הסטת צבע שנמצא מחוץ לסולם הצבעים לצבע הניתן להדפסה

צבעים מסוימים במודלים RGB‏ ו-HSB, כגון צבעי ניאון, אינם ניתנים להדפסה, מאחר שאין להם צבעים מקבילים במודל CMYK. אם תבחר צבע שנמצא מחוץ לסולם הצבעים, יופיע משולש אזהרה  בחלונית Color או ב-Color Picker.

 1. לחץ על המשולש להסטה לצבע CMYK הקרוב ביותר (המוצג בתיבה קטנה ליד המשולש).

הסטת צבע לצבע בטוח לאינטרנט

צבעים בטוחים לאינטרנט הם 216 הצבעים שדפדפני אינטרנט משתמשים בהם, בכל פלטפורמה שהיא. אם תבחר צבע שאינו בטוח לאינטרנט, תופיע קוביית אזהרה  בחלונית Color, ב-Color Picker, או בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork.

 1. לחץ על הקובייה להסטה לצבע הקרוב ביותר הבטוח לאינטרנט (המוצג בתיבה קטנה ליד הקובייה).

מיזוג צבעים

פקודות Blend יוצרות סדרת צבעי ביניים מקבוצה של שלושה או יותר אובייקטים עם מילוי, לפי הכיוון האנכי או האופקי של האובייקטים, או לפי סדר הארגון שלהם בערימה. המיזוג אינו משפיע על קווים או על אובייקטים שלא נצבעו.

 1. בחר שלושה או יותר אובייקטים עם מילוי.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • למילוי אובייקטי הביניים במיזוג הדרגתי בין האובייקטים שבחזית לבין האובייקטים שברקע, בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Blend Front To Back.

  • למילוי אובייקטי הביניים במיזוג הדרגתי בין האובייקטים משמאל לבין האובייקטים מימין, בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Blend Horizontally.

  • למילוי אובייקטי הביניים במיזוג הדרגתי בין האובייקטים שלמעלה לבין האובייקטים שלמטה, בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Blend Vertically.

שינוי צבע לצבע ההפוך או לצבע המשלים

 1. בחר בצבע שברצונך לשנות.

 2. בחלונית Color, בחר אפשרות מתפריט החלונית:

  Invert

  משנה כל מרכיב של צבע לערך ההפוך לו בסולם הצבעים. לדוגמה, אם צבע RGB כולל ערך אדום (R) של 100, הפקודה Invert תשנה את הערך R ל-155 (255 – 100 = 155).

  Complement

  משנה כל מרכיב של צבע לערך חדש המבוסס על סכום ערכי RGB הגבוהים והנמוכים ביותר בצבע שנבחר. Illustrator מחבר את ערכי RGB הגבוהים והנמוכים ביותר של הצבע הנוכחי, ולאחר מכן מפחית את הערך של כל מרכיב מהתוצאה כדי ליצור ערכי RGB חדשים. לדוגמה, נניח שבחרת צבע עם ערך RGB אדום 102, ירוק 153 וכחול 51. Illustrator יחבר את הערך הגבוה (153) ואת הערך הנמוך (51) והתוצאה תהיה ערך חדש (204). כל אחד מערכי RGB בצבע הקיים יופחת מהערך החדש, וכך ייווצרו ערכי RGB משלימים חדשים. 204 – 102 (ערך האדום הנוכחי) = 102 לערך האדום החדש, 204 – 153 (ערך הירוק הנוכחי) = 51 לערך הירוק החדש ו-204 – 51 (ערך הכחול הנוכחי) = 153 לערך הכחול החדש.

שינוי גוון צבע

 1. בחר צבע פרוצס כולל או צבע ספוט בחלונית Swatches, או בחר אובייקט שהחלת עליו צבע פרוצס כולל או צבע ספוט.

 2. בחלונית Color, גרור את המחוון בצורת T או הזן ערך בתיבת הטקסט לשינוי עוצמת הצבע. טווח רשת הצבע הוא בין 0% ל-100%. ככל שהערך קטן יותר, רשת הצבע תהיה בהירה יותר.

  הערה:

  אם אינך רואה את המחוון בצורת T, ודא שנבחר צבע פרוצס כולל או צבע ספוט. אם עדיין אינך רואה את המחוון בצורת T, בחר Show Options מתפריט החלונית Color.

 3. לשמירת רשת צבע כדוגמית, גרור את הצבע לחלונית Swatches, או לחץ על הלחצן New Swatch בחלונית Swatches. רשת הצבע נשמרת באותו שם כמו צבע הבסיס, אך עם אחוזי רשת הצבע שנוספו לשם. לדוגמה, אם שמרת צבע בשם "Sky Blue" ב-50 אחוזים. שם הדוגמית יהיה "Sky Blue 50%".

היפוך צבעים מרובים

 1. בחר באובייקטים שברצונך להפוך את צבעיהם.

 2. בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Invert Colors.

  הערה:

  ניתן להשתמש בחלונית Color להיפוך צבעים בודדים.

התאמת איזון צבע של צבע אחד או יותר

 1. בחר באובייקטים שברצונך להתאים את צבעיהם.

 2. בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Adjust Color Balance.

 3. הגדר אפשרויות מילוי וקו.

 4. התאם את ערכי הצבעים ולחץ על OK:

  • אם בחרת צבעי פרוצס כוללים או צבעי ספוט, השתמש במחוון רשת הצבע להתאמת עוצמת הצבעים. צבעי פרוצס לא כוללים שנבחר לא יושפעו.

  • אם אתה עובד במצב צבע CMYK ובחרת צבעי פרוצס שאינם כוללים, השתמש במחוונים להתאמת האחוזים של ציאן, מגננטה, צהוב ושחור.

  • אם אתה עובד במצב צבע RGB ובחרת צבעי פרוצס שאינם כוללים, השתמש במחוונים להתאמת אחוזי האדום, הירוק והכחול.

  • אם ברצונך להמיר את הצבעים שבחרת לגווני אפור, בחר Grayscale מהרשימה Color Mode ובחר באפשרות Convert. לאחר מכן השתמש במחוון להתאמת אחוזי הצבע השחור.

  • אם בחרת צבעי פרוצס כוללים או צבעי ספוט וברצונך להמירם לצבעי פרוצס לא כוללים, בחר CMYK או RGB מהרשימה Color Mode (תלוי במצב הצבע של המסמך) ובחר באפשרות Convert. לאחר מכן השתמש במחוונים להתאמת הצבעים.

שינוי מצב הצבע של מסמך

 1. בחר File‏ > Document Color Mode‏ > CMYK Color או RGB Color.

תצוגה או הפקת פלט של צבעי ספוט בעזרת ערכי Lab

יש צבעי ספוט מוגדרים מראש, כגון צבעים מספריות TOYO‏, PANTONE‏, DIC ו-HKS, המוגדרים בעזרת ערכי Lab. לצורך תאימות לאחור עם גרסאות קודמות של Illustrator, צבעים מספריות אלה כוללים גם הגדרות CMYK. החלונית Swatches מאפשרת לשלוט בסוג הערכים, Lab או CMYK, ש-Illustrator ישתמש בהם לתצוגה, לייצוא ולהדפסה של צבעי ספוט אלה.

כשערכי Lab משמשים יחד עם פרופילי ההתקן הנכונים, הם מפיקים את הפלט המדויק ביותר בכל ההתקנים. אם ניהול הצבע חיוני לפרוייקט שלך, Adobe ממליצה להציג, לייצא ולהדפיס את צבעי הספוט בעזרת ערכי Lab של החברה.

הערה:

לשיפור הדיוק על המסך, Illustrator משתמש בערכי Lab באופן אוטומטי אם האפשרות Overprint Preview מופעלת. הוא משתמש גם בערכי Lab בעת הדפסה, כשבוחרים באפשרות Simulate for the Overprints באזור Advanced של תיבת הדו-שיח Print.

 1. בחר באפשרות Spot Colors מתפריט החלונית Swatches.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Use Standard Lab Values Specified By The Book Manufacturer אם ברצונך לקבל את התצוגה והפלט המדויקים ביותר של הצבעים.

  • בחר Use CMYK Values From The Manufacturer’s Process Book אם ברצונך שצבעי הספוט יתאימו לגרסאות קודמות של Illustrator.

המרת צבע למצב גווני אפור ולהיפך

המרת צבעים לגווני אפור

 1. בחר באובייקטים שברצונך להמיר את צבעיהם.

 2. בחר Edit‏ > Edit Colors > Convert To Grayscale.

  הערה:

  השתמש בפקודה Edit‏ > Edit Colors‏ ‏> Adjust Colors כדי להמיר אובייקטים לגווני אפור ולהתאים את גווני האפור בו-זמנית.

המרת תמונות בגווני אפור ל-RGB או ל-CMYK

 1. בחר בתמונה בגווני אפור.

 2. בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Convert To CMYK או Convert To RGB (בהתאם למצב הצבע של המסמך).

צביעת תמונות בגווני אפור או תמונות של 1 סיבית

 1. בחר באובייקט מסוג Bitmap.

 2. ודא שנבחר הלחצן Fill בחלונית Tools או בחלונית Color.

 3. היעזר בחלונית Color לצביעת התמונה בשחור או לבן, בצבע פרוצס או בצבע ספוט.

  הערה:

  אם תמונה בגווני אפור מכילה ערוץ אלפא, לא ניתן לצבוע את התמונה בצבע פרוצס. בחר במקום זאת צבע ספוט.

התאמת הרוויה של צבעים מרובים

 1. בחר באובייקטים שברצונך להתאים את צבעיהם.

 2. בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Saturate.

 3. הזן ערך – מ-0% עד 100% לציון אחוזי ההגדלה או ההפחתה של רשת הצבע או רשת צבע ספוט.

ערבוב צבעים חופפים

ניתן להשתמש במצבי מיזוג, באפקט Hard Mix או באפקט Soft Mix כדי לערבב צבעים חופפים.

מצבי מיזוג

מספקים אפשרויות רבות לשליטה בצבעים חופפים, ויש להשתמש בהם במקום Hard Mix או Soft Mix עבור גרפיקה הכוללת צבעי ספוט, דוגמאות מילוי, מעברי צבע או פריטים גרפיים מורכבים אחרים.

האפקט Hard Mix

משלב צבעים באמצעות בחירת הערך הגבוה ביותר של כל אחד ממרכיבי הצבע. לדוגמה, אם צבע 1 הוא ציאן 20%, מגנטה 66%, צהוב 40% ושחור 0%; וצבע 2 הוא ציאן 40%, מגנטה 20%, צהוב 30% ושחור 10%, הצבע הקשה שייווצר הוא ציאן 40%, מגנטה 66%, צהוב 40% ושחור 10%.

האפקט Soft Mix

גורם לצבעים שמתחת להיות מוצגים דרך הגרפיקה החופפת, ולאחר מכן מחלק את התמונה למרכיביה. ניתן לציין את אחוזי התצוגה של הצבעים החופפים.

ניתן להחיל מצבי מיזוג על אובייקטים בודדים, ואילו את האפקט Hard Mix או Soft Mix יש להחיל רק על קבוצות או שכבות שלמות. מצבי מיזוג משפיעים גם על המילוי וגם על הקו של האובייקט, ואילו האפקט Hard Mix או Soft Mix מסיר את הקו של האובייקט.

הערה:

ברוב המקרים, החלת האפקט Hard Mix או Soft Mix על אובייקטים הצבועים בתערובת של צבעי פרוצס וצבעי ספוט ממירה את הצבעים ל-CMYK. במקרה של ערבוב צבע שאינו צבע פרוצס כולל מסוג RGB עם צבע ספוט RGB, כל צבעי הספוט יומרו לצבעי פרוצס לא כוללים מסוג RGB.

ערבוב צבעים בעזרת האפקט Hard Mix

 1. הקצאה לקבוצה או לשכבה.

 2. בחר Effect‏ > Pathfinder‏ > Hard Mix.

ערבוב צבעים בעזרת האפקט Soft Mix

 1. הקצאה לקבוצה או לשכבה.

 2. בחר Effect‏ > Pathfinder‏ > Soft Mix.

 3. הזן ערך בין 1% ל-100% בתיבת הטקסט Mixing Rate כדי לקבוע את אחוזי התצוגה הרצויים בצבעים חופפים, ולחץ על OK.