שיטות של שילוב אובייקטים

ניתן לשלב אובייקטים וקטוריים ליצירת צורות במגוון דרכים ב-Illustrator. הנתיבים והצורות שייווצרו יהיו שונים, בהתאם לשיטה שנעשה בה שימוש לשילוב האובייקטים.

אפקטים של Pathfinder

Pathfinder מאפשר לשלב אובייקטים מרובים באמצעות עשרה מצבי פעילות גומלין. לא ניתן לערוך את פעולות הגומלין בין האובייקטים בעת השימוש באפקטים של Pathfinder. ראה שילוב אובייקטים באמצעות אפקטים של Pathfinder.

צורות מורכבות

צורות מורכבות מאפשרות לשלב אובייקטים מרובים ולציין כיצד ברצונך שכל אחד מהאובייקטים יפעל יחד עם יתר האובייקטים. צורות מורכבות הן גמישות יותר מנתיבים מורכבים, משום שהן מספקות ארבעה סוגי פעולות גומלין: הוספה, הפחתה, הצטלבות והשמטה. בנוסף, האובייקטים שמתחת אינם משתנים, כך שניתן לבחור בכל אחד מהאובייקטים בתוך צורה מורכבת כדי לערוך אותו או לשנות את מצב פעילות הגומלין שלו. ראה שילוב אובייקטים באמצעות צורות מורכבות.

נתיבים מורכבים

נתיבים מורכבים מאפשרים להשתמש באובייקט כדי לגזור חור בתוך אובייקט אחר. לדוגמה, ניתן ליצור צורת כעך משני עיגולים זה בתוך זה. לאחר יצירת נתיב מורכב, הנתיבים מתנהגים כאובייקטים מקובצים. ניתן לבחור באובייקטים ולטפל בהם בנפרד בעזרת הכלים Direct Selection או Group Selection, או לבחור ולערוך את הנתיב המשולב. ראה שילוב אובייקטים באמצעות נתיבים מורכבים.

הערה:

ניתן גם להוסיף פריטים לאובייקט בעזרת הכלי Blob Brush. כשמשתמשים בכלי זה, נתיבים שתצבעו נוספים לנתיבים סמוכים המשתמשים בתכונות מילוי זהות. ראה ציור ומיזוג נתיבים בעזרת הכלי Blob Brush ובניית צורות חדשות באמצעות הכלי Shape Builder

שילוב אובייקטים באמצעות אפקטים של Pathfinder

ניווט בחלונית Pathfinder

ניתן להשתמש בחלונית Pathfinder (‏Window >‏ Pathfinder) לשילוב אובייקטים לצורות חדשות.

החלונית Pathfinder‏ סקירה כללית
החלונית Pathfinder‏

צור נתיבים או נתיבים מורכבים באמצעות השורה העליונה של הלחצנים בחלונית. Tכדי ליצור צורות מורכבות, לחץ על הלחצנים בשורות האלו תוך כדי לחיצה על המקשים Alt או Option. 

בחר מתוך מצבי הצורות הבאים:

Add To Shape Area

מוסיף את אזור הרכיב לצורה הגיאומטרית שמתחת.

Subtract from Shape Area

גוזר את אזור הרכיב מהצורה הגיאומטרית שמתחת.

Intersect Shape Areas

משתמש באזור הרכיב לחיתוך הצורה הגיאומטרית שמתחת בדומה למסיכה.

Exclude Overlapping Shape Areas

משתמש באזור הרכיב להיפוך הצורה הגיאומטרית שמתחת, כשאזורים עם מילוי הופכים להיות חלולים ולהפך.

שורת הלחצנים התחתונה בחלונית, הנקראת אפקטים של Pathfinder, מאפשרת לך ליצור שילובי צורה סופיים בלחיצה הראשונה. (ראה החלת אפקטים של Pathfinder.)

אפקטים של Pathfinder
מצבי צורה

A. כל הרכיבים במצב Add‏ B. מצב הפחתה שהוחל על ריבועים C. מצב הצטלבות שהוחל על ריבועים D. מצב Exclude שהוחל על ריבועים 

ציין את האפשרויות של Pathfinder‏

הגדר את האפשרויות של Pathfinder מתפריט החלונית Pathfinder או בלחיצה כפולה על אפקט של Pathfinder בחלונית Appearance.‏

Precision

משפיע על הדיוק של חישוב הנתיב של אובייקט על-ידי אפקטים של Pathfinder. ככל שהחישוב מדויק יותר, הציור יהיה מדויק יותר ויידרש זמן רב יותר להפקת הנתיב הסופי.

Remove Redundant Points

מסיר נקודות שאינן נחוצות בזמן הלחיצה על הלחצן Pathfinder.

Divide And Outline Will Remove Unpainted Artwork

מוחק אובייקטים ללא מילוי בגרפיקה שנבחרה בזמן הלחיצה על הלחצן Divide או Outline.

החלת אפקטים של Pathfinder

אפקטים של Pathfinder‬ מאפשרים ליצור צורות חדשות מאובייקטים חופפים. החל אפקטים של Pathfinder מהתפריטים Effects או Pathfinder.‏

 • אפקטים של Pathfinder בתפריט Effects ניתנים להחלה רק על קבוצות, שכבות ואובייקטים של טקסט. לאחר החלת האפקט, עדיין ניתן לבחור ולערוך את האובייקטים המקוריים. ניתן גם להשתמש בחלונית Appearance כדי לשנות או להסיר את האפקט. ראה החלת אפקטים של Pathfinder באמצעות התפריט Effects.

 • אפקטים של Pathfinder בחלונית Pathfinder ניתן להחיל על כל שילוב של אובייקטים, קבוצות ושכבות. השילוב הסופי של הצורות נוצר לאחר לחיצה על לחצן Pathfinder. לאחר מכן לא ניתן לערוך את האובייקטים המקוריים. אם האפקט משפיע על אובייקטים מרובים, הם מקובצים אוטומטית. ראה החלת אפקטים של Pathfinder באמצעות החלונית Pathfinder.

החלת אפקט של Pathfinder מתפריט Effects

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • קבץ יחד את האובייקטים הרצויים ובחר בקבוצה.

   -או-

  • העבר את האובייקטים הרצויים לשכבה נפרדת ובחר בשכבה זו.

 2. בחר Effect >‏ Pathfinder ובחר אפקט של Pathfinder.‏

  הערה:

  להחלה מהירה של אותו אפקט שנית, בחר Effect >‏ Apply [effect].‏

החלת אפקט של Pathfinder מהחלונית Pathfinder

 1. בחר באובייקטים שברצונך להחיל עליהם את האפקט.

  להחלת אפקט של Pathfinder על קבוצה או על שכבה, בחר בקבוצה או בשכבה.

 2. בחלונית Pathfinder, לחץ על לחצן של Pathfinder (בשורה התחתונה), או הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על לחצן Shape Mode (בשורה העליונה).

סיכום אפקטים של Pathfinder

Add

מאתר את קו המתאר של כל האובייקטים, כאילו היו אובייקטים נפרדים ממוזגים. הצורה שנוצרת מקבלת את תכונות הצבע של האובייקט העליון.

Intersect

עוקב אחר קו המתאר של האזור החופף של כל האובייקטים.

Exclude

עוקב אחר האזורים שאינם חופפים של כל האובייקטים, והופך את האזורים החופפים לשקופים. כשמספר זוגי של אובייקטים חופפים, החפיפה הופכת להיות שקופה. כשמספר אי-זוגי של אובייקטים חופפים, החפיפה הופכת להיות מלאה.

Subtract

מפחית את האובייקטים החזיתיים מהאובייקט האחורי ביותר. ניתן להשתמש בפקודה זו למחיקת אזורים באיור על-ידי התאמת סדר האובייקטים בערימה.

Minus Back

מפחית את האובייקטים שמאחורי האובייקט שבחזית. ניתן להשתמש בפקודה זו למחיקת אזורים באיור באמצעות התאמת סדר האובייקטים בערימה.

Divide

מפריד חלק מהגרפיקה למשטחים המלאים שמרכיבים אותו (משטח הוא אזור שאינו מחולק על-ידי מקטע קו).

הערה: בעת השימוש בלחצן Divide שבחלונית Pathfinder, ניתן להשתמש בכלים Direct Selection או Group Selection כדי לטפל בנפרד בכל אחד מהמשטחים הנוצרים. בנוסף, באפשרותך למחוק או לשמר אובייקטים ללא מילוי בעת החלת הפקודה Divide.

Trim

מסיר חלק מוסתר מאובייקט עם מילוי. הפעולה מסירה קווים ואינה ממזגת אובייקטים מאותו צבע.

Merge

מסיר חלק מוסתר מאובייקט עם מילוי. הפעולה מסירה קווים וממזגת אובייקטים סמוכים או חופפים עם מילוי באותו צבע.

Crop

מחלק את הגרפיקה למשטחים המלאים שמרכיבים אותה, ולאחר מכן מוחק את כל החלקים בגרפיקה שמחוץ לגבולות האובייקט שבחזית. הפעולה גם מסירה קווים.

Outline

מחלק אובייקט למקטעי קו, או קצוות המרכיבים אותו. פקודה זו שימושית להכנת גרפיקה הדורשת השמנה לצורך הדפסת רכב של אובייקטים. ראה יצירת השמנה

הערה: בעת השימוש בלחצן Outline בחלונית Pathfinder, ניתן להשתמש בכלים Direct Selection או Group Selection כדי לטפל בנפרד בכל אחד מהקצוות. באפשרותך גם למחוק או לשמר אובייקטים ללא מילוי בעת החלת הפקודה Outline.‏

Hard Mix

משלב צבעים באמצעות בחירת הערך הגבוה ביותר של כל אחד ממרכיבי הצבע. לדוגמה, אם המאפיינים של Color 1 הם ציאן 20%, מגנטה 66%, צהוב 40% ושחור 0%, והמאפיינים של Color 2 הם ציאן 40%, מגנטה 20%, צהוב 30% ושחור 10%, מאפייני הצבע הקשה שייווצר יהיו ציאן 40%, מגנטה 66%, צהוב 40% ושחור 10%.

Soft Mix

גורם לצבעים שמתחת להיות מוצגים דרך הגרפיקה החופפת, ולאחר מכן מחלק את התמונה למרכיביה. ניתן לציין את אחוזי התצוגה של הצבעים החופפים.

Trap

מפצה על רווחים אפשריים בין צבעים בגרפיקה בעזרת יצירת אזור קטן של חפיפה (הנקרא השמנה) בין שני צבעים סמוכים.

שילוב אובייקטים באמצעות צורות מורכבות

צורה מורכבת היא גרפיקה ניתנת לעריכה הכוללת שני אובייקטים או יותר, שלכל אחד מהם הוקצה מצב צורה. צורות מורכבות מקלות על יצירת צורות מסובכות, משום שניתן לטפל בדיוק רב במצב הצורה, בסדר הערימה ובצורה, במיקום ובמראה של כל נתיב הנכלל בצורה.

צורות מורכבות מתנהגות כמו אובייקטים מקובצים, ומופיעות כפריט מסוג <Compound Shape> בחלונית Layers.‏ ניתן להשתמש בחלונית Layers כדי להציג, לבחור ולטפל בתוכן של צורה מורכבת – לדוגמה, כדי לשנות את סדר הערימה של הרכיבים. ניתן גם להשתמש בכלי בחירה ישירה או בכלי בחירת קבוצה לבחירת רכיבים של צורה מורכבת.

כשיוצרים צורה מורכבת, היא מקבלת את תכונות הצבע והשקיפות של הרכיב העליון במצב הוספה, הפחתה או התעלמות. לאחר מכן ניתן לשנות את תכונות הצבע, הסגנון או השקיפות של הצורה המורכבת. Illustrator מקלה על תהליך זה בכך שהיא בוחרת אוטומטית בכל הצורה המורכבת כשבוחרים חלק ממנה, אלא אם כן בוחרים במפורש רכיב בודד בחלונית Layers.‏

צורות מורכבות
עבודה עם צורות מורכבות

A. אובייקטים מקוריים B. צורה מורכבת נוצרה C. מצבי צורה בודדים שהוחלו על כל אחד מהרכיבים D. סגנון שהוחל על כל הצורה המורכבת 

יצירת צורה מורכבת

 1. בחר בכל האובייקטים שברצונך לכלול בצורה המורכבת.

  ניתן לכלול בצורה מורכבת נתיבים, נתיבים מורכבים, קבוצות, צורות מורכבות אחרות, מיזוגים, טקסט, מעטפות ועיקומים. כל נתיב פתוח שייבחר ייסגר אוטומטית.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Pathfinder, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על הלחצן Shape Modes. לכל רכיב בצורה המורכבת יוקצה מצב הצורה שייבחר.

   -או-

  • בחר Make Compound Shape מתפריט החלונית Pathfinder.‏ לכל רכיב בצורה המורכבת יוקצה מצב הוספה כברירת מחדל.

 3. שנה את מצב הצורה של כל אחד מהרכיבים באמצעות בחירה ברכיב בעזרת הכלי Direct Selection או החלונית Layers, ולחיצה על הלחצן Shape Mode.

  הערה: אין צורך לשנות את מצב הרכיב האחורי ביותר, מאחר שמצבו אינו רלוונטי לצורה המורכבת.

  הערה:

  לקבלת ביצועים מיטביים, צור צורות מורכבות מסובכות באמצעות קינון צורות מורכבות אחרות (שכל אחת מהן כוללת עד 10 רכיבים), במקום להשתמש ברכיבים בודדים רבים.

שינוי צורה מורכבת

 1. השתמש בכלי בחירה ישירה או בחלונית Layers, לבחירת רכיב בודד מהצורה המורכבת.
 2. חפשו את הלחצן המודגש Shape Mode בחלונית Pathfinder כדי לזהות איזה מצב מוחל כרגע על הרכיב שנבחר.

  הערה:

  אם בחרתם שני רכיבים או יותר המשתמשים במצבים שונים, סימני שאלה יופיעו על הלחצנים Shape Mode.‏

 3. בחלונית Pathfinder, לחץ על לחצן Shape Mode אחר.

שחרור והרחבה של צורה מורכבת

שחרור צורה מורכבת מפריד אותה בחזרה לאובייקטים המרכיבים אותה. הרחבת צורה מורכבת שומרת על צורת האובייקט המורכב, אך לא ניתן יותר לבחור ברכיבים הנפרדים.

 1. בחר בצורה המורכבת בעזרת הכלי Selection או בחלונית Layers.‏
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Expand בחלונית Pathfinder.

   -או-

  • בחר Expand Compound Shape מתפריט החלונית Pathfinder.

   הצורה המורכבת מומרת לפריט מסוג <Path> או <Compound Path> בחלונית Layers, בהתאם למצב הצורה שלה.

   -או-

  • בחר Release Compound Shape מתפריט החלונית Pathfinder.‏

העברת צורות מורכבות בין Illustrator ו-Photoshop

שכבות הצורה ונתיבי המסיכה שלה (מסיכות וקטוריות) ב-Adobe Photoshop הם סוגים של צורות מורכבות. ניתן לייבא שכבות צורה ונתיבי מסיכה של צורה ל-Illustrator כצורות מורכבות ולהמשיך לטפל בהם. בנוסף, ניתן לייצא צורות מורכבות ל-Photoshop. שימו לב לפרטים הבאים כשאתה משתמש בצורות מורכבות ב-Photoshop:

 • רק צורות מורכבות ברמה העליונה יעברו ייצוא ל-Photoshop כשכבות צורה.

 • לצורה מורכבת המוקפת בקו שחובר בעזרת חיבור פינתי ולא מעוגל, או לצורה בעלת עובי נקודות שאינו מספר שלם, יתווסף רסטר בעת ייצוא לתבנית קובץ PSD.

שילוב אובייקטים באמצעות נתיבים מורכבים

נתיב מורכב כולל שני נתיבים או יותר הצבועים כך שחורים מופיעים במקומות שבהם הנתיבים חופפים. כשמגדירים אובייקטים כנתיב מורכב, כל האובייקטים בנתיב המורכב מקבלים את תכונות הצבע והסגנון של האובייקט התחתון ביותר בסדר הערימה.

נתיבים מורכבים מתנהגים כמו אובייקטים מקובצים, ומופיעים כפריט מסוג <Compound Path> בחלונית Layers. השתמש בכלי בחירה ישירה או בכלי בחירת קבוצה לבחירת חלק מנתיב מורכב. ניתן לטפל בצורה של רכיבים בודדים בנתיב המורכב, אך לא ניתן לשנות את תכונות המראה, הסגנונות הגרפיים או האפקטים של הרכיבים הבודדים, ולא ניתן לטפל ברכיבים בנפרד בחלונית Layers.‏

הערה:

אם ברצונך ליצור נתיבים מורכבים באופן גמיש יותר, באפשרותך ליצור צורה מורכבת ולאחר מכן להרחיב אותה.

גזירת חור בתוך אובייקט בעזרת נתיב מורכב

 1. בחר באובייקט שברצונך להשתמש בו כחור, ומקם אותו כך שהוא יחפוף את האובייקט שייגזר. חזור לכל האובייקטים הנוספים שברצונך להשתמש בהם כחורים.
 2. בחר בכל האובייקטים שברצונך לכלול בנתיב המורכב.
 3. בחר Object >‏ Compound Path >‏ Make‏.

החלת כללי מילוי על נתיבים מורכבים

ניתן לציין אם נתיב מורכב יהיה נתיב מתפתל השונה מאפס או נתיב זוגי/אי-זוגי.

כלל מילוי לנתיב מתפתל השונה מאפס

משתמש במשוואות מתמטיות כדי לקבוע אם נקודה נמצאת מחוץ לצורה או בתוכה. Illustrator משתמשת בכלל פיתול השונה מאפס ככלל ברירת המחדל.

כלל מילוי זוגי/אי-זוגי

משתמש במשוואות מתמטיות כדי לקבוע אם נקודה נמצאת מחוץ לצורה או בתוכה. כלל זה הוא כלל צפוי יותר, משום שכל אזור אחר בתוך הנתיב המורכב הזוגי/אי-זוגי הוא חור, ללא קשר לכיוון הנתיב. בחלק מהיישומים, כגון Adobe Photoshop, הכלל הזוגי/אי-זוגי מוגדר כברירת מחדל, כך שכלל זה יחול על צורות מורכבות המיובאות מיישומים אלה.

Self-intersecting paths הם נתיבים המצטלבים זה עם זה. ניתן לבחור להגדיר נתיבים אלה כנתיבי פיתול השונים מאפס או כנתיבים זוגיים/אי-זוגיים, בהתאם לצורה הדרושה.

נתיבים מורכבים
נתיב מצטלב עם כלל מילוי נתיב מפותל השונה מאפס (משמאל), לעומת כלל מילוי זוגי/אי-זוגי (מימין)

בשעת יצירת נתיב מורכב מתפתל השונה מאפס, ניתן לציין אם הנתיבים החופפים יופיעו כחורים או עם מילוי, בלחיצה על הלחצן Reverse Path Direction בחלונית Attributes.‏

ארבעה נתיבים עגולים
כללי מילוי

A. ארבעה נתיבים עגולים B. נתיבים עגולים נבחר והומרו לנתיב מורכב C. הפעולה Reverse Path Direction הוחלה על הנתיב הפנימי ביותר 

שינוי כלל המילוי לנתיב מורכב

 1. בחר את הנתיב המורכב בעזרת הכלי Selection או החלונית Layers.
 2. בחלונית Attributes, לחץ על הלחצן Use Non‑Zero Winding Fill Rule  או על הלחצן Use Even‑Odd Fill Rule .

שינוי חור בנתיב מורכב לאזור עם מילוי

 1. ודא שהנתיב המורכב משתמש בכלל מילוי נתיב מפותל השונה מאפס.
 2. באמצעות הכלי Direct Selection, בחר בחלק מהנתיב המורכב שברצונך להפוך. אל תבחר את כל הנתיב המורכב.

 3. בחלונית Attributes, לחץ על הלחצן Reverse Path Direction Off  או על הלחצן Reverse Path Direction On .

החזרת נתיב מורכב לרכיביו המקוריים

 1. בחר את הנתיב המורכב בעזרת הכלי Selection או החלונית Layers.
 2. בחר‏ Object >‏ Compound Path >‏ Release‏.