שימוש בסרגלים

סרגלים מסייעים למקם ולמדוד במדויק אובייקטים בחלון האיור או במשטח היצירה. הנקודה שבה מוצג 0 בכל סרגל נקראת מקור הסרגל.

ב- Illustrator CS5, סרגלים דומים ליישומים אחרים של Creative Suite כגון InDesign ו- Photoshop.‏ Illustrator מספק סרגלים נפרדים למסמכים ולמשטחי יצירה. ניתן לבחור רק סרגל אחד מביניהם בכל עת.

Adobe ממליצה על

Adobe ממליצה על
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cs5/gs01-using-rulers-and-guides/‎" shape="rect" >שימוש בסרגלים ובקווי עזר</a>
מורדי גולדינג

הערה:

Window rulers נקראים Global rulers במסמך זה.

סרגלים כלליים מופיעים בחלק העליון ובצד שמאל של חלון האיור. ברירת המחדל של מקור הסרגל היא בפינה השמאלית העליונה של חלון האיור.

סרגלי משטח יצירה מופיעים בחלק העליון ובצד שמאל של משטח היצירה הפעיל. ברירת המחדל של מקור הסרגל של משטח היצירה היא בפינה השמאלית העליונה של משטח היצירה.

ההבדל בין סרגלי משטח היצירה והסרגלים הכלליים הוא שאם תבחר את סרגלי משטח היצירה, נקודת המקור תשתנה בהתאם למשטח היצירה הפעיל. בנוסף, יכולות להיות נקודות מקור שונות עבור סרגלי משטח היצירה. אם תשנה את מקור הסרגל של משטח היצירה, דוגמאות המילוי באובייקטים במשטחי היצירה לא יושפעו.

ברירת המחדל של נקודת המקור של הסרגלים הכלליים היא בפינה השמאלית העליונה של משטח היצירה הראשון, וברירת המחדל של המקור של סרגלי משטחי היצירה היא בפינה השמאלית העליונה של משטח היצירה התואם.

 • כדי להציג או להסתיר סרגלים, בחר View > ‏Rulers > ‏Show Rulers או View > ‏Rulers >‏ ‏Hide Rulers.

 • כדי לעבור בין סרגלי משטח היצירה והסרגלים הכלליים, לחץ על View > ‏Rulers > ‏Change to Global Rulers או View > ‏Rulers > ‏Change to Artboard Rulers. כברירת מחדל, מוצגים סרגלי משטח היצירה ולכן האפשרות Change to Global Rulers מוצגת תחת תת-התפריט Rulers.

 • כדי להציג או להסתיר סרגלי וידאו, בחר View > ‏Show Video Rulers או View > ‏Hide Video Rulers.

 • כדי לשנות את נקודת ההתחלה של הסרגל, הזז את המצביע לפינה השמאלית העליונה שבה נפגשים הסרגלים, וגרור לנקודת ההתחלה החדשה הרצויה של הסרגל.

  בעת הגרירה, צלב דק בחלון ובסרגלים מציין את שינוי מקור הסרגל הכללי.

  הערה: שינוי המקור של הסרגל הכללי משפיע על חלוקת דוגמאות המילוי לאריחים.

 • כדי לחזור לברירת המחדל של נקודת ההתחלה של הסרגל, לחץ פעמיים על הפינה השמאלית העליונה, בנקודת המפגש של הסרגלים.

מערכת הקואורדינטות עוברת לרביע הרביעי, שקודם לכן היה הרביע הראשון. ב- Illustrator CS5, בעת המעבר כלפי מטה, הערך של ציר y עולה, ובעת המעבר ימינה, הערך של ציר x עולה.

כדי לשמור בגרסאות ישנות של Illustrator, הסרגלים הכלליים נשארים במיקום שהוגדר במסמך הישן. עם זאת, אם נקודת המקור אינה זזה לפינה השמאלית העליונה, מערכת הקואורדינטות עוברת לרביע הרביעי.

השינוי במערכת הקואורדינטות ובמקור הסרגל אינו משפיע על כתיבת תסריטים, המאפשרת לשמור סקריפטים ישנים. עם זאת, בעת שינוי צורה של אובייקטים באמצעות כתיבת תסריטים, ערכי קואורדינטת y שונים מהערכים שהגדרת בממשק המשתמש של Illustrator. לדוגמה, אם תחיל פעולת תזוזה של Y= +10 נקודות, כדי לחקות את אותה תזוזה בעזרת כתיבת תסריטים, החל שינוי צורה של Y= -10 נקודות.

שינוי יחידת המידה

ברירת המחדל של יחידת מידה ב- Illustrator היא נקודות (נקודה שווה ל- 0.3528 מילימטר). ניתן לשנות את היחידה ש- Illustrator משתמשת בה למדידות כלליות, לקווים ולכתב. ניתן לדרוס את יחידת ברירת המחדל בעת הזנת ערכים בתיבות.

 • כדי לשנות את יחידת המידה המוגדרת כברירת מחדל, בחר Edit >‏ ‏Preferences >‏ ‏Units ‏(Windows) או Illustrator >‏ ‏Preferences >‏ ‏Units ‏(Mac OS), ולאחר מכן בחר יחידות עבור האפשרויות General, ‏Stroke ו- Type. אם האפשרות Show Asian Options נבחרה בהעדפות Type, ניתן גם לבחור יחידה מיוחדת לכתב אסייתי.

  הערה: אפשרות המדידה "General" משפיעה על סרגלים, על מדידת המרחק בין נקודות, על הזזה ושינוי צורה של אובייקטים, על הגדרת מרווחים ברשתות וקווי עזר וכן על יצירת צורות.

 • כדי להגדיר את יחידת המידה הכללית עבור המסמך הנוכחי בלבד, בחר File >‏ Document Setup, בחר את יחידת המידה שבה ברצונך להשתמש מהתפריט Units ולחץ על OK.
 • כדי לשנות את יחידת המידה בעת הזנת ערך בתיבה, הקלד אחרי הערך את אחד מהערכים או מהקיצורים הבאים: אינץ', אינצ'ים, מילימטרים, מ"מ, Q, (‏Q אחד שווה ל- 0.25 מ"מ), סנטימטרים, ס"מ, נקודות, p, נק', פיקות, פיקה, פיקסל, פיקסלים ופיקס'.

  עצה: כשמשתמשים גם בפיקות וגם בנקודות, ניתן להזין ערכים כגון XpY, כאשר X ו- Y הם מספר הפיקות והנקודות (לדוגמה, 12p6 יציין 12 פיקות ו- 6 נקודות).

שימוש ברשת

הרשת מופיעה מאחורי הגרפיקה בחלון האיור, והיא אינה מודפסת.

 • כדי להשתמש ברשת, בחר View‏ >‏ Show Grid.
 • כדי להסתיר את הרשת, בחר View‏ >‏ Hide Grid.
 • כדי להצמיד אובייקטים לקווי הרשת, בחר View‏ >‏ Snap To Grid, בחר באובייקט שברצונך להזיז וגרור אותו למיקום הרצוי.

  כשגבולות האובייקט מתקרבים ל- 2 פיקסלים מקו רשת, האובייקט נצמד לנקודה.

  הערה: כשבוחרים באפשרות View‏ >‏ Pixel Preview, הפקודה Snap To Grid משתנה לפקודה Snap To Pixel.

 • כדי לציין את המרווחים בין קווי הרשת, את סגנון הרשת (קווים או נקודות), את צבע הרשת, או אם הרשתות יוצגו בחזית הגרפיקה או מאחוריה, בחר Edit‏ > Preferences‏ >‏ Guides & Grid‏ (Windows) או Illustrator‏ >‏ Preferences‏ >‏ Guides & Grid‏ (Mac OS).

שימוש בקווי עזר

קווי עזר מסייעים ליישר עצמי גרפיקה וטקסט. ניתן ליצור קווי עזר בסרגל (קווים ישרים אנכיים או אופקיים) ועצמי קווי עזר (אובייקטים וקטוריים שממירים לקווי עזר). בדומה לרשת, גם קווי העזר אינם מודפסים.

ניתן לבחור בין שני סגנונות של קווי עזר – מנוקד ומקווקו – וכן לשנות את צבע קווי העזר לצבעים מוגדרים מראש של קווי עזר או לצבעים שתבחר באמצעות דוגם צבע. כברירת מחדל, קווי עזר אינם נעולים כדי שתוכלו להזיז, לשנות, למחוק או להפוך אותם, אך ניתן לנעול אותם למקומם.

 • כדי להציג או להסתיר קווי עזר, בחר View‏ >‏ Guides‏ >‏ Show Guides או View‏ >‏ Guides‏ >‏ Hide Guides.
 • כדי לשנות את ההגדרות של קווי העזר, בחר Edit‏ >‏ Preferences‏ >‏ Guides & Grid‏ (Windows) או Illustrator‏ >‏ Preferences‏ >‏ Guides & Grid‏ (Mac OS).
 • כדי לנעול קווי עזר, בחר View‏ >‏ Guides‏ >‏ Lock Guides.

יצירת קווי עזר

 1. אם הסרגלים אינם מוצגים, בחר View‏ >‏ Show Rulers.
 2. מקם את הסמן על הסרגל השמאלי לקבלת קווי עזר אנכיים או על הסרגל העליון לקבלת קווי עזר אופקיים.
 3. גרור את קו העזר למקומו.

  ניתן גם להמיר אובייקטים וקטוריים לקווי עזר, כשבוחרים בהם ולאחר מכן בפקודה View‏ >‏ Guides‏ >‏ Make Guides.

  הערה:

  כדי להקל על עבודה עם קווי עזר מרובים, העבר אותם לשכבה נפרדת.

 4. אם ברצונך להגביל את קווי העזר למשטח היצירה ולא לבד הציור כולו, בחר את הכלי Artboard ולאחר מכן גרור את קווי העזר במשטח היצירה.

הזזה, מחיקה או שחרור של קווי עזר

 1. אם קווי העזר נעולים, בחר View‏ >‏ Guides‏ >‏ Lock Guides.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הזז את קו העזר בגרירה או בהעתקה.

  • מחק את קו העזר בהקשה על Backspace‏ (Windows) או על Delete‏ (Mac OS) או על-ידי בחירת הפקודה Edit‏ >‏ Cut or Edit‏ >‏ Clear.

  • מחק את כל קווי העזר בבת אחת בעזרת הפקודה View‏ >‏ Guides‏ >‏ Clear Guides.

  • שחרר את קו העזר, כך שיהפוך בחזרה לאובייקט גרפי רגיל, על-ידי בחירה בקו העזר ולאחר מכן בפקודה View‏ >‏ Guides‏ >‏ Release Guides.

הצמדת אובייקטים לנקודות עיגון ולקווי עזר

 1. בחר View >‏ ‏Snap To Point.
 2. בחר את האובייקט שברצונך להזיז ומקם את המצביע בנקודה המדויקת שברצונך ליישר עם נקודות עיגון וקווי עזר.

  הערה:

  בעת הצמדה לנקודה, יישור ההצמדה תלוי במיקום המצביע, ולא בקצוות של האובייקט הנגרר.

 3. גרור את האובייקט למיקום הרצוי.

  כשהמצביע מתקרב ל- 2 פיקסלים מנקודת עיגון או מקו עזר, האובייקט נצמד לנקודה. בעת ההצמדה, המצביע הופך מראש חץ מלא לראש חץ חלול.

קווי עזר חכמים

קווי עזר חכמים הם קווי עזר זמניים לצורכי הצמדה המופיעים כשיוצרים אובייקטים או משטחי יצירה או מטפלים בהם. הם מסייעים ליישר, לערוך ולשנות צורה של אובייקטים או משטחי יצירה יחסית לאובייקטים או משטחי יצירה אחרים, או יחסית לשניהם, בעזרת הצמדה ותצוגת מיקום על ציר X וציר Y וערכי דלתא. ניתן לציין את סוג קווי העזר החכמים והמשוב שמופיעים (כגון תוויות מדידה, סימון אובייקט או תוויות) בעזרת הגדרת העדפות Smart Guides.

לסרטון וידאו על השימוש בקווי עזר חכמים, ראה www.adobe.com/go/lrvid4020_ai.

שימוש בקווי עזר חכמים

קווי עזר חכמים מופעלים כברירת מחדל.

 1. בחר View‏ >‏ Smart Guides כדי להפעיל או להשבית את קווי העזר.
 2. ניתן להשתמש בקווי עזר חכמים בדרכים הבאות:
  • כשיוצרים אובייקט באחד מכלי העט או הצורה, ניתן להשתמש ב- Smart Guides כדי למקם את נקודות העיגון של האובייקט החדש ביחס לאובייקט קיים. או כשיוצרים משטח יצירה חדש, ניתן להשתמש ב- Smart Guides כדי למקם את משטח היצירה יחסית למשטח יצירה אחר או לאובייקט אחר.

  • כשיוצרים אובייקט בעזרת כלי העט או הצורה, או כשמשנים צורה של אובייקט, ניתן להשתמש בקווי העזר החכמים למיקום נקודות עיגון בזוויות קבועות מראש מסוימות, כגון 45 או 90 מעלות. ניתן להגדיר זוויות אלה בהעדפות Smart Guides.

  • כשמזיזים אובייקט או משטח יצירה, ניתן להשתמש בקווי עזר חכמים כדי ליישר את האובייקט שנבחר או משטח היצירה שנבחר לאובייקטים או למשטחי יצירה אחרים. היישור מבוסס על הצורה הגאומטרית של האובייקטים ומשטחי היצירה. קווי עזר מופיעים כשהאובייקט מתקרב לקצה או לנקודת המרכז של אובייקטים אחרים.

   הערה: הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) כדי להשתמש בהתנהגות היישור של Illustrator CS3, המשתמשת בנקודת המרכז או בקצה של אובייקט או משטח יצירה אחד.

  • כשמשנים צורה של אובייקט, Smart Guides מוצגים אוטומטית כדי לסייע בשינוי הצורה.

  ניתן לשנות את האופן והעיתוי של הצגת קווי העזר החכמים בהגדרת ההעדפות של Smart Guides.

  הערה:

  כשהאפשרות Snap To Grid או Pixel Preview פעילה, לא ניתן להשתמש ב- Smart Guides (גם אם בוחרים בפקודה זו בתפריט).

העדפות Smart Guides

בחר Edit‏ >‏ Preferences‏ >‏ Smart Guides‏ (Windows) או Illustrator‏ >‏ Preferences‏ >‏ Smart Guides‏ (Mac OS) כדי להגדיר את ההעדפות הבאות:

Color

מציין את צבע קווי העזר.

Alignment Guides

מציג קווי עזר שנוצרים לאורך המרכז והקצוות של אובייקטים גאומטריים, משטחי יצירה וגלישות. הם נוצרים כשמזיזים אובייקטים או כשמבצעים פעולות כגון ציור צורות בסיסיות, שימוש בכלי Pen ושינוי צורה של אובייקטים.

Anchor/Path Labels

מציג מידע כשנתיבים מצטלבים וכשהם ממורכזים בנקודת עיגון.

Measurement Labels

מציג מידע עבור כלים רבים (כגון כלי ציור וכלי טקסט) לגבי המיקום הנוכחי של הסמן כשמציבים אותו על נקודת עיגון. בעת יצירה, בחירה, הזזה או שינוי צורה של אובייקטים, אפשרות זו מציגה ערך דלתא של X ו- Y מהמיקום המקורי של האובייקט. בעת הקשת Shift כאשר כלי ציור נבחר, מוצג מיקום נקודת ההתחלה.

Object Highlighting

מסמן את האובייקט שמתחת למצביע כאשר גוררים סביבו. צבע הסימון מתאים לצבע השכבה של האובייקט.

Transform Tools

מציג מידע בעת שינוי גודל, סיבוב והטיה של אובייקטים.

