הזזת אובייקטים

ניתן להזיז אובייקטים על-ידי גרירתם בעזרת כלים מסוימים, על-ידי שימוש במקשי החצים במקלדת, או על-ידי הזנת ערכים מדויקים בחלונית או בתיבת דו-שיח.

ניתן להשתמש בפעולת הצמדה כדי למקם בקלות אובייקטים בזמן הזזתם. לדוגמה, ניתן להצמיד את המצביע לקווי עזר ולנקודות עיגון ולהצמיד את גבולות האובייקט לקווי רשת. ניתן גם להשתמש בחלונית Align למיקום אובייקטים באופן יחסי זה לזה.

לאחר מכן, ניתן להשתמש במקש Shift כדי להגביל את התנועה של אובייקט אחד או יותר כדי שהם יזוזו בכיוון אופקי, אנכי או אלכסוני באופן מדויק יותר יחסית לכיוון הנוכחי של ציר x ו-y. ניתן גם להשתמש במקש Shift לסיבוב אובייקטים בכפולות של 45°.

הזזת אובייקטים
הקש Shift תוך כדי גרירה או ציור להגבלת התנועה לזווית של 45° הקרובה ביותר.

הזזה או שכפול של אובייקט על-ידי הדבקה

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחר Edit‏ ‏> Cut להזזת הבחירה או Edit‏ > Copy לשכפול הבחירה.

 3. להדבקת אובייקט בקובץ אחר, פתח את הקובץ. ‏(להדבקה בין שכבות, ראה הדבקת אובייקטים בין שכבות).

 4. בחר אחת מהפקודות הבאות:

  Edit‏ ‏> Paste

  האובייקט יודבק במרכז החלון הפעיל.

  Edit‏ ‏> Paste In Front

  האובייקט יודבק ישירות בחזית האובייקט שנבחר.

  Edit‏ ‏> Paste In Back

  האובייקט יודבק ישירות מאחורי האובייקט שנבחר.

  Edit‏ ‏> Paste in Place

  הגרפיקה תודבק במשטח היצירה הפעיל במיקום שבו נמצא משטח היצירה שממנו מתבצעת העתקת הגרפיקה.

  Edit‏ ‏> Paste on All Artboards

  הגרפיקה תודבק בכל משטחי היצירה במיקום שבו נמצאת הגרפיקה במשטח היצירה הנוכחי.

הזזת אובייקט על-ידי גרירה

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. גרור את האובייקט למיקום חדש.

  אם אובייקט שנבחר כולל מילוי, ניתן לגרור מכל מקום באובייקט. במקרה שהאובייקט שנבחר אינו כולל מילוי, שהגרפיקה מוצגת כקווי מתאר, או שההעדפה Object Selection By Path Only נבחרה, יש לגרור את הנתיב של האובייקט. ‏(ראה שכפול בחירות על-ידי גרירה ושחרור).

  הערה:

  ניתן להשתמש בפקודה Snap To Point מתפריט View כדי שהמצביע ייצמד לנקודת עיגון או לקו עזר בעת גרירת אובייקט במרחק של 2 פיקסלים מנקודת העיגון או קו העזר.

הזזת אובייקט באמצעות מקשי החצים

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. הקש על אחד ממקשי החצים לפי הכיוון הרצוי להזזת האובייקט. הקש Shift+אחד ממקשי החצים להזזת האובייקט למרחק של פי עשרה מהערך שצוין בהעדפה Keyboard Increment.

  המרחק של הזזת האובייקט בכל הקשה על אחד ממקשי החצים נקבע לפי ההעדפה Keyboard Increment. מרחק ברירת המחדל הוא 1 נקודה (1/72 אינץ' או ‎0.3528 מילימטר). לשינוי ההעדפה Keyboard Increment, בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> General‏ (Windows) או Illustrator‏ ‏> Preferences‏ ‏> General‏ (Mac OS).

הזזת אובייקט למרחק מוגדר

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחר Object‏ ‏> Transform‏ ‏> Move.

  הערה:

  בעת בחירה באובייקט, ניתן גם ללחוץ פעמיים על הכלי Selection‏, Direct Selection‏ או Group Selection לפתיחת תיבת הדו-שיח Move.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להזזת האובייקט שמאלה או ימינה, הזן ערך שלילי (הזזה שמאלה) או ערך חיובי (הזזה ימינה) בתיבת הדו-שיח Horizontal.

  • להזזת האובייקט למעלה או למטה, הזן ערך שלילי (הזזה למעלה) או ערך חיובי (הזזה למטה) בתיבת הדו-שיח Vertical.

  • להזזת האובייקט לפי זווית יחסית לציר x של האובייקט, הזן זווית חיובית (הזזה נגד כיוון השעון) או זווית שלילית (הזזה עם כיוון השעון) בתיבת הטקסט Distance או Angle. ניתן להזין גם ערכים בין 180° ו-360°; ערכים אלה עוברים המרה לערכים השליליים התואמים (לדוגמה, ערך זווית של 270° עובר המרה ל: ‎–90°).

 4. אם האובייקטים כוללים מילוי בדוגמת מילוי, בחר Patterns להזזת דוגמת המילוי. בטל את הבחירה באובייקטים אם ברצונך להזיז את דוגמת המילוי אך לא את האובייקטים.

 5. לחץ על OK, או לחץ על Copy להזזת עותק של האובייקטים.

  כיוונים יחסית לציר x
  כיוונים יחסית לציר x

הזזת אובייקט בעזרת קואורדינטות x ו-y

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחלונית Transform או בחלונית Control, הזן ערכים חדשים בתיבת הטקסט X או Y, או בשתיהן.

  לשינוי נקודת הציר, לחץ על ריבוע לבן במציין המיקום של נקודת הציר לפני הזנת הערכים.

הזזה של אובייקטים מרובים בבת אחת

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחר Object‏ ‏> Transform‏ ‏> Transform Each.

 3. הגדר את המרחק הרצוי להזזת האובייקטים שנבחר במקטע Move של תיבת הדו-שיח.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להזזת האובייקטים לפי הדרגות המוגדרות, לחץ על OK.

  • להזזת האובייקטים באקראי, אך לא יותר מהדרגות המוגדרות, בחר באפשרות Random. לדוגמה, אם תצייר חומת לבנים ותרצה שהלבנים יופיעו מוזחות מעט זו מזו במקום מיושרות לגמרי, תוכל לבחור באפשרות Random. לאחר מכן, לחץ על OK.

הדבקת אובייקט יחסית לאובייקטים אחרים

 1. בחר באובייקט שברצונך להדביק.

 2. בחר Edit‏ ‏> Copy‏ או Edit‏ ‏> Cut.

 3. בחר בחלקו הקדמי או האחרוי של האובייקט שברצונך להדביק.

 4. בחר Edit‏ ‏> Paste In Front או Edit‏ ‏> Paste In Back.

  אם תדביק יותר מאובייקט אחד, כל האובייקטים שהודבקו יופיעו בחזית הגרפיקה שנבחרה או מאחוריה. עם זאת, סדר הצביעה היחסי בין האובייקטים הבודדים שהודבקו נשאר ללא שינוי.

הדבקת אובייקטים בין שכבות

האפשרות Paste Remembers Layers קובעת היכן הגרפיקה תודבק בעץ השכבות. כברירת מחדל, האפשרות Paste Remembers Layers אינה פעילה, והגרפיקה מודבקת בשכבה הפעילה בחלונית Layers. כשהאפשרות Paste Remembers Layers מופעלת, הגרפיקה מודבקת בשכבה שממנה הועתקה, ללא קשר לשכבה הפעילה בחלונית Layers.

ההגדרה של אפשרות זו נעשית על-ידי בחירה באפשרות Paste Remembers Layers מתפריט החלונית Layers. סימן תיוג מציין שהאפשרות מופעלת.

הערה:

הפעל את האפשרות Paste Remembers Layers אם אתה מדביק גרפיקה בין מסמכים וברצונך למקם אותה אוטומטית בשכבה בשם זהה לשם השכבה המקורית. אם מסמך היעד אינו כולל שכבה באותו שם, Illustrator יוצר שכבה חדשה.

הדבקה במקום והדבקה בכל משטחי היצירה

הפקודה Paste in Place מדביקה גרפיקה במשטח היצירה הפעיל. כדי להשתמש בפקודה זו, לחץ על Edit‏ ‏> Paste in Place. קיצור המקשים הוא Ctrl+Shift+V‏ (Windows) או Cmd+Shift+V‏ (Mac).

הפקודה Paste on All Artboards מדביקה את הגרפיקה שנבחרה בכל משטחי היצירה. לפני השימוש בפקודה Paste on All Artboards, ודא שמשטח היצירה שממנו אתה מעתיק את האובייקט הוא משטח היצירה הפעיל.

כדי להשתמש בפקודה Paste on All Artboards, לחץ על Edit‏ ‏> Paste on All Artboards בעת הדבקה או העתקה של הגרפיקה.

אם תעתיק גרפיקה ותבחר באפשרות Paste on All Artboards, הגרפיקה תודבק מחדש במשטח היצירה שממנו היא הועתקה. (מומלץ) העתק והדבק אובייקטים אם אינך צריך לשנות את האובייקטים המקוריים לפני השימוש בפקודה Paste on All Artboards.

הערה:

הפקודות Paste in Place ו-Paste on All Artboards מדביקות את האובייקט באותו מיקום כשל האובייקטים שהועתקו אשר הופנו ממשטח היצירה הפעיל בעת ההעתקה.

יישור ופיזור אובייקטים

החלונית Align‏ (Window‏ ‏> Align) ואפשרויות היישור בחלונית Control משמשות ליישור או לפיזור של האובייקטים שנבחר לאורך הציר שציינת. ניתן להשתמש בקצוות של אובייקט או בנקודות עיגון כנקודת ציר, וניתן ליישר לבחירה, למשטח יצירה או לאובייקט מפתח. אובייקט מפתח הוא אובייקט מסוים בבחירה של אובייקטים מרובים.

אפשרויות Align מוצגות בחלונית Control בעת בחירה באובייקט. אם הן אינן מוצגות, בחר Align מתפריט החלונית Control.

הערה:

כברירת מחדל, Illustrator מחשב את היישור והפיזור לפי נתיבי האובייקטים. עם זאת, בעבודה עם אובייקטים בעלי עובי קו שונה, ניתן להשתמש במקום זאת בקצה הקו לחישוב היישור והפיזור. לשם כך, בחר Use Preview Bounds מתפריט החלונית Align.

יישור או פיזור יחסית לתיבה תוחמת של כל האובייקטים שנבחרו

 1. בחר באובייקטים שברצונך ליישר או לפזר.

 2. בחלונית Align או בחלונית Control, בחר Align To Selection‏ , ולחץ על הלחצן של סוג היישור או הפיזור הרצוי.

יישור או פיזור יחסית לנקודת עיגון אחת

 1. לחץ על הכלי Direct-Selection, הקש Shift, ובחר בנקודות העיגון שברצונך ליישר או לפזר. נקודת העיגון האחרונה שנבחרה תהפוך לנקודת העיגון הראשית.

  האפשרות Align To Key Anchor  נבחרת אוטומטית בחלונית Align ובחלונית Control.

 2. בחלונית Align או בחלונית Control, לחץ על הלחצן של סוג היישור או הפיזור הרצוי.

יישור או פיזור יחסית לאובייקט מפתח

 1. בחר באובייקטים שברצונך ליישר או לפזר.

 2. לחץ שוב על האובייקט שברצונך להשתמש בו כאובייקט מפתח (אין צורך להקיש Shift תוך כדי הלחיצה).

  קו מתאר כחול מוצג מסביב לאובייקט המפתח, והאפשרות Align To Key Object  נבחרת אוטומטית בחלונית Control ובחלונית Align.

 3. בחלונית Align או בחלונית Control, לחץ על הלחצן של סוג היישור או הפיזור הרצוי.

  הערה:

  כדי להפסיק יישור או פיזור יחסית לאובייקט, לחץ שוב על האובייקט כדי להסיר את קו המתאר הכחול, או בחר Cancel Key Object מתפריט החלונית Align.

יישור או פיזור יחסית למשטח יצירה

 1. בחר באובייקטים שברצונך ליישר או לפזר.

 2. בעזרת הכלי Selection, הקש Shift ולחץ במשטח היצירה הרצוי כדי להפעילו. משטח היצירה הפעיל מוצג במסגרת כהה יותר לעומת שאר משטחי היצירה.

 3. בחלונית Align או בחלונית Control, בחר Align To Artboard‏  , ולחץ על הלחצן של סוג היישור או הפיזור הרצוי.

פיזור אובייקטים לפי מידות מוגדרות

ניתן לפזר אובייקטים לפי מרחקים מדויקים בין הנתיבים שלהם.

 1. בחר באובייקטים שברצונך לפזר.

 2. היעזר בכלי Selection  כדי ללחוץ על נתיב האובייקט שברצונך לפזר סביבו את יתר האובייקטים. האובייקט שלחצת עליו יישאר מקובע במקומו.

 3. בחלונית Align, הזן את ערך המרווח שיופיע בין האובייקטים בתיבת טקסט Distribute Spacing.

  אם אפשרויות Distribute Spacing אינן מוצגות, בחר Show Options מתפריט החלונית.

 4. לחץ על הלחצן Vertical Distribute Space או על הלחצן Horizontal Distribute Space.