שיטות צביעה

Illustrator מספק שתי שיטות צביעה:

 • הקצאת מילוי, משיכה או שניהם לאובייקט שלם
 • המרת האובייקט לקבוצת Live Paint והקצאת מילויים או משיכות לקצוות ולמשטחים נפרדים של הנתיבים שבתוכו

צביעת אובייקט

לאחר ציור אובייקט, מקצים לו מילוי, קו, או את שניהם. לאחר מכן ניתן לצייר אובייקטים אחרים שניתן לצבוע בצורה דומה, ולמקם כל אובייקט חדש על האובייקטים הקודמים בשכבה. התוצאה דומה לקולאז' המורכב מפיסות נייר צבעוני, כשמראה הגרפיקה משתנה בהתאם לאובייקטים שנמצאים בשכבה העליונה, מעל יתר האובייקטים.

צביעת קבוצת צביעה חיה

שיטת הצביעה החיה מאפשרת לצבוע באופן דומה לצביעה עם כלי צביעה מסורתיים, מבלי להתייחס לשכבות או לסדר הערימה, באופן הדומה לתהליך עבודה טבעי. כל האובייקטים בקבוצת צביעה חיה מטופלים כחלקים של משטח שטוח אחד. פירושו של דבר שניתן לצייר נתיבים אחדים ולאחר מכן לצבוע בנפרד כל אחד מהאזורים המוקפים על ידי הנתיבים (הנקראים משטחים). ניתן גם להקצות צבע קו ועובי קו שונים לחלקי נתיב הנמצאים בין קווים מצטלבים (הנקראים קצוות). כך ניתן למלא כל אחד מהמשטחים בצבע שונה ולהוסיף קו בצבע שונה לכל אחד מהקצוות, כמו בחוברת צביעה. בשעת הזזה ושינוי צורה של נתיבים בקבוצת צביעה חיה, המשטחים והקצוות מותאמים אוטומטית.

למידע נוסף אודות קבוצת צביעה חיה ב-Illustrator, ראה צביעה חיה.

Live-Paint
A. אובייקט שמורכב מנתיבים שנצבעו בשיטה הרגילה כולל מילוי אחד וקו אחד B. אותו אובייקט שהומר לקבוצת צביעה חיה מאפשר לצבוע כל משטח במילוי שונה C. אותו אובייקט שהומר לקבוצת צביעה חיה מאפשר לצבוע כל קצה בקו שונה 

אודות קווים ומילויים

מילוי הוא צבע, דוגמת מילוי או מעבר צבע בתוך אובייקט. ניתן להחיל מילוי על אובייקטים פתוחים וסגורים ועל משטחים של קבוצות צביעה חיה.

משיכה יכולה להיות מתאר גלוי של אובייקט, נתיב או הקצה של קבוצת צביעה חיה. ניתן לשלוט ברוחב ובצבע של קו. ניתן גם ליצור משיכות מקווקוות באמצעות אפשרויות נתיב, ולצבוע במשיכות מסוגננות באמצעות מכחולים.

הערה: בעת עבודה עם קבוצות צביעה חיה, ניתן להחיל מכחול על קצה רק אם מוסיפים משיכה לקבוצה באמצעות החלונית Appearance.

צבעי המשיכה והמילוי הנוכחיים מופיעים בחלונית Tools, בחלונית Control ובחלונית Properties.

לצפייה בסרטון על החלת מילויים ומשיכות, ראה החלת צבעים.

מילוי וקו
A. אובייקט עם צבע מילוי B. אובייקט עם צבע קו C. אובייקט עם צבע מילוי וצבע קו 

בקרי Fill ו-Stroke

לחצנים להגדרת המילוי והמשיכה זמינים בחלונית Properties, בחלונית Tools, בחלונית Control ובחלונית Color.

בחר צבע באמצעות כל אחד מהבקרים הבאים בחלונית Tools:

הלחצן Fill לחץ פעמיים לבחירת צבע מילוי בעזרת Color Picker.
הלחצן Stroke  לחץ פעמיים לבחירת צבע קו בעזרת Color Picker.
הלחצן Swap Fill And Stroke לחץ להחלפת צבעי המילוי והקו.
הלחצן Default Fill And Stroke לחץ לחזרה לקביעות צבע ברירת המחדל (מילוי לבן וקו שחור).
הלחצן Color לחץ להחלת הצבע האחיד האחרון שנבחר על עצם עם מילוי של מעבר צבע או ללא קו ומילוי.
הלחצן Gradient לחץ כדי לשנות את הבחירה הנוכחיתשל המילוילמעבר הצבע האחרון שנבחר.
הלחצן None  לחץ להסרת המילוי או המשיכה של האובייקט שנבחר.

 

ניתן גם לבחור צבע ומשיכה לאובייקט שנבחר באמצעות הבקרים הבאים בחלונית Properties ובחלונית Control:

Fill color

לחץ לפתיחת החלונית Swatches או הקש Shift ולחץ לפתיחת חלונית של מצב צבע חלופי ובחר צבע.

Stroke color

לחץ לפתיחת החלונית Swatches או הקש Shift ולחץ לפתיחת חלונית של מצב צבע חלופי ובחר צבע.

חלונית Stroke

לחץ על המילה Stroke לפתיחת חלונית Stroke ובחירת אפשרויות.

משקל משיכה

בחר עובי משיכה מהתפריט המוקפץ.

החלת צבע מילוי

ניתן להחיל צבע אחד, דוגמת מילוי או מעבר צבע על אובייקט שלם, או להשתמש בקבוצות צביעה חיה ולהחיל צבעים שונים על משטחים שונים של האובייקט.

 1. בחר אובייקט בעזרת הכלי Selection () או הכלי Direct Selection ().

 2. לחץ על התיבה Fill בחלונית Tools, בחלונית Properties או בחלונית Color כדי לציין אם ברצונך להחיל מילוי במקום משיכה.

  ‏התיבה Fill‏
  החל צבע באמצעות החלונית Tools או החלונית Properties.
 3. בחר צבע מילוי על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על צבע בחלונית 'בקרה', בחלונית 'צבע', בחלונית 'דוגמיות', בחלונית 'מעבר צבע' או בספריית דוגמיות.

  • לחצו פעמיים על התיבה 'מילוי' ובחרו צבע מדוגם הצבע.

  • בחרו בכלי טפטפת והקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על עצם להחלת התכונות הנוכחיות, כולל המילוי והקו הנוכחיים.

  • לחץ על הלחצן None  להסרת המילוי הנוכחי של אובייקט.

  הערה:

  ניתן להחיל במהירות צבע על אובייקט שלא נבחר באמצעות גרירת צבע מהתיבה Fill, מחלונית Color, מחלונית Gradient או מחלונית Swatches לאובייקט. לא ניתן לגרור לקבוצות צביעה חיה.

החלת צבע קו

 1. בחר באובייקט. (לבחירת קצה בקבוצת צביעה חיה, השתמש בכלי Live Paint Selection).

 2. לחץ על התיבה Stroke בחלונית Tools, בחלונית Properties, בחלונית Color או בחלונית Control. פעולה זו מציינת שברצונך להחיל משיכה ולא מילוי.

 3. בחר צבע מחלונית Color או בחר דוגמית מחלונית Swatches, מחלונית Properties או מחלונית Control. לחלופין, לחץ פעמיים על התיבה Stroke לבחירת צבע בעזרת בורר הצבעים.

  הערה:

  אם ברצונך להשתמש בצבע הנוכחי שמוצג בתיבה Stroke, פשוט גרור את הצבע מהתיבה Stroke לאובייקט. לא ניתן לגרור לקבוצות Live Paint.

המרת קווים לנתיבים מורכבים

המרת קו לנתיב מורכב מאפשרת לשנות את קו המתאר של הקו. לדוגמה, ניתן ליצור קו עם רוחב משתנה או לחלק את הקו לחלקים.

 1. בחר את האובייקט.

 2. בחר Object‎ > Path‎ > Outline Stroke.

  הנתיב המורכב שנוצר מקובץ עם האובייקט הכולל מילוי. לשינוי הנתיב המורכב, תחילה בטל את קיבוצו למילוי או בחר בו בעזרת הכלי Group Selection.

  convert-to-compound-pathzoom
  A. קו הוחל על אובייקט B. קו הומר לנתיב מורכב שמכיל שני נתיבי משנה 

  הערה:

  השתמש בחלונית Layers לזיהוי תוכן של קבוצה.

ציור ומיזוג נתיבים באמצעות הכלי Blob Brush

השתמשו בכלי מברשת כתמים לצביעת צורות מלאות שניתן להצליב ולמזג עם צורות אחרות באותו צבע.

הכלי מברשת כתמים משתמש באותן אפשרויות מברשת של ברירת המחדל כמו מברשות קליגרפיה. ‏(ראו אפשרויות מברשת קליגרפיה).

המברשת ‏Calligraphy‏ - הכלי Blob Brush
A. מברשת הקליגרפיה יוצרת נתיבים עם קו, אך ללא מילוי B. Blob Brush יוצר נתיבים עם מילוי, אך ללא קו 

לצפייה בסרטון על שימוש בכלי Blob Brush, ראה שימוש בכלי Blob Brush ו־Eraser.

הנחיות לשימוש בכלי Blob Brush

בשעת שימוש בכלי מברשת כתמים, זכרו את ההנחיות הבאות:

 • למיזוג נתיבים, הם חייבים להיות סמוכים בסדר הערימה.

 • הכלי מברשת כתמים יוצר נתיבים עם מילוי, אך ללא קו. אם ברצונכם שנתיבי מברשת הכתמים יתמזגו עם גרפיקה קיימת, ודאו שהגרפיקה כוללת אותו צבע מילוי, ללא קו.

 • בשעת ציור נתיבים בעזרת הכלי מברשת כתמים, נתיבים חדשים יתמזגו עם הנתיב התואם העליון ביותר שהם יצטלבו אתו. אם הנתיב החדש ייגע ביותר מנתיב תואם אחד באותה קבוצה או שכבה, כל הנתיבים המצטלבים יתמזגו.

 • להחלת תכונות צבע, כגון אפקטים או שקיפות, על הכלי מברשת כתמים, בחרו במברשת וקבעו את התכונות בחלונית 'מראה' לפני שתתחילו לצייר.

 • השתמש בכלי Blob Brush למיזוג נתיבים שנוצרו בעזרת כלים אחרים. לשם כך, ודא שהגרפיקה הקיימת לא כוללת קו. לאחר מכן הגדר לכלי Blob Brush אותו צבע מילוי וצייר נתיב חדש המצטלב עם כל הנתיבים שברצונך למזג.

יצירת נתיבים ממוזגים

הערה:

לא ניתן למזג נתיבים עם משיכות.

 1. בחרו בנתיב שברצונכם למזג בו נתיב חדש.

 2. בחלונית Appearances, בטל את הסימון New Art Has Basic Appearance, כך שהכלי Blob Brush ישתמש בתכונות של הגרפיקה שנבחרה.

 3. בחר בכלי Blob Brush , וודא שהוא משתמש באותם מאפייני מראה כמו הגרפיקה שנבחרה.

 4. יצירת נתיבים המצטלבים עם הגרפיקה. אם הנתיבים אינם מתמזגים, ודא שתכונות הכלי Blob Brush תואמות במדויק את תכונות הנתיב הקיים, ושהם אינם משתמשים במשיכה.

אפשרויות הכלי Blob Brush

לחץ פעמיים על הכלי Blob Brush בחלונית Tools וקבע כל אחת מהאפשרויות הבאות:

Keep Selected

כשמציירים נתיב ממוזג, כל הנתיבים נבחרים ונשארים במצב בחירה בזמן שממשיכים לצייר. אפשרות זו שימושית לתצוגת כל הנתיבים הנכללים בנתיב הממוזג.

Merge only with Selection

ציון שהקווים החדשים מתמזגים רק עם הנתיב הקיים שנבחר. אם תסמן אפשרות זו, הקו החדש לא יתמזג עם נתיב מצטלב אחר שלא נבחר.

Fidelity

שולט במרחק הזזת העכבר או העט האלקטרוני, שאחריו Illustrator תוסיף נקודת עיגון חדשה לנתיב. לדוגמה, ערך Fidelity של 2.5 מציין שתנועות כלי קצרות מ-2.5 לא ייחשבו. ניתן לקבוע ערך Fidelity בטווח שבין 0.5 ל-20 פיקסלים; ככל שהערך גבוה יותר, הנתיב חלק ומורכב יותר.

Smoothness

שולט בכמות ההחלקה ש-Illustrator מחילה בשעת שימוש בכלי. הערך של Smoothness יכול לנוע בין 0% ל-100%; ככל שהערך באחוזים גדול יותר, הנתיב חלק יותר.

Size

קובע את גודל המכחול.

Angle

קביעת הזווית של סיבוב המברשת. גרור את ראש החץ בתצוגה המקדימה או הזן ערך בתיבת הטקסט Angle.

Roundness

קובע את מעוגלות המברשת. גרור נקודה שחורה בתצוגה המקדימה כדי להרחיק אותה מהמרכז או לקרב אותה למרכז, או הזן ערך בתיבת הטקסט Roundness. ככל שהערך גבוה יותר, המעוגלות רבה יותר.

בחירת אובייקטים עם מילוי וקו זהים

ניתן לבחור אובייקטים בעלי תכונות זהות, כולל צבע מילוי, צבע קו ועובי קו.

בחירת אובייקטים עם מילוי וקו זהים
A. אחת מהאובייקטים נבחר B. כל האובייקטים עם אותו צבע המילוי נבחרו 

הערה:

הפקודות Select >‏ Same >‏ Fill Color‏, Stroke Color ו-Stroke Weight פועלות בקבוצה Live Paint בעת בחירה במשטח או בקצה באמצעות הכלי Live Paint Selection. שאר הפקודות בתפריט Select >‏ Same אינן פועלות. לא ניתן לבחור יחד אובייקטים זהים שכלולים בקבוצת Live Paint ושאינם כלולים בקבוצת צביעה חיה.

 • לבחירת אובייקטים עם מילוי ומשיכה זהים, בחר אחד האובייקטים, לחץ על הלחצן Select Similar Objects  בחלונית Control, ובחר מאפיין שהבחירה תתבסס עליו בתפריט שיופיע.
 • לבחירת כל האובייקטים שצבע המילוי או הקו שלהם זהה, בחר אובייקט עם צבע המילוי או הקו הרצוי, או בחר צבע בחלונית Color או בחלונית Swatches. לאחר מכן בחר Select >‏ Same ולחץ על Fill Color‏, Stroke Color או Stroke Color בתפריט המשנה.
 • לבחירת כל האובייקטים שעובי הקו שלהם זהה, בחר אובייקט עם עובי הקו הרצוי או בחר בעובי הקו בחלונית Stroke. לאחר מכן בחר Select ‏> Same ‏> Stroke Weight.
 • כדי להחיל אפשרויות בחירה זהות באמצעות אובייקט אחר (לדוגמה, אם כבר בחרת את כל האובייקטים האדומים באמצעות הפקודה Select‏ ‏>‏‏ Same‏ >‏‏ Fill Color וכעת ברצונך לחפש את כל האובייקטים הירוקים), בחר אובייקט חדש ולאחר מכן בחר Select‏ >‏‏ Reselect.

  עצה: להתחשבות ברשת צבע של אובייקט בשעת בחירה לפי צבע, בחר Edit‏ >‏ Preferences‏ >‏ General‏ (Windows) או Illustrator‏ >‏ Preferences‏ >‏ General‏ (Mac OS), ולאחר מכן בחר Select Same Tint %‎. כעת, אם בוחרים אובייקט עם מילוי הכולל רשת צבע של 50% בצבע דיו PANTONE צהוב C, ובוחרים בפקודה Select >‏ Same >‏ Fill Color,‏ Illustrator בוחר רק באובייקטים שמולאו ברשת צבע של 50% מצבע זה. אם תבטל את הבחירה באפשרות זו, Illustrator בוחר באובייקטים הכוללים רשת צבע כלשהי של צבע דיו PANTONE צהוב C.

יצירת מילויים וקווים מרובים

השתמש בחלונית Appearances כדי ליצור לאובייקט אחד מילויים וקווים מרובים. הוספה של מילויים וקווים לאובייקט משמשת כבסיס ליצירת אפקטים מעניינים רבים. לדוגמה, ניתן ליצור קו צר על קו רחב, או להחיל אפקט על מילוי אחד מבלי להחיל אותו על מילוי אחר.

 1. בחר אובייקט או קבוצה בודדים או מרובים (או הקצה שכבה בחלונית Layers).
 2. בחר Add New Fill או Add New Stroke מתפריט החלונית Appearance. לחלופין, בחר מילוי או קו בחלונית Appearance ולחץ על הלחצן Duplicate Selected Item .
 3. קבעו צבע ומאפיינים נוספים למילוי או לקו החדש.

  הערה:

  ייתכן שיהיה עליכם להתאים את מיקום המילוי או הקו החדש בחלונית Appearances. לדוגמה, בעת יצירת שני קווים ברוחב שונה, ודא שהקו הצר נמצא מעל הקו הרחב בחלונית Appearance.

הסרת מילוי או משיכה מאובייקט

 1. בחר את האובייקט.

 2. לחץ על התיבה Fill או על התיבה Stroke בחלונית Tools או בחלונית Properties כדי לציין אם ברצונך להסיר את המילוי או המשיכה של האובייקט.

 3. לחץ על הלחצן None בחלונית Tools, בחלונית Color או בחלונית Swatches.

  הערה:

  ניתן ללחוץ גם על הסמל None בתפריטFillאו בתפריט Stroke Color בחלונית Properties או בחלונית Control.

  ‏התיבות Fill ו- Stroke‏
  A. החלת צבע מילוי וצבע קו B. הסרת קו מאובייקט C. הסרת מילוי מאובייקט