Construction Guides

מציג קווי עזר המוצגים בעת ציור אובייקטים חדשים. ניתן לציין זוויות רצויות לציור קווי העזר מנקודות העיגון של אובייקט סמוך. ניתן להגדיר עד שש זוויות. הקלד זווית בתיבה Angles שנבחרה, או בחר קבוצת זוויות מהתפריט הנפתח Angles. לחלופין, בחר קבוצת זוויות מהתפריט הנפתח ושנה אחד מהערכים בתיבה כדי להתאים אישית קבוצת זוויות. התצוגה המקדימה משקפת את ההגדרות.

Snapping Tolerance

מציין במספר נקודות את המרחק שבו יימצא המצביע מאובייקט אחר כדי ש- Smart Guides יוכלו לפעול.

מדידת מרחק בין אובייקטים

הכלי Measure מחשב את המרחק בין שתי נקודות ומציג את התוצאות בחלונית Info.

 1. בחר בכלי Measure. ‏(לחץ מבלי להרפות על הכלי Eyedropper כדי לראותו בחלונית Tools.)
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על שתי הנקודות שברצונך למדוד את המרחק ביניהן.

  • לחץ על הנקודה הראשונה וגרור לנקודה השנייה. הקש Shift תוך כדי גרירה כדי להגביל את הכלי לכפולות של 45°.

   החלונית Info מציגה מרחקים אופקיים ואנכיים מהצירים x ו- y, את המרחקים האופקיים והאנכיים המוחלטים, את סך המרחקים ואת הזווית שנמדדה.

סקירה על החלונית Info

השתמש בחלונית Info‏ (Window‏ >‏ Info) לקבלת מידע על האזור שמתחת למצביע ועל אובייקטים שנבחרו.

 • כשאובייקט נבחר וכלי הבחירה פעיל, החלונית Info מציגה את קואורדינטות x ו- y של האובייקט, את הרוחב (ר), והגובה (ג) שלו. ערכי הרוחב והגובה מושפעים מהאפשרות Use Preview Bounds בכרטיסייה General בתיבת הדו-שיח Preferences. כשבוחרים את האפשרות Use Preview Bounds‏, Illustrator כולל את רוחב הקו (ותכונות אחרות, כגון הצללות) במידות האובייקט. כשמבטלים את הסימון באפשרות Use Preview Bounds‏, Illustrator מודד רק את המידות שמגדיר הנתיב הווקטורי של האובייקט.

 • כשמשתמשים בכלי Pen או בכלי Gradient, או כשמזיזים בחירה, החלונית Info מציגה את השינוי ב- x (‏W‏), את השינוי ב- y (‏H‏), את המרחק (D), ואת הזווית  במהלך הגרירה.

 • כשמשתמשים בכלי Zoom, החלונית Info מציגה את מקדם ההגדלה ואת הקואורדינטות x ו- y לאחר שחרור לחצן העכבר.

 • כשמשתמשים בכלי Scale, החלונית Info מציגה את אחוז השינוי ברוחב (ר) ובגובה (ג) ואת הרוחב (ר) והגובה (ג) החדשים בתום שינוי הגודל. כשמשתמשים בכלים Rotate או Reflect, החלונית Info מציגה את הקואורדינטות של מרכז האובייקט ואת זווית הסיבוב  או השיקוף .

 • כשמשתמשים בכלי Shear, החלונית Info מציגה את הקואורדינטות של מרכז האובייקט, את זווית ציר ההטיה , ואת דרגת ההטיה .

 • כשמשתמשים בכלי Paintbrush, החלונית Info מציגה את קואורדינטות x ו- y ואת שם המברשת הנוכחית.

 • בחר Show Options מתפריט החלונית או לחץ על החץ הכפול בכרטיסיית החלונית, כדי להציג ערכים לצבעי המילוי והקו של האובייקט שנבחר ואת השם של דוגמת המילוי, מעבר הצבע או רשת הצבע שהוחלו על האובייקט שנבחר.

  הערה: אם תבחר אובייקטים מרובים, החלונית Info תציג רק את המידע הזהה בכל האובייקטים שנבחרו.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת