למד כיצד להשתמש בחלונית Properties כדי לגשת לפקדים הקשריים ב-Illustrator.

החלונית Properties ב-Illustrator מאפשרת לך להציג הגדרות ופקדים בהקשר של המשימה הנוכחית או תהליך העבודה הנוכחי שלך. חלונית זו תוכננה מתוך מחשבה על שימוש קל, ובעזרתה יש לך גישה לפקדים הנכונים כשאתה זקוק להם.

החלונית Properties זמינה כברירת מחדל בסביבת העבודה Essentials. היא זמינה גם תחת Window ‍‏> Properties.

הפקדים הנפוצים בכל אחד מהאזורים בחלונית Properties מוצגים מראש. באפשרותך לגשת לפקדים נוספים על-ידי לחיצה על סימן שלוש הנקודות בפינה הימנית התחתונה של אזור כלשהו או לחיצה על אפשרות המסומנת בקו תחתון.

פקדי ברירת המחדל כשלא נבחר אובייקט

אם לא נבחרו אובייקטים במסמך שלך והכלי Selection נבחר, החלונית Properties מציגה פקדים הקשורים למשטחי היצירה, לסרגל, לרשתות, לקווי העזר, להצמדה ולחלק מההעדפות הנפוצות. במצב זה החלונית Properties מציגה לחצנים פעולה מהירה שמאפשרים לך לפתוח את תיבות הדו-שיח Document Setup ו-Preferences ולהיכנס למצב עריכת משטח יצירה.

פקדים עבור אובייקטים שנבחרו

עבור כל בחירה, החלונית Properties מציגה שתי ערכות של פקדים:

  • פקדי שינוי צורה ומראה: רוחב, גובה, מילוי, קו, אטימות וכן הלאה
  • פקדים דינמיים: ייתכן שפקדים נוספים יהיו זמינים, בהתאם לתוכן הבחירה שלך. לדוגמה, תוכל להתאים את תכונות התו והפסקה של אובייקטי טקסט. עבור אובייקטי תמונה מציגה החלונית Properties פקדי חיתוך, מסיכה, הטבעה או הסרת הטמעה, ומעקב אחר תמונות. אם תבחר בתיבת טקסט, בחלונית Properties יוצגו פקדים שקשורים לשינוי של תיבות טקסט.
  • Quick Actions: בהתאם למה שבחרת, משימות פעולה מהירה יהפכו לזמינות.
Properties-Panel
A. פקדים זמינים עבור אובייקט תמונה B. פקדים זמינים לנתיב C. פקדים זמינים עבור אובייקט טקסט D. הצגה של אפשרויות נוספות 

פקדים נוספים בחלונית Properties‬

במהדורת אוקטובר 2018 של Illustrator, החלונית Properties כוללת את הפקדים הנוספים הבאים:

  • האפשרות Width Profile: בעת בחירה בכלי Width או בכל נתיב שמוחל עליו משתנה רוחב, הרשימה הנפתחת Width Profile מוצגת בחלונית Properties. ניתן לשנות את פרופיל הרוחב על-ידי בחירת רוחב מהרשימה הנפתחת.
  • האפשרות Corners: בעת לחיצה על הכלי Direct Selection בסרגל הכלים ובחירה בפינה של אובייקט, הרשימה הנפתחת Corners מוצגת בחלונית Properties. ניתן לשנות את עקומת הפינה על-ידי בחירה בערך ברשימה Corners.
  • אפשרויות Blend: בעת בחירה באובייקט במיזוג בודד ולחיצה על הכלי Blend בסרגל הכלים, אפשרויות Blend Options מוצגות במקטע Quick Actions בחלונית Properties.
  • לחצן Merge: בעת בחירת שני אובייקטי Live Paint או יותר, הלחצן Merge Live Paint מוצג במקטע Quick Actions של החלונית Properties.
  • חלון מוקפץ חדש עבור גופנים משתנים: בעת בחירת אובייקט טקסט תוך כדי החלת הגופן המשתנה, הסמל Variable Font מוצג במקטע Character בחלונית Properties. בעת הלחיצה על סמל זה, יופיע חלון מוקפץ שבו תוכל לשנות את העובי והגודל האופטי של הגופן שנבחר.
  • סמל Delete לאפקט בודד: כאשר אפקט בודד חל על אובייקט, הסמל Delete מוצג במקטע Appearance בחלונית Properties. ניתן ללחוץ על הסמל למחיקת האפקט החל. עם זאת, אם תחיל יותר מאפקט אחד, הסמל Delete נעלם ועליך לפתוח את החלונית Appearance למחיקת האפקטים. 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת