עריכת מסיכות חיתוך

אודות מסיכות חיתוך

מסיכת חיתוך היא אובייקט שצורתו מכסה חלקים אחרים בגרפיקה, כך שרק האזורים שבתוך צורת המסיכה גלויים – כלומר חיתוך הגרפיקה לפי צורת המסיכה. מסיכת החיתוך והאובייקטים עם המסיכה נקראים ערכת חיתוך. ניתן להכין ערכת חיתוך משני אובייקטים או יותר, או מכל האובייקטים בקבוצה או בשכבה.

ערכות חיתוך ברמת האובייקט משולבות כקבוצה בחלונית Layers. אם יוצרים ערכות חיתוך ברמת השכבה, האובייקט העליון בשכבה חותך את כל האובייקטים שמתחתיו. כל הפעולות שתבצע על ערכת חיתוך ברמת האובייקט, כגון שינוי צורה ויישור, יתבססו על גבולות נתיב המסיכה, ולא על הגבול ללא מסיכה. לאחר יצירת מסיכת חיתוך ברמת האובייקט, ניתן לבחור רק בתוכן שבתוך המסיכה בחלונית Layers, בעזרת הכלי Direct Selection, או על-ידי בידוד ערכת החיתוך.

מסיכות חיתוך‬ ב-Illustrator
לפני הוספת מסיכה (משמאל) ואחרי הוספת מסיכה (מימין)

ההנחיות הבאות חלות על יצירת נתיבי מסיכה:

 • האובייקטים המכוסים במסיכה מועברים לקבוצת מסיכת החיתוך בחלונית Layers אם הם עדיין אינם נמצאים שם.

 • רק אובייקטים וקטוריים יכולים לשמש כמסיכות חיתוך; עם זאת, ניתן להחיל מסיכה על כל אובייקט גרפי.

 • אם משתמשים בשכבה או בקבוצה ליצירת מסיכת חיתוך, האובייקט הראשון בשכבה או בקבוצה יסתיר כל תת-ערכה של השכבה או הקבוצה.

 • ללא קשר לתכונותיה הקודמות,מסיכת חיתוך משתנה לאובייקט ללא קו או מילוי.

  עצה: ליצירת מסיכה שקופה למחצה, השתמש בחלונית Transparency ליצירת מסיכת אטימות.

הסתרת חלקים מאובייקטים בעזרת מסיכת חיתוך

 1. צור את האובייקט שישמש כמסיכה.

  אובייקט זה נקרא נתיב החיתוך. רק אובייקטים וקטוריים יכולים לשמש כנתיבי חיתוך.

 2. הזז את נתיב החיתוך מעל לאובייקטים שברצונך להוסיף להם מסיכה בסדר הערימה.
 3. בחר בנתיב החיתוך ובאובייקטים שברצונך להוסיף להם מסיכה.
 4. בחר Object‏ >‏ Clipping Mask ‏> Make.
  הערה:

  ליצירת נתיב מסיכה מאזור שבו שני עצמים או יותר חופפים, קבץ תחילה את העצמים.

יצירת מסיכת חיתוך מקבוצה או משכבה

 1. צור את האובייקט שישמש כמסיכה.

  אובייקט זה נקרא נתיב החיתוך. רק אובייקטים וקטוריים יכולים לשמש כנתיבי חיתוך.

 2. העבר את נתיב החיתוך ואת האובייקטים שברצונך להוסיף להם מסיכה לשכבה או לקבוצה.
 3. בחלונית Layers, ודא שאובייקט המסיכה הוא האובייקט העליון בקבוצה או בשכבה, ולחץ על שם השכבה או הקבוצה.
 4. לחץ על הלחצן Make/Release Clipping Masks בתחתית החלונית Layers, או בחר Make Clipping Mask מתפריט החלונית Layers.

עריכת מסיכת חיתוך

 1. בחלונית Layers, בחר והקצה את נתיב החיתוך. לחלופין, בחר בערכת החיתוך ובחר Object‏ ‏> Clipping Mask‏ ‏> Edit Mask.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הזז את נתיב החיתוך באמצעות גרירת נקודת המרכז של האובייקט בעזרת הכלי Direct Selection.
  • עצב מחדש את נתיב החיתוך בעזרת הכלי Direct Selection.
  • החל קו ומילוי על נתיב החיתוך.
  הערה:

  לבחירת כל נתיבי החיתוך במסמך, בטל את הבחירה בכל הגרפיקה. לאחר מכן, בחר Select‏ > Object‏ > Clipping Masks.

עריכת נתיבים בערכת חיתוך

לעריכת חלקים מנתיב החורגים מגבולות מסיכת החיתוך, יש לבחור תחילה בנתיב בגבולות מסיכת החיתוך ולאחר מכן לערוך את הנתיב.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הקצה את הנתיב בחלונית Layers.
  • הצב את הכלי Direct Selection על חלק מהנתיב המופיע בתוך המסיכה. כשמופיע קו המתאר של הנתיב, לחצו עליו.
  הערה:

  כדי לבחור נתיב מסיכה בלחיצה, יש ללחוץ על חלק של הנתיב המופיע בתוך המסיכה.

 2. ערכו את הנתיב.

הוספת אובייקט לגרפיקה עם מסיכה או הסרתו ממנה

 1. בחלונית Layers, גרור את האובייקט לקבוצה או לשכבה או מחוץ לקבוצה או לשכבה הכוללת את נתיב החיתוך.

שחרור אובייקטים ממסיכת חיתוך

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר בקבוצה הכוללת את מסכת החיתוך, ובחר Object‏ > Clipping Mask‏ > Release.
  • בחלונית Layers, לחץ על שם הקבוצה או השכבה הכוללות את מסיכת החיתוך. לחץ על הלחצן Make/Release Clipping Masks בתחתית החלונית, או בחר Release Clipping Mask מתפריט החלונית.

  מאחר שלמסיכת החיתוך הוקצה ערך מילוי וקו מסוג None, מסיכת החיתוך אינה גלויה כעת, אלא אם כן בוחרים בה או מקצים לה תכונות צבע חדשות.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון