Adobe Portable Document Format ‏(PDF) היא תבנית קובץ רב-תכליתית היכולה לייצג נתונים וקטוריים ונתוני Bitmap. ניתן גם להוסיף גרפיקה מקבצי PDF ל-Illustrator באמצעות הפקודה Open, הפקודה Place, הפקודה Paste ובאמצעות תכונת גרירה ושחרור.

 • החל ממהדורת מרץ 2018 של Illustrator CC (גרסה 22.1), השתמש בפקודת Open כדי לייבא קובץ PDF אל תוך Illustrator. השתמש בתיבת הדו-שיח PDF Import Options כדי לציין אם תרצה לפתוח עמוד יחיד, טווח עמודים או את כל העמודים של קובץ ה-PDF כעמודים מקושרים או מוטמעים במסמך Illustrator.
 • השתמש בפקודה Place כשהאפשרות Link נבחרת לייבוא קובץ PDF (או עמוד אחד מקובץ PDF אם מדובר במסמך רב-עמודים) כתמונה בודדת. ניתן לשנות את התמונה המקושרת בעזרת כלי שינוי הצורה. עם זאת, לא ניתן לבחור ולערוך מרכיבים בודדים בגרפיקה.
 • השתמש בפקודה Place כשהאפשרות Link לא נבחרה כדי לערוך תוכן של קובץ PDF.‍‏ Illustrator מזהה רכיבים בודדים בגרפיקת PDF ומאפשרת לערוך כל רכיב כאובייקט נפרד.
 • השתמש בפקודה Paste או בתכונת גרירה ושחרור כדי לייבא רכיבים שנבחר מקובץ PDF, כולל אובייקטים וקטוריים, תמונות Bitmap וטקסט.

הערה: אם אתה מנהל את הצבע של גרפיקה במסמך, תמונות PDF מוטמעות הן חלק מהמסמך ולכן ניהול הצבע יחול עליהן בעת השליחה להתקן הדפסה. לעומת זאת, ניהול הצבע לא חל על תמונות PDF מקושרות, גם אם ניהול הצבע מופעל עבור יתר המסמך.

ייבוא קובץ Adobe PDF

תכונות חדשות במהדורת מרץ 2018 של Illustrator CC

בעת פתיחת קובץ Adobe PDF ב-Illustrator באמצעות פקודת File ‍‏> Open תוכל לפרט אילו עמודים תרצה לייבא. ניתן לפתוח עמוד בודד, טווח עמודים או את כל העמודים. האפשרויות של טווח העמודים מופיעות בתיבת הדו-שיח PDF Import Options. ניתן להציג תמונה ממוזערת של העמוד בתיבת הדו-שיח לפני הייבוא.

PDF-Import-Options-dialog-box_1
תיבת הדו-שיח PDF Import Options

A. תצוגה מקדימה של עמוד B. ציון מספר העמוד כיד לצפות בתצוגה המקדימה שלו C. ייבוא טווח עמודים D. ייבוא כל העמודים E. ייבוא כקובץ מקושר 
 1. ב-Illustrator, בחר File ‍‏‍‏> Open.

 2. בתיבת הדוח-שיח Open, בחר בקובץ PDF, ולחץ על Open.

 3. בתיבת הדו-שיח PDF Import Options, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • כדי לפתוח עמודים מסוימים, בחר Range ולאחר מכן ציין את מספרי העמודים.
  • כדי לפתוח מסמך שלם, בחרו באפשרות All.

  הערה:

  בעת ייבוא קובץ PDF מקושר או מרובה עמודים נוצר מסמך חדש. בעת ייבוא עמוד PDF יחיד ומוטמע תוכל לעדכן את קובץ ה-PDF המקורי באמצעות הפקודה Save או ליצור מסמך חדש באמצעות הפקודה Save As.

 4. כדי לפתוח את העמודים של קובץ ה-PDF כקישור, סמן את תיבת הסימון Import PDF Pages As Links For Optimal Performance .

  הערה:

  • אם תבחר באפשרות All כדי לייבא את כל מסמך ה-PDF תיבת הסימון תהיה מסמנת כברירת מחדל ו-Illustrator יפתח את העמודים כקישורים.
  • אם תציין טווח של עמודים שתרצה לייבא תיבת הסימון תהיה אינה מסומנת כברירת מחדל ו-Illustrator יטמיע את העמודים במסמך.

 5. לחץ על OK כדי להמשיך.

  הערה:

  בעת פתיחת מסמך PDF מרובה עמודים שחורג מגודל בד הציור, Illustrator יציג את הודעת השגיאה הבאה: Could not open the complete PDF file, because it exceeds the available drawing area.

  ניתן ללחוץ על OK כדי להמשיך.

אפשרויות מיקום של קבצי Adobe PDF

בעת מיקום קובץ Adobe PDF באמצעות הפקודה File ‍‏‍‏> Place תוכל לציין איזה עמוד תרצה לייבא. ניתן גם לבחור כיצד לחתוך את הגרפיקה בעזרת האפשרות Crop To:

Bounding Box

אפשרות זו ממקמת את התיבה התוחמת של עמוד PDF או את האזור המינימלי שמקיף את האובייקטים בעמוד, כולל סימוני עמוד.

Art

אפשרות זו ממקמת את ה-PDF רק באזור התחום במלבן שמחבר המסמך יצר כגרפיקה הניתנת למיקום (לדוגמה, תמונה מגלריית תמונות).

Crop

אפשרות זו ממקמת עמוד PDF רק באזור שמוצג או מודפס באמצעות Adobe Acrobat.

Trim

אפשרות זו מזהה את המקום שבו העמוד הסופי שיופק ייחתך בפועל בתהליך ההפקה, אם קיימים סימני חיתוך.

Bleed

אפשרות זו ממקמת רק את השטח שמייצג את המקום שבו יש לחתוך את תוכן העמוד, אם קיים אזור גלישה. מידע זה שימושי בעת הפקת העמוד בבית דפוס. שים לב: העמוד המודפס עלול לכלול סימוני עמוד שחורגים מאזור הגלישה.

Media

אפשרות זו ממקמת את האזור שמייצג את גודל העמוד הפיזי של מסמך ה-PDF המקורי (לדוגמה, מידות דף נייר בגודל A4), כולל סימוני עמוד.

ייבוא תמונות מונוטון, דואוטון וטריטון מקבצי Adobe PDF

בעת ייבוא גרפיקה מקובץ Adobe PDF, ניתן לייבא נתונים שלא ניתן ליצור ב-Illustrator. פעולה זו מכונה גרפיקה שנוצרה ביישום אחר וכוללת תמונות מונוטון, דואוטון וטריטון. כמו כן, ניתן לשלב גרפיקה שנוצרה ביישום אחר ב-Illustrator בעזרת הפקודה Flatten Transparency לשמירה על צבעי ספוט.

הערה:

היכולת של Illustrator לשמור גרפיקה שנוצרה ביישום אחר היא שימושית במצבים רבים. לדוגמה, Illustrator שומר על נתוני צבעי ספוט בקבצי PDF מקושרים בעת הפקת הפרדות צבע.

כברירת מחדל, גרפיקה שנוצרה בישום אחר נקראת <גרפיקה שנוצרה ביישום אחר‍‏> בחלונית Layers ובחלונית Appearance. ניתן לבחור, להעביר, לשמור ולבצע שינויי צורה בסיסיים (כגון שינוי גודל, סיבוב או הטיה) של גרפיקה שנוצרה ביישום אחר. עם זאת, לא ניתן לבחור ולערוך את רכיביה בנפרד. בנוסף, יש להוסיף רסטר לגרפיקה שנוצרה ביישום אחר לפני עריכתה בכלי הנזילות.

להמרת גרפיקה שנוצרה ביישום אחר לאובייקט של Illustrator בחר Object ‍‏> Rasterize.