אודות אובייקטים שמוזגו

ניתן למזג אובייקטים כדי ליצור ולפזר צורות בצורה שווה בין שני אובייקטים. ניתן גם למזג בין שני נתיבים פתוחים כדי ליצור מעבר חלק בין אובייקטים, או לשלב מיזוגי צבעים ואובייקטים ליצירת מעברי צבע בצורה של אובייקט מסוים.

הערה:

מיזוג אובייקטים אינו זהה להחלת מצבי מיזוג או שקיפות על אובייקטים. למידע על מצבי מיזוג ושקיפות, ראה אודות מצבי מיזוג.

לאחר יצירת מיזוג, האובייקטים שמוזגו נחשבים לאובייקט אחד. אם תזיזו אחד מהאובייקטים המקוריים, או תערוך את נקודות העיגון של אובייקט מקורי, המיזוג ישתנה בהתאם. בנוסף, לאובייקטים החדשים שמוזגו בין האובייקטים המקוריים לא יהיו נקודות עיגון משלהם. ניתן להרחיב את המיזוג כדי לחלק את המיזוג לאובייקטים נפרדים.

דוגמה לשימוש במיזוג כדי לפזר צורות בצורה שווה בין שני אובייקטים
דוגמה לשימוש במיזוג כדי לפזר צורות בצורה שווה בין שני אובייקטים

דוגמה לשימוש במיזוג כדי לפזר צבע בצורה חלקה בין שני אובייקטים
דוגמה לשימוש במיזוג כדי לפזר צבע בצורה חלקה בין שני אובייקטים

הכללים הבאים חלים על אובייקטים שמוזגו ועל הצבעים שלהם:

 • לא ניתן למזג אובייקטי רשת שינוי.

 • אם תמזגו אובייקט אחד הצבוע בצבע פרוצס ואובייקט אחר הצבוע בצבע ספוט, הצורות הממוזגות ייצבעו בצבע פרוצס ממוזג. אם תמזגו שני צבעי ספוט שונים, צבעי פרוצס ישמשו לצביעת שלבי הביניים. לעומת זאת, אם תמזגו רשתות צבע של אותו צבע ספוט, כל השלבים ייצבעו באחוזים של צבע הספוט.

 • אם תמזגו שני אובייקטים עם דוגמאות מילוי, השלבים הממוזגים ישתמשו רק במילוי של האובייקט בשכבה העליונה.

 • אם תמזגו אובייקטים עם מצבי מיזוג שצוינו בחלונית Transparency, שלבי המיזוג ישתמשו רק במצב המיזוג של האובייקט העליון.

 • אם תמזגו אובייקטים עם תכונות מראה רבות (אפקטים, מילוי או קו), Illustrator תנסה למזג את האפשרויות.

 • אם תמזגו שני מופעים של אותו סמל, שלבי המיזוג יהיו מופעים של אותו סמל. לעומת זאת, אם תמזגו שני מופעים של סמלים שונים, שלבי המיזוג לא יהיו מופעי סמל.

 • כברירת מחדל, מיזוגים נוצרים כקבוצות של הסתרת שקיפות, כך שאם אחד מהשלבים כולל אובייקטים שקופים חופפים, אובייקטים אלה לא יוצגו זה מבעד לזה. ניתן לשנות קביעה זו באמצעות בחירה במיזוג וביטול הבחירה באפשרות Knockout Group בחלונית Transparency.

יצירת מיזוגים

הכלי מיזוג והפקודה Make Blend מאפשרים ליצור מיזוגים, שהם סדרת אובייקטי ביניים וצבעי ביניים בין שניים או יותר אובייקטים שנבחרו.

יצירת מיזוג בעזרת הכלי Blend

 1. בחר את הכלי Blend‏ .
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למיזוג בסדר רציף ללא סיבוב, לחץ במקום כלשהו באחד האובייקטים, אך אל תלחץ על נקודות העיגון.

  • למיזוג נקודת עיגון מסוימת באובייקט, לחץ על נקודת העיגון בעזרת הכלי מיזוג. כשהמצביע נמצא על נקודת עיגון, הוא משנה את צורתו מריבוע לבן לריבוע שקוף עם נקודה שחורה במרכזו.

  • למיזוג נתיבים פתוחים, בחר נקודת סיום בכל נתיב.

 3. בסיום הוספת האובייקטים למיזוג, לחץ על הכלי מיזוג.

  הערה:

  כברירת מחדל, Illustrator מחשבת את המספר המיטבי של שלבים ליצירת מעבר צבע חלק. לשליטה במספר השלבים או במרחק בין השלבים, קבע את אפשרויות המיזוג. ‏(ראה אפשרויות מיזוג).

יצירת מיזוג בעזרת הפקודה Make Blend

 1. בחר באובייקטים שברצונך למזג.
 2. בחר Object ‏> Blend ‏> Make.

  הערה:

  כברירת מחדל, Illustrator מחשב את מספר השלבים המיטבי ליצירת מעבר צבע חלק. לשליטה במספר השלבים או במרחק בין השלבים, קבע את אפשרויות המיזוג.

אפשרויות מיזוג

ניתן לשנות את אפשרויות המיזוג עבור מיזוג קיים. כדי לבצע זאת בחר באובייקט הממוזג ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ פעמיים על הכלי Blend  
 • בחר Object > Blend > Blend Options.
 • בחלונית Properties לחץ על הלחצן Blend Options באזור Quick Actions

תופיע תיבת הדו-שיח Blend Options שבה ניתן להגדיר את אפשרויות המיזוג הבאות:

Spacing

קובע כמה שלבים יתווספו למיזוג.

Smooth Color

מאפשר ל-Illustrator לחשב אוטומטית את מספר השלבים למיזוגים. אם אובייקטים כוללים מילוי או קו בצבעים שונים, השלבים מחושבים כדי לספק את מספר השלבים המיטבי למעבר צבע חלק. אם האובייקטים כוללים צבעים זהים, או אם הם כוללים מעברי צבע או דוגמאות מילוי, מספר השלבים מבוסס על המרחק הגדול ביותר בין קצות התיבה התוחמת של שני האובייקטים.

Specified Steps

שולט במספר השלבים בין התחלת המיזוג לסוף המיזוג.

Specified Distance

שולט במרחק בין השלבים במיזוג. המרחק המצוין נמדד מקצה אובייקט אחד לקצה המקביל של האובייקט הבא (לדוגמה, מהקצה הימני של אובייקט אחד לקצה הימני של האובייקט הבא).

Orientation

קובע את כיוון האובייקטים הממוזגים.

Align to Page 

מיישר את המיזוג אנכית לציר x של העמוד.

Align to Path 

מיישר את המיזוג אנכית לנתיב.

האפשרות Align to Page שהוחלה על מיזוג
האפשרות Align to Page שהוחלה על מיזוג

האפשרות Align to Path שהוחלה על מיזוג
האפשרות Align to Path שהוחלה על מיזוג

שינוי השידרה של אובייקט ממוזג

שידרה היא הנתיב שלאורכו מיושרים השלבים באובייקט ממוזג. כברירת מחדל, השידרה יוצרת קו ישר.

 • להתאמת צורת השידרה, גרור את נקודות העיגון ואת מקטעי הנתיב של השידרה בעזרת הכלי Direct Selection.
 • להחלפת השידרה בנתיב אחר, צייר אובייקט שישמש כשידרה החדשה. בחר באובייקט השידרה ובאובייקט הממוזג, ובחר בתפריט Object ‏> Blend ‏> Replace Spine.
 • להיפוך סדר המיזוג על השידרה, בחר באובייקט הממוזג ובחר Object ‏> Blend ‏> Reverse Spine.

היפוך סדר הערימה באובייקט ממוזג

 1. בחר באובייקט הממוזג.
 2. בחר Object ‏> Blend ‏> Reverse Front To Back.
  סדר ערימה מקורי (למעלה) והחלת הפקודה Reverse Front To Back (למטה)
  סדר ערימה מקורי (למעלה) בהשוואה להחלת הפקודה Reverse Front To Back (למטה)

שחרור או הרחבה של אובייקט ממוזג

שחרור אובייקט ממוזג מסיר את האובייקטים החדשים ומשחזר את האובייקטים המקוריים. הרחבת אובייקט ממוזג מחלקת את המיזוג לאובייקטים נפרדים, שניתן לערוך בצורה עצמאית כמו כל אובייקט אחר.

 1. בחר את האובייקט הממוזג.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Object ‏> Blend ‏> Release.

  • בחר Object ‏> Blend ‏> Expand.