אודות דוגמיות

דוגמיות הם צבעים, גוונים, מעברי צבע ודוגמאות מילוי בעלי שם. הדוגמיות המשויכות למסמך מופיעות בחלונית Swatches. דוגמיות יכולות להופיע בנפרד או בקבוצות.

ניתן לפתוח ספריות של דוגמיות ממסמכים אחרים של Illustrator וממערכות צבע שונות. ספריות של דוגמיות מופיעות בחלוניות נפרדות, ואינן נשמרות יחד עם המסמך.

החלונית Swatches והחלוניות של ספריות דוגמיות יכולות לכלול את סוגי הדוגמיות הבאים:

צבעי פרוצס

צבע פרוצס מודפס באמצעות שילוב של ארבעה צבעי דיו סטנדרטיים: ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. כברירת מחדל, Illustrator מגדיר דוגמיות חדשות בצבעי פרוצס.

צבעי פרוצס כוללים

צבע כולל מתעדכן אוטומטית בכל הגרפיקה בעת עריכתו. כל צבעי הספוט הם צבעים כוללים. עם זאת, צבעי פרוצס יכולים להיות כוללים או מקומיים. ניתן לזהות דוגמיות של צבע כולל לפי סמל הצבע הכולל  (כשהחלונית נמצאת במצב תצוגת רשימה) או לפי המשולש בפינה התחתונה (כשהחלונית נמצאת במצב של תמונה ממוזערת).

צבעי ספוט

צבע ספוט הוא צבע מיוחד ומעורבב מראש, המשמש במקום צבעי פרוצס CMYK או בנוסף להם. ניתן לזהות דוגמיות של צבע ספוט לפי סמל צבע הספוט  (כשהחלונית נמצאת במצב תצוגת רשימה) או לפי הנקודה בפינה התחתונה (כשהחלונית נמצאת במצב של תמונה ממוזערת).

מעברי צבע

מעבר צבע הוא מיזוג הדרגתי של שני צבעים או יותר, או של רשתות צבע של אותו צבע או של צבעים שונים. ניתן להקצות מעברי צבע כצבעי פרוצס מסוג CMYK‏, RGB או ספוט. שקיפות שהוחלה על נקודת עצירה במעבר צבע, נשמרת כאשר מעבר הצבע נשמר כדוגמית מעבר צבע. יחסי הגודל וערכי הזווית של מעברי צבע אליפטיים (שנוצרו בעזרת התאמת יחסי הגודל או הזווית של מעבר צבע רדיאלי) אינם נשמרים.

דוגמאות מילוי

דוגמאות מילוי הן נתיבים חוזרים (באריחים), נתיבים מורכבים, טקסט עם מילוי אחיד או ללא מילוי.

None

הדוגמית None מסירה את צבע המילוי או צבע הקו של אובייקט. לא ניתן לערוך או להסיר דוגמית זו.

התאמה

דוגמית ההתאמה  היא דוגמית מובנית במערכת, הגורמת להדפסת אובייקטים שמולאו או הוקפו בקו באמצעות דוגמית זו בכל הפרדת צבע במדפסת PostScript. למשל, סימני התאמה משתמשים בצבע ההתאמה כדי שניתן יהיה ליישר כהלכה את לוחות הדפוס במכונת הדפוס. לא ניתן להסיר דוגמית זו.

הערה: אם תשתמש בצבע ההתאמה כצבע לטקסט, ולאחר מכן תבצע הפרדות צבע של הקובץ ותדפיס אותו, ייתכן שהטקסט לא יותאם כהלכה וצבע הדיו השחור ייראה מלוכלך. כדי להימנע מכך, השתמש בצבע דיו שחור כצבע לטקסט.

קבוצות צבעים

קבוצות צבעים יכולות לכלול צבעי פרוצס, ספוט וצבעי פרוצס כוללים. הן אינן יכולות לכלול דוגמיות מסוג דוגמת מילוי, מעבר צבע, ללא, או התאמה. ניתן ליצור קבוצות צבע לפי הרמוניות צבעים בעזרת שימוש בחלונית Color Guide או בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork. כדי להוסיף דוגמיות צבע קיימות לקבוצת צבעים, בחר את הדוגמיות ולחץ על הסמל New Color Group  בחלונית Swatches. ניתן לזהות קבוצת צבעים לפי סמל התיקייה .

ניתן גם ליצור רשתות צבע בחלונית Swatches. רשת צבע היא צבע פרוצס כולל או צבע ספוט בעוצמה ששונתה. רשתות צבע של אותו צבע מקושרות זו לזו, כך שאם עורכים את הצבע של דוגמית רשת צבע, כל דוגמיות רשת הצבע המשויכות לה (והאובייקטים שנצבעו באותן דוגמיות) ישנו את צבען, אם כי ערכי רשת הצבע יישארו ללא שינוי. רשתות צבע מזוהות באחוזים (כשהחלונית Swatches נמצאת בתצוגת רשימה).

סקירה של החלונית Swatches

ניתן להשתמש בחלונית Swatches‏ (Window‏ > Swatches) כדי לשלוט בכל הצבעים, מעברי הצבע ודוגמאות המילוי במסמך. ניתן לתת שם ולאחסן כל אחד מפריטים אלה לצורך גישה מיידית. כשהמילוי או הקו של אובייקט שנבחר כולל צבע, מעבר צבע, דוגמת מילוי או רשת צבע מהחלונית Swatches, תוצג הדוגמית בחלונית Swatches בהדגשה.

החלונית Swatches
החלונית Swatches בתצוגת רשימה מוקטנת

A. צבע ספוט B. צבע כולל C. ‏מילוי או קו מסוג None‏ D. ‏דוגמית התאמה (מודפסת בכל הלוחות)‏ E. ‏סמל CMYK (כשהמסמך פתוח במצב CMYK)‏ F. סמל RGB (כשהמסמך פתוח במצב RGB) G. ‏הלחצן Swatch Library Menu‏ H. הלחצן Show Swatch Kinds Menu I. ‏הלחצן Swatch Options‏ J. הלחצן New Color Group K. ‏הלחצן New Swatch‏ 

שינוי התצוגה של דוגמיות

 1. בחר אפשרות תצוגה מתפריט החלונית Swatches‏: Small Thumbnail View‏, Medium Thumbnail View‏, Large Thumbnail View‏, Small List View או Large List View.

הצגת סוג דוגמית מסוים והסתרת סוגים אחרים

 1. לחץ על הלחצן Show Swatch Kinds  ובחר אחת מהאפשרויות הבאות: Show All Swatches‏, Show Color Swatches‏, Show Gradient Swatches‏, Show Pattern Swatches או Show Color Groups.

בחירת כל הדוגמיות שלא נעשה בהן שימוש בגרפיקה

אם ברצונך שרק הצבעים שנעשה בהם שימוש במסמך יוצגו בחלונית Swatches, ניתן לבחור בכל הדוגמיות שלא נעשה בהן שימוש ולמחוק אותן.

 1. בחר באפשרות Select All ‏‏Unused‏ מתפריט החלונית Swatches.

בחירת קבוצת צבעים

 • כדי לבחור את כל הקבוצה, לחץ על סמל קבוצת הצבעים .

 • כדי לבחור דוגמיות בתוך הקבוצה, לחץ על דוגמיות בודדות.

הערה:

כדי לערוך את קבוצת הצבעים שנבחרה, ודא שלא נבחרה גרפיקה ולחץ על הלחצן Edit Color Group , או לחץ פעמיים על תיקיית קבוצת הצבעים. כדי לערוך את קבוצת הצבעים שנבחרה ולהחיל את שינויי העריכה על הגרפיקה שנבחרה, לחץ על הלחצן Edit Or Apply Colors , או לחץ פעמיים על תיקיית קבוצת הצבעים. למידע נוסף, ראה עריכת צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors.

בחירת דוגמית לפי שם

 1. בחר Show Find Field מתפריט החלונית Swatches. הקלד את האות או האותיות הראשונות של שם הדוגמית בתיבת הטקסט Find בראש החלונית.

  הערה:

  תהליך זה אינו פועל על תווים כפולי בתים.

  בנוסף, שיטה זו מאפשרת לך לבחור דוגמית PANTONE®‎ על-ידי הזנת מספר PANTONE.

העברת דוגמיות לקבוצת צבעים

 1. גרור דוגמיות צבע בודדות לתיקייה קיימת של קבוצת צבעים.

 2. בחר את הצבעים הרצויים עבור קבוצת הצבעים החדשה ולחץ על הלחצן New Color Group .

שינוי סדר הדוגמיות

ניתן לסדר מחדש דוגמיות מסוימות, וכן דוגמיות בקבוצת צבעים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Sort By Name או Sort By Kind מתפריט החלונית Swatches. פקודות אלה פועלות רק על דוגמיות בודדות, ולא על דוגמיות בקבוצת צבעים.

  • גרור דוגמית למיקום חדש.

שימוש בספריות דוגמיות

ספריות דוגמיות הן אוספים של צבעים מוגדרים מראש, לרבות ספריות צבעי דיו כגון PANTONE‎‏, HKS‏, Trumatch‏, FOCOLTONE‏, DIC‏, TOYO וספריות נושאים, כגון הסוואה, טבע, יווני, וגוונים של אבני חן.

כשפותחים ספריית דוגמיות, היא מוצגת בחלונית חדשה (לא בחלונית Swatches). ניתן לבחור, למיין ולהציג דוגמיות בספריית דוגמיות באותה דרך שמבצעים זאת בחלונית Swatches. עם זאת, לא ניתן להוסיף, למחוק או לערוך דוגמיות בחלונית ספריית הדוגמיות.

הערה:

כדי שספריית דוגמיות תופיע בכל הפעלה של Illustrator, בחר Persistent מתפריט החלונית של ספריית הדוגמיות.

פתיחת ספריית דוגמיות

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Window‏ > Swatch Libraries > [שם ספרייה].

  • מתפריט החלונית Swatches, בחר Open Swatch Library > [שם ספרייה].

  • בחלונית Swatches, לחץ על הלחצן Swatch Libraries Menu  , ובחר ספרייה מהרשימה.

הערה:

ספריות צבעים מסוג PANTONE ממוקמות בתיקיית המשנה Color Books‏ (Swatch Libraries‏ ‏> Color Books‏ ‏> PANTONE...).

יצירת ספריית דוגמיות

ניתן ליצור ספריית דוגמיות בעזרת שמירת המסמך הנוכחי כספריית דוגמיות.

 1. ערוך את הדוגמיות בחלונית Swatches, כך שהיא תכלול רק את הדוגמיות הרצויות לך בספריית הדוגמיות.

 2. בחר Save Swatch Library מתפריט החלונית Swatches.

  הערה:

  כדי להסיר את כל הדוגמיות שלא נעשה בהן שימוש במסמך, בחר Select All Unused מתפריט החלונית Swatches ולחץ על הלחצן Delete Swatch .

עריכת ספריית דוגמיות

 1. בחר File‏ > Open, אתר את קובץ הספרייה ופתח אותו. כברירת מחדל, קבצי ספריות דוגמיות מאוחסנים בתיקייה Illustrator/Presets/Swatches.

 2. ערוך את הצבעים בחלונית Swatches ושמור את השינויים.

העברת דוגמיות מספריית דוגמיות לחלונית Swatches

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • גרור דוגמית אחת או יותר מחלונית ספריית הדוגמיות לחלונית Swatches.

 • בחר בדוגמיות שברצונך להוסיף, ובחר Add To Swatches מתפריט החלונית של הספרייה.

 • החל דוגמית על אובייקט במסמך. אם הדוגמית היא דוגמית כוללת או דוגמית של צבע ספוט, היא תתווסף אוטומטית לחלונית Swatches.

הוספת צבעים מגרפיקה לחלונית Swatches

ניתן להוסיף אוטומטית לחלונית Swatches את כל הצבעים מגרפיקה שנבחרה או את כל הצבעים במסמך. Illustrator מוצא את הצבעים שעדיין אינם קיימים בחלונית Swatches, ממיר צבעי פרוצס לצבעים כוללים, ומוסיף אותם לחלונית כדוגמיות חדשות.

כשמוסיפים צבעים אוטומטית לחלונית Swatches, כל הצבעים במסמך ייכללו, פרט לצבעים הבאים:

 • צבעים במסיכות אטימות (לא במצב של עריכת מסיכת אטימות)

 • צבעים שעברו אינטרפולציה במיזוגים

 • צבעי פיקסלים בתמונות

 • צבעי קווי עזר

 • צבעים של אובייקטים בתוך צורות מורכבות שאינם גלויים

אם תשנה מילוי מעבר צבע, דוגמת מילוי או מופע סמל לצבע כולל חדש, הצבע יתווסף כדוגמית חדשה, ודוגמית הצבע המקורית תישמר.

הוספת כל צבעי המסמך

 1. ודא שדבר לא נבחר, ובחר Add Used Colors מתפריט החלונית Swatches.

הוספת צבעים מגרפיקה שנבחרה

 1. בחר באובייקטים הכוללים את הצבעים שברצונך להוסיף לחלונית Swatches, ובצע אחד מהצעדים הבאים:

  • בחר באפשרות Add Selected Colors מתפריט החלונית Swatches.

  • לחץ על הלחצן New Color Group  בחלונית Swatches. ציין אפשרויות בתיבת הדו-שיח שתופיע.

   צבעים מסודרים ונשמרים בעזרת הכלל Hue Forward.

שיתוף דוגמיות בין יישומים

תוכל לשתף את דוגמיות הצבעים האחידים שיצרת ב-Photoshop‏, Illustrator ו-InDesign באמצעות שמירת ספריית דוגמיות להחלפה בין יישומים. הצבעים נראים זהים ביישומים השונים כל עוד הגדרות הצבעים מסונכרנות.

הערה:

ניתן ליצור ולשתף דוגמיות של קבוצות צבעים באמצעות החלונית Color Themes (שנקראה בעבר Kuler). ראה החלונית Color Themes.

 1. בחלונית Swatches, צור את דוגמיות צבעי הפרוצס וצבעי ספוט שברצונך לשתף, והסר את כל הדוגמיות שאינך רוצה לשתף.

  הערה:

  אין אפשרות לשתף את סוגי הדוגמיות הבאים בין יישומים: תבניות מילוי, מעברי צבע, ודוגמית Registration מ-Illustrator או InDesign; ודוגמיות של מקורות צבע ספר, HSB‏, XYZ, דואוטון, RGB צג, הצללה, צבע כולל, ו-RGB אינטרנט מ-Photoshop. סוגי דוגמיות אלה אינם נכללים בעת שמירת דוגמיות להחלפה.

 2. בחר Save Swatches For Exchange בתפריט החלונית Swatches, ושמור את ספריות הדוגמיות במיקום בעל גישה נוחה.

  הערה:

  בעת טעינת ספריה המכילה דוגמיות צבע עם שמות זהים, ההגדרות של הדוגמיות עם השמות הזהים נדרסות. ודא ששמות דוגמיות הצבע הם ייחודיים.

 3. טען את ספריית הדוגמיות בחלונית Swatches ל-Photoshop‏, Illustrator או InDesign.

ייבוא דוגמיות ממסמך אחר

ניתן לייבא את כל הדוגמיות או דוגמיות מסוימות ממסמך אחר.

 • כדי לייבא את כל הדוגמיות ממסמך אחר, בחר Window‏ > Swatch Libraries‏ > Other Library או בחר Open Swatch Library‏ > Other Library מתפריט החלונית Swatches. בחר בקובץ שברצונך לייבא ממנו דוגמיות, ולחץ על Open. הדוגמיות המיובאות יופיעו בחלונית ספריית הדוגמיות (ולא בחלונית Swatches).

 • לייבוא דוגמיות מסוימות ממסמך אחר, העתק והדבק אובייקטים המשתמשים בדוגמיות אלה. הדוגמיות המיובאות יופיעו בחלונית Swatches.

הערה:

אם לדוגמיות המיובאות לצבעי ספוט או לצבעי פרוצס כוללים יש אותו שם (אך ערכי צבע שונים) כמו דוגמיות שכבר קיימות במסמך, תתתרחש התנגשות דוגמיות. במקרה של התנגשויות בצבעי ספוט, ערכי הצבע של הדוגמיות הקיימות נשמרים ודוגמיות מיובאות ממוזגות אוטומטית עם הדוגמיות הקיימות. במקרה של התנגשויות בצבעי פרוצס, תיבת הדