כדי לארגן ולפרוס את הגרפיקה שלך, השתמש בכלים לבחירה, הצבה וערימה של אובייקטים במדויק. באפשרותך למדוד וליישר אובייקטים, לקבץ אובייקטים כדי שניתן יהיה להתייחס אליהם כאל יחידה אחת, וכן לבודד, לנעול או להסתיר אובייקטים לפי בחירה.

אפשרויות בחירה והעדפות

אפשרויות לבחירת אובייקטים

לפני שניתן לשנות אובייקט, יש להבדיל אותו מהאובייקטים שסביבו. ניתן לבצע זאת על-ידי בחירה באובייקט. לאחר בחירה באובייקט או בחלק ממנו, ניתן לערוך אותו.

Illustrator מספק את הכלים והשיטות הבאים לבחירה:

מצב Isolation

מאפשר לבודד במהירות שכבה, שכבת משנה, נתיב או קבוצה של אובייקטים מיתר הגרפיקה במסמך. במצב בידוד, כל האובייקטים שלא בודדו במסמך מופיעים במעומעם, ולא ניתן לבחור בהם או לערוך אותם.

החלונית Layers

מאפשרת לבחור במהירות ובדייקנות אובייקטים בודדים או מרובים. ניתן לבחור אובייקט בודד (גם אם הוא נמצא בקבוצה), את כל האובייקטים בשכבה, או קבוצות שלמות.

הכלי Selection

  מאפשר לבחור אובייקטים וקבוצות על-ידי לחיצה או גרירה מעליהם. ניתן גם לבחור קבוצות בתוך קבוצות ואובייקטים בתוך קבוצות.

הכלי Direct Selection

מאפשר לבחור נקודות עיגון בודדות או מקטעי נתיב על-ידי לחיצה עליהם, או לבחור נתיב או קבוצה שלמים על-ידי בחירה של נקודה כלשהי בפריט. ניתן גם לבחור אובייקט אחד או יותר בקבוצת אובייקטים.

הערה: במצב מתאר, הכלי Direct Selection עשוי לבחור גרפיקה מיובאת הסמוכה למצביע של הכלי. כדי להימנע מבחירת גרפיקה לא רצויה, נעל או הסתר את הגרפיקה לפני ביצוע הבחירה.

הכלי Group Selection

מאפשר לבחור אובייקט בתוך קבוצה, קבוצה בודדת בתוך קבוצות מרובות, או מספר קבוצות בתוך הגרפיקה. כל לחיצה נוספת גורמת להוספת כל האובייקטים מהקבוצה הבאה בהיררכיה.

הכלי Perspective Selection

מאפשר להכניס אובייקטים וטקסט לפרספקטיבה, להחליף בין מישורים פעילים, להעביר אובייקטים לפרספקטיבה ולהזיז אובייקטים בכיוון אנכי.

הכלי Lasso

מאפשר לבחור אובייקטים, נקודות עיגון או מקטעי נתיב על-ידי גרירה מסביב לכל האובייקט או מסביב לחלק ממנו.

הכלי Magic Wand

מאפשר לבחור אובייקטים בעלי אותו צבע, עובי קו, צבע קו, אטימות או מצב מיזוג, על-ידי לחיצה על האובייקט.

הכלי Live Paint Selection

מאפשר לבחור משטחים (אזורים המוקפים בנתיבים) וקצוות (חלקי נתיבים בין קווים מצטלבים) של קבוצות מסוג Live Paint.

פקודות בחירה

‏(ממוקמות בתפריט Select) מאפשרות לבחור או לבטל בחירה באובייקטים על סמך מיקומם ביחס לאובייקטים אחרים. ניתן לבחור בכל האובייקטים מסוג מסוים או כאלה החולקים תכונות מסוימות, וכן לשמור או לטעון בחירות. ניתן גם לבחור בכל האובייקטים במשטח היצירה הפעיל.

הערה:

כדי להפעיל באופן זמני את כלי הבחירה שהיה בשימוש לאחרונה (הכלי Selection, הכלי Direct-Selection או הכלי Group Selection) בעת שימוש בכלי אחר, הקש ממושכות על Ctrl ‏(Windows) או על Command ‏(Mac OS).

ציון העדפות בחירה

בחירת נתיבים ונקודות בתמונות מורכבות יכולה להיות מורכבת. בעזרת העדפות Selection and Anchor Display, ניתן לציין את הרגישות עבור בחירת הפיקסלים ולבחור אפשרויות אחרות שיכולות להקל על הבחירה במסמך מסוים.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Selection & Anchor Display‏ (ב-Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > Selection & Anchor Display‏ (ב-Mac OS).

 2. בחר באחת מאפשרויות הבחירה הבאות:

  Tolerance

  ציון טווח הפיקסלים לבחירת נקודות עיגון. ערכים גבוהים יותר מגדילים את רוחב האזור שמסביב לנקודת עיגון, שניתן ללחוץ עליו כדי לבחור בנקודה זו.

  Object Selection By Path Only

  ציון היכולת לבחור אובייקט עם מילוי על-ידי לחיצה במקום כלשהו בתוך האובייקט או על-ידי לחיצה על נתיב.

  Snap To Point

  הצמדת אובייקטים לנקודות עיגון ולקווי עזר. ציון המרחק שבין האובייקט לבין נקודת העיגון או קו העזר בעת ביצוע ההצמדה.

בידוד גרפיקה לצורך עריכה

מצב בידוד מבודד אובייקטים באופן המאפשר לבחור ולערוך אובייקטים מסוימים או חלקי אובייקטים בקלות. ניתן לבודד כל אחד מהרכיבים הבאים: שכבות, שכבות משנה, קבוצות, סמלים, מסיכות חיתוך, נתיבים מורכבים, מעברי צבע עם רשתות ונתיבים.

במצב בידוד ניתן למחוק, להחליף ולהוסיף גרפיקה חדשה יחסית לגרפיקה המבודדת. ברגע שיוצאים ממצב בידוד, גרפיקה חדשה או שהוחלפה נוספת במיקום של הגרפיקה המבודדת המקורית. מצב בידוד נועל אוטומטית את שאר העצמים, כך שרק העצמים הנמצאים במצב בידוד מושפעים מהעריכה שתבצע – לא צריך לדאוג לגבי השכבה שבה נמצא העצם, ואין צורך לנעול או להסתיר ידנית את העצמים שאינך רוצה שיושפעו מפעולות העריכה.

הערה:

בעת עריכה של הגדרת סמל, הוא מופיע במצב בידוד. ‏(ראה עריכה או הגדרה מחדש של סמל).

בידוד גרפיקה
בידוד קבוצת הפרפרים

כשמצב בידוד פעיל, האובייקט המבודד מופיע בצבע מלא, ואילו שאר הגרפיקה מעומעמת. השם והמיקום של האובייקט המבודד (המכונים לעיתים נתיבי דרך) מופיעים בגבול מצב הבידוד, והחלונית Layers מציגה רק את הגרפיקה בשכבת המשנה או בקבוצה המבודדת. בעת יציאה ממצב בידוד, שאר השכבות והקבוצות מופיעות שוב בחלונית Layers.

ניתן להציג אובייקטים מבודדים במצבי קו מתאר או תצוגה מקדימה.

צפה בסרטון שימוש במצב בידוד כדי לבודד גרפיקה לצורך עריכה.

בידוד נתיב, אובייקט או קבוצה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ פעמיים על הנתיב או הקבוצה בעזרת הכלי Selection.

  • בחר קבוצה, אובייקט או נתיב, ולחץ על הלחצן Isolate Selected Object‏  בחלונית Control.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על הקבוצה, ובחר Isolate Selected Group.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control‎ ‏(Mac OS) ולחץ ‎‏על הנתיב, ובחר Selected Path.

  • בחר בקבוצה, באובייקט או בנתיב בחלונית Layers ובחר Enter Isolation Mode מתפריט החלונית Layers או לחץ על הלחצן Isolate Selected Object בחלונית Control.

בידוד נתיב בתוך קבוצה

 1. בחר בנתיב בעזרת הכלי Direct-Selection או על-ידי בחירה בנתיב בחלונית Layers.

 2. לחץ על הלחצן Isolate Selected Object‏  בחלונית Control.

בידוד שכבה או שכבת משנה

 1. בחר בשכבה או בשכבת המשנה בחלונית Layers ובחר Enter Isolation Mode מתפריט החלונית Layers.

יציאה ממצב בידוד

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש Esc.

  • לחץ על הלחצן Exit Isolation Mode  פעם אחת או יותר (אם בודדת שכבת משנה, לחיצה אחת תחזיר אותך רמה אחת למעלה, שתי לחיצות יגרמו ליציאה ממצב בידוד).

  • לחץ במקום כלשהו בסרגל מצב הבידוד.

  • לחץ על הלחצן Exit Isolation Mode‏  בחלונית Control.

  • בעזרת הכלי Selection, לחץ פעמיים מחוץ לקבוצה המבודדת.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ובחר Exit Isolation Mode.

בחירה מאחורי אובייקטים

ב- Illustrator, באפשרותך לבחור אובייקטים ששוכנים מתחת לאובייקטים אחרים באמצעות Ctrl+click‏ (Windows) או Command+click‏ (Mac OS). המצביע משתנה ל- Select Behind בפעם הראשונה שתבצע הקשה על Ctrl+לחיצה (Windows) או הקשה על Command+לחיצה (Mac OS). בשימושהבאב- Ctrl+לחיצה (Windows) או Command+לחיצה (Mac OS), הבחירה תחזור על האובייקטים ישירות מתחת למיקום המצביע.

הערה:

כדי להפעיל או לבטל אפשרות זו, לחץ על Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Selection ו-Anchor Display‏ (Windows) או Illustrator‏ ‏> Preferences‏ ‏> Selection ו-Anchor Display‏ (Mac OS). לאחר מכן בחר Control Click עבור תיבת הסימון Select Object Behind‏‏ (Windows) או Command Click עבור Select Objects Behind (Mac OS) באזור Selection.

בחירת האובייקט הבא בערימה

ניתן לבחור אובייקט מעל או מתחת לאובייקט שנבחר בסדר הערימה. פקודות אלה אינן פועלות במצב בידוד.

 1. לבחירת האובייקט הקרוב ביותר מעל או מתחת לאובייקט שנבחר, בחר Select‏ > Next Object Above‏ או Select‏ > Next Object Below.

בחר באובייקטים בחלונית Layers.

 1. בחלונית Layers, אתר את האובייקט הרצוי. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על חץ ההחלפה בין מצבים להרחבת שכבה או קבוצה, או לגלול למעלה או למטה בחלונית לאיתור האובייקט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לבחירת אובייקטים בודדים, לחץ בעמודת הבחירה של האובייקט (בין הלחצן יעד לסרגל הגלילה). הקש Shift תוך כדי לחיצה להוספה או להסרה של אובייקטים מהבחירה.

  • לבחירת כל הגרפיקה בשכבה או בקבוצה, לחץ על עמודת הבחירה של השכבה או הקבוצה.

  • לבחירת כל הגרפיקה בשכבה המבוססת על הגרפיקה הנוכחית שנבחרה, בחר Select‏ > Object‏ > All On Same Layers.

   תיבות צבע מופיעות ליד כל פריט שנבחר בחלונית.

בחירת אובייקט באמצעות הכלי Selection‏, Lasso או Magic Wand

בחירת אובייקטים באמצעות הכלי Selection

 1. בחר את הכלי Selection‏ .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על אובייקט.

  • סמן מלבן בחירה מסביב לאובייקט אחד או יותר או חלק ממנו.

 3. להוספה או להסרה של אובייקטים מהבחירה, הקש Shift ולחץ, או גרור מסביב לאובייקטים שברצונך להוסיף או להסיר.

  הערה: כשהכלי Selection נמצא מעל אובייקט או קבוצה שלא נבחרו, הוא משתנה לצורה . כשהכלי נמצא מעל אובייקט או קבוצה שנבחרו, הוא משתנה לצורה . כשהכלי נמצא מעל נקודת עיגון של אובייקט שלא נבחר, מלבן סימון חלול מופיע ליד החץ .

  בחירת אובייקטים
  גרירה מעל אובייקטים כדי לבחור אותם

בחירת אובייקטים באמצעות הכלי Lasso

 1. בחר את הכלי Lasso‏ .

 2. גרור מסביב או לרוחב האובייקטים.

בחירת אובייקטים באמצעות הכלי Magic Wand

השתמש בכלי Magic Wand לבחירת כל האובייקטים במסמך שהם בעלי תכונות מילוי או זהות או דומות (כגון צבע ודוגמת מילוי).

ניתן להתאים אישית את הכלי Magic Wand לבחירת אובייקטים לפי עובי קו, צבע קו, אטימות או מצב מיזוג. ניתן גם לשנות את רמות הרגישות של הכלי Magic Wand לזיהוי אובייקטים דומים.

בחירת אובייקטים לפי צבע מילוי באמצעות הכלי Magic Wand

 1. בחר את הכלי Magic Wand .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ליצירת בחירה חדשה, לחץ על אובייקט הכולל את התכונות שברצונך לבחור. כל האובייקטים בעלי תכונות זהות שלחצת עליהם ייבחרו.

  • כדי להוסיף אותם לבחירה הנוכחית, הקש Shift ולחץ על אובייקט נוסף הכולל את התכונות שברצונך להוסיף. כל האובייקטים בעלי התכונות הזהות שלחצת עליהם גם ייבחרו.

  • כדי להפחית מהבחירה הנוכחית, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על האובייקט הכולל את התכונות שאותן ברצונך להפחית. כל האובייקטים בעלי תכונות זהות שלחצת עליהם יוסרו מהבחירה.

התאמה אישית של הכלי Magic Wand

 1. כדי לפתוח את החלונית Magic Wand, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ פעמיים על הכלי Magic Wand בחלונית Tools.

  • בחר Window‏ > Magic Wand.

 2. כדי לבחור אובייקטים לפי צבע המילוי שלהם, בחר Fill Color ולאחר מכן והזן ערך Tolerance שבין 0 ל-255 פיקסלים עבור RGB או שבין 0 ל-100 פיקסלים עבור CMYK.

  ערכי רגישות נמוכים גורמים לבחירה באובייקטים שדומים מאוד לאובייקט שלוחצים עליו. ערכי רגישות גבוהים גורמים לבחירה באובייקטים עם טווח רחב יותר של התכונה שנבחרה.

 3. בחר Show Stroke Options מתפריט החלונית Magic Wand, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור אובייקטים לפי צבע הקו שלהם, בחר Stroke Color ולאחר מכן הזן ערך Tolerance שבין 0 ל-255 פיקסלים עבור RGB או שבין 0 ל-100 פיקסלים עבור CMYK.

  • כדי לבחור אובייקטים לפי עובי הקו שלהם, בחר Stroke Weight ולאחר מכן הזן ערך Tolerance שבין 0 ל-1000 נקודות.

 4. בחר Show Transparency Options מתפריט החלונית Magic Wand, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור אובייקטים לפי השקיפות או מצב המיזוג שלהם, בחר Opacity והזן ערך Tolerance שבין 0 ל-100%.

  • כדי לבחור עצמים לפי מצב המיזוג שלהם, בחר Blending Mode.

בחירת אובייקטים עם מילוי

ההעדפה Object Selection By Path Only קובעת אם ניתן לבחור אובייקט עם מילוי על-ידי לחיצה בכל מקום בתוך האובייקט בעזרת הכלים Selection או Direct Selection, או אם יש ללחוץ על מקטע של נתיב או על נקודת עיגון בעזרת כלים אלה. כברירת מחדל, ההעדפה אינה פעילה. במקרים מסוימים, ייתכן שתרצה להפעיל את ההעדפה – לדוגמה, בעבודה עם עצמים חופפים עם מילוי כאשר ברצונך לבחור בקלות בעצמים שמתחת.

הערה:

ההעדפה Object Selection By Path Only אינה נגישה בעת בחירה בעצמים ללא מילוי או בהצגת גרפיקה בקווי מתאר. במקרים אלה, לא ניתן לבחור אובייקט על-ידי לחיצה בתוך הנתיב של האובייקט. ‏(ראה הצגת גרפיקה בקווי מתאר).

כשהאפשרות Object Selection By Path Only לא מסומנת, פעולת הלחיצה בתוך האובייקט וגרירתו גורמת לבחירה ולהזזה של האובייקט.
כשהאפשרות Object Selection By Path Only לא מסומנת, פעולת הלחיצה בתוך האובייקט וגרירתו גורמת לבחירה ולהזזה של האובייקט.

כשהאפשרות Object Selection By Path Only פעילה, גרירה באמצעות הכלי Direct Selection גורמת לבחירת נקודות ומקטעים בתוך מלבן סימון.
כשהאפשרות Object Selection By Path Only פעילה, גרירה באמצעות הכלי Direct Selection גורמת לבחירת נקודות ומקטעים בתוך מלבן סימון.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Selection & Anchor Display‏‏ (Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > Selection & Anchor Display‏ (Mac OS), ובחר Object Selection By Path Only.

בחירת קבוצות ואובייקטים בקבוצה

לאחר שמקבצים אובייקטים, בחירה בחלק כלשהו מהקבוצה בעזרת הכלי Selection או הכלי Lasso גורמת לבחירת כל הקבוצה. אם אינך בטוח שאובייקט הוא חלק מקבוצה, בחר בו בעזרת הכלי Selection.

הכלי Direct-Selection והכלי Lasso מאפשרים לבחור נתיב או אובייקט בודד שמהווה חלק מקבוצה או ממספר קבוצות. אם יש קבוצות אובייקטים בתוך קבוצות אחרות, ניתן לבחור בקבוצה הבאה בהיררכיית הקיבוץ בעזרת הכלי Group-Selection. כל לחיצה נוספת מוסיפה תת-ערכה של האובייקטים בקבוצה לבחירה.

בחר קבוצה אחת או יותר באמצעות הכלי Selection.

 1. בחר את הכלי Selection‏ .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות בכל אובייקט רצוי בקבוצה:

  • לחץ על האובייקט.

  • גרור מסביב לאובייקט או מסביב לחלק ממנו.

 3. להוספה או להסרה של קבוצה מהבחירה, הקש Shift ולחץ על הקבוצה שברצונך להוסיף או להסיר.

בחירת אובייקטים וקבוצות בתוך קבוצות באמצעות הכלי Selection

 1. בחר את הכלי Selection‏ .

 2. לחץ פעמיים על קבוצה. הקבוצה מופיעה במצב מבודד.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ פעמיים לבחירת הקבוצה הבאה מתחת במבנה הקבוצות.

   הערה: לחיצה כפולה היא דרך יעילה לבחירת אובייקטים (בניגוד למשטחים או לקצוות) בתוך קבוצת Live Paint.

  • לחץ לבחירת אובייקט בתוך הקבוצה שנבחרה.

  • צייר להוספת אובייקט לקבוצה שנבחרה.

 4. לחץ פעמיים מחוץ לקבוצה לביטול הבחירה בקבוצה.

בחירת אובייקט בודד בתוך קבוצה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את הכלי Group Selection , ולחץ על האובייקט.

  • בחר את הכלי Lasso‏ , וגרור מסביב לנתיב של אובייקט או לאורך הנתיב.

  • בחר את הכלי Direct Selection‏ , ולחץ בתוך האובייקט, או גרור מלבן סימון מסביב לכל הנתיב של האובייקט או מסביב לחלק ממנו.

 2. להוספה של אובייקט או קבוצה מהבחירה או להסרתם מהבחירה (עם אחד מכלי הבחירה), הקש Shift ובחר באובייקט שברצונך להוסיף או להסיר.

בחירת אובייקטים וקבוצות באמצעות הכלי Group Selection

 1. בחר את הכלי Group Selection‏ , ולחץ על אובייקט הנמצא בקבוצה שברצונך לבחור בה. האובייקט נבחר.

 2. לבחירת קבוצת אב של אובייקט, לחץ שוב על אותו אובייקט.

 3. לחץ שוב על אותו אובייקט לבחירת קבוצות נוספות המקובצות בקבוצה שנבחרה, עד שתבחר בכל הפריטים שברצונך לכלול בבחירה.

  בחירת קבוצה
  הלחיצה הראשונה באמצעות הכלי Group Selection גורמת לבחירת אובייקט בקבוצה (משמאל); הלחיצה השנייה גורמת לבחירת הקבוצה של האובייקט (מימין).

  בחירת קבוצה
  הלחיצה השלישית גורמת להוספת הקבוצה הבאה לבחירה (משמאל); הלחיצה הרביעית גורמת להוספת הקבוצה השלישית (מימין).

בחירת משטחים וקצוות בקבוצת Live Paint

ניתן לבחור משטחים וקצוות של כלי Live Paint בעזרת הכלי Live Paint Selection. אם ברצונך לבחור בכל קבוצת Live Paint, לחץ עליה בעזרת הכלי Selection.

 1. לחץ על הכלי Live Paint Selection‏ .

 2. הזז את הכלי מעל לקבוצת Live Paint עד לסימון המשטח או הקצה שברצונך לבחור. ‏(כשהכלי Live Paint Selection נמצא מעל קצה, הכלי משתנה לצורה ).

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ כדי לבחור במשטח או בקצה המסומנים.

  • גרור מלבן סימון מסביב למשטחים או לקצוות מרובים. כל משטח או קצה המוקף במלואו או בחלקו על-ידי מלבן הסימון נכלל בבחירה.

  • לחץ פעמיים על משטח או קצה כדי לבחור בכל המשטחים/הקצוות המחוברים מאותו צבע (בחירת זרם).

  • לחץ שלוש פעמים על משטח או קצה כדי לבחור בכל המשטחים/הקצוות מאותו צבע (בחירת פריטים באותן תכונות).

   הערה: אם תיתקל בקשיים בעת בחירת משטח או קצה קטנים, הגדל את התצוגה או הגדר את אפשרויות הכלי Live Paint Selection כך שיבחר רק מילויים או קווים.

 4. להוספה או להסרה של משטחים וקצוות מהבחירה, הקש Shift ולחץ על המשטחים/הקצוות שברצונך להוסיף או להסיר.

  הערה:

  כדי לעבור לכלי Eyedropper ולדגום מילוי וקו, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על המילוי והקו הרצויים.

אפשרויות הכלי Live Paint Selection

ניתן לגשת לאפשרויות הכלי Live Paint selection על-ידי לחיצה פעמיים על הכלי בחלונית Tools.

Select Fills

בחירת משטחים (האזורים שבתוך הקצוות) של קבוצות Live Paint.

Select Strokes

בחירת קצוות של קבוצות Live Paint.

Highlight

סימון המשטח או הקצה הנוכחיים שמעליהם נמצא המצביע.

Color

קובע את צבע הסימון. ניתן לבחור צבע מהתפריט או ללחוץ על דוגמית צביעה לציון צבע מותאם אישית.

Width

ציון עובי הסימון של הבחירה.

בחירת אובייקטים לפי מאפיין

ניתן לבחור אובייקטים לפי קבוצות שונות, כולל לפי תכונת עיצוב, לפי שכבה או לפי סוג, כגון משיחות מברשת או מסיכת חיתוך.

 1. לבחירת כל האובייקטים בקובץ, בחר Select‏ > All. ‏(לביטול הבחירה בכל האובייקטים, בחר Select‏ > Deselect).

  הערה:

  בעזרת אחד מכלי הבחירה, ניתן גם לבטל בחירה בכל האובייקטים על-ידי לחיצה או גרירה למרחק של 2 פיקסלים לפחות מכל אובייקט.

 2. לבחירת כל העצמים בעלי אותן תכונות, בחר בעצם בעל התכונות הרצויות, בחר Select‏ > Same ובחר תכונה מהרשימה: Blending Mode‏, Fill & Stroke‏, Fill Color‏, Opacity‏, Stroke Color‏, Stroke Weight‏, Style‏, Symbol Instance או Link Block Series.

  האפשרות Link Block Series בוחרת באופן אוטומטי תיבות טקסט משורשר. באפשרותך לבחור באחת מתיבות הטקסט ולהשתמש בפקודה זו כדי לבחור בכל תיבות הטקסט האחרות המקושרות אליה. למידע נוסף, ראה שרשור טקסט בין אובייקטים.

  הערה:

  ניתן גם להשתמש בכלי Magic Wand לבחירה בכל האובייקטים עם אותו צבע, עובי קו, צבע קו, אטימות או מצב מיזוג.

 3. לבחירה בכל האובייקטים מסוג מסוים, בטל את הבחירה בכל הגרפיקה, בחר Select‏ > Object, ולאחר מכן בחר סוג אובייקט (Brush Strokes‏, Clipping Masks‏, Stray Points‏, או Text Objects).

חזרה, היפוך או שמירה של בחירה

חזרה או היפוך של בחירה

 • כדי לחזור על פקודת הבחירה האחרונה שנעשה בה שימוש, בחר Select‏ > Reselect.

 • לבחירת כל האובייקטים שלא נבחר ולביטול הבחירה בכל האובייקטים שנבחרו, בחר Select‏ > Inverse.

שמירת בחירה

 1. בחר אובייקט אחד או יותר ובחר Select‏ > Save Selection.

 2. בתיבת הדו-שיח Save Selection, הקלד שם בתיבת הטקסט Name ולחץ על OK.

  ניתן לטעון שוב בחירה שנשמרה על-ידי בחירה בשם הבחירה מתחתית התפריט Select. ניתן גם למחוק או לשנות שם של בחירה על-ידי בחירה באפשרות Select‏ > Edit Selection.