שינוי גודל של אובייקטים

שינוי גודל של אובייקט מגדיל או מקטין אותו אופקית (לאורך ציר X), אנכית (לאורך ציר Y) או בשני הממדים. אובייקטים משנים את גודלם יחסית לנקודת התייחסות, המשתנה בהתאם לשיטת שינוי הגודל שנבחרה. ניתן לשנות את נקודת הציר של ברירת המחדל ברוב שיטות שינוי הגודל, וניתן גם לנעול יחסי גודל של אובייקט.

הערה:

לאחר שינוי גודל של אובייקט כלשהו, Illustrator אינו שומר את הגודל המקורי של האובייקט בזיכרון. לכן, לא ניתן לחזור לגודל המקורי של האובייקט. עם זאת, ניתן לראות את רזולוציית האובייקט בחלונית Document Info ולהחליט לגבי קנה המידה שלפיו ברצונך לשנות את גודל האובייקט, תוך שמירה על רזולוציית האובייקט.

כברירת מחדל, קווים ואפקטים אינם משנים את גודלם יחד עם אובייקטים. לשינוי גודל של קווים ואפקטים, בחר Edit ‏> Preferences ‏> General ‏(Windows) או Illustrator ‏> Preferences ‏> General ‏(Mac OS), ובחר Scale Strokes & Effects. אם ברצונך לבחור אם לשנות גודל של קווים ואפקטים לכל מקרה לגופו, השתמש בחלונית Transform או בפקודה Scale לשינוי גודל של אובייקטים.

שינוי גודל של אובייקטים
האפשרות Scale Strokes & Effects משנה את גודל האובייקט, את גודל אפקט ההצללה ואת גודל הקו (משמאל); כשאפשרות זו מבוטלת, רק גודל האובייקט משתנה (מימין).

שינוי גודל של אובייקטים בעזרת הכלי Scale

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בחר את הכלי Scale .
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי גודל יחסית לנקודת המרכז של האובייקט, גרור למקום כלשהו בחלון המסמך עד שהאובייקט מגיע לגודל הרצוי.

  • לשינוי גודל יחסית לנקודת ציר אחרת , לחץ במקום שבו תרצה למקם את נקודת הציר בחלון המסמך, הרחק את המצביע מנקודת הציר ולאחר מכן גרור עד שהאובייקט מגיע לגודל הרצוי.

  • כדי לשמור על יחסי הגודל של אובייקט בזמן שינוי הגודל שלו, הקש על Shift תוך כדי גרירה באלכסון.

   הערה: בעת השימוש בכלי Scale עם המקש Shift, התחל לגרור בזווית של 45° בכיוון אופקי או בכיוון אנכי, אך בזווית.

  • כדי לשנות את גודל האובייקט לאורך ציר יחיד, הקש Shift תוך כדי גרירה בכיוון אנכי או אופקי.

  הערה:

  לשליטה עדינה יותר בשינוי הגודל, גרור רחוק יותר מנקודת ההתייחסות.

שינוי גודל של אובייקטים בעזרת התיבה התוחמת

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בחר את הכלי Selection או Free Transform .
 3. גרור אחת מנקודות האחיזה של התיבה התוחמת עד שהאובייקט יגיע לגודל הרצוי.

  אובייקטים משנים את גודלם יחסית לנקודת האחיזה הנגדית של התיבה התוחמת.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות לשליטה בשינוי הגודל:
  • כדי לשמור על יחסי הגודל של האובייקט, הקש Shift תוך כדי הגרירה.

  • לשינוי גודל של אובייקטים מנקודת המרכז של האובייקט, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי הגרירה.

שינוי גודל של אובייקטים לרוחב וגובה מוגדרים

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בחלונית Transform, הזן ערך חדש בתיבת הטקסט Width (W) או Height (H), או בשתיהן.

  בצע אחת מהפעולות הבאות לפני הזנת ערך לשליטה בשינוי הצורה:

  • כדי לשמור על יחסי הגודל של האובייקטים, לחץ על הלחצן Lock Proportions .

  • לשינוי נקודת הציר עבור שינוי הגודל, לחץ על ריבוע לבן במציין המיקום של נקודת הציר .

  • לשינוי גודל של נתיבים קוויים ואפקטים הקשורים לגודל יחד עם האובייקט, בחר Scale Strokes & Effects מתפריט החלונית.

הערה:

ניתן גם לשמור על יחסי הגודל באמצעות הזנת ערך בתיבה Width (W) או Height (H), ולאחר מכן הקשה על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי הקשה על Enter.

שינוי גודל של אובייקטים באחוזים מוגדרים

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי גודל מהמרכז, בחר Object‏ >‏ Transform‏ >‏ Scale, או לחץ פעמיים על הכלי Scale .

  • לשינוי גודל יחסית לנקודת התייחסות אחרת, בחר בכלי שינוי גודל והקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה במיקום הרצוי של נקודת ההתייחסות בחלון המסמך.

 3. בתיבת הדו-שיח Scale, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • כדי לשמור על יחסי הגודל של האובייקט בזמן שינוי הגודל, בחר Uniform והזן אחוזים בתיבת הטקסט Scale.

  • לשינוי גובה ורוחב בנפרד, בחר Non-Uniform והזן אחוזים בתיבות הטקסט Horizontal ו-Vertical.

   מקדמי שינוי הגודל הם יחסיים לנקודת ההתייחסות שנקבעה, ויכולים להיות שליליים או חיוביים.

 4. לשינוי גודל של נתיבים קוויים ואפקטים הקשורים לגודל יחד עם האובייקט, בחר Scale Strokes & Effects.
 5. אם האובייקטים כוללים דוגמת מילוי, בחר Patterns לשינוי גודל דוגמת המילוי. בטל את הסימון באובייקטים אם ברצונך לשנות את גודל דוגמת המילוי אך לא את גודל האובייקטים.
 6. לחץ על OK, או לחץ על Copy לשינוי גודל של עותק של האובייקטים.

שינוי גודל של אובייקטים מרובים

 1. בחר באובייקטים.
 2. בחר Object‏ > Transform‏ > Transform Each.

  הערה:

  לא ניתן להזין רוחב ספציפי לשינוי גודל של אובייקטים מרובים. ב-Illustrator, ניתן לשנות גודל של אובייקטים במידות אחוזים בלבד.

 3. הגדר אחוזים לשינוי גודל אופקי ואנכי באזור Scale של תיבת הדו-שיח.
 4. לשינוי נקודת הציר, לחץ על ריבוע לבן במציין המיקום של נקודת הציר .
 5. לחץ על OK, או לחץ על Copy לשינוי גודל של עותק מכל אובייקט.

הטיית אובייקטים

הטיית אובייקט גורמת להטיית האובייקט לאורך ציר אופקי או אנכי, או זווית שצוינה יחסית לציר שצוין. אובייקטים מוטים יחסית לנקודת התייחסות, המשתנה בהתאם לשיטת ההטיה שנבחרה, וניתן לשנותה ברוב שיטות ההטיה. ניתן לנעול ממד אחד של אובייקט בשעת הטייתו, וניתן להטות אובייקט אחד או אובייקטים מרובים בו-זמנית.

הערה:

ההטיה היא שימושית ליצירת הצללות:

הטיית אובייקטים
הטיה יחסית למרכז (משמאל) לעומת הטיה יחסית לנקודת הציר שהגדיר המשתמש (מימין)

הטיית אובייקטים בעזרת הכלי Shear

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בחר את הכלי Shear .
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להטיה יחסית לנקודת המרכז של האובייקט, גרור למקום כלשהו בחלון המסמך.

  • להטיה יחסית לנקודת ציר אחרת , לחץ בכל מקום בחלון המסמך כדי להזיז את נקודת הציר, הרחק את המצביע מנקודת הציר ולאחר מכן גרור עד שהאובייקט מגיע להטיה הרצויה.

  • להטיה לאורך הציר האנכי של האובייקט, גרור למעלה או למטה למקום כלשהו בחלון המסמך. להגבלת האובייקט לרוחבו המקורי, הקש Shift תוך כדי הגרירה.

  • להטיה לאורך הציר האופקי של האובייקט, גרור שמאלה או ימינה למקום כלשהו בחלון המסמך. להגבלת האובייקט לגובהו המקורי, הקש Shift תוך כדי הגרירה.

הטיית אובייקטים בעזרת הפקודה Skew

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להטיה מהמרכז, בחר Object‏ > Transform‏ > Shear או לחץ לחיצה כפולה על הכלי Shear .

  • להטיה מנקודת התייחסות אחרת, בחר בכלי הטיה והקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה במיקום הרצוי של נקודת ההתייחסות בחלון המסמך.

 3. בתיבת הדו-שיח Skew, הזן זווית הטיה בין -359 ל-359. זווית ההטיה היא השיעור שבו האובייקט ינטה על צדו עם כיוון השעון, והיא יחסית לקו אנכי לציר ההטיה.
 4. בחר בציר שלאורכו שברצונך להטות את האובייקט.

  אם תבחר ציר זווית, הזן ערך בין -359 ל-359, יחסית לציר האופקי.

 5. אם האובייקטים כוללים מילוי בדוגמת מילוי, בחר Patterns להזזת דוגמת המילוי. בטל את הבחירה באובייקטים אם ברצונך להזיז את דוגמת המילוי אך לא את האובייקטים.
 6. לחץ על OK, או לחץ על Copy להטיית עותק של האובייקטים.

הטיית אובייקטים באמצעות הכלי Free Transform

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בחר את הכלי Free Transform .
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להטיה לאורך הציר האנכי של האובייקט, התחילו לגרור את נקודת האחיזה השמאלית האמצעית או הימנית האמצעית, ולאחר מכן הקש Ctrl+Alt ‏(Windows) או Option+Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה למעלה או למטה. ניתן גם להקיש Shift תוך כדי הגרירה כדי להגביל את האובייקט לרוחבו המקורי.

  • להטיה לאורך הציר האופקי של האובייקט, התחילו לגרור את נקודת האחיזה העליונה האמצעית או התחתונה האמצעית, ולאחר מכן הקש Ctrl+Alt ‏(Windows) או Option+Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה ימינה או שמאלה. ניתן גם להקיש Shift תוך כדי הגרירה כדי להגביל את האובייקט לגובהו המקורי.

הטיית אובייקטים מהחלונית Transform

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בחלונית Transform, הזן ערך בתיבת הטקסט Skew.

  לשינוי נקודת הציר, לחץ על ריבוע לבן במציין המיקום של נקודת הציר  לפני הזנת הערך.

  הערה:

  ניתן גם להציג את החלונית Transform בלחיצה על X‏, Y‏, W (רוחב) או H (גובה) בחלונית Control.

עיוות אובייקטים

ניתן לעוות אובייקטים בעזרת הכלי Free Transform או כלי נזילות. השתמש בכלי Free Transform כשברצונך לעוות את האובייקט בצורה חופשית. השתמש בכלי נזילות אם ברצונך לנצל עיוותים ספציפיים ומוגדרים מראש, כגון עיוות סיבוב, כיווץ או קימוט.

עיוות אובייקטים באמצעות הכלי Free Transform

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.
 2. בחר את הכלי Free Transform .
 3. התחילו לגרור את אחת מנקודות האחיזה של התיבה התוחמת (לא נקודת אחיזה בצד), ולאחר מכן בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה עד שהבחירה תגיע לרמת העיוות הרצויה.

  • הקש Shift+Alt+Ctrl ‏(Windows) או Shift+Option+Command ‏(Mac OS) לעיוות בפרספקטיבה.

    

  עיוות בפרספקטיבה
  עיוות בפרספקטיבה

עיוות אובייקטים בעזרת כלי נזילות

לא ניתן להשתמש בכלי הנזילות על קבצים מקושרים או עצמים הכוללים טקסט, תרשימים או סמלים.

כדי למצוא כלי נזילות בחלונית Tools, ראה סקירה של החלונית Tools וגלריית כלי שינוי צורה‬.

 1. בחר כלי נזילות, ולחץ על האובייקטים או גרור מעל לאובייקטים שברצונך לעוות.
 2. ‏(אופציונלי) לבידוד העיוות לאובייקטים מסוימים, בחר באובייקטים לפני השימוש בכלי.
 3. ‏(אופציונלי) לשינוי גודל מצביע הכלי וקביעת אפשרויות כלי אחרות, לחץ פעמיים על הכלי נזילות וציין כל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Width and Height

  שליטה בגודל של מצביע הכלי.

  Angle

  שליטה בכיוון של מצביע הכלי.

  Intensity

  קביעת אחוזי העיוות. ערכים גבוהים יותר גורמים לשינויים מהירים יותר.

  Use Pressure Pen

  שימוש בקלט מלוח או מעט אלקטרוני במקום בערך העוצמה. אם למחשב לא מחובר לוח אלקטרוני רגיש ללחץ, אפשרות זו אינה זמינה.

  Complexity (הכלים Scallop,‏ Crystallize ו-Wrinkle)

  קביעת מידת הקרבה של המרווחים לאחר הפעלת מברשת מסוימת על גבי קו המתאר של האובייקט. הדבר קשור קשר הדוק לערך Detail.

  Detail

  קביעת המרווח בין נקודות המוצגות על קו המתאר של האובייקט (ערכים גבוהים יותר מקרבים את הנקודות זו לזו).

  Simplify (הכלים Warp,‏ Twirl,‏ Pucker ו-Bloat)

  קביעת מידת ההפחתה של נקודות עודפות שאינן משפיעות בצורה ניכרת על המראה הכולל של הצורה.

  Twirl Rate (הכלי Twirl בלבד)

  קביעת קצב החלת עיוות הסיבוב. הזן ערך בין ‎–‎180° ל-180°. ערכים שליליים מסובבים ומעוותים את האובייקט עם כיוון השעון, וערכים חיוביים נגד כיוון השעון. האובייקט מסתובב ומתעוות מהר יותר עם ערכים הקרובים יותר ל-‎–180° או ל-180°. לסיבוב ועיוות איטי, ציין ערך קרוב יותר ל-0°.

  Horizontal ו-Vertical (הכלי Wrinkle בלבד)

  קביעת המרחק בין נקודות הבקרה.

  Brush Affects Anchor Points,‏ Brush Affects In Tangent Handles או Brush Affects Out Tangent Handles (הכלים Scallop,‏ Crystallize ו-Wrinkle)

  המערכת מאפשרת למברשת לבצע שינויים במאפיינים אלה.

עיוות אובייקטים בעזרת הכלי Puppet Warp, "עיקום מריונטה"

הכלי Puppet Warp מאפשר לך לסובב ולעוות חלקים מהגרפיקה, כך ששינויי הצורה ייראו טבעיים. ניתן להוסיף, להזיז ולסובב סיכות כדי לשנות בצורה חלקה את הגרפיקה לצורות שונות בעזרת הכלי Puppet Warp ב-Illustrator.

puppet_warp_02
בחר את הכלי Puppet Warp מהחלונית Tools והוסף נעצים לגרפיקה.
puppet_warp_03
הזז או סובב את הסיכה הנבחרת כדי לשנות את צורת הגרפיקה.

כדי ללמוד כיצד לעוות את הגרפיקה בעזרת הכלי Puppet Warp, ראה Puppet Warp.