אודות מעטפות

מעטפות הן אובייקטים המעוותים או משנים צורה של אובייקטים שנבחרו. ניתן ליצור מעטפת מאובייקט במשטח היצירה, או להשתמש בקביעת עיקום צורה או רשת שינוי מוגדרת מראש כמעטפת. ניתן להשתמש במעטפות על כל אובייקט, פרט לתרשימים, קווי עזר או אובייקטים מקושרים.

מעטפת רשת שינוי
מעטפת רשת שינוי

מעטפת שנוצרה מאובייקט אחר
מעטפת שנוצרה מאובייקט אחר

החלונית Layers מציגה רשימת מעטפות כ<מעטפת>. לאחר החלת מעטפת, ניתן להמשיך לערוך את האובייקטים המקוריים. ניתן גם לערוך, למחוק או להרחיב מעטפת בכל עת. ניתן לערוך צורת מעטפת או את האובייקט עם המעטפת, אך לא את שניהם בו-זמנית.

עיוות אובייקטים בעזרת מעטפת

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. צרו מעטפת בעזרת אחת מהשיטות הבאות:
  • לשימוש בקביעת צורת עיקום מוגדרת מראש למעטפת, בחר Object > Envelope Distort > Make With Warp. בתיבת הדו-שיח Warp Options, בחר סגנון עיקום והגדר אפשרויות.

  • להגדרת רשת מלבנית למעטפת, בחר Object > Envelope Distort > Make With Mesh. בתיבת הדו-שיח Envelope Mesh, הגדר את מספר השורות והעמודות.

  • לשימוש באובייקט כצורה למעטפת, ודאו שהאובייקט נמצא בראש הערימה של האובייקטים שנבחרו. במקרה שלא, השתמש בחלונית Layers או בפקודה Arrange כדי להעבירו לראש הערימה, ובחר שוב את כל האובייקטים. לאחר מכן בחר Object ‏> Envelope Distort > Make With Top Object.

 3. שנה את צורת המעטפת באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • גררו נקודת עיגון כלשהי על גבי המעטפת בעזרת הכלי בחירה ישירה או הכלי רשת שינוי.

  • למחיקת נקודות עיגון על רשת השינוי, בחר נקודת עיגון בעזרת הכלי בחירה ישירה או הכלי רשת שינוי והקש Delete.

  • להוספת נקודות עיגון לרשת השינוי, לחץ על הרשת בעזרת הכלי רשת שינוי.

   עצה: להחלת קו או מילוי על מעטפת, השתמש בחלונית Appearance‏.

עריכת תוכן מעטפת

 1. בחר מעטפת ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Edit Contents‏  בחלונית Control.

  • בחר Object‏ > ‏Envelope Distort‏ > ‏Edit Contents.

   הערה: אם המעטפת כוללת נתיבים מקובצים, לחץ על המשולש משמאל לפריט <Envelope> בחלונית Layers כדי לצפות ולבחור בנתיב שברצונך לערוך.

 2. בצע שינויי עריכה כרצונכם.

  הערה:

  כשמשנים תוכן של מעטפת, המעטפת זזה כדי למרכז מחדש את התוצאות עם התוכן המקורי.

 3. כדי להחזיר את האובייקט למצב המעטפת, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Edit Envelope‏  בחלונית Control.

  • בחר Object‏ ‏> Envelope Distort ‏> Edit Envelope.

איפוס מעטפת

 1. בחר מעטפת.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לאפס או לעבור לסגנון עיקום מוגדר מראש, בחר סגנון עיקום חדש וקבע את האפשרויות בחלונית Control. במקרה הצורך, לחץ על הלחצן Envelope Options‏  לפתיחת תיבת הדו-שיח ולקביעת אפשרויות נוספות.

  • כדי לאפס או לעבור לרשת שינוי של מעטפת, בחר Object > Envelope Distort > Reset With Mesh. ציין את מספר השורות והעמודות לרשת השינוי. בחר Maintain Envelope Shape כדי לשמור על צורת העיקום ללא שינוי.

הסרת מעטפת

ניתן להסיר מעטפות אם משחררים אותן או מרחיבים אותן. שחרור אובייקט עם מעטפת יוצר שני אובייקטים נפרדים: האובייקט במצבו המקורי וצורת המעטפת. הרחבת אובייקט עם מעטפת מסירה את המעטפת, אך האובייקט שומר על צורתו המעוותת.

 • לשחרור מעטפת, בחר במעטפת, ולאחר מכן בחר Object > Envelope Distort > Release.
 • להרחבת מעטפת, בחר במעטפת, ולאחר מכן בחר Object ‏> Envelope Distort ‏> Expand.

אפשרויות מעטפת

אפשרויות המעטפת קובעות כיצד הגרפיקה תתעוות כדי להתאים למעטפת. לקביעת אפשרויות מעטפת, בחר באובייקט עם המעטפת ולחץ על הלחצן Envelope Options‏  בחלונית Control או בחר Object‏ > ‏Envelope Distort‏ > ‏Envelope Options.

Anti‑Alias

מחליק רסטרים בעת עיוות בעזרת מעטפת. ביטול הבחירה בהחלקה יכול להפחית את הזמן הנדרש לעיוות רסטרים.

Preserve Shape Using

מציין כיצד רסטרים ישמור על צורתם בעת עיוות בעזרת מעטפות שאינן מלבניות. בחר Clipping Mask לשימוש בנתיב מסיכה על הרסטר, או בחר Transparency להחלת ערוץ אלפא על הרסטר.

Fidelity

מציין את רמת הדיוק הרצויה של התאמת האובייקט לתבנית המעטפת. הגדרת אחוזי הנאמנות עלולה להוסיף נקודות לנתיבים המעוותים ולהגדיל את הזמן הנדרש לעיוות האובייקטים.

Distort Appearance

עיוות תכונות מראה (כגון אפקטים או סגנונות גרפיים שהוחלו) יחד עם צורת האובייקט.

Distort Linear Gradients

עיוות מעברי צבע ליניאריים יחד עם צורת האובייקט.

Distort Pattern Fills

עיוות דוגמאות מילוי יחד עם צורת האובייקט.

הערה: אם תרחיב מעטפת כשהאפשרות Distort נבחרה, התכונה המתאימה תורחב בנפרד.