אודות סגנונות גרפיים

סגנון גרפי הוא קבוצת תכונות מראה שניתן לחזור ולהשתמש בה. סגנונות גרפיים מאפשרים לשנות במהירות את המראה של אובייקט, לדוגמה, ניתן לשנות את צבע המילוי והקו ואת השקיפות ולהחיל אפקטים בצעד אחד. כל השינויים שתחילו עם סגנונות גרפיים הם הפיכים.

ניתן להחיל סגנונות גרפיים על אובייקטים, קבוצות ושכבות. כשמחילים סגנון גרפי על קבוצה או שכבה, כל אובייקט בקבוצה או בשכבה מקבל את תכונות הסגנון הגרפי. לדוגמה, נניח שהגדרתם סגנון גרפי הכולל אטימות של 50%. אם תחילו את הסגנון הגרפי על שכבה, כל האובייקטים בשכבה או כאלה שתוסיפו לשכבה יופיעו עם אטימות של 50%. עם זאת, אם תעבירו אובייקט מחוץ לשכבה, מראה האובייקט יחזור לאטימות הקודמת שלו.

לסרטון וידאו על השימוש בחלונית Appearance ובחלונית Graphics Styles, ראה www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

הערה:

אם תחילו סגנון גרפי על קבוצה או שכבה, אך צבע המילוי של הסגנון לא יופיע בגרפיקה, גרור את התכונה Fill מעל לפריט Contents בחלונית Appearance.

סקירה על החלונית Graphic Styles

ניתן להשתמש בחלונית Graphic Styles (‏Window ‏> Graphic Styles) ליצירה, לשינוי שם ולהחלה של ערכות תכונות מראה. החלונית מציגה ערכת ברירת מחדל של סגנונות גרפיים בעת יצירת מסמך. סגנונות גרפיים הנשמרים עם המסמך הפעיל יוצגו בחלונית כשמסמך זה פתוח ופעיל.

אם הסגנון אינו כולל קו ומילוי (לדוגמה, סגנון אפקט בלבד), התמונה הממוזערת מוצגת כקו מתאר שחור ומילוי לבן בצורה של האובייקט. בנוסף מוצג לוכסן אדום קטן, ומציין העדר מילוי או קו.

אם יצרתם סגנון טקסט, בחר Use Text For Preview מתפריט החלונית Graphics Styles כדי לראות תמונה ממוזערת של הסגנון שהוחל על אות במקום על ריבוע.

כדי לראות כל סגנון בבירור, או כדי להציג תצוגה מקדימה של הסגנון על אובייקט שנבחר, לחץ לחיצה ימנית (‏Windows) או הקש Ctrl ‏(Mac OS) ולחץ על התמונה הממוזערת של הסגנון בחלונית Graphic Styles ועיינו בתמונה הממוזערת הגדולה המוצגת על המסך.

לסרטון וידאו על השימוש בחלונית Appearance ובחלונית Graphics Styles, ראה www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

לחיצה ימנית על התמונה הממוזערת של הסגנון כדי להציג תמונה ממוזערת גדולה
לחץ לחיצה ימנית על התמונה הממוזערת של הסגנון כדי להציג תמונה ממוזערת גדולה. הסגנון שנבחר הוא סגנון אפקט בלבד

שינוי אופן תצוגת הסגנונות הגרפיים ברשימה שבחלונית

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר גודל תצוגה מתפריט החלונית. בחר Thumbnail View כדי להציג תמונות ממוזערות. בחר Small List View כדי להציג רשימה של שמות הסגנונות עם תמונה ממוזערת קטנה. בחר Large List View כדי להציג רשימה של שמות הסגנונות עם תמונה ממוזערת גדולה.

  • בחר Use Square For Preview מתפריט החלונית כדי להציג את הסגנון בתוך ריבוע או בתוך הצורה של האובייקט שבו הוא נוצר.

  • גרור את הסגנון הגרפי למיקום אחר. כאשר מוצג קו שחור במיקום הרצוי, שחרר את לחצן העכבר.

  • בחר Sort By Name מתפריט החלונית כדי לפרט את הסגנונות הגרפיים בסדר אלפביתי או מספרי (סדר Unicode).

  • בחר Use Text For Preview מתפריט החלונית כדי להציג את הסגנון על האות T. תצוגה זו מספקת תיאור חזותי מדויק יותר של סגנונות שהוחלו על טקסט.

    

  סגנון גרפי לטקסט המשתמש בטקסט לתצוגה מקדימה
  סגנון גרפי לטקסט המשתמש בטקסט לתצוגה מקדימה

יצירת סגנונות גרפיים

ניתן ליצור סגנון גרפי מאפס באמצעות החלת תכונות מראה על אובייקט, או לבסס סגנון גרפי על סגנונות גרפיים אחרים. ניתן גם לשכפל סגנונות גרפיים קיימים.

יצירת סגנון גרפי

 1. בחר אובייקט והחל עליו שילוב כלשהו של תכונות מראה, כולל מילוי וקו, אפקטים וקביעות שקיפות.

  ניתן להשתמש בחלונית Appearance להתאמה ולמיון של תכונות המראה וליצירת סוגים שונים של מילוי וקו. לדוגמה, ניתן לכלול שלושה סוגי מילוי בסגנון גרפי, כל אחד מהם עם אטימות ומצב מיזוג שונים המגדירים כיצד יפעלו הצבעים השונים זה על זה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הלחצן New Graphic Style  בחלונית Graphic Styles.

  • בחר New Graphic Style מתפריט החלונית, הקלד שם בתיבה Style Name, ולחץ על הלחצן OK.

  • גרור את התמונה הממוזערת מהחלונית Appearance (או את האובייקט מחלון האיור) לחלונית Graphic Styles.

  • הקש Alt‏ (‏Windows) או Option‏ (‏Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן New Graphic Style, הזן שם לסגנון הגרפי ולחץ על הלחצן OK.

  גרור את התמונה הממוזערת מהחלונית Appearance לחלונית Graphic Styles לשמירת התכונות.
  גרור את התמונה הממוזערת מהחלונית Appearance לחלונית Graphic Styles לשמירת התכונות.

יצירת סגנון גרפי המבוסס על שני סגנונות גרפיים קיימים או יותר

 1. הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) לבחירת כל הסגנונות הגרפיים שברצונך למזג, ולאחר מכן בחר Merge Graphic Styles מתפריט החלונית.

  הסגנון הגרפי החדש כולל אצת כל התכונות של הסגנונות הגרפיים שנבחרו, ונוסף לסוף רשימת הסגנונות הגרפיים בחלונית.

שכפול סגנון גרפי

 1. בחר Duplicate Graphic Style מתפריט החלונית, או גרור את הסגנון הגרפי ללחצן New Graphic Style.

  הסגנון הגרפי החדש מוצג בתחתית הרשימה בחלונית Graphic Styles.

החלת סגנון גרפי

 1. בחר אובייקט או קבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers).

 2. להחלת סגנון בודד על אובייקט, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • בחר סגנון מתפריט Styles, בחלונית Control, בחלונית Graphic Styles או בספריית סגנונות גרפיים.

  • גרור את הסגנון הגרפי לאובייקט בחלון המסמך. ‏(אין צורך לבחור תחילה באובייקט).

 3. למיזוג סגנון עם תכונות סגנון קיים של אובייקט, או כדי להחיל סגנונות מרובים על אובייקט, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • הקש Alt וגררו (‏Windows) או הקש Option וגררו (‏Mac OS) את הסגנון מהחלונית Graphic Styles לאובייקט.

  • בחר באובייקט, והקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הסגנון בחלונית Graphic Styles

  הערה:

  כדי לשמור על צבע טקסט בעת החלת סגנון גרפי, בטל את הסימון באפשרות Override Character Color בתפריט החלונית Graphic Styles.

שימוש בספריות של סגנונות גרפיים

ספריות סגנונות גרפיים הן אוספים של סגנונות גרפיים מוגדרים מראש. כשפותחים ספריית סגנונות גרפיים, היא מוצגת בחלונית חדשה (לא בחלונית Graphic Styles). ניתן לבחור, למיין ולהציג פריטים בספריית סגנונות גרפיים באותה דרך שמבצעים זאת בחלונית Graphic Styles. עם זאת, לא ניתן להוסיף, למחוק או לערוך פריטים בספריית סגנונות גרפיים.

פתיחת ספריית סגנונות גרפיים

 1. בחר ספרייה מתפריט המשנה Window ‏> Graphic Style Libraries או מתפריט המשנה Open Graphic Style Library מתפריט החלונית Graphic Styles.

הערה:

כדי לפתוח אוטומטית ספרייה עם הפעלת Illustrator, בחר Persistent מתפריט חלונית הספרייה.

יצירת ספריית סגנונות גרפיים

 1. הוסף את הסגנון הגרפי הרצוי לחלונית Graphic Styles, ומחק את הסגנונות הגרפיים שאינם רצויים.

  הערה:

  לבחירת כל הסגנונות הגרפיים שלא נעשה בהם שימוש במסמך, בחר Select All Unused מתפריט החלונית Graphic Styles.

 2. בחר Save Graphic Style Library מתפריט החלונית Graphic Styles.

  ניתן לשמור את הספרייה בכל מקום שתרצו. עם זאת, אם תשמור את קובץ הספרייה במיקום ברירת המחדל, שם הספרייה יוצג בתפריט המשנה User Defined בתפריט Graphic Style Libraries ובתפריט Open Graphic Style Library.

העברת סגנונות גרפיים מספרייה לחלונית Graphic Styles

 • גררו סגנון גרפי אחד או יותר מספריית הסגנונות הגרפיים לחלונית Graphic Styles

 • בחר בסגנונות הגרפיים שברצונך להוסיף, ובחר Add To Graphic Styles מתפריט חלונית הספרייה.

 • החל סגנון גרפי על אובייקט במסמך. הסגנון הגרפי נוסף אוטומטית לחלונית Graphic Styles.

עבודה עם סגנונות גרפיים

בחלונית Graphic Styles, ניתן לשנות שם או למחוק סגנונות גרפיים, לנתק את הקישור לסגנון גרפי ולהחליף תכונות של סגנון גרפי.

שינוי שם של סגנון גרפי

 1. בחר Graphic Style Options מתפריט החלונית, שנה את שם הקובץ ולחץ על הלחצן OK:

מחיקת סגנון גרפי

 1. בחר Delete Graphic Style מתפריט החלונית ולחץ על Yes, או גרור את הסגנון הגרפי לסמל Delete.

  כל האובייקטים, הקבוצות או השכבות שהשתמש בסגנון הגרפי שומרים על תכונות המראה שלהם, אך התכונות אינן משויכות יותר לסגנון גרפי.

 1. בחר באובייקט, בקבוצה או בשכבה שהסגנון הגרפי הוחל עליהם.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Break Link To Graphic Style בתפריט החלונית Graphic Styles או לחץ על הלחצן Break Link To Graphic Style‏  בחלונית.

  • שנה תכונת מראה של הבחירה (כגון מילוי, קו, שקיפות או אפקט).

   האובייקט, הקבוצה או השכבה שומרים על תכונות המראה שלהם, והם ניתנים כעת לעריכה בנפרד. עם זאת, תכונות אלה כבר אינן משויכות לסגנון גרפי.

החלפת תכונות של סגנון גרפי

 • הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הסגנון הגרפי הרצוי לסגנון הגרפי שברצונך להחליף.

 • בחר אובייקט או קבוצה (או הקצו שכבה בחלונית Layers). הכוללים את התכונות הרצויות. לאחר מכן הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת התמונה הממוזערת בראש החלונית Appearance לסגנון הגרפי שברצונך להחליף בחלונית Graphic Styles.

 • בחר בסגנון הגרפי שברצונך להחליף. לאחר מכן בחר בגרפיקה (או הקצו פריט בחלונית Layers הכוללים את התכונות הרצויות, ובחר Redefine Graphic Style “Style name” מתפריט החלונית Appearance.

  הסגנון הגרפי שהוחלף שומר על שמו, אך מקבל את תכונות המראה החדשות. כל מופעי הסגנון הגרפי במסמך של Illustrator מעודכנים לשימוש בתכונות החדשות.

ייבוא כל הסגנונות הגרפיים ממסמך אחר

 1. בחר Window ‏> Graphic Style Libraries > Other Library או בחר Open Graphic Style Library > Other Library מתפריט החלונית Graphic Styles.

 2. בחר בקובץ שממנו ברצונך לייבא סגנונות גרפיים, ולחץ על הלחצן Open.

  הסגנונות הגרפיים מוצגים בחלונית ספריית הסגנונות הגרפיים (לא בחלונית Graphic Styles).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת