למד כיצד ליצור סוגים שונים של מעברי צבע ב-Illustrator.
hero-image_2

מעבר צבע הוא מיזוג הדרגתי של שני צבעים או יותר, או של רשתות צבע של אותו צבע. ניתן להשתמש במעברי צבע ליצירת מיזוגי צבע, הוספת נפח לאובייקטים וקטוריים והוספת אפקטים של אור וצל לגרפיקה שלך. ב-Illustrator תוכל ליצור, להחיל ולשנות מעברי צבע באמצעות השימוש בחלונית Gradient, בכלי Gradient או החלונית Control.

סוגי מעברי צבע

ב-Illustrator ניתן ליצור את שלושת מעברי הצבע הבאים:

 • ‏‫‏‫ליניארי‬‬
  השתמש במעבר צבע זה כדי למזג צבעים מנקודה אחת לאחרת בקו ישר.
 • רדיאלי
  השתמש במעבר צבע זה כדי למזג צבעים מנקודה אחת לאחרת בדוגמה מעגלית. 
 • חופשי
  השתמש במעבר צבע זה כדי ליצור מיזוג צבעים הדרגתי של נקודות עצירה בתוך צורה בסדר מכוון או אקראי כדי שהמיזוג יראה חלק וטבעי. ניתן להחיל את מעבר הצבע החופשי בשני מצבים:
  • נקודות: השתמש במצב זה להצללת אזור מסביב נקודת עצירה של צבע.
  • קווים: השתמש במצב זה להצללת אזור מסביב נקודת עצירה של קו.

הערה: נקודת עצירה של צבע היא נקודה ב'‏‫מבאר מעבר צבע‬' (עבור מעברי צבע לינאריים ורדיאליים) או באובייקט (עבור מעבר צבע חופשי) ששולטת בצבע של מעבר הצבע. באפשרותך לשנות את הצבע של נקודות העצירה של צבע כדי להגדיר מעבר צבע 

types-of-gradients_2
דוגמאות למעברי צבע לינאריים, רדיאליים וחופשיים באמצעות שלוש מיזוגי צבע שונים

A. מעבר צבע ליניארי B. מעבר צבע רדיאלי C. מעבר צבע חופשי (נקודות) 

הערה:

ניתן להחיל מעברי צבע לינאריים ורדיאליים על מילוי וקו של אובייקט. ניתן להחיל מעבר צבע חופשי רק על מילוי של אובייקט.

הכלי Gradient והחלונית Gradient

ניתן לשנות מעברי צבע באמצעות השימוש בכלי Gradient ובחלונית Gradient. השתמש בכלי Gradient כשברצונך ליצור או לשנות מעברי צבע בגרפיקה עצמה ולראות את השינויים בזמן אמת.

כדי לפתוח את הכלי Gradient לחץ על Gradient Tool בארגז הכלים.

כדי לפתוח את החלונית Gradient, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר Window > Gradient.
 • לחץ פעמיים על הכלי Gradient בסרגל הכלים.

החלונית Gradient מוצגת בבד הציור‬.

Gradient-panel-labelling_2
אפשרויות למעברי צבע לינאריים ורדיאליים (A-R) | אפשרויות עבור מעבר צבע חופשי (R-V)

A. מעבר צבע פעיל או מעבר צבע שהיה בשימוש B. רשימה נפתחת של מעברי צבע קיימים C. צבע מילוי D. צבע קו E. מעבר צבע הפוך F. מבאר מעבר צבע G. נקודת עצירה של צבע H. נקודת אמצע I. Color Picker‏ J. הצגה או הסתרה של אפשרויות K. סוגי מעברי צבע L. סוגי קווים M. Angle N. Aspect Ratio O. Delete Stop P. Opacity Q. Location‎ R. ‏מילוי או קו (עם צבע) S. נקודת עצירה של צבע T. Spread‎ U. ‏מעבר צבע חופשי V. מצבי מעבר צבע חופשי 

לכלי Gradient ולחלונית Gradient יש אפשרויות חופפות רבות. עם זאת, קיימות משימות שניתן לבצע רק באמצעות הכלי או החלונית. באמצעות הכלי והחלונית Gradient ניתן להגדיר עצירות מרובות של צבע, את המיקום ואת הפריסה שלהם. בנוסף, ניתן להגדיר את הזווית שבה הצבעים יהיו מוצגים, את יחסי הגודל של מעבר הצבע האליפטי‬ ואת האטימות‬ של כל צבע.

מבאר מעבר צבע

עבור מעברי צבע מסוג לינארי ורדיאלי, בעת לחיצה על הכלי Gradient בסרגל הכלים, מופיע מבאר מעבר צבע בתוך האובייקט. מבאר מעבר צבע‬ הוא מחוון שמציג נקודת התחלה, נקודת סיום ונקודת אמצע של שתי נקודות של עצירת צבע עבור נקודות ההתחלה והסיום.

Gradient-tool-labelling
מבאר מעבר צבע עבור מעבר צבע רדיאלי

A. מבאר מעבר צבע B. טבעת מנוקדת C. נקודה לשינוי יחסי הגודל D. סמן הסיבוב E. נקודה לשינוי הגודל של מעבר צבע רדיאלי F. נקודת קצה (נקודת חץ) G. נקודת עצירה של צבע H. נקודת אמצע I. נקודת עצירה של צבע שנבחרה J. נקודת מוצא 

ניתן להשתמש במבאר מעבר הצבע כדי לשנות את הזווית, המיקום והפריסה של מעבר צבע ליניארי ואת נקודת המיקוד, המקור והפריסה של מעבר צבע רדיאלי. לאחר שמבאר מעבר הצבע יופיע על האובייקט, תוכל להשתמש בחלונית Gradient או במבאר מעבר הצבע כדי להוסיף נקודות עצירת צבע חדשות, להגדיר צבעים חדשים עבור נקודות עצירת צבע יחידות, לשנות את הגדרות האטימות ולגרור נקודות עצירת צבע למיקומים חדשים.

כדי להסתיר או להציג את מבאר מעבר הצבע, בחר View Hide Gradient Annotator או View > Show Gradient Annotator.

במבארים של מעברי צבע לינאריים ורדיאליים, גרירה של הקצה המעוגל של מחוון מעבר הצבע (נקודות ההתחלה) ממקמת מחדש את מקור מעבר הצבע, וגרירה של הקצה שמסתיים בחץ מגדילה או מקטינה את טווח מעבר הצבע. אם תמקם את המצביע מעל נקודת הסיום יופיע סמן סיבוב שניתן להשתמש בו כדי לשנות את זווית מעבר הצבע.

הערה: מעבר צבע חופשי מאפשר לך למקם נקודות עצירה של צבע בכל במקום באובייקט. לכן, בשימוש במעבר צבע חופשי אין צורך במבאר מעבר צבע.

החלה של מעבר צבע מוגדר מראש

בעת לחיצה על הכלי Gradient כדי להחיל את מעבר הצבע בפעם הראשונה, מעבר הצבע White,‏ Black יוחל כברירת מחדל. אם החלת את מעבר הצבע בעבר, מעבר הצבע האחרון שנעשה בו שימוש יוחל על האובייקט כברירית מחדל.

בנוסף, Illustrator מספק ערכה של מעברי צבע מוגדרים מראש שתוכל להשתמש בהם באמצעות החלונית Gradient והחלונית Swatches. בנוסף, תוכל ליצור מעבר צבע ולשמור אותו בחלונית Swatches לשימוש עתידי. להחלת מעבר צבע שמור או מוגדר מראש מהחלונית Gradient:

 • בחר באובייקט על בד הציור ולחץ על הרשימה הנפתחת Gradient בחלונית Gradient.

להחלת מעבר צבע מוגדר מראש מספריית הדוגמיות‬:

 • לחץ על Window > Swatches לפתיחת החלונית Swatches.
 • בחלונית Swatches panel, לחץ על התפריט הנפתח בפינה הימנית העליונה. ברשימה, בחר Open Swatch Library > Gradients ובחר במעבר הצבע שאותו תרצה להחיל.
 • כדי להציג מעברי צבע רק בחלונית Swatches, לחץ על הרשימה הנפתחת Show Swatch Kinds ובחר באפשרות Show Gradient Swatches
Swatch-Library
בחירה כמעבר צבע מוגדר מראש מספריית הדוגמיות

יצירה והחלה של מעברי צבע לינאריים, רדיאליים וחופשיים

בהתאם לדרישות שלך תוכל לבחור להחיל מעבר צבע לינארי, רדיאלי או חופשי על הגרפיקה שלך.

create-gradient
החלת סוגים שונים של מעברי צבע

יצירה והחלה של מעבר צבע לינארי

ליצירת מעבר צבע לינארי בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על הכלי Gradient ולאחר מכן לחץ על האובייקט בבד הציור. הלחצנים Gradient Type מוצגים בחלונית Control או בחלונית Properties. עם האובייקט שנבחר לחץ על Linear Gradient כדי להחיל את מעבר הצבע הלינארי על האובייקט.
 • בחלונית Gradient, לחץ על Linear Gradient.
 • בחלונית Properties, לחץ על Linear Gradient באזור Gradient.

יצירה והחלה של מעבר צבע רדיאלי

ליצירה או החלה של מעבר צבע רדיאלי בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על הכלי Gradient ולאחר מכן לחץ על האובייקט בבד הציור. הלחצנים Gradient Type מוצגים בחלונית Control או בחלונית Properties. עם האובייקט שנבחר לחץ על Radial Gradient כדי להחיל את מעבר הצבע הרדיאלי על האובייקט.
 • בחלונית Gradient, לחץ על Radial Gradient.
 • בחלונית Properties, לחץ על Radial Gradient באזור Gradient.

יצירה והחלה של מעבר צבע חופשי

ליצירה והחלה של מעבר צבע חופשי בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על הכלי Gradient ולאחר מכן לחץ על האובייקט בבד הציור. הלחצנים Gradient Type מוצגים בחלונית Control או בחלונית Properties. עם האובייקט שנבחר לחץ על Freeform Gradient כדי להחיל את מעבר הצבע החופשי על האובייקט.
 • בחלונית Gradient, לחץ על Freeform Gradient.
 • בחלונית Properties, לחץ על Freeform Gradient באזור Gradient.

לאחר לחיצה על מעבר צבע חופשי, שתי האפשרויות הבאות יהיו זמינות:

 • Points: בחר באפשרות זו אם ברצונך ליצור עצירות של צבע כנקודות נפרדות באובייקט.
 • Lines: בחר באפשרות זו אם ברצונך ליצור נקודות עצירה של צבע במקטע קו באובייקט. 

הערה:

כדי להעתיק מעבר חופשי מאובייקט אחד לאחר השתמש בכלי Color Picker בסרגל הכלים.

יצירת מעבר צבע חופשי במצב נקודות

בצע את הפעולות הבאות כדי ליצור, לשנות ולמחוק מעבר צבע חופשי עבור מצב נקודות:

 • כדי להוסיף נקודת עצירה של צבע, לחץ במקום כלשהו על האובייקט.
 • לשינוי המיקום של נקודות עצירה של צבע, גרור אותן ומקם אותם במקום הרצוי.
 • למחיקת נקודות עצירה של צבע, גרור אותן מחוץ לאזור האובייקט או לחץ על Delete בחלונית Gradient או על מקש Delete.
add-and-delete-color-stops_2
דוגמה ליצירת נקודות מעבר צבע חופשי, הוספה ומחיקה של נקודות עצירה של צבע

הגדרת פריסה עבור מעבר צבע חופשי במצב נקודות

תוכל להגדיר את הפריסה של נקודת עצירה של צבע בנקודות של מעבר הצבע החופשי. הפריסה היא האזור המעגלי שמסביב לנקודת העצירה של הצבע שבה יוחל מעבר הצבע. כדי להגדיר נקודת עצירה של צבע, בחר בנקודת עצירה של צבע ובצע את הפעולות הבאות:

 • בחלונית Gradient, בחר בערך או הקלד אותו ברשימה נפתחת Spread.
 • הקלד ערך ברשימה הנפתחת Spread בחלונית Control, בחלונית Properties או החלונית Gradient. תוכל להשתמש במחוון שמופיע בעת לחיצה על Spread.

פריסת ברירת המחדל של נקודות העצירה של הצבע היא 0%.  

adjust-spread_2
שינוי הפריסה של מעבר צבע חופשי מסוג קו

הערה:

הפריסה נתמכת רק במצב נקודה.

יצירת מעבר צבע חופשי במצב קווים

להוספת נקודת עצירה למעבר צבע במצב קו, בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ במקום כלשהו על האובייקט ליצירת נקודת עצירה ראשונה של צבע‬, שהיא תהיה נקודת ההתחלה של מקטע קו.
 • לחץ ליצירת נקודת עצירת הצבע הבאה. נוסף קו ישר שמחבר בין נקודת העצירה הראשונה של הצבע לשנייה. 
 • לחץ שוב ליצירת נקודות נוספות של עצירת צבע. הקו הישר הופך לקו מעוקל. 

ניתן ליצור מקטעי קווים בודדים מרובים באובייקט. ליצירת מקטע חדש של קו:

 • גרור את המצביע מחוץ לאובייקט והחזר אותו חזרה לאובייקט ולאחר מכן לחץ במקום כלשהו ליצירת מקטע הקו הראשון.

הערה: בנוסף, אם תרצה תוכל לגרור את מקטעי הקו ולחבר ביניהם.

למחיקת נקודות עצירה של צבע שנבחרו:

 • גרור אותן מחוץ לאזור האובייקט או לחץ על Delete בחלונית Gradient.

לשינוי המיקום של נקודות עצירה של צבע:

 • גרור את נקודת העצירה ומקום אותה במקום הרצוי. מקטע הקו יתכווץ או יתרחב בהתאם למיקום של נקודת העצירה של הצבע. המיקום של יתר נקודות העצירה של הצבע לא ישתנה.
add-and-delete-colorstops-lines
דוגמה ליצירת קו מעבר צבע חופשי, הוספה ומחיקה של נקודות עצירה של צבע

הערה:

בעת החלת מעבר צבע, חוויית ברירת המחדל מוחלת על האובייקט שנבחר. כדי להשבית את התכונה, תוכל לבטל את הבחירה באפשרות Enable Content Aware Defaults בתפריט Edit Preferences > General (Windows(‎ ‏או בתפריט Illustrator Preferences General (Mac OS)‏. אפשרות זו מבוטלת במחשבי Windows של 32 סיביות.

שינוי מעברי צבע

ניתן לשנות את הצבע, נקודת ההתחלה, האטימות, המיקום והזווית של מעבר צבע באמצעות הכלי Gradient, החלונית Gradient, החלונית Gradient והחלונית Properties. 

כדי להיכנס באופן ישיר למצב עריכה של מעבר צבע מהחלונית Gradient בחר באובייקט ולחץ על לחצן Edit Gradient. ניתן לערוך את האפשרויות, כמו נקודות העצירה של הצבע, הצבע, הזווית, האטימות, המיקום, יחסי גודל ועוד.

Linear-Gradient_modify_2
דוגמה לעריכה של מעבר צבע לינארי

A. גוונים של צבע זהה B. שני גוונים שונים C. זווית שעברה שינוי D. מבאר שגודלו עבר שינוי E. מיקום שהשתנה 
Radial-Gradient_modify_3
דוגמה לעריכה של מעבר צבע רדיאלי

A. שני גוונים שונים B. מקור שונה בטבעת מנוקדת‬ C. מיקום שונה של מבאר מעבר הצבע D. שינוי של יחסי גודל E. שינוי המיקום של נקודת האמצע 

הוספה ושינוי של נקודות עצירה של צבע

לאחר החלת מעבר הצבע ניתן להוסיף נקודות שונות לעצירה של צבע במבאר מעבר הצבע.

להוספת נקודות עצירה של צבע:

 • מקום את המצביע על ‏‫מבאר מעבר צבע‬ וכשתראה את הסימן + מתחת למצביע, לחץ על ‏‫מבאר מעבר צבע‬. 

נקודת עצירה של צבע תתווסף לנקודה שעליה תלחץ.

למחיקת נקודת עצירה של צבע, בחר בנקודת עצירה של צבע ובצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ על המקש Delete.
 • לחץ על הלחצן Delete בחלונית Gradient.

לבחירה בנקודות עצירה מרובות של צבע הקש על המקש Shift ולאחר מכן לחץ על נקודות הצעירה של הצבע.

כדי לנקות את הבחירה של נקודות העצירה של הצבע הקש על המקש Escape.

הערהבעת בחירה בנקודת עצירה של צבע עבור מעבר צבע, החלונית Control וסרגל הכלים יציגו את האפשרויות לשינוי של נקודות עצירה של צבע. בנוסף, אפשרויות הצבע מוצגות בכרטיסייה Color מצד ימין.

שינוי צבע

כדי לשנות צבע של נקודת עצירה של צבע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ פעמיים על נקודת עצירה של צבע.
  תופיע החלונית Color שבה תוכל לבחור בצבע שאותו אתה מעוניין להחיל. הצבע שנחבר יוחל מנקודת עצירת הצבע הנוכחית עד לנקודת עצירת הצבע הבאה.
Color-Panel_Callout
A. נקודת עצירה של צבע B. Spread‎ C. Opacity‎ D. Color‎ E. Swatches‎ F. Color Picker‎ G. ‏צבעי דוגמיות 
 • לחץ על לחצן Swatches בחלונית Color כדי לבחור בצבע מהדוגמיות הזמינות. 
 • לחץ על Color Picker בחלונית Color כדי לבחור ולהחיל כל צבע מבד הציור ולהחיל אותו בכל מקום שתרצה. לחץ על Escape או Enter כדי לצאת מהמצב Color Picker. חלונית Color, חלונית Gradient וחלונית Properties מספקים את האפשרות Color Picker.
 • פתח את החלונית Swatches על-ידי לחיצה על Windows > Swatches. לחץ על מילוי האובייקט בחלונית Swatches. הצבע שנבחר יהיה מוחל על נקודת עצירת הצבע שנבחרה.
color-panel_4
שינוי צבע באמצעות החלונית Color

שינוי המקור, שינוי הגודל וסיבוב של מבאר מעבר צבע‬

נקודת ההתחלה של מבאר מעבר צבע‬ נקראת מקור.

 • כדי לשנות את המקור יש למקם את המצביע על נקודת ההתחלה ולגרור אותה כדי להזיז אותה.
 • כדי לשנות את גודל מבאר מעבר צבע‬ יש לגרור את נקודת הסיום כדי להרחיק אותה מנקודת ההתחלה או לקרב אותה אליה.

הערה: לא ניתן לשנות את גודל מבאר מעבר צבע‬ באמצעות נקודת ההתחלה (נקודת המקור).

change-origin
שינוי המקור של מעברי צבע לינאריים ורדיאליים
resize-annotator
שינוי גודל של מבאר מעברי צבע לינאריים ורדיאליים
 • כדי לסובב את מבאר מעבר צבע‬ עבור מעבר צבע לינארי, החזק את נקודת הסיום של מבאר מעבר צבע‬. כאשר תראה סמל של חץ עגול, גרור את המבאר וסובב אותו בכיוון הרצוי. מלבן מנוקד יהיה מוצג כדי לציין את המיקום החדש של המבאר.
 • כדי לסובב את מבאר מעבר צבע‬ עבור מעברי צבע רדיאליים, מקם את המצביע על נקודת הסיום של מבאר מעבר הצבע‬ וגרור אותו לאחר הופעת סמל חץ.
  כאשר תמקם את המצביע בתוך טווח הרדיוס של מעבר צבע רדיאלי, תופיע טבעת מנוקדת. ניתן לסובב את הטבעת יחד עם הצירים שלה כדי לשנות את הזווית של מעבר הצבע הרדיאלי. בנוסף, לטבעת המנוקדת יש שני קצוות. ניתן ללחוץ על אחד הקצוות כדי לשנות את הצורה של הטבעת (יחסי גודל) וללחוץ על הקצה השני שלה לשנות את הגודל של הטבעת המנוקדת (הפריסה של מעבר הצבע).
change-angle---rotate-annotator_3

שינוי מיקום

כדי לשנות את המיקום של נקודות העצירה של הצבע ושל נקודות האמצע שלהן:

 • גרור אותן לאורך מחוון מעבר הצבע.
 • הוסף את הערך בתיבה Location בחלונית Gradient. (הצג דוגמה של שינוי מיקום של נקודת עצירה של צבע).

על-ידי שינוי של נקודת האמצע ניתן להתאים את חלוקת הצבע בין שתי נקודות עצירה של צבע. 

שינוי זווית

לשינוי הזווית של מעבר הצבע:

 • סובב את מבאר מעבר הצבע‬ של האובייקט.
 • בחר בערך או הזן אותו בתיבה הנפתחת Angle בחלונית Gradient.

שינוי אטימות

לשינוי האטימות של נקודת עצירה של צבע, לחץ על נקודת עצירה של צבע ובצע את הפעולות הבאות:

 • בחר בערך או הקלד אותו בתיבה Opacity בחלונית Gradient או בחלונית Control. 
 • הזז את מחוון Opacity‬‏‫ בחלונית Control.

כשנקודת עצירה של צבע מכילה ערך Opacity נמוך מ-100% והצבע יופיע בצורה משובצת ב‏‫מבאר מעבר צבע‬.

Opacity_highlight

מעבר צבע הפוך

להיפוך הצבעים במעבר הצבע, לחץ על Reverse Gradient בחלונית Gradient.

שמירת מעברי צבע כדוגמיות צבע

לשמירת מעבר הצבע שיצרת או שינית כדוגמית בקובץ הנוכחי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על לחצן Add to Swatches בתפריט Gradient.
 • לחץ על תפריט Swatches בחלונית Swatches ובחר באפשרות New Swatch.
 • גרור את התיבה Gradient Fill‬ מהחלונית Gradient לחלונית Swatches. 

הערה:

כדי להשתמש במעברי הצבע בפעולות עתידיות שמור את מעברי הצבע בספרייה של Creative Cloud.

החלת מעברי צבע על קו

כדי להחיל את מעבר הצבע על קו של אובייקט, בחר באובייקט ובצע את הפעולות הבאות:

 • בחר במעבר צבע בחלונית Gradient.
 • בחר ב-Stroke‏(X) מסרגל הכלים, מהחלונית Swatches, מהחלונית Gradient ומהחלונית Properties.
 • בחר באחד מסגנונות הקו הבאים:
  • Apply Gradient within the stroke
  • Apply Gradient along the stroke
  • Apply gradient across the stroke
strokes-2

החלת מעבר צבע על אובייקטים מרובים

להחלת מעבר צבע לינארי או רדיאלי על אובייקטים מרובים, בצע את הפעולות הבאות:

 • החל את מעבר הצבע על אובייקט אחד. בחר את האובייקטים האחרים שאתה רוצה למלא באותו מעבר הצבע. כדי לעשות זאת, לחץ על הכלי Selection בסרגל הכלים. החזק את המקש Shift ולחץ על האובייקטים שאותם אתה רוצה למלא באותו מעבר הצבע.
 • בחר בכלי Color Picker מסרגל הכלים ולחץ על מעבר הצבע. לאחר מכן, בחר באובייקטים שעליהם אתה רוצה להחיל את מעבר הצבע.
 • לחץ על הסמל Fill בחלונית, Gradient, בסרגל הכלים או בחלונית Properties.

היעזר בכלי Gradient, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ליצירת מעבר צבע בעזרת ‏‫מבאר מעבר צבע‬ אחד, לחץ על בד הציור‬ במקום הרצוי להתחלת מעבר הצבע, וגרור למקום הרצוי לסיום מעבר הצבע. 
 • ליצירת מעבר צבע בעזרת ‏‫מבאר מעבר צבע‬ עבור כל אובייקט שנבחר, לחץ במשטח היצירה במיקום הרצוי להתחלת מעבר הצבע, הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (macOS) וגרור למקום הרצוי לסיום מעבר הצבע. לאחר מכן ניתן להתאים את מחווני מעבר הצבע לאובייקטים שונים. ‏(מחווני מעבר צבע מרובים נוצרים רק לנתיבים פשוטים).
apply-gradients-to-multiple-objects

הערה:

אם ברצונך ליצור אובייקט יחיד עם צבעים מרובים שבהם הצבעים זורמים לכיוונים שונים, השתמש באובייקט עם רשת שינוי. לפרטים, ראה רשתות שינוי.