סיבוב אובייקטים

פעולת סיבוב של אובייקט הופכת אותו סביב נקודה קבועה שמוקצית. נקודת הציר המוגדרת כברירת המחדל היא מרכז האובייקט. אם הבחירה מכילה אובייקטים מרובים, הם יסתובבו סביב נקודת ציר אחת שהיא מרכז הבחירה או התיבה התוחמת כברירת מחדל. כדי לסובב כל אחד מהאובייקטים סביב המרכז שלו, השתמש בפקודה Transform Each.

סיבוב אובייקטים
תוצאות הפעלת הכלי Rotate (משמאל) לעומת הפקודה Transform Each (מימין)

סיבוב אובייקט בעזרת תיבה תוחמת

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בעזרת הכלי Selection‏ , הזז את המצביע מחוץ לתיבה התוחמת וליד נקודת אחיזה של התיבה התוחמת, כך שהמצביע ישתנה לצורה , ולאחר מכן גרור.

סיבוב אובייקט בעזרת הכלי Free Transform

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחר בכלי Free Transform  .

 3. הצב את המצביע במקום כלשהו מחוץ לתיבה התוחמת, כך שהמצביע ישתנה לצורה , ולאחר מכן גרור.

סיבוב אובייקט בעזרת הכלי Rotate

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בחר בכלי Rotate .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לסיבוב האובייקט סביב נקודת המרכז שלו, גרור בתנועה מעגלית במקום כלשהו בחלון המסמך.

  • לסיבוב האובייקט סביב נקודת ציר אחרת, לחץ פעם אחת במקום כלשהו בחלון המסמך למיקום מחדש של נקודת הציר. לאחר מכן, הרחק את המצביע מנקודת הציר וגרור בתנועה מעגלית.

  • לסיבוב עותק של האובייקט במקום האובייקט עצמו, הקש Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי גרירה.

לשליטה מדויקת יותר, גרור למרחק גדול יותר מנקודת הציר של האובייקט.

סיבוב אובייקט בזווית מוגדרת

ניתן לשלוט בזווית המדויקת של הסיבוב בעזרת הפקודה Rotate.

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לסיבוב סביב נקודת ציר אחרת, בחר בכלי Rotate. לאחר מכן, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) במיקום הרצוי של נקודת הציר בחלון המסמך.

  • לסיבוב סביב נקודת המרכז, בחר Object >‏ Transform >‏ Rotate, או לחץ פעמיים על הכלי Rotate.

 3. הזן את זווית הסיבוב בתיבת הטקסט Angle. הזן ערך זווית שלילי כדי לסובב את האובייקט עם כיוון השעון; הזן ערך זווית חיובי כדי לסובב את האובייקט נגד כיוון השעון.

 4. אם האובייקטים כוללים דוגמת מילוי, בחר Patterns לסיבוב דוגמת המילוי. בטל את הבחירה באובייקטים אם ברצונך לסובב את דוגמת המילוי ולא את האובייקטים.

 5. לחץ על OK, או לחץ על Copy לשינוי גודל של עותק של האובייקטים.

  הערה:

  למיקום עותקים מרובים של האובייקט בתבנית מעגלית מסביב לנקודת ציר, הרחק את נקודת הציר ממרכז האובייקט, לחץ על Copy, ולאחר מכן בחר שוב ושוב באפשרות Object‏ > Transform‏ > Transform Again.

סיבוב אובייקט בעזרת החלונית Transform

 1. בחר אובייקט אחד או יותר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לסיבוב האובייקט מסביב לנקודת המרכז שלו, הזן ערך באפשרות Angle שבחלונית.

  • לסיבוב האובייקט סביב נקודת ציר אחרת, לחץ על ריבוע לבן במציין המיקום של נקודת הציר בחלונית, והזן ערך באפשרות Angle.

   עצה: ניתן גם להציג את החלונית Transform על-ידי לחיצה על X‏, Y‏, W או H בחלונית Control.

 3. ניתן לסובב סמל מסביב לנקודת הרישום שלו באמצעות החלונית Transform. לקבלת מידע נוסף, ראה נקודת רישום של סמל.

סיבוב אובייקטים מרובים בנפרד

 1. בחר באובייקטים שברצונך לסובב.

 2. בחר Object‏ > Transform‏ > Transform Each.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות במקטע Rotate שבתיבת הדו-שיח:

  • לחץ על סמל הזווית או גרור את קו הזווית מסביב לסמל.

  • בתיבת הטקסט Angle, הזן זווית בין ‎–‎360° ל-360°.

 4. לחץ על OK או לחץ על Copy לסיבוב עותק של כל אובייקט.

סיבוב ציר x ו-y של מסמך

כברירת מחדל, צירי x ו-y מקבילים לצד האופקי והאנכי של חלון המסמך.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > General‏ (Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > General‏ (Mac OS).

 2. הזן זווית בתיבת הטקסט Constrain Angle. זווית חיובית מסובבת את הצירים נגד כיוון השעון, וזווית שלילית מסובבת את הצירים עם כיוון השעון.

  סיבוב הצירים שימושי אם הגרפיקה כוללת רכיבים המסובבים באותה זווית, כגון סמל לוגו וטקסט המוצגים בזווית של 20°. במקום לסובב בנפרד כל רכיב שמוסיפים לסמל הלוגו, ניתן לסובב את הצירים ב-20°. כל מה שתצייר יוצג לאורך הצירים החדשים.

  צירי ברירת המחדל - סיבוב הצירים ב-20°
  אובייקט המיושר לפי צירי ברירת המחדל (משמאל), לעומת יישור לצירים שסובבו ב-20° (מימין)

  האובייקטים והפעולות הבאים אינם מושפעים מהצירים החדשים:

  • אובייקטים שכבר קיימים

  • סיבוב ומיזוג

  • ציור בעזרת הכלי Pencil או הכלי Live Trace

שיקוף או היפוך של אובייקטים

שיקוף של אובייקט גורם לו להתהפך על ציר מוגדר ומוסתר. ניתן לשקף אובייקטים בעזרת הכלי Free Transform, הכלי Reflect, או הפקודה Reflect. אם ברצונך לציין ציר שממנו יתבצע השיקוף, השתמש בכלי Reflect.

הערה:

ליצירת תמונת ראי של אובייקט, ניתן להעתיק אותו במהלך השיקוף.

שיקוף אובייקט בעזרת הכלי Free Transform

 1. בחר באובייקט שברצונך לשקף.

 2. בחר בכלי Free Transform .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור אחת מנקודות האחיזה של התיבה התוחמת מעבר לקצה או לנקודת האחיזה הנגדית, עד שהאובייקט מגיע לרמת השיקוף הרצויה.

  • כדי לשמור על יחסי הגודל של האובייקט, הקש Shift תוך כדי גרירה של נקודת אחיזה פינתית מעבר לנקודת האחיזה הנגדית.

שיקוף אובייקט בעזרת הכלי Reflect

 1. בחר באובייקט.

 2. בחר בכלי Reflect .

 3. כדי לצייר את הציר המוסתר לשיקוף האובייקט, לחץ במקום כלשהו בחלון המסמך להגדרת נקודה אחת של הציר. המצביע משתנה לראש חץ.

 4. מקם את המצביע בנקודה אחרת להגדרת ציר מוסתר, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ להגדרת הנקודה השנייה של הציר המוסתר. בעת הלחיצה, האובייקט שנבחר מתהפך על הציר שהוגדר.

  לחץ להגדרת נקודה אחת של הציר
  לחץ להגדרת נקודה אחת של הציר (משמאל), ולאחר מכן לחץ פעם נוספת להגדרת נקודה אחרת על הציר ולשיקוף האובייקט לאורך הציר (מימין).

  • לשיקוף עותק של האובייקט, הקש Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה להגדרת הנקודה השנייה של הציר המוסתר.

  • התאמת ציר השיקוף בגרירה במקום בלחיצה הקש Shift כדי להגביל את הזווית ל-45°. בעת הגרירה, ציר השיקוף המוסתר מסתובב סביב הנקודה שלחצת עליה בצעד 3, וקו מתאר של האובייקט מופיע בשיקוף. כשקו המתאר נמצא במיקום הרצוי, הרפה מלחצן העכבר.

  גרירה לסיבוב הציר
  גרירת הנקודה השנייה של ציר השיקוף לסיבוב הציר

לשליטה מדויקת יותר, גרור למרחק גדול יותר מנקודת הציר של האובייקט.

שיקוף באמצעות ציון ציר

 1. בחר באובייקט שברצונך לשקף.

  • לשיקוף האובייקט מסביב לנקודת המרכז שלו, בחר Object‏ > Transform‏ > Reflect, או לחץ פעמיים על הכלי Reflect‏ .

  • לשיקוף האובייקט סביב נקודת ציר אחרת, הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה במקום כלשהו בחלון המסמך.

 2. בתיבת הדו-שיח Reflect, בחר בציר הרצוי לשיקוף האובייקט. ניתן לשקף אובייקט לאורך ציר אופקי, אנכי או בזווית.

 3. אם האובייקט כולל דוגמאות מילוי וברצונך לשקף את דוגמאות המילוי, בחר Patterns. ‏(לשיקוף דוגמאות המילוי בלבד, בטל את הסימון באפשרות Objects).

 4. כדי לצפות באפקט לפני שמחילים אותו, בחר באפשרות Preview.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשיקוף האובייקט, לחץ על OK.

  • לשיקוף עותק של האובייקט, לחץ על Copy.