אודות בחירת צבעים

ניתן לבחור צבעים לגרפיקה בעזרת מגוון כלים, חלוניות ותיבות דו-שיח ב-Illustrator. הדרך לבחירת צבע תלויה בדרישות הגרפיות שלך. לדוגמה, אם ברצונך להשתמש בצבעים מיוחדים שאושרו בחברה שלך, תרצה לבחור צבעים מספריית הדוגמיות שאושרה בחברה. אם ברצונך להתאים את הצבעים לצבעים בעבודות גרפיות אחרות, ניתן להשתמש בטפטפת או ב-Color Picker ולהזין ערכי צבע מדויקים.

ניתן להשתמש בכל אחת מהתכונות הבאות לבחירת צבע:

החלונית Swatches וחלוניות ספריית דוגמיות

מציעות צבעים בודדים וקבוצות צבעים. תוכל לבחור מבין דוגמיות וספריות קיימות מראש, או ליצור צבע משלך. תוכל גם לייבא ספריות.

Color Picker

מציע קשת צבעים שניתן לבחור ממנה צבעים בצורה חזותית, תיבות טקסט של ערכי צבע להגדרת צבעים ידנית ודוגמיות צבע.

הכלי Eyedropper

דוגם צבעים מהגרפיקה בלחיצת עכבר.

החלונית Color

מציגה קשת צבעים, מחוונים של ערכי צבע בודדים (כגון מחוון לצבע Cyan) ותיבות טקסט של ערכי צבע. ניתן לציין צבעי מילוי וקו מהחלונית Color. מתפריט החלונית Color ניתן ליצור צבעים הפוכים ומשלימים לצבע המילוי או הקו הנוכחי, וליצור דוגמית מהצבע שנבחר.

החלונית Color Guide

מציעה מספר כללי הרמוניה ליצירת קבוצות צבעים בעזרת צבע בסיס שתבחר. ניתן ליצור ואריאציות של צבעים בעזרת רשתות צבע וגווני צבע, צבעים חמים וקרים, או צבעים חיים או עמומים. מחלונית זו ניתן לפתוח קבוצת צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork.

תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork

חלק מתיבת דו-שיח זו מספק כלים להגדרה או להתאמה מדויקות של צבעים בקבוצת צבעים או בפריט גרפי. החלק השני מאפשר לצבוע מחדש את הגרפיקה בעזרת צבעים מקבוצת צבעים, או להפחית או להמיר את הצבעים לצורך הפקת פלט.

הפקודה Add Selected Colors או הלחצן New Color Group

יוצרים קבוצת צבעים הכוללת את הצבעים בגרפיקה שנבחרה. פקודה ולחצן אלה ממוקמים בחלונית Swatches.

סקירה על Color Picker

Color Picker מאפשר לבחור צבע מילוי או קו של אובייקט בעזרת בחירת שדה צבע וקשת צבעים, להגדיר צבעים כערכים מספריים, או ללחוץ על דוגמית צבע.

Color Picker
Color Picker

A. שדה צבע B. ערכי צבע HSB C. מלבן צבע חדש D. מלבן צבע מקורי E. מחוון צבע F. קשת צבעים G. ערכי צבע RGB H. ערך צבע הקסדצימלי I. ערכי צבע CMYK 

הצגת Color Picker

 1. לחץ פעמיים על תיבת הבחירה של מילוי או קו בחלונית Tools או בחלונית Color.

שינוי קשת הצבעים המוצגת ב-Color Picker

 1. לחץ על אות: H‏ (Hue)‏, S‏ (Saturation)‏, B‏ (Brightness)‏, R‏ (Red)‏, G‏ (Green), או B‏ (Blue).

הצגת צבעים בטוחים לאינטרנט בלבד

צבעים בטוחים לאינטרנט הם צבעים שכל דפדפני האינטרנט משתמשים בהם, בכל פלטפורמה שהיא.

 1. בחר Only Web Colors.

תצוגת דוגמיות צבע במקום קשת הצבעים

 1. לחץ על Color Swatches. לחץ על Color Models כדי לחזור להצגת קשת הצבעים.

בחירת צבעים באמצעות Color Picker

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 1. לחץ או גרור בתוך קשת הצבעים. סמן בצורת עיגול מציין את מיקום הצבע בקשת הצבעים.

 2. גרור את המשולשים לאורך מחוון הצבע או לחץ בתוך מחוון הצבע.

 3. הזן ערכים באחת מתיבות הטקסט.

 4. לחץ על Color Swatches, בחר דוגמית ולחץ על OK.

סקירה על החלונית Color

ניתן להשתמש בחלונית Color‏ (‏Window‏ > Color) כדי להחיל צבע על מילוי וקו של אובייקט, וכן כדי לערוך ולערבב צבעים. החלונית Color יכולה להציג ערכי צבע ממודלים שונים של צבע. כברירת מחדל, רק האפשרויות הנפוצות ביותר גלויות בחלונית Color.

החלונית Color
החלונית Color

A. צבע מילוי B. צבע קו C. תפריט החלונית D. התיבה None E. סרגל קשת צבעים F. מחוון צבע G. תיבת טקסט לרכיב צבע 

שינוי מודל הצבע

 1. בחר Grayscale‏, RGB‏, HSB‏, CMYK או Web Safe RGB מתפריט החלונית.

הצגת כל האפשרויות בחלונית

 1. בחר Show Options מתפריט החלונית. לחלופין, לחץ על המשולש הכפול בכרטיסיית החלונית כדי לעבור בין גודלי התצוגה.

בחירת צבעים באמצעות החלונית Color

 1. בחר במצב הצבע הרצוי מתפריט החלונית. המצב שתבחר בו ישפיע רק על תצוגת החלונית Color. הוא לא ישנה את מצב הצבע של המסמך.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור מחוון או לחץ בתוכו.

  • הקש Shift תוך כדי גרירת מחוון צבע כדי להזיז את יתר המחוונים יחסית אליו (פרט למחווני HSB). פעולה זו שומרת על צבע דומה, אך בגוון או בעוצמה שונים במקצת.

  • הזן ערכים באחת מתיבות הטקסט.

  • לחץ על סרגל קשת הצבעים בתחתית החלונית. כדי שלא לבחור שום צבע, לחץ על התיבה None מצד שמאל של סרגל הצבע. לבחירת צבע לבן, לחץ על הדוגמית הלבנה בפינה הימנית העליונה של סרגל הצבע. לבחירת צבע שחור, לחץ על הדוגמית השחורה בפינה הימנית התחתונה של סרגל הצבע.