Adobe Asian Composers

העורכים האסייתים של Adobe מאפשרים ליצור תוכן בשפות מזרח תיכוניות ודרום-אסייתיות. ניתן להקליד בערבית, עברית, אנגלית ושפות אחרות, ולערבב בין השפות.

באפשרותך לבחור בין העורכים הזמינים מתפריט החלונית Paragraph‏ (‏Windows‏ > ‏Paragraph‏ > תפריט החלונית). לדוגמה, באפשרותך להשתמש ב-Middle Eastern & South Asian Single-Line Composer או Middle Eastern & the South Asian Every-Line Composer.

לקבלת מידע נוסף על שפות אסיאתיות אחרות הנתמכות ב-Illustrator, ראה עורך עבור כתב אסייתי.

הערה:

כדי לחשוף אפשרויות מסוג Middle Eastern בממשק Illustrator, בחר Preferences > Type > Show Indic Options.

Adobe Middle Eastern and South Asian Composers
Adobe Middle Eastern and South Asian Composers

באפשרותך גם לשמור את הקבצים שלך עם שמות בעברית ובערבית.

כיוון טקסט

כדי ליצור תוכן בערבית ובעברית, באפשרותך להפוך את הכיוון מימין לשמאל (RTL) לכיוון הטקסט המהווה ברירת מחדל. עם זאת, עבור מסמכים הכוללים טקסט משמאל לימין (LTR), תוכל כעת לעבור בקלות בין הכיוונים.

בחר את כיוון הפסקה מחלונית Paragraph.

בחירת כיוון פסקה
בחירת כיוון פסקה

אם יש לך שילוב של שפות שונות באותה פסקה, באפשרותך לציין את כיוון הטקסט ברמת התו. כמו כן, כדי להוסיף תאריכים או מספרים, ציין את כיוון הטקסט ברמת התו.

בתפריט החלונית Character, בחר בכיוון התווים הרצוי.

כיוון תו
כיוון תו

סוגי ספרות

כשאתה עובד בעברית או בערבית, באפשרותך לבחור את סוג הספרות שבהן ברצונך להשתמש. באפשרותך לבחור בין ספרות ערביות, הינדיות ופרסיות.

כברירת מחדל, בערבית נבחר באופן אוטומטי סוג הספרות ההינדיות, ובמקרה של עברית נבחרות הספרות הערביות. עם זאת, באפשרותך לעבור לספרות ערביות במקרה הצורך:

  1. בחר את הספרות בטקסט שהוקלד.
  2. בחלונית Character‏ (Ctrl + T), השתמש ברשימה Digits כדי לבחור את הגופן שבו יופיעו הספרות.
בחירת סוג ספרות
בחירת סוג ספרות

תמיכה בגופנים מדור קודם

במהדורה זו של התוכנה ניתן להמשיך להשתמש בגופנים ששימשו באופן מסורתי בעבר (לדוגמה, גופני AXT). עם זאת, מומלץ להשתמש בגופני Open Type החדשים יותר עבור רכיבים מבוססי-טקסט.

הגנת גליפים חסרים פעילה כברירת מחדל ב-Illustrator. הטקסט מטופל באופן אוטומטי כאשר גליפים אינם זמינים בגופן שבו אתה משתמש. כדי להשבית פונקציונליות זו, בחר Preferences > Type ובטל את הבחירה באפשרות Enable Missing Glyph Protection.

גופני ברירת מחדל

כשאתה מתקין גרסה של המזרח התיכון או של צפון אפריקה, גופן ברירת המחדל להקלדה מוגדר לשפת ההתקנה הספציפית כברירת מחדל. לדוגמה, אם התקנת את הגרסה המותאמת לאנגלית/ערבית, גופן ברירת המחדל להקלדה יוגדר כ- Adobe Arabic. בדומה לכך, אם התקנת את הגרסה המותאמת לאנגלית/עברית, גופן ברירת המחדל להקלדה יוגדר כ- Adobe Hebrew.

הוספת סימני קאשידה באופן אוטומטי

בערבית, הטקסט מיושר על-ידי הוספת סימני קאשידה. תווי קאשידה נוספים לתווים בערבית כדי להאריך אותם. רווח לבן אינו משתנה. השתמשו בהוספה אוטומטית של תווי קאשידה כדי ליישר פיסקאות של טקסט בערבית לשני הצדדים.

בחר את הפיסקה ומהחלונית Paragraph (Window > Type > Paragraph), בחר הגדרה מהרשימה הנפתחת Insert Kashida. האפשרויות הזמינותהן:None‏, Short‏, Medium‏, Long, או Stylistic. סימני קשידה נוספים רק אם הפסקה מיושרת לשני הצדדים. הגדרה זו אינה חלה על פסקאות שיש להן הגדרות יישור.

כדי להחיל סימני קאשידה על קבוצת תווים, בחר בתווים ובחר Kashidas מתפריט החלונית Character.

סימני קאשידה אוטומטיים
סימני קאשידה אוטומטיים

ליגטורות

ניתן להחיל ליגטורות באופן אוטומטי על זוגות תווים בערבית. ליגטורות הן תווים חלופיים טיפוגרפיים לזוגות מסוימים של אותיות, אם הם זמינים בגופן Open Type נתון.

כשאתה בוחר ב-Ligatures מתפריט החלונית Character או מתפריט החלונית Control, נוצרת ליגטורה סטנדרטית המוגדרת בגופן.

  1. בחר טקסט.
  2. בחר Window > OpenType ובחר Standard Ligatures מתפריט החלונית.

עם זאת, גופנים מסוימים של Open Type כוללים ליגטורות אופציונליות מעוטרות יותר, שניתן ליצור על-ידי בחירה ב-Discretionary Ligatures. כדי ליישם ליגטורות אלה, בחר Discretionary Ligatures מתפריט החלונית OpenType.

הפעלת ליגטורות אוטומטיות
הפעלת ליגטורות אוטומטיות

העתקה והדבקה מ- Microsoft Word

באפשרותך להעתיק טקסט מ- Microsoft Word ולהדביק אותו ישירות במסמך. היישור והכיוון של הטקסט המודבק מוגדרים באופן אוטומטית כדי להתאים לטקסט בערבית או בעברית.

מיקוף

משפטים המכילים מילים רבות מכפי שניתן להכניס בשורת טקסט אחת, גולשים אוטומטית לשורה הבאה. סוג יישור הטקסט בעת שמתרחשת גלישה גורם לפעמים להופעת רווחים מיותרים בשורהאשראינם נעימים לעין מבחינה אסתטית או נכונים מבחינה לשונית. מיקוף מאפשר לך לפצל את המילה בסוף שורה באמצעות מקף. פיצול זה גורם למשפט לגלוש לשורה הבאה בצורה טובה יותר.

טקסט מעורב: תכונת הוספת הקאשידה משפיעה על המיקוף בטקסט מעורב. כשתכונה זו פעילה, סימני קאשידה נוספים במקומות המתאימים, וטקסט בשפה שאינה ערבית גם ממוקף. כאשר תכונת הקאשידה מושבתת,רקטקסט שאינו בערבית נחשב לצורך מיקוף.

Note: פונקציונליות זו מושבתת כאשר אתה בוחר Arabic כאפשרות Language בחלונית Character.

טקסט בעברית: ניתן לבצע מיקוף. כדי לאפשר מיקוף ולהתאים אישית הגדרות, בחר Window > Type > Paragraph > תפריט החלונית > Hyphenation.

אפשרויות מיקוף
אפשרויות מיקוף

חיפוש והחלפה

משתמשים בערבית ובעברית יכולים לבצעחיפוש והחלפה של טקסט מלא. בנוסף לחיפוש והחלפה של טקסט פשוט, ניתן גם לחפש ולהחליף טקסט עם מאפיינים ספציפיים. מאפיינים אלה יכולים לכלול סימנים דיאקריטיים, סימני קשידה, תווים מיוחדים (לדוגמה, אלף), ספרות בשפות שונות (לדוגמה, ספרות הינדיות) ועוד.

כדי לבצע חיפוש והחלפה של טקסט, בחר Edit > Find And Replace.

סימנים דיאקריטיים

בכתב הערבי, סימן דיאקריטי הוא גליף המשמש לציון אורך עיצורים או תנועות קצרות. סימן דיאקריטי ממוקם מעל או מתחת לכתב. לצורך עיצוב טוב יותר של הטקסט, או שיפור נוחות הקריאה של גופנים מסוימים, באפשרותך לשלוט במיקום האנכי או האופקי של סימנים דיאקריטיים:

  1. בחר טקסט המכיל סימנים דיאקריטיים.
  2. בחלונית Character, שנה את המיקום של הסימנים הדיאקריטיים ביחס לכתב. הערכים שבאפשרותך לשנות הם Adjust Horizontal Diacritic Position ו-Adjust Vertical Diacritic Position.
שינוי המיקום של סימנים דיאקריטיים
שינוי המיקום של סימנים דיאקריטיים

גליפים

משתמשים בערבית ובעברית יכולים להחיל גליפים מתוך ערכת התווים המהווה ברירת מחדל. עם זאת, כדי לדפדף, לבחור ולהחיל גליף מערכת התווים המהווה ברירת מחדל או מערכת שפה אחרת, השתמש בחלונית Glyphs ‏(Type > Glyphs)

דפדוף, בחירה והחלה של גליפים
דפדוף, בחירה והחלה של גליפים