על הכלי Pen ליצירת שתי נקודות עיגון. המשך הלחיצה יוצר נתיב המורכב ממקטעי קווים ישרים המחוברים באמצעות נקודות פינה.

הכלי Pen
הלחיצה על הכלי Pen יוצרת מקטעים ישרים.

 1. בחר את הכלי Pen ().

 2. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך להתחיל את המקטע הישר, ולחץ כדי להגדיר את נקודת העיגון הראשונה (אל תגרור).

  הערות:

  • המקטע הראשון שתצייר לא יהיה גלוי עד ללחיצה על נקודת העיגון השניה. 
  • אם מופיעים קווי כיוון, גררת בטעות את הכלי Pen; בחר Edit ‏> Undo, ולחץ שוב.
 3. לחץ שוב במקום שברצונך לסיים בו את המקטע (הקש על Shift תוך כדי הלחיצה כדי להגביל את זווית המקטע לכפולות של 45°).

 4. המשך ללחוץ כדי להגדיר נקודות עיגון עבור מקטעים ישרים נוספים.

  נקודת העיגון האחרונה שתוסיף תמיד תופיע בתור ריבוע אחיד המציין שהיא נבחרה. נקודות עיגון שהוגדרו קודם לכן הופכות לחלולות ובחירתן מתבטלת בזמן שאתה מוסיף נקודות עיגון נוספות.

 5. השלם את הנתיב על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לסגור את הנתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.
  • כדי להשאיר את הנתיב פתוח, הקש על Ctrl ‏(Windows) או על Command ‏(macOS) תוך כדי לחיצה במקום כלשהו הרחק מכל האובייקטים.
  • כדי להשאיר את הנתיב פתוח, באפשרותך גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select ‏> Deselect. בנוסף, אפשר להקיש על Enter או על Return כדי להשאיר את הנתיב פתוח.

ציור עקומות בעזרת הכלי Pen

ניתן ליצור עקומה על-ידי הוספת נקודת עיגון במקום שבו העקומה משנה כיוון, וגרירת קווי הכיוון המעצבים את העקומה. האורך והשיפוע של קווי הכיוון קובעים את צורת העקומה.

קל יותר לערוך עקומות והמערכת יכולה להציג ולהדפיס אותן במהירות רבה יותר אם אתה מצייר אותן באמצעות מספר קטן ככל האפשר של נקודות עיגון. השימוש בנקודות רבות מדי עלול גם ליצור בליטות לא רצויות בעקומה. במקום זאת, צייר נקודות עיגון מרווחות והתנסה בעיצוב עקומות על-ידי שינוי האורך והזוויות של קווי הכיוון.

 1. בחר את הכלי Pen.
 2. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך להתחיל את העקומה והחזק את לחצן העכבר לחוץ. נקודת העיגון הראשונה מופיעה ומצביע הכלי Pen משתנה לראש חץ.

 3. גרור כדי להגדיר את השיפוע של מקטע העקומה שאתה יוצר, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  בעיקרון, כדאי למתוח את קו הכיוון לאורך כשליש מהמרחק לנקודת העיגון הבאה שאתה מתכנן לצייר. (ניתן לשנות צד אחד או שניים של קו הכיוון מאוחר יותר.)

  לחץ לחיצה ממושכת על המקש Shift כדי להגביל את הכלי להגדרת כפולות של 45°.

  ציור הנקודה הראשונה בעקומה
  ציור הנקודה הראשונה בעקומה

  A. ‏מיקום הכלי Pen‏ B. ‏תחילת הגרירה (לחצן העכבר לחוץ) C. גרירה למתיחת קווי כיוון 
 4. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את מקטע העקומה ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור עקומה בצורת C, גרור בכיוון ההפוך לקו הכיוון הקודם. לאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  ציור הנקודה השניה בעקומה
  ציור הנקודה השניה בעקומה

  • כדי ליצור עקומה בצורת S, גרור באותו הכיוון כמו קו הכיוון הקודם. לאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  ציור עקומת S
  ציור עקומת S

  הערה:

  הקש על Command / ‏Ctrl תוך כדי גרירת נקודות האחיזה של נקודה חלקה כדי ליצור נקודות אחיזה שאינן זהות באורכן בעת ציור עקומה.

  Drag-inequal-handles
  גרירת נקודות אחיזה שאינן זהות באורכן תוך כדי ציור עקומות

  A. נקודות האחיזה המנוגדות שוות באורכן ומשויכות B. המקש CMD/‏Ctrl לחוץ, נקודות האחיזה המנוגדות אינן שוות באורכן ומשויכות 
 5. המשך לגרור את הכלי Pen ממיקומים שונים כדי ליצור סדרה של עקומות חלקות. שים לב שיש למקם נקודות עיגון בתחילת העקומה ובסופה, ולא בשיא העקומה.

  הערה:

  הקש על Alt ‏(Windows) או על Option ‏(macOS) תוך כדי גרירת קווי הכיוון כדי להוציא קווי כיוון של נקודת עיגון.

 6. השלם את הנתיב על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

   

  • כדי לסגור את הנתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.
  • כדי להשאיר את הנתיב פתוח, הקש על Ctrl ‏(Windows) או על Command ‏(macOS) תוך כדי לחיצה במקום כלשהו הרחק מכל האובייקטים.
  • כדי להשאיר את הנתיב פתוח, באפשרותך גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select ‏> Deselect.

   

  הערה:

  באפשרותך לבצע התאמות עדינות יותר בעקומת הסגירה:

  • הקש על מקש הרווח בעת סגירת נתיב כדי למקם מחדש את נקודת העיגון הסוגרת.
  • הקש על Option / ‏Alt, ונתק את שיוך נקודות האחיזה של נקודת העיגון הסוגרת.

  Control-closing-paths
  בקרה על נתיבים נסגרים

  A. מיקום מחדש של נקודת העיגון הסוגרת B. ניתוק של נקודות האחיזה המשויכות כדי להתאים את נקודת העיגון הסוגרת 

מיקום מחדש של נקודות עיגון בזמן הציור

 1. לאחר הלחיצה ליצירת נקודת עיגון, השאר את לחצן העכבר לחוץ, החזק את מקש הרווח לחוץ וגרור כדי למקם מחדש את נקודת העיגון.

סיום שרטוט נתיב

 1. השלם נתיבים באחת מהדרכים הבאות:
  • כדי לסגור נתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.
  • כדי להשאיר נתיב פתוח, הקש על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(macOS) תוך כדי לחיצה במקום כלשהו שנמצא רחוק משאר האובייקטים.

כדי להשאיר את הנתיב פתוח, באפשרותך גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select ‏> Deselect.

ציור קווים ישירים ואחריהם עקומות

 1. באמצעות הכלי Pen, לחץ על נקודות פינה בשני מיקומים כדי ליצור מקטע ישר.
 2. מקם את הכלי Pen מעל נקודת הקצה שנבחרה. ב-Illustrator, סמל המרת נקודה יופיע ליד הכלי Pen כשהוא ממוקם כראוי. כדי להגדיר את השיפוע של המקטע המעוקל שתיצור לאחר מכן, לחץ על נקודת העיגון וגרור את קו הכיוון שמופיע.

  ציור מקטעים
  ציור מקטע ישר ולאחריו מקטע מעוקל (חלק 1)

  A. המקטע הישר הושלם B. מיקום הכלי Pen מעל נקודת קצה C. גרירת נקודת הכיוון 
 3. מקם את העט במקום שבו ברצונך למקם את נקודת העיגון הבאה ולאחר מכן לחץ (תוך כדי גרירה, אם תרצה) על נקודת העיגון החדשה כדי להשלים את העקומה.
  ציור מקטעים
  ציור מקטע ישר ולאחריו מקטע מעוקל (חלק 2)

  A. ‏מיקום הכלי Pen‏ B. ‏גרירת קו הכיוון‏ C. מקטע העקומה החדש הושלם 

ציור עקומות ואחריהן קווים ישרים

 1. בעזרת הכלי Pen, גרור ליצירת הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.
 2. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע המעוקל, גרור כדי להשלים את העקומה ושחרר את לחצן העכבר.
  ציור מקטעים
  ציור מקטע מעוקל ולאחריו מקטע ישר (חלק 1)

  A. הושלמה הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל, והכלי Pen ממוקם מעל לנקודת הקצה B. גרירה להשלמת העקומה 
 3. מקם את הכלי Pen מעל נקודת הקצה שנבחרה. סמל המרת נקודה יופיע ליד הכלי Pen כשהוא ממוקם כראוי. לחץ על נקודת העיגון כדי להמיר את הנקודה החלקה לנקודת פינה.
 4. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע הישר ולחץ כדי להשלים את המקטע הישר.
  ציור מקטעים
  ציור מקטע מעוקל ולאחריו מקטע ישר (חלק 2)

  A. מיקום הכלי Pen מעל נקודת קצה קיימת B. לחיצה על נקודת הקצה C. לחיצה על נקודת הפינה הבאה 

ציור שני מקטעים מעוקלים המחוברים באמצעות פינה

 1. בעזרת הכלי Pen, גרור ליצירת הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל.
 2. מקם מחדש את הכלי Pen, וגרור כדי ליצור עקומה עם נקודת החלקה שנייה. לאחר מכן, לחץ לחיצה ממושכת על Alt‏ ‏(Windows) או Option‏ ‏(macOS) תוך כדי גרירת קו הכיוון לעבר הקצה הנגדי, כדי לקבוע את שיפוע העקומה הבאה. שחרר את המקש ואת לחצן העכבר.

  תהליך זה ממיר את הנקודה החלקה לנקודת פינה על-ידי פיצול קווי הכיוון.

 3. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע המעוקל השני, וגרור נקודה חלקה שניה כדי להשלים את המקטע המעוקל השני.
ציור שתי עקומות
ציור שתי עקומות

A. גרירת נקודה חלקה חדשה B. הקשה על Alt/Option לפיצול קווי כיוון בעת הגרירה, והזזת קו הכיוון כלפי מעלה C. התוצאה לאחר מיקום מחדש וגרירה בפעם השלישית 

ציור בעזרת הכלי Curvature

הכלי Curvature מפשט את יצירת הנתיבים והופך את הציור לקל ואינטואיטיבי. כלי זה מאפשר לך ליצור, לערוך, להוסיף, למחוק או לעבור בין נקודות חלקות לנקודות פינה. אין צורך לעבור בין כלים שונים כדי לעבוד במהירות ובאופן מדויק עם נתיבים.

 1. בחר את הכלי Curvature ().

 2. שחרר שתי נקודות במשטח היצירה ולאחר מכן צפה בתצוגה המקדימה של Rubber Band, המציגה את הצורה של הנתיב שנוצר בהתאם למיקום שבו תרחף עם העכבר.

  הערה: האפשרות Rubber-banding מופעלת כברירת מחדל בכלי. כדי להשבית אותה, השתמש בהגדרת ההעדפות הבאה: Preferences > Selection & Anchor Display > Enable Rubber Band.

 3. השתמש בעכבר כדי לשחרר נקודה או הקש כדי ליצור נקודה חלקה. כדי ליצור פינה, לחץ פעמיים או הקש על המקש Alt בעת לחיצה או הקשה.

  curvature-tool
  A. כברירת מחדל, נקודות חלקות נוצרות עבור עקומות B. כדי ליצור פינה, לחץ פעמיים או הקש על המקש Alt בעת שחרור נקודה 
 4. ניתן לבצע מספר פעולות:

  • Option‏ ‏(macOS) /‏ Alt‏ ‏(Windows) + לחיצה כדי להמשיך ולהוסיף נקודות לנתיב או לצורה קיימים.
  • לחץ או הקש פעמיים על נקודה כדי להעביר את הנקודה בין נקודה חלקה לנקודת פינה.
  • לחץ או הקש על נקודה ולאחר מכן גרור אותה כדי להזיז אותה.
  • לחץ או הקש על נקודה והקש על Delete כדי למחוק אותה. העקומה נשמרת.
  • הקש על המקש Esc כדי להפסיק לצייר.

תצוגה מקדימה של Rubber Band

הכלי Pen והכלי Curvature מציגים תצוגה מקדימה של הנתיב שיצויר מנקודת העיגון הקודמת אל המיקום הנוכחי של המצביע.

 1. באמצעות הכלי Pen או הכלי Curvature, לחץ פעם אחת על ה-Artboard כדי לצייר נקודת החלקה, וגרור את העכבר כדי ליצור את נקודות האחיזה בהתאם לצורך.

  הערה: כאשר אתה מצייר נקודת החלקה, נקודות האחיזה המנוגדות שייווצרו יהיו תמיד זהות באורכן ומותאמות. לחץ על Command / Ctrl במהלך הגרירה של נקודות האחיזה של נקודת החלקה, כדי ליצור נקודות אחיזה שאינן זהות באורכן (ההתאמה נשארת ללא שינוי).

 2. שחרר את לחצן העכבר. כאשר אתה מעביר את מצביע העכבר לאורך ה-Artboard, מוצג נתיב המציין מה יצוייר אם תבחר לשחרר נקודת עיגון במיקום של מצביע העכבר.  

  RubberBand
  A. נקודת עיגון ראשונה ונקודות האחיזה שלה B. תצוגה מקדימה של Rubber Band של הנתיב בין נקודת העיגון הראשונה ומצביע העכבר 
 3. כאשר התצוגה המקדימה מוצגת בנתיב שרצית לצייר, לחץ על המיקום, ו- Illustrator יצייר את הנתיב כפי שהוצג בתצוגה המקדימה.

הערה:

כאשר התצוגה המקדימה מופעלת, לחיצה על Esc מפסיקה את הצגת התצוגה המקדימה ומסיימת את הנתיב. זוהי פעולה זהה ללחיצה על קיצור המקשים P בזמן העבודה עם הכלי Pen (כאשר תכונת התצוגה המקדימה כבויה).

הפעלה או ביטול של התצוגה המקדימה של Rubber Band:

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Preferences‏ (Ctrl + K)

 2. עבור אל הכרטיסיה Selection and Anchor Display

 3. בחר או נקה את האפשרויות הרצויות:

  • Enable Rubber Band for Pen Tool
  • Enable Rubber Band for Curvature Tool
  RubberBand_Preferences_2

ציור בעזרת הכלי Pencil

הכלי Pencil מאפשר לך לצייר נתיבים פתוחים וסגורים בדומה לציור באמצעות עיפרון על פיסת נייר. הוא שימושי במיוחד לשרטוטים מהירים או ליצירת מראה של ציורים ידניים. לאחר ציור נתיב כלשהו, ניתן לשנות אותו באופן מיידי במקרה הצורך.

נקודות עיגון מוצבות במהלך הציור באמצעות הכלי Pencil; אתה אינך קובע את מיקומן. עם זאת, תוכל לשנות אותן לאחר השלמת הנתיב. מספר נקודות העיגון המוצבות תלוי באורך ובמורכבות של הנתיב ובהגדרות הרגישות בתיבת הדו-שיח Pencil Tool Preferences. הגדרות אלה קובעות את רמת הרגישות של הכלי Pencil לתזוזה של העכבר או העט במחשבי לוח גרפיים.

ציור נתיבים חופשיים בעזרת הכלי Pencil

 1. לחץ והחזק את הכלי Shaper (). בחר את הכלי Pencil .

  Pencil-tool_tools-panel
 2. מקם את הכלי במקום שבו ברצונך להתחיל את הנתיב, וגרור כדי לצייר נתיב. הכלי Pencil () מציג סימן x קטן כדי לציין ציור של נתיב חופשי.

  במהלך הגרירה, קו מקווקו מופיע אחרי המצביע. נקודות עיגון מופיעות בשני הקצוות של הנתיב ובנקודות שונות לאורכו. הנתיב מקבל את תכונות הקו והמילוי הנוכחיות ונשאר במצב בחירה כברירת מחדל.

צייר מקטעים ישרים מוגבלים או בלתי מוגבלים באמצעות הכלי Pencil.

ניתן להשתמש בכלי Pencil כדי לצייר מקטעים ישרים מוגבלים או בלתי מוגבלים.

 • מקטעים ישרים מוגבלים: לחץ לחיצה ממושכת על המקש Shift תוך כדי השימוש בכלי Pencil כדי לצייר מקטעים ישרים המוגבלים ל-0, 45 או 90 מעלות. בעת ציור מקטע ישר, יוצג סמן המקטע הישר ().
 • מקטעים ישרים בלתי מוגבלים: לחץ לחיצה ארוכה על המקש Option / ‏Alt כדי לצייר מקטעים ישרים בלתי מוגבלים. עם זאת, כדי לצייר נתיב עם קווים מרובים:
  1. צייר מקטע של קו. 
  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • תוך כדי הקשה על המקש Shift או Option / ‏Alt, הצב את הסמן בנקודת הקצה של הקו. כאשר יוצג סמן המשך הנתיב (), לחץ על הלחצן של העכבר וצייר קו נוסף.
  • תוך כדי לחיצה על הלחצן של העכבר, שחרר את המקשים Shift או Option / ‏Alt, הקש עליהם וצייר את המקטע הבא.

ציור נתיבים סגורים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את הכלי Pencil ().

 2. מקם את הכלי במקום שבו ברצונך להתחיל את הנתיב והתחל לגרור כדי לצייר נתיב.

 3. לאחר תחילת הגרירה, החזק את המקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(macOS) לחוץ. הכלי Pencil מציג עיגול קטן () כדי לציין שאתה יוצר נתיב סגור.

 4. כאשר הנתיב מגיע לגודל ולצורה הרצויים, שחרר את לחצן העכבר (אך לא את המקש Alt או Option). לאחר שהנתיב נסגר, שחרר את המקש Alt או Option.

  אינך צריך למקם את המצביע מעל נקודת ההתחלה של הנתיב כדי ליצור נתיב סגור; אם תשחרר את לחצן העכבר במיקום אחר, הכלי Pencil יסגור את הצורה על-ידי יצירת הקו הקצר ביותר האפשרי בחזרה לנקודת המקור.

עריכת נתיבים בעזרת הכלי Pencil

ניתן לערוך כל נתיב באמצעות הכלי Pencil ולהוסיף קווים וצורות חופשיים לכל צורה.

הוספה לנתיב בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר נתיב קיים.
 2. בחר את הכלי Pencil ().

 3. מקם את חוד העיפרון בנקודת הקצה של הנתיב.

  תוכל לדעת שאתה קרוב מספיק לנקודת הקצה כאשר סימן ה-x הקטן ליד חוד העיפרון נעלם.

 4. גרור כדי להמשיך את הנתיב.

חיבור שני נתיבים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את שני הנתיבים (Shift ולחיצה או גרירה מסביב לשניהם בעזרת הכלי Selection).

 2. בחר את הכלי Pencil ().

 3. מקם את המצביע במקום שבו ברצונך להתחיל מנתיב אחד, והתחל לגרור לכיוון הנתיב האחר. הכלי Pencil מציג סמל מיזוג קטן () כדי לציין שאתה מוסיף לנתיב הקיים.

 4. גרור אל נקודת הקצה של הנתיב האחר ושחרר את לחצן העכבר.

  הערה:

  לקבלת התוצאות הטובות ביותר, גרור מנתיב אחד לאחר כאילו אתה פשוט ממשיך את הנתיבים בכיוון שבו נוצרו.

שינוי צורה של נתיבים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את הנתיב שברצונך לשנות.
 2. מקם את הכלי Pencil בנתיב או לידו כדי לשנות את צורתו.

  תוכל לדעת שאתה קרוב מספיק לנתיב כאשר סימן ה-x הקטן ייעלם מהכלי.

 3. גרור את הכלי עד ליצירת הצורה הרצויה של הנתיב.
  שימוש בכלי Pencil
  שימוש בכלי Pencil לעריכת צורה סגורה

  הערה:

  בהתאם למקום שבו התחלת לצייר מחדש את הנתיב ולכיוון הגרירה, ייתכן שתקבל תוצאות לא צפויות. לדוגמה, אתה עלול להפוך נתיב סגור לנתיב פתוח, להפוך נתיב פתוח לנתיב סגור או לאבד חלק מהצורה בלי כוונה.

אפשרויות הכלי Pencil

לחץ פעמיים על הכלי Pencil () כדי להגדיר כל אחת מהאפשרויות הבאות:

Pencil-tool-options_1

Fidelity

האפשרות קובעת כמה רחוק יש להזיז את העכבר או העט לפני שתתווסף נקודת עיגון חדשה לנתיב. המחוון Fidelity כולל חמש קביעות מוגדרות מראש שניתן לבחור מביניהן. הקביעה המוגדרת מראש בקצה השמאלי של המחוון (Accurate) מספקת את הדיוק הרב ביותר בציור נתיבים. הקביעה המוגדרת מראש בקצה הימני של המחוון (Smooth) יוצרת את הנתיבים החלקים ביותר. בחר את הקביעה המוגדרת מראש המתאימה ביותר לדרישות הציור שלך.

Fill New Pencil Strokes

האפשרות מחילה מילוי על קווי עיפרון שאתה מצייר לאחר בחירת אפשרות זו, אך לא על קווי עיפרון קיימים. זכור לבחור את המילוי לפני ציור קווי העיפרון.

Alt/ Option Key Toggles To Smooth Tool Option

כאשר תיבת סימון זו מסומנת, בזמן השימוש בכלי Pencil או בכלי Brush, תוכל להקיש על Alt‏ (Windows) או Option‏ (MacOS) כדי לעבור לכלי Smooth.

Close Paths When Ends Are Within: _ Pixels

כאשר נקודות הקצה של נתיב שאתה מצייר קרובות זו לזו ומפריד ביניהן מספר מוגדר מראש של פיקסלים, יוצג סמן סגירת הנתיב (). כאשר אתה משחרר את לחצן העכבר, כגון נתיב סגור באופן אוטומטי. ניתן להגדיר מראש את מספר הפיקסלים באמצעות אפשרות זו.  

Edit Selected Paths

האפשרות קובעת אם ניתן לשנות או למזג נתיב שנבחר עד למרחק מסוים ממנו (המצוין באפשרות הבאה).

Within: _ pixels

האפשרות קובעת כמה קרובים העכבר או העט צריכים להיות לנתיב קיים כדי לערוך אותו באמצעות הכלי Pencil. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה באפשרות Edit Selected Paths.