יסודות הציור

התחל ב-iPhone או iPad, התמקד וסיים בשולחן העבודה שלך
אפשר להתחיל ב-iPhone או iPad, ואז לשפר ולסיים במחשב שלך!

האם מחשבה, עקיבה או יצירת דגמים ראשוניים ב-iPad או ב-iPhone מהווים את תחילתו של תהליך העבודה שלך ב-Design?

עיין ב-Adobe Illustrator Draw - יישום המיועד ל-iPad או ל-iPhone.‏ ‏Draw משלב את כלי הציור הווקטוריים ותכונות הציור הווקטוריות המועדפים עליך בממשק מודרני ויעיל. באפשרותך לצייר קווים, צורות ואיורים חופשיים, עם עשר שכבות ציור ושכבת תמונות. עם חזרתך לשולחן העבודה, הקישוריות של Creative Cloud תאפשר לך להחיל בקלות את הליטושים האחרונים ב-Illustrator או Photoshop.

תזכורת חשובה:

Adobe Illustrator Draw לא יהיה יותר זמין להורדה ב- App Store וב- Google Play Store החל מ-19 ביולי 2021. אם היישום כבר מותקן, תוכל להמשיך להשתמש בו עד 10 בינואר 2022. כדי ליהנות מחוויה ללא הפרעות עם תכונות דומות ומשופרות, נסה את Adobe Fresco בחינם. נכסי Draw שלך יועברו אוטומטית כשתתחבר לראשונה ל-Fresco. 

אודות גרפיקה וקטורית

גרפיקה וקטורית (המכונה לפעמים צורות וקטוריות או אובייקטים וקטוריים) מורכבת מקווים ועקומות המוגדרים ע"י אובייקטים מתמטיים המכונים וקטורים, שמתארים תמונות לפי המאפיינים הגיאומטריים שלהן.

ניתן להזיז או לשנות גרפיקה וקטורית בחופשיות מבלי לאבד פרטים אובהירות,משום שהן אינן תלויות ברזולוציה - הן שומרות על קצוות חדים בשעת שינוי גודל, הדפסה למדפסת PostScript, שמירה בקובץ PDF, או ייבוא ליישום של גרפיקה וקטורית. כתוצאה מכך, גרפיקה וקטורית מהווה את הבחירה הטובה ביותר עבור יצירות אמנות כגון סמלי לוגו, אשר יופיעובגדלים שונים באמצעי פלט שונים.

אובייקטים וקטוריים שאתה יוצר באמצעות כלי הציור והצורות ב-Adobe Creative Cloud הם דוגמאות של גרפיקה וקטורית. ניתן להשתמש בפקודות Copy ו-Paste כדי לשכפל גרפיקה וקטוריתביןרכיבים שלרכיבי Cloud.

אודות נתיבים

במהלך הציור, אתה יוצר קו בשם נתיב. כל נתיב מורכב ממקטע ישר או מעוקל אחד או יותר. ההתחלה והסיום של כל מקטע מסומנים באמצעות נקודות עיגון, הפועלות כמו נעצים המחזיקים חוט במקומו. נתיבים יכולים להיות סגורים (לדוגמה, עיגול), או פתוחים עם נקודות קצה ברורות (לדוגמה, קו גלי).

ניתן לשנות את צורת הנתיב ע"י גרירת נקודות העיגון, נקודות הכיוון בקצוות של קווי כיוון שבנקודות העיגון, או מקטע הנתיב עצמו.

רכיבי נתיב
רכיבי נתיב

A. נקודת קצה שנבחרה (אחידה) B. נקודת עיגון שנבחרה C. נקודת עיגון שלא נבחרה D. מקטע נתיב מעוקל E. קו כיוון F. נקודת כיוון 

נתיבים יכולים לכלול שני סוגים של נקודות עיגון: נקודות פינה ונקודות חלקות. בנקודת פינה, הנתיב משנה כיוון באופן פתאומי. בנקודה חלקה, מקטעי נתיב מתחברים לעקומה רציפה. ניתן לצייר נתיבים בעזרת שילוב של נקודות פינה ונקודות חלקות. אם תצייר נקודה מסוג שגוי, תוכל תמיד לשנות אותה.

נקודות בנתיב
נקודות בנתיב

A. ארבע נקודות פינה B. ארבע נקודות חלקות C. שילוב של נקודות פינה ונקודות חלקות 

נקודת פינה יכולה לחבר שני מקטעים ישירים או מעוקלים, בעוד שנקודה חלקה תמיד מחברת שני מקטעים מעוקלים.

נקודת פינה יכולה לחבר הן מקטעים ישרים והן מקטעים מעוקלים.
נקודת פינה יכולה לחבר הן מקטעים ישרים והן מקטעים מעוקלים.

הערה:

אין לבלבל בין נקודות פינה ונקודות חלקות לבין מקטעים ישרים ומעוקלים.

קווי מתאר של נתיבים נקראים בפשטות קווים. צבע או מעבר צבע שחל על האזור הפנימי של נתיב פתוח או סגור נקרא מילוי. לקו יכול להיות משקל (עובי), צבע ותבנית קו מפריד (Illustrator ו-InDesign) או תבנית קו מסוגננת (InDesign). לאחר יצירת הנתיב או הצורה, תוכל לשנות את המאפיינים של הקו והמילוי שלהם.

ב-InDesign, כל נתיב מציג גם נקודת מרכז המסמנת את מרכז הצורה, אך איננה חלק מהנתיב עצמו. ניתן להשתמש בנקודה זו כדי לגרור את הנתיב, כדי ליישר אותו עם רכיבים אחרים או כדי לבחור את כל נקודות העיגון בנתיב. נקודת המרכז תמיד גלויה; לא ניתן להסתיר או למחוק אותה.

אודות קווי כיוון ונקודות כיוון

בעת בחירת נקודת עוגן המחברת מקטעים מעוקלים (או בעת בחירת המקטע עצמו), נקודות העיגון של המקטעים המחברים מציגות נקודות אחיזה לבחירה, המורכבות מקווי כיוון המסתיימים בנקודות כיוון. הזווית והאורך של קווי הכיוון קובעים את הצורה והגודל של המקטעים המעוקלים. הזזת נקודות הכיוון משנה את עיצוב העיקולים. קווי כיוון אינם מופיעים בפלט הסופי.

כל נקודה חלקה מכילה תמיד שני קווי כיוון, אשר זזים יחד בתור יחידה ישרה אחת. בעת הזזת קו כיוון בנקודה חלקה, המקטעים המעוקלים בשני הצדדים של הנקודה משתנים בו-זמנית, ושומרים על העקומה הרציפה בנקודת העיגון.

לצורך השוואה, נקודות פינה יכולות להכיל שני קווי כיוון, קו כיוון אחד או לא להכיל שום קו, אם הן מחברות שני מקטעים מעוקלים, מקטע אחד או שום מקטע מעוקל, בהתאמה. קווי כיוון של נקודות פינה שומרים על הפינה באמצעות זוויות שונות. בעת הזזת קו כיוון בנקודת פינה, רק העקומה באותו צד של הנקודה כמו קו הכיוון משתנה.

לאחר בחירת נקודת עיגון (משמאל), קווי הכיוון מופיעים בכל מקטע מעוקל המחובר באמצעות נקודת העיגון (מימין).
לאחר בחירת נקודת עיגון (משמאל), קווי הכיוון מופיעים בכל מקטע מעוקל המחובר באמצעות נקודת העיגון (מימין).

שינוי קווי כיוון בנקודה חלקה (משמאל) ובנקודת פינה (מימין)
שינוי קווי כיוון בנקודה חלקה (משמאל) ובנקודת פינה (מימין)

קווי כיוון תמיד משיקים (מאונכים לרדיוס) לעקומה בנקודות העיגון. הזווית של כל קו כיוון קובעת את שיפוע העקומה, והאורך של כל קו כיוון קובע את הגובה, או העומק, של העקומה.

הזזה ושינוי גודל של קווי כיוון משנים את שיפוע העקומות.
הזזה ושינוי גודל של קווי כיוון משנים את שיפוע העקומות.

הערה:

ב-Illustrator ניתן להציג או להסתיר את נקודות העיגון, קווי כיוון ונקודות הכיוון ע"י בחירת View ‍‏> ‏Show Edges או View ‍‏> ‏Hide Edges.

ציין מראה של קווי כיוון ונקודות כיוון

כשעובדים עם נקודות עיגון ונתיבים, יש לעתים צורך להציג קווי כיוון (נקודות אחיזה), ואילו במקרים אחרים הם עלולים להפריע לעבודה. ניתן להציג או להסתיר קווי כיוון של מספר נקודות עיגון שנבחר בו-זמנית. במקרה של נקודת עיגון אחת, הקווים תמיד מוצגים.

ניתן לבחור להציג או להסתיר קווי כיוון לפיבחירהאו לחלופין, ניתן להגדיר העדפות לתצוגת קווי כיוון‬‏‫.

הצגה או הסתרה של קווי הכיוון של נקודות העיגון שנבחרו

 1. השתמש בכלי Direct Selection כדי לבחור בנקודות העיגון הרצויות.

 2. בחלונית Control יש ללחוץ על Show Handles For Multiple Selected Anchor Points  > או על Hide Handles For Multiple Selected Anchor Points .

התאמת גודל התצוגה של נקודת העיגון, נקודת האחיזה והתיבה התוחמת‬

 1. יש לבחור Edit ‍‏> Preferences ‍‏> Selection & Anchor Display ‏(Windows) או Illustrator ‍‏> Preferences ‍‏> Selection & Anchor Display ‏(macOS).

 2. באזור Anchor Point And Handle Display יש לציין אחת מהאפשרויות הבאות:

  Size

  התאמת המחוון משנה את מידת התצוגה של נקודות עיגון, נקודות אחיזה ותיבות תוחמות.

  סימון נקודות עיגון בשעת הצבעה עם העכבר

  מסמנת את נקודות העיגון שנמצאות בדיוק מתחת למצביע העכבר.

  Handle Style

  קובעת את התצוגה של נקודות הסיום של נקודות האחיזה (נקודות כיוון):

  •  מציגה את נקודות הכיוון כמעגלים מלאים בצבע כחול.

  •  מציגה את נקודות הכיוון כמעגלים בצבע לבן.

  הצגת נקודות אחיזה כשנבחרו נקודות עיגון מרובות

  מציג קווי כיוון בכל נקודות העיגון שנבחרו, כשמשתמשים בכלי Direct Selection או בכלי Group Selection לבחירת אובייקט. כשלא בוחרים באפשרות זו, קווי הכיוון יוצגו לנקודת עיגון מסוימת אם זוהי נקודת העיגון היחידה שנבחרה בנתיב זה, או אם מקטע העקומה של קו הכיוון נבחר ונקודת העיגון שממנה יוצא קו הכיוון לא נבחרה.

מצבי ציור

Illustrator מספק את מצבי הציור הבאים:

 • Draw Normal () 

 • Draw Behind ()

 • Draw Inside ()

מלבן פתוח ומקווקו מוצג כאשר אובייקט במצב Draw Inside הוא פעיל.
מלבן פתוח ומקווקו, בדומה למלבן המוצג באיור C, מוצג כאשר אובייקט בעל מצב Draw Inside פעיל.

מצב Draw Normal הוא מצב הציור המהווה ברירת מחדל. באפשרותך לבחור מצבי ציור מתוך החלונית Tools, מתחת לכלי Color Selector.

החלונית של מצבי ציור
החלונית Drawing Modes

כדי לעבור בין מצבי ציור, לחץ על החלונית Drawing Modes בחלונית Tools ובחר את מצב הציור. באפשרותך להשתמש בקיצור המקשים Shift + D כדי לעבור בין מצבי הציור.

הערה:

האפשרויות Paste‏, Paste in Place ו- Paste on All Artboards תומכות במצבי הציור. עם זאת, הפקודות Paste in Front ו-Paste in Back אינן מושפעות ממצבי הציור.

מצב Draw Behind

המצב Draw Behind מאפשר לך לצייר מאחורי כל הגרפיקה בשכבה שנבחרה, אם לא נבחרה גרפיקה. אם נבחרה גרפיקה, העצם החדש מצויר ישירות מתחת לעצם שנבחר.

מצב Draw Behind נתמך במקרים הבאים:

 • יצירת שכבות חדשות

 • הצבת סמלים

 • הצבת קבצים מהתפריט File

 • שימוש ב- Alt+גרירה לשכפול עצמים

 • שימוש באפשרויות Paste in Place ו- Paste on All Artboards

מצב Draw Inside

מצב Draw Inside מאפשר לך לצייר בתוך האובייקט שנבחר. מצב Draw Inside מבטל את הצורך בביצוע משימות מרובות, כגון ציור ושינוי סדר ערימה או ציור, בחירה ויצירה של מסיכת חיתוך.

מצב Draw Inside מופעל רק כאשר יש עצם יחיד שנבחר (נתיב, נתיב מורכב או טקסט).

כדי ליצור מסיכות חיתוך באמצעות המצב Draw Inside, בחר את הנתיב שבו ברצונך לצייר ועבור למצב Draw Inside. נתיבים עוקבים ייחתכו על-ידי הנתיב שנבחר כאשר תעבור למצב Draw Inside, עד שתעבור למצב Draw Normal‏ (Shift + D או לחיצה פעמיים).

הערה:

מסיכות החיתוך שנוצרו באמצעות Draw Inside שומרות על המראה בנתיב המסיכה, שלא כמו פקודת התפריט Object‏ > Clipping Mask‏ > Make.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון