התחל ב-iPhone או iPad, התמקד וסיים בשולחן העבודה שלך
התחל ב-iPhone או iPad, התמקד וסיים בשולחן העבודה שלך!

האם מחשבה, עקיבה או יצירת דגמים ראשוניים ב-iPad או ב-iPhone מהווים את תחילתו של תהליך העבודה שלך ב-Design?

עיין ב-Adobe Illustrator Draw - יישום המיועד ל-iPad או ל-iPhone.‏ ‏Draw משלב את כלי הציור הווקטוריים ותכונות הציור הווקטוריות המועדפים עליך בממשק מודרני ויעיל. באפשרותך לצייר קווים, צורות ואיורים חופשיים, עם עשר שכבות ציור ושכבת תמונות. וכשתחזור לשולחן העבודה, הקישוריות של Creative Cloud תאפשר לך להחיל בקלות את הליטושים האחרונים ב-Illustrator או Photoshop.

למד עוד אודות היישום Adobe Illustrator Draw כאן.

הורד את היישום המצוין Adobe Illustrator Draw מתוך iTunes App Store (זמין עבור iPhone ו-iPad).

אודות גרפיקה וקטורית

גרפיקה וקטורית (הקרויה לפעמים צורות וקטוריות או אובייקטים וקטוריים) מורכבת מקווים ועיקולים המוגדרים על-ידי אובייקטים מתמטיים הקרויים וקטורים, המתארים תמונות לפי המאפיינים הגיאומטריים שלהן.

ניתן להזיז או לשנות גרפיקה וקטורית בחופשיות מבלי לאבד פרטים אובהירות,משום שהן אינן תלויות ברזולוציה - הן שומרות על קצוות חדים בשעת שינוי גודל, הדפסה למדפסת PostScript, שמירה בקובץ PDF, או ייבוא ליישום של גרפיקה וקטורית. כתוצאה מכך, גרפיקה וקטורית מהווה את הבחירה הטובה ביותר עבור יצירות אמנות כגון סמלי לוגו, אשר יופיעובגדלים שונים באמצעי פלט שונים.

אובייקטים וקטוריים שאתה יוצר באמצעות כלי הציור והצורות ב-Adobe Creative Cloud הם דוגמאות של גרפיקה וקטורית. ניתן להשתמש בפקודות Copy ו-Paste כדי לשכפל גרפיקה וקטוריתביןרכיבים שלרכיבי Cloud.

אודות נתיבים

במהלך הציור, אתה יוצר קו בשם נתיב. כל נתיב מורכב ממקטע ישר או מעוקל אחד או יותר. ההתחלה והסיום של כל מקטע מסומנים באמצעות נקודות עיגון, הפועלות כמו נעצים המחזיקים חוט במקומו. נתיבים יכולים להיות סגורים (לדוגמה, עיגול), או פתוחים עם נקודות קצה ברורות (לדוגמה, קו גלי).

ניתן לשנות את צורת הנתיב על-ידי גרירת נקודות העיגון, נקודות הכיוון בקצוות של קווי כיוון שבנקודות העיגון או מקטע הנתיב עצמו.

רכיבי נתיב
רכיבי נתיב

A. נקודת קצה שנבחרה (אחידה) B. נקודת עיגון שנבחרה C. נקודת עיגון שלא נבחרה D. מקטע נתיב מעוקל E. קו כיוון F. נקודת כיוון 

נתיבים יכולים לכלול שני סוגים של נקודות עיגון: נקודות פינה ונקודות חלקות. בנקודת פינה, הנתיב משנה כיוון באופן פתאומי. בנקודה חלקה, מקטעי נתיב מתחברים לעקומה רציפה. ניתן לצייר נתיבים בעזרת שילוב של נקודות פינה ונקודות חלקות. אם תצייר נקודה מסוג שגוי, תוכל תמיד לשנות אותה.

נקודות בנתיב
נקודות בנתיב

A. ארבע נקודות פינה B. ארבע נקודות חלקות C. שילוב של נקודות פינה ונקודות חלקות 

נקודות פינה יכולות לחבר שני מקטעים ישירים או מעוקלים, בעוד שנקודות חלקות תמיד מחברות שני מקטעים מעוקלים.

נקודות פינה יכולות לחבר הן מקטעים ישרים והן מקטעים מעוקלים.
נקודות פינה יכולות לחבר הן מקטעים ישרים והן מקטעים מעוקלים.

הערה:

אין לבלבל בין נקודות פינה ונקודות חלקות לבין מקטעים ישרים ומעוקלים.

קווי מתאר של נתיבים נקראים בפשטות קווים. צבע או מעבר צבע שחל על האזור הפנימי של נתיב פתוח או סגור נקרא מילוי. לקו יכול להיות משקל (עובי), צבע ותבנית קו מפריד (Illustrator ו- InDesign) או תבנית קו מסוגננת (InDesign). לאחר יצירת הנתיב או הצורה, תוכל לשנות את המאפיינים של הקו והמילוי שלהם.

ב-InDesign, כל נתיב מציג גם נקודת מרכז המסמנת את מרכז הצורה, אך איננה חלק מהנתיב עצמו. ניתן להשתמש בנקודה זו כדי לגרור את הנתיב, כדי ליישר אותו עם רכיבים אחרים או כדי לבחור את כל נקודות העיגון בנתיב. נקודת המרכז תמיד גלויה; לא ניתן להסתיר או למחוק אותה.

אודות קווי כיוון ונקודות כיוון

בעת בחירת נקודת עוגן המחברת מקטעים מעוקלים (או בעת בחירת המקטע עצמו), נקודות העיגון של המקטעים המחברים מציגות נקודות אחיזה לבחירה, המורכבות מקווי כיוון המסתיימים בנקודות כיוון. הזווית והאורך של קווי הכיוון קובעים את הצורה והגודל של המקטעים המעוקלים. הזזת נקודות הכיוון משנה את עיצוב העיקולים. קווי כיוון אינם מופיעים בפלט הסופי.

כל נקודה חלקה מכילה תמיד שני קווי כיוון, אשר זזים יחד בתור יחידה ישרה אחת. בעת הזזת קו כיוון בנקודה חלקה, המקטעים המעוקלים בשני הצדדים של הנקודה משתנים בו-זמנית, ושומרים על העקומה הרציפה בנקודת העיגון.

לצורך השוואה, נקודות פינה יכולות להכיל שני קווי כיוון, קו כיוון אחד או לא להכיל שום קו, אם הן מחברות שני מקטעים מעוקלים, מקטע אחד או שום מקטע מעוקל, בהתאמה. קווי כיוון של נקודות פינה שומרים על הפינה באמצעות זוויות שונות. בעת הזזת קו כיוון בנקודת פינה, רק העקומה באותו צד של הנקודה כמו קו הכיוון משתנה.

לאחר בחירת נקודת עיגון (משמאל), קווי הכיוון מופיעים בכל מקטע מעוקל המחובר באמצעות נקודת העיגון (מימין).
לאחר בחירת נקודת עיגון (משמאל), קווי הכיוון מופיעים בכל מקטע מעוקל המחובר באמצעות נקודת העיגון (מימין).

שינוי קווי כיוון בנקודה חלקה (משמאל) ובנקודת פינה (מימין)
שינוי קווי כיוון בנקודה חלקה (משמאל) ובנקודת פינה (מימין)

קווי כיוון תמיד משיקים (מאונכים לרדיוס) לעקומה בנקודות העיגון. הזווית של כל קו כיוון קובעת את שיפוע העקומה, והאורך של כל קו כיוון קובע את הגובה, או העומק, של העקומה.

הזזה ושינוי גודל של קווי כיוון משנים את שיפוע העקומות.
הזזה ושינוי גודל של קווי כיוון משנים את שיפוע העקומות.

הערה:

ב-Illustrator, ניתן להציג או להסתיר את נקודות העיגון, קווי כיוון ונקודות הכיוון על-ידי בחירת View ‍‏> ‏Show Edges או View ‍‏> ‏Hide Edges.

ציין מראה של קווי כיוון ונקודות כיוון

כשעובדים עם נקודות עיגון ונתיבים, יש לעתים צורך להציג קווי כיוון (נקודות אחיזה), ואילו במקרים אחרים הם עלולים להפריע לעבודה. ניתן להציג או להסתיר קווי כיוון של מספר נקודות עיגון שנבחר בו-זמנית. במקרה של נקודת עיגון אחת, הקווים תמיד מוצגים.

ניתן לבחור להציג או להסתיר קווי כיוון לפיבחירהאו לחלופין, ניתן להגדיר העדפות לתצוגת קווי כיוון‬‏‫.

הצגה או הסתרה של קווי הכיוון של נקודות העיגון שנבחרו

 1. השתמש בכלי Direct Selection כדי לבחור בנקודות העיגון הרצויות.

 2. בחלונית Control, לחץ על Show Handles For Multiple Selected Anchor Points  ‍‏> או על Hide Handles For Multiple Selected Anchor Points .

התאמת גודל התצוגה של נקודת העיגון, נקודת האחיזה והתיבה התוחמת‬

 1. בחר Edit ‍‏> Preferences ‍‏> Selection & Anchor Display ‏(Windows) או Illustrator ‍‏> Preferences ‍‏> Selection & Anchor Display ‏(macOS).

 2. באזור Anchor Point And Handle Display, ציין אחת מהאפשרויות הבאות:

  Size

  התאם את המחוון כדי לשנות את מידת התצוגה של נקודות עיגון, נקודות אחיזה ותיבות תוחמות.

  adjust-anchor-point-display-size_1

  סמן נקודות עיגון בשעת הצבעה עם העכבר

  מסמן את נקודות העיגון שנמצאות בדיוק מתחת למצביע העכבר.

  Handle Style

  קובע את התצוגה של נקודות הסיום של נקודות האחיזה (נקודות כיוון):

  •  מציג את נקודות הכיוון כעיגולים מלאים בצבע כחול.

  •  מציג את נקודות הכיוון כעיגולים בצבע לבן.

  הצג נקודות אחיזה כשנבחרות נקודות עיגון מרובות

  מציג קווי כיוון בכל נקודות העיגון שנבחרו, כשמשתמשים בכלי Direct Selection או בכלי Group Selection לבחירת אובייקט. כשלא בוחרים באפשרות זו, קווי הכיוון יוצגו לנקודת עיגון מסוימת אם זוהי נקודת העיגון היחידה שנבחרה בנתיב זה, או אם מקטע העקומה של קו הכיוון נבחר ונקודת העיגון שממנה יוצא קו הכיוון לא נבחרה.

מצבי ציור

Illustrator מספק את מצבי הציור הבאים:

 • Draw Normal ()

 • Draw Behind ()

 • Draw Inside ()

מלבן פתוח ומקווקו מוצג כאשר אובייקט במצב Draw Inside הוא פעיל.
מלבן פתוח ומקווקו, בדומה למלבן המוצג באיור C, מוצג כאשר אובייקט בעל מצב Draw Inside פעיל.

מצב Draw Normal הוא מצב הציור המהווה ברירת מחדל. באפשרותך לבחור מצבי ציור מתוך החלונית Tools, מתחת לכלי Color Selector.

החלונית Drawing Modes
החלונית Drawing Modes

כדי לעבור בין מצבי ציור, לחץ על החלונית Drawing Modes בחלונית Tools ובחר את מצב הציור. באפשרותך להשתמש בקיצור המקשים Shift + D כדי לעבור בין מצבי הציור.

הערה:

האפשרויות Paste‏, Paste in Place ו-Paste on All Artboards תומכות במצבי הציור. עם זאת, הפקודות Paste in Front ו-Paste in Back אינן מושפעות ממצבי הציור.

לסרטון וידאו אודות השימוש במצבי הציור השונים, ראה www.adobe.com/go/lrvid5209_ai_il.

מצב Draw Behind

המצב Draw Behind מאפשר לך לצייר מאחורי כל הגרפיקה בשכבה שנבחרה, אם לא נבחרה גרפיקה. אם נבחרה גרפיקה, האובייקט החדש מצויר ישירות מתחת לאובייקט שנבחר.

מצב Draw Behind נתמך במקרים הבאים:

 • יצירת שכבות חדשות

 • הצבת סמלים

 • הצבת קבצים מהתפריט File

 • שכפול אובייקטים באמצעות גרירה תוך כדי לחיצה על Alt

 • שימוש באפשרויות Paste in Place ו-Paste באפשרויות All Artboards

מצב Draw Inside

מצב Draw Inside מאפשר לך לצייר בתוך האובייקט שנבחר. מצב Draw Inside מבטל את הצורך בביצוע משימות מרובות, כגון ציור ושינוי סדר ערימה או ציור, בחירה ויצירה של מסיכת חיתוך.

מצב Draw Inside מופעל רק כאשר יש אובייקט יחיד שנבחר (נתיב, נתיב מורכב או טקסט).

כדי ליצור מסיכות חיתוך באמצעות המצב Draw Inside, בחר את הנתיב שבו ברצונך לצייר ועבור למצב Draw Inside. נתיבים עוקבים ייחתכו על-ידי הנתיב שנבחר כאשר תעבור למצב Draw Inside, עד שתעבור למצב Draw Normal‏ (Shift + D או לחיצה פעמיים).

הערה:

מסיכות החיתוך שנוצרו באמצעות Draw Inside שומרות על המראה בנתיב המסיכה, שלא כמו פקודת התפריט Object‏ ‏‍‏> Clipping Mask‏ ‏‍‏> Make.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת