שקיפות ומצבי מיזוג

אודות שקיפות

שקיפות היא חלק כה חיוני ב-Illustrator, עד שניתן להוסיף שקיפות לגרפיקה מבלי לשים לב לכך. ניתן להוסיף שקיפות לגרפיקה באמצעות כל אחת מהפעולות הבאות:

 • הפחתת אטימות של אובייקטים לחשיפת הגרפיקה שמתחתם.

 • שימוש במסיכות אטימות ליצירת וריאציות של שקיפות.

 • שימוש במצב מיזוג לשינוי פעילות גומלין של צבעים באובייקטים חופפים.

 • החלת מעברי צבע ורשתות שינוי שכוללים שקיפות.

 • החלת אפקטים או סגנונות גרפיקה שכוללים שקיפות, כגון הצללה.

 • ייבוא קבצי Adobe Photoshop שכוללים שקיפות.

סקירה של החלונית Transparency

החלונית Transparency‏ (Window‏ > Transparency) מאפשרת לך לציין את האטימות ומצב המיזוג של אובייקטים, ליצור מסיכות אטימות או להסתיר חלק מאובייקט באמצעות חלק של אובייקט שקוף שנמצא מעליו.

הצגת כל האפשרויות בחלונית Transparency

 1. בחר Show Options מתפריט החלונית.

הצגת תמונה ממוזערת של האובייקט שנבחר בחלונית Transparency

 1. בחר Show Thumbnail מתפריט החלונית. לחלופין, לחץ על המשולש הכפול בכרטיסיית החלונית כדי לעבור בין גודלי התצוגה.

הצגת שקיפות בגרפיקה

חשוב לדעת מתי משתמשים בשקיפות, מכיוון שיש להגדיר אפשרויות נוספות בשעת הדפסה ושמירה של גרפיקה שקופה. לתצוגת שקיפות בגרפיקה, הציגו רשת רקע משובצת לזיהוי אזורים שקופים בגרפיקה.

 1. בחר View‏ > Show Transparency Grid.
 2. (אופציונלי) בחר File ‏>‏ Document Setup והגדר אפשרויות רשת שקיפות.
  הערה:

  ניתן גם לשנות את צבע משטח היצירה להדמיית מראה הגרפיקה בעת הדפסה על נייר צבעוני.

שינוי אטימות של גרפיקה

ניתן לשנות את האטימות של אובייקט בודד, את האטימות של כל האובייקטים בקבוצה או בשכבה, או את האטימות של מילוי או קו של אובייקט.

 1. בחר אובייקט או קבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers).

  כדי לשנות את האטימות של מילוי או קו, בחר את האובייקט ולאחר מכן בחר את המילוי או הקו בחלונית Appearance.

 2. הגדר את האפשרות Opacity בחלונית Transparency או Control.
  הערה:

  לבחירת כל האובייקטים שמשתמשים באטימות מסוימת, בחר אובייקט שכולל את רמת האטימות הרצויה, או בטל את הבחירה בכל הפריטים והזן ערך אטימות בחלונית Transparency. לאחר מכן בחר Select >‏ Same >‏ Opacity.

  אם תשנה את הגדרת האטימות בזמן שנבחר אובייקטים מרובים בשכבה, שקיפות האזורים החופפים של האובייקטים שנבחר תשתנה ביחס ליתר האובייקטים ותציג אטימות מצטברת. לעומת זאת, אם מקצים שכבה או קבוצה ומשנים את האטימות לאחר מכן, האובייקטים בשכבה או בקבוצה מטופלים כאובייקט בודד. רק האובייקטים שנמצאים מחוץ לשכבה או לקבוצה או מתחת לה מתגלים דרך האובייקטים השקופים. אם מעבירים אובייקט לשכבה או לקבוצה, הוא מקבל את האטימות של השכבה או הקבוצה, ואם מוציאים אובייקט מהשכבה או מהקבוצה, אטימותו משתנה.

  אפשרות האטימות
  אובייקטים בודדים שנבחר ושהוגדרה להם דרגת אטימות של 50% (משמאל) לעומת שכבה שהוקצתה ושהוגדרה לה דרגת אטימות של 50% (מימין)

יצירה של קבוצת הסתרת שקיפות

בקבוצת הסתרת שקיפות, רכיבי הקבוצה אינם חושפים רכיבי קבוצה שנמצאים מתחתיהם.

קבוצת הסתרת שקיפות
קבוצה שבה האפשרות Knockout Group אינה מסומנת (משמאל) או מסומנת (מימין)

 1. בחלונית Layers, בחר בקבוצה או בשכבה שברצונך להפוך לקבוצת הסתרה.
 2. בחלונית Transparency, בחר Knockout Group. אם אפשרות זו אינה מוצגת, בחר Show Options מתפריט החלונית.

  בחירה באפשרות Knockout Group מחליפה בין שלושת המצבים שלה: מופעל (סימן תיוג), מבוטל (ללא סימן תיוג) ונייטרלי (ריבוע עם קו חוצה). השתמש באפשרות הנייטרלית כשברצונך לקבץ גרפיקה מבלי להפריע להתנהגות ההסתרה שנקבעת על-ידי השכבה או הקבוצה שכוללת אותה. השתמש באפשרות הביטול כשברצונך לוודא ששכבה או קבוצה של אובייקטים שקופים לא יסתירו זו את זו.

שימוש במסיכות אטימות ליצירת שקיפות

ניתן להשתמש במסיכת אטימות ובאובייקט מסיכה לשינוי השקיפות של גרפיקה שנמצאת מתחת להם. מסיכת האטימות (שנקראת גם גרפיקה עם מסיכה) יוצרת צורה שדרכה נחשפים אובייקטים אחרים. אובייקט המסיכה מגדיר את האזורים השקופים ואת מידת השקיפות. ניתן להשתמש בכל אובייקט צבעוני או תמונת רסטר כאובייקט מסיכה. Illustrator קובעת את רמות האטימות של המסיכה באמצעות גווני האפור המקבילים לצבעי אובייקט המסיכה. כשמסיכת האטימות לבנה, הגרפיקה גלויה לגמרי. כשמסיכת האטימות שחורה, הגרפיקה מוסתרת לגמרי. גווני אפור במסיכה יוצרים רמות שונות של שקיפות בגרפיקה.

מסיכות אטימות
יצירת מסיכת אטימות

A. אובייקטים תחתונים B. גרפיקה עם מסיכת שקיפות C. אובייקט מסיכה עם מילוי מעבר צבע משחור ללבן D. כשמזיזים את C מעל B‏, B מוסתר במסיכה 

בשעת יצירת מסיכת אטימות, תמונה ממוזערת של אובייקט המסיכה מופיעה בחלונית Transparency מימין לתמונה הממוזערת של הגרפיקה עם המסיכה. (אם התמונות הממוזערות אינן מוצגות, בחר Show Thumbnails מתפריט החלונית). כברירת מחדל, הגרפיקה עם המסיכה ואובייקט המסיכה מקושרים (כפי שמסמל הקישור בין התמונות הממוזערות בחלונית). בשעת הזזת הגרפיקה עם המסיכה, אובייקט המסיכה זז איתה. עם זאת, בשעת הזזת אובייקט מסיכה, הגרפיקה עם המסיכה אינה זזה. ניתן לנתק את קישור המסיכה בחלונית Transparency כדי לנעול את המסיכה במקומה ולהזיז את הגרפיקה עם המסיכה בנפרד.

חלונית האפשרויות Transparency
החלונית Transparency מציגה תמונות ממוזערות של מסיכת אטימות: התמונה הממוזערת השמאלית מייצגת את מסיכת האטימות, התמונה הממוזערת הימנית מייצגת את אובייקטי המסיכה

ניתן להעביר מסיכות מ-Photoshop ל-Illustrator ולהפך. מסיכות אטימות שנוצרו ב-Illustrator מומרות למסיכות שכבה ב-Photoshop, ולהפך.

הערה:

לא ניתן להיכנס למצב בידוד בעת עבודה במצב עריכת מסיכה, או להיפך.

לסרטון בנושא עבודה עם מסיכות אטימות, ראה כיצד להשתמש במסיכות אטימות.

יצירת מסיכת אטימות

 1. בחר אובייקט בודד או קבוצה, או הקצה שכבה בחלונית Layers.
 2. פתחו את החלונית Transparency, ובמקרה הצורך בחר Show Options מתפריט החלונית כדי לראות את התמונות הממוזערות.
 3. לחץ פעמיים מימין לתמונה הממוזערת בחלונית Transparency.

  נוצרת מסיכה ריקה ו-Illustrator נכנסת אוטומטית למצב עריכת מסיכה.

 4. השתמש בכלי הציור לציור צורת מסיכה.
 5. ליציאה ממצב עריכת המסיכה, לחץ על התמונה הממוזערת של הגרפיקה עם המסיכה (תמונה ממוזערת שמאלית) בחלונית Transparency.
הערה:

האפשרות Clip מגדירה את רקע המסיכה לשחור. לפיכך, אובייקטים שחורים, לדוגמה טקסט שחור, המשמשים ליצירת מסיכת אטימות כשהאפשרות Clip מסומנת, לא יהיו גלויים. להצגת האובייקטים, השתמש בצבע אחר או בטל את הבחירה באפשרות Clip.

המרת אובייקט קיים למסיכת אטימות

 1. בחר לפחות שני אובייקטים או קבוצות, ובחר Make Opacity Mask מתפריט החלונית Transparency. האובייקט או הקבוצה העליונים ביותר שנבחר משמשים כמסיכה.

עריכת אובייקט מסיכה

ניתן לערוך אובייקט מסיכה לשינוי הצורה או השקיפות של המסיכה.

 1. לחץ על התמונה הממוזערת של אובייקט המסיכה (תמונה ממוזערת ימנית) בחלונית Transparency.
 2. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של המסיכה להסתרת שאר הגרפיקה בחלון המסמך. (אם התמונות הממוזערות אינן מוצגות, בחר Show Thumbnails מתפריט החלונית).
 3. ניתן לערוך את המסיכה בעזרת כל אחד מכלי העריכה וטכניקות העריכה של Illustrator.
 4. ליציאה ממצב עריכת המסיכה, לחץ על התמונה הממוזערת של הגרפיקה עם המסיכה (תמונה ממוזערת שמאלית) בחלונית Transparency.
 • לניתוק קישור של מסיכה, הקצה את הגרפיקה עם המסיכה בחלונית Layers ולאחר מכן לחץ על סמל הקישור  בין התמונות הממוזערות בחלונית Transparency. לחלופין, בחר Unlink Opacity Mask מתפריט החלונית Transparency.

  המיקום והגודל של אובייקט המסיכה נעולים, וניתן להזיז את אובייקטי המסיכה ולשנות את גודלם מבלי להשפיע על המסיכה.

 • לקישור מסיכה מחדש, הקצה את הגרפיקה עם המסיכה בחלונית Layers ולאחר מכן לחץ באזור שבין התמונות הממוזערות בחלונית Transparency. לחלופין, בחר Link Opacity Mask מתפריט החלונית Transparency.

ביטול הפעלה או הפעלה מחדש של מסיכת אטימות

ניתן לבטל הפעלה של מסיכה כדי להסיר את השקיפות שהיא יוצרת.

 • לביטול הפעלה של מסיכה, הקצה את הגרפיקה עם המסיכה בחלונית Layers ולאחר מכן הקש Shift ולחץ על התמונה הממוזערת של אובייקט המסיכה (תמונה ממוזערת ימנית) בחלונית Transparency. לחלופין, בחר Disable Opacity Mask מתפריט החלונית Transparency. כשמסיכת האטימות מבוטלת, סימן x אדום מופיע על התמונה הממוזערת של המסיכה בחלונית Transparency.
 • להפעלת מסיכה מחדש, הקצה את הגרפיקה עם המסיכה בחלונית Layers ולאחר מכן הקש Shift ולחץ על התמונה הממוזערת של אובייקט המסיכה בחלונית Transparency. לחלופין, בחר Enable Opacity Mask מתפריט החלונית Transparency.

הסרת מסיכת אטימות

 1. הקצה את הגרפיקה עם המסיכה בחלונית Layers, ולאחר מכן בחר Release Opacity Mask מתפריט החלונית Transparency.

  אובייקט המסיכה מופיע מחדש מעל האובייקטים שהוסתרו על ידי המסיכה.

חיתוך או היפוך של מסיכת אטימות

 1. הקצה את הגרפיקה עם המסיכה בחלונית Layers.
 2. בחר אחת מהאפשרויות הבאות בחלונית Transparency:

  Clip

  יוצר רקע שחור למסיכה, שחותך את הגרפיקה עם המסיכה לפי הגבולות של אובייקט המסיכה. בטל את הבחירה באפשרות Clip לביטול התנהגות החיתוך. לבחירת חיתוך למסיכות אטימות חדשות כברירת מחדל, בחר New Opacity Masks Are Clipping מתפריט החלונית Transparency.

  Invert Mask

  היפוך ערכי עוצמת האור של אובייקט המסיכה, דבר ההופך את אטימות הגרפיקה עם המסיכה. לדוגמה, אזורים עם 90% שקיפות הופכים לאזורים עם 10% שקיפות לאחר היפוך המסיכה. בטל את הבחירה באפשרות Invert Mask לחזרה למצב המקורי של המסיכה. להיפוך כל המסיכות כברירת מחדל, בחר באפשרות New Opacity Masks Are Inverted מתפריט החלונית Transparency.

  אם אפשרויות אלה אינן מוצגות, בחר Show Options מתפריט החלונית.

שימוש בשקיפות לעיצוב צורת הסתרה

השתמש באפשרות Opacity & Mask Define Knockout Shape כדי ליצור אפקט הסתרה שהוא פרופורציונלי לאטימות האובייקט. באזורים שבהם המסיכה קרובה ל-100% אטימות, אפקט ההסתרה יהיה חזק; באזורים עם פחות אטימות, אפקט ההסתרה יהיה חלש יותר. לדוגמה, כשאובייקט שמוסתר במסיכה עם מעבר צבע משמש כהסתרה, האובייקט שנמצא מתחתיו יוסתר בצורה מדורגת, כאילו הוא מוצלל על-ידי מעבר הצבע. ניתן ליצור צורות הסתרה באמצעות אובייקטים וקטוריים ואובייקטי רסטר. טכניקה זו שימושית במיוחד לאובייקטים שמצב המיזוג שלהם שונה מ-Normal.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת צורת הסתרה באמצעות מסיכת אטימות, בחר בגרפיקה עם המסיכה ולאחר מכן קבצו אותה עם האובייקטים שברצונך להסתיר.

  • ליצירת צורת הסתרה באמצעות ערוץ אלפא של אובייקט bitmap, בחר אובייקט bitmap שכולל שקיפות ולאחר מכן קבצו אותו עם האובייקטים שברצונך להסתיר.

 2. בחר בקבוצה.
 3. בחלונית Transparency, בחר Knockout Group עד להופעת סימן תיוג ליד האפשרות.
 4. מבין האובייקטים בקבוצה, הקצה את אובייקטי המסיכה או התמונה השקופה בחלונית Layers.
 5. בחלונית Transparency, בחר Opacity & Mask Define Knockout Shape.
  Knockout Shapes
  הסתרת צורות באמצעות אובייקט bitmap

  A. גרפיקה מקורית B. מצב המיזוג Darken מוחל על המילה "PEARS", והאפשרות Group מסומנת C. האפשרות הצורה Opacity & Mask Define Knockout מוחלת על המילה 

אודות מצבי מיזוג

מצבי מיזוג מאפשרים לשנות את אופן המיזוג של צבעי אובייקטים עם צבעי אובייקטים שמתחת להם. בשעת החלת מצב מיזוג על אובייקט, האפקט של מצב המיזוג מופיע באובייקטים שנמצאים מתחת לשכבה או לקבוצה שכוללת את האובייקט.

כשמתכננים אפקט של מצב מיזוג, מומלץ לחשוב במונחי הצבע הבאים:

 • מצב המיזוג הוא הצבע המקורי של האובייקט, הקבוצה או השכבה שנבחרו.

 • צבע הבסיס הוא הצבע התחתון של הגרפיקה.

 • התוצאה היא הצבע שנוצר מהמיזוג.

מצבי מיזוג
אובייקט עליון עם מיזוג מסוג Normal (משמאל) לעומת מצב המיזוג Hard Light (מימין)

מצבי המיזוג הבאים זמינים ב-Illustrator:

Normal

צובע את הבחירה בצבע המיזוג, ללא תגובת גומלין עם צבע הבסיס. זוהי אפשרות ברירת המחדל.

Darken

בוחר בצבע הבסיס או בצבע המיזוג – הכהה מביניהם – כצבע התוצאה. אזורים בהירים יותר מצבע המיזוג מוחלפים. אזורים כהים יותר מצבע המיזוג אינם משתנים.

Multiply

מכפיל את צבע הבסיס בצבע המיזוג. התוצאה תהיה תמיד צבע כהה יותר. הכפלה של צבע כלשהו בשחור יוצרת צבע שחור. הכפלה של צבע כלשהו בלבן אינה משנה את הצבע. האפקט דומה לאפקט שנוצר בשעת ציור עם עטי סימון על דף נייר.

Color Burn

מכהה את צבע הבסיס כך שישקף את צבע המיזוג. מיזוג עם לבן אינו גורם לשינוי כלשהו.

Lighten

בוחר בצבע הבסיס או בצבע המיזוג – הבהיר מביניהם – כצבע התוצאה. אזורים כהים יותר מצבע המיזוג מוחלפים. אזורים בהירים יותר מצבע המיזוג אינם משתנים.

Screen

מכפיל את הצבעים הנגדיים של צבע המיזוג וצבע הבסיס. התוצאה תהיה תמיד צבע בהיר יותר. מיסוך עם שחור מותיר את הצבע ללא שינוי. מיסוך עם לבן יוצר צבע לבן. התוצאה דומה לאפקט שנוצר בשעת הקרנה של מספר שקופיות זו על גבי זו.

Color Dodge

מבהיר את צבע הבסיס כך שישקף את צבע המיזוג. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

Overlay

בחירה באפשרות זו גורמת להכפלה או למיסוך של הצבע, בהתאם לצבע הבסיס. תבניות או צבעים מכסים את הגרפיקה הקיימת, תוך כדי שמירה על האזורים הבהירים ועל הצללים של צבע הבסיס, ומתמזגים בצבע המיזוג באופן המשקף את דרגת הבהירות או הכהות של הצבע המקורי.

Soft Light

מכהה או מבהיר את הצבעים, בהתאם לצבע הבסיס. התוצאה דומה לאפקט שנוצר כשמאירים על הגרפיקה באמצעות מקור אור מפוזר.

אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מאפור 50%, הדבר יגרום להבהרת הגרפיקה, כמו בשעת פיתוח חסר. אם צבע המיזוג כהה יותר מ-50% אפור, הדבר יגרום להכהיית הגרפיקה, כמו בשעת פיתוח יתר. צביעה בשחור או לבן טהור יוצרת אזור כהה או בהיר יותר באופן ניכר, אך לא יוצרת צבעי שחור או לבן טהורים.

Hard Light

בחירה באפשרות זו גורמת להכפלה או למיסוך של הצבע, בהתאם לצבע המיזוג. התוצאה דומה לאפקט שנוצר כשמאירים על הגרפיקה באמצעות מקור אור ממוקד.

אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מאפור 50%, הדבר יגרום להבהרת הגרפיקה, כמו בשעת מיסוך. אפשרות זו שימושית להוספת אזורים בהירים לגרפיקה. אם צבע המיזוג כהה יותר מאפור 50%, הדבר יגרום להכהיית הגרפיקה, כמו בשעת הכפלה. אפשרות זו שימושית להוספת צללים לגרפיקה. צביעה באמצעות צבע שחור או לבן נקיים תפיק שחור או לבן נקיים.

Difference

מפחית את צבע המיזוג מצבע הבסיס או את צבע הבסיס מצבע המיזוג, בהתאם לערך הבהירות הגבוה יותר. מיזוג עם לבן גורם להיפוך ערכי צבע הבסיס. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

Exclusion

יוצר אפקט דומה למצב Difference, אך עם ניגוד חלש יותר. מיזוג עם לבן גורם להיפוך רכיבי צבע הבסיס. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

Hue

יצירת צבע עם זוהר ורוויה של צבע הבסיס, וגוון של צבע המיזוג.

Saturation

יוצר צבע עם זוהר וגוון של צבע הבסיס ורוויה של צבע המיזוג. ציור במצב זה בתוך אזור ללא רוויה (אפור) אינו יוצר כל שינוי.

Color

יוצר צבע עם זוהר של צבע הבסיס וגוון ורוויה של צבע המיזוג. אפשרות זו שומרת על רמות האפור בגרפיקה והיא שימושית לצביעה של גרפיקה בצבע אחד או לשימוש ברשת צבע בגרפיקה.

Luminosity

יוצר צבע עם גוון ורוויה של צבע הבסיס וזוהר של צבע המיזוג. אפשרות זו יוצרת אפקט הפוך לזה של האפשרות Color.

הערה: המצבים Difference‏, Exclusion‏, Hue‏, Saturation‏, Color‏ ו-Luminosity לא ממזגים צבעי ספוט - וברוב מצבי המיזוג, שחור שמוקצה כ-‎100% K מסתיר את הצבע בשכבה שמתחתיו. במקום 100% שחור, הגדר צבע שחור עשיר באמצעות ערכי CMYK.

שינוי מצב המיזוג של גרפיקה

 1. בחר אובייקט או קבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers).

  כדי לשנות את מצב המיזוג של מילוי או של קו, בחר אובייקט ולאחר מכן בחר מילוי או קו בחלונית Appearance.

 2. בחלונית Transparency, בחר מצב מיזוג מהתפריט הנפתח.

  ניתן לבודד את מצב המיזוג לשכבה או לקבוצה שנבחר כדי לא להשפיע על האובייקטים שמתחת. לשם כך, בחר בסמל היעד מימין לקבוצה או לשכבה בחלונית Layers שמכילה אובייקט המשתמש במצב מיזוג. בחלונית Transparency, סמן את האפשרות Isolate Blending. (אם האפשרות Isolate Blending אינה מוצגת, בחר Show Options מתפריט החלונית Transparency).

  האפשרות Isolate Blending
  קבוצה (כוכב ועיגול) כשהאפשרות Isolate Blending לא מסומנת (משמאל), לעומת מצב שבו האפשרות מסומנת (מימין)

  הערה:

  לבחירת כל האובייקטים שישתמשו באותו מצב מיזוג, בחר אובייקט עם מצב המיזוג הרצוי, או בטל את הבחירה בכל הפריטים ובחר במצב המיזוג הרצוי בחלונית Transparency. לאחר מכן בחר Select >‏ Same >‏ Blending Mode.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון