נעילה או ביטול נעילה של אובייקטים או שכבות

נעילת אובייקטים לא מאפשרת לבחור בהם או לערוך אותם. ניתן לנעול במהירות נתיבים, קבוצות ושכבות משנה על-ידי נעילת שכבת האב שלהם.

 • לנעילת אובייקטים, לחץ על לחצן עמודת העריכה (מימין סמל העין) בחלונית Layers ליד האובייקט או השכבה שברצונך לנעול. גרור לאורך כמה לחצני עמודות עריכה לנעילת פריטים מרובים. לחלופין, בחר באובייקטים שברצונך לנעול, ולאחר מכן בחר Object‏ > Lock‏ > Selection.

 • להסרת נעילה של אובייקטים, לחץ על סמל המנעול  בחלונית Layers ליד האובייקט או השכבה שברצונך להסיר את הנעילה שלהם.

ניתן גם להשתמש בפקודות הבאות לנעילה ולהסרת נעילה של אובייקטים:

 • לנעילת כל האובייקטים החופפים לשטח האובייקט שנבחר ונמצאים באותה שכבה, בחר באובייקט, ולאחר מכן בחר Object‏ > Lock‏ > All Artwork Above‏.

 • לנעילת כל השכבות פרט לשכבה הכוללת אובייקט או קבוצה שנבחרו, בחר Object‏ > Lock‏ > Other Layers או בחר Lock Others מתפריט החלונית Layers.

 • לנעילת כל השכבות, בחר בכל השכבות בחלונית Layers, ולאחר מכן בחר Lock All Layers מתפריט החלונית.

 • להסרת הנעילה של כל האובייקטים במסמך, בחר Object‏ > Unlock All.

 • להסרת הנעילה מכל האובייקטים בקבוצה, בחר באובייקט גלוי ולא נעול בקבוצה. הקש Shift+Alt ‏(Windows) או Shift+Option ‏(Mac OS) תוך כדי בחירה באפשרות Object‏ > Unlock All.

 • אם נעלת את כל השכבות, בחר Unlock All Layers מתפריט החלונית Layers להסרת הנעילה מהשכבות.

הערה:

תפריטי הנעילה אינם פעילים במצב בידוד.

הסתרה או הצגה של אובייקטים או שכבות

בחר מבין השיטות הבאות:

 • בחלונית Layers‏, לחץ על סמל העין  שליד הפריט שברצונך להסתיר. לחץ שוב כדי להציג שוב את הפריט. אם תסתיר שכבה או קבוצה, כל הפריטים בשכבה או בקבוצה יוסתרו.

 • גרור לאורך כמה סמלי עין להסתרת פריטים מרובים.

 • בחר באובייקט שברצונך להסתיר, ולאחר מכן בחר Object‏ > Hide‏ > Selection.

 • להסתרת כל האובייקטים מעל לאובייקט בשכבה, בחר באובייקט ובחר Object‏ > Hide‏ > All Artwork Above.

 • להסתרת כל השכבות שלא נבחרו, בחר Hide Others מתפריט החלונית Layers, או הקש Alt (‏Windows) או Option (‏Mac OS‏) תוך כדי לחיצה על סמל העין של השכבה שברצונך להציג. לחלופין, להסתרת כל השכבות פרט לשכבה הכוללת את האובייקט או הקבוצה שנבחרו, בחר Object‏ > Hide‏ > Other Layers.

 • להצגת כל האובייקטים, בחר Object‏ > Show All. כל האובייקטים שהוסתרו לפני כן מוצגים. האובייקטים שנבחר קודם לכן נשארים בבחירה.

 • להצגת כל השכבות ושכבות המשנה, בחר Show All Layers מתפריט החלונית Layers. אובייקטים מוסתרים לא יוצגו באמצעות פקודה זו, אלא רק שכבות מוסתרות.

 • להצגת כל האובייקטים בקבוצה, בחר באובייקט גלוי ולא נעול בקבוצה. הקש Shift+Alt ‏(Windows) או Shift+Option ‏(Mac OS) תוך כדי בחירה באפשרות Object‏ > Show All.

הערה:

תפריטי Show All ו-Hide אינם פעילים במצב בידוד.

מחיקת אובייקטים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר באובייקטים והקש Backspace ‏(Windows) או Delete.

  • בחר באובייקטים ולאחר מכן בחר Edit‏ > Clear‏ או Edit‏ > Cut.

  • בחר את הפריטים שברצונך למחוק בחלונית Layers, ולאחר מכן לחץ על הסמל Delete . לחלופין, גרור את שם הפריט מהחלונית Layers לסמל Delete בחלונית, או בחר Delete ‎“Layer name”‎ מתפריט החלונית Layers.

  מחיקת השכבה תגרום גם למחיקת כל הגרפיקה שבתוכה. לדוגמה, אם תמחק שכבה הכוללת שכבות משנה, קבוצות, נתיבים וערכות חיתוך, כל המרכיבים האלה יימחק יחד עם השכבה.

  הערה:

  מסמך חייב לכלול שכבה אחת לפחות. אם מסמך כולל שכבה אחת בלבד, הסמל Delete והפקודה Delete אינם זמינים.