אובייקט עם רשת שינוי הוא אובייקט עם צבעים מרובים, היכולים לזרום בכיוונים שונים וליצור מעברים חלקים מנקודה לנקודה. בעת יצירת אובייקט עם רשת שינוי, קווים מרובים שנקראים קווי רשת שינוי מסומנים בשתי וערב על האובייקט, ומאפשרים להגדיר בקלות את מעברי הצבע באובייקט. הזזה ועריכה של נקודות בקווי רשת השינוי מאפשרות לשנות את עוצמת השינוי של צבע, או לשנות שטח של אזור צבוע באובייקט.

בהצטלבות בין שני קווי רשת שינוי נוצרת נקודת עיגון מסוג מיוחד הנקראת נקודת רשת שינוי. נקודות רשת שינוי מוצגות כמעוינים, ויש להן מאפיינים זהים למאפיינים של נקודות עיגון, פרט ליכולתן לקבל צבע. ניתן להוסיף ולמחוק נקודות רשת שינוי, לערוך את נקודות רשת השינוי או לשנות את הצבע שמוקצה לכל אחת מנקודות רשת השינוי.

נקודות עיגון מופיעות ברשת השינוי (מצוינות על-ידי צורת ריבוע במקום צורת מעוין) וניתן להוסיף, למחוק, לערוך ולהזיז אותן כמו כל נקודות העיגון ב-Illustrator. ניתן למקם נקודות עיגון על כל אחד מקווי רשת השינוי; ניתן ללחוץ על נקודת עיגון ולגרור את קווי הכיוון שלה כדי לשנות אותה.

האזור בין ארבע נקודות רשת שינוי כלשהן נקרא אזור רשת שינוי. ניתן לשנות את הצבע של אזור רשת השינוי בטכניקה זהה לזו המשמשת לשינוי צבע של נקודת רשת שינוי.

תרשים של אובייקט רשת שינוי
תרשים של אובייקט רשת שינוי

A. קו רשת שינוי B. אזור רשת שינוי C. נקודת רשת שינוי D. נקודת עיגון 

יצירת אובייקטים עם רשת שינוי

ניתן ליצור אובייקטים עם רשת שינוי מכל אובייקט וקטורי, פרט לנתיבים מורכבים ואובייקטי טקסט. לא ניתן ליצור אובייקטים עם רשת שינוי מתמונות מקושרות.

לשיפור והאצה של הביצועים, שמור על גודל מינימלי של אובייקטים עם רשת שינוי. אובייקטים עם רשת שינוי מורכבים עלולים לפגוע בביצועים במידה ניכרת. לכן, עדיף ליצור מספר אובייקטים עם רשת שינוי קטנים ופשוטים מאשר ליצור אובייקט רשת שינוי מורכב אחד. בעת המרת אובייקטים מורכבים, השתמש בפקודה Create Mesh לתוצאות הטובות ביותר.

הערה:

בעת הדפסת אובייקטים עם רשת שינוי, צבעי ספוט נשמרים לפלט EPS, ‏PDF ו-PostScript.

יצירת אובייקט עם רשת שינוי הכולל דוגמה לא סדירה של נקודות רשת שינוי

 1. בחר את הכלי Mesh‏  ובחר צבע מילוי לנקודות רשת השינוי.
 2. לחץ במקום שברצונך למקם בו את נקודת רשת השינוי הראשונה.

  האובייקט מומר לאובייקט רשת שינוי עם מספר מזערי של קווי רשת שינוי.

 3. המשך ללחוץ להוספת נקודות רשת שינוי נוספות. הקש Shift תוך כדי לחיצה להוספת נקודת רשת שינוי מבלי לשנות את צבע המילוי הנוכחי.

יצירת אובייקט עם רשת שינוי הכולל דוגמה סדירה של נקודות רשת שינוי

 1. בחר באובייקט ובחר Object ‏> Create Gradient Mesh.
 2. קבע את מספר השורות והטורים, ובחר בכיוון האור בחלונית Appearance:

  Flat

  מחיל את הצבע המקורי של האובייקט בצורה אחידה על המשטח, ואינו יוצר אור.

  To Center

  יוצר אור במרכז האובייקט.

  To Edge

  יוצר אור בקצות האובייקט.

 3. הזן אחוזי אור לבן להחלת האובייקט עם רשת השינוי. ערך של 100% מחיל אור לבן מרבי על האובייקט; ערך של 0% אינו מחיל כל אור לבן על האובייקט.

המרת אובייקט עם מילוי מעבר צבע לאובייקט עם רשת מילוי

 1. בחר באובייקט ובחר Object ‏> Expand.
 2. בחר רשת מעבר צבע ולחץ על הלחצן OK.

  האובייקט שנבחר מומר לאובייקט עם רשת שינוי שמקבלת את צורת מעבר הצבע, מעגלית (רדיאלית) או מלבנית (קווית).

המרת אובייקט רשת שינוי בחזרה לאובייקט מסוג נתיב

 1. בחר באובייקט רשת השינוי, בחר Object ‏> Path ‏> Offset Path, ולאחר מכן קבע את ערך ההסטה על אפס.

עריכת אובייקטים עם רשת שינוי

ניתן לערוך אובייקט עם רשת שינוי באמצעות הוספה, מחיקה והזזה של נקודות רשת שינוי, שינוי צבע של נקודות רשת השינוי ואזורי רשת השינוי, והמרת אובייקט עם רשת שינוי בחזרה לאובייקט רגיל.

 1. ערוך אובייקט עם רשת שינוי בעזרת אחד מהצעדים הבאים:
  • להוספת נקודת רשת שינוי, בחר בכלי רשת שינוי  ובחר צבע מילוי לנקודות רשת השינוי החדשות. לאחר מכן לחץ במקום כלשהו באובייקט עם רשת השינוי.

  • למחיקת נקודת רשת שינוי, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על נקודת רשת שינוי באמצעות הכלי רשת שינוי.

  • להזזת נקודת רשת שינוי, גררו אותה בעזרת הכלי רשת שינוי או בעזרת הכלי בחירה ישירה. הקש Shift תוך כדי גרירת נקודת רשת שינוי באמצעות הכלי Mesh כדי להשאיר את נקודת רשת השינוי על קו רשת שינוי. זוהי דרך נוחה להזזת נקודת רשת שינוי לאורך קו רשת שינוי עקום מבלי לעוות את קו רשת השינוי.

  הזזת נקודת רשת שינוי באמצעות גרירה (משמאל) והקשה על Shift תוך כדי גרירה באמצעות הכלי Mesh להגבלת הנקודה לקו רשת שינוי (מימין)
  הזזת נקודת רשת שינוי באמצעות גרירה (משמאל) והקשה על Shift תוך כדי גרירה באמצעות הכלי Mesh להגבלת הנקודה לקו רשת שינוי (מימין)

  • לשינוי הצבע של נקודה או אזור ברשת השינוי, בחר באובייקט עם רשת שינוי, וגררו צבע מהחלונית Color או מהחלונית Swatches לנקודה או לאזור. לחלופין, בטל את הבחירה בכל האובייקטים ובחר צבע מילוי. לאחר מכן בחר באובייקט רשת השינוי והשתמש בכלי טפטפת להחלת צבע המילוי על נקודות או אזורים של רשת השינוי.

  הוספת צבע לנקודת רשת שינוי (משמאל) והוספת צבע לאזור רשת שינוי (משמאל)
  הוספת צבע לנקודת רשת שינוי (משמאל) והוספת צבע לאזור רשת שינוי (משמאל)

הגדרת שקיפות עבור מעברי צבע עם רשת

באפשרותך להגדיר ערכי שקיפות ואטימות בתוך מעברי צבע עם רשת. ניתן להקצות ערכי שקיפות ואטימות לצמתי רשת שינוי נפרדים. כדי להקצות ערכי שקיפות:

 1. בחר בצומת או באזור אחד או יותר של רשת שינוי.
 2. הגדר את האטימות דרך מחוון Opacity בחלונית Transparency, בחלונית Control או בחלונית Appearance.

  הערה:

  אם תשמור את האובייקט בתבנית ישנה או בתבנית EPS או PDF, השקיפות באובייקט רשת השינוי תישמר על-ידי יצירת מסיכת אטימות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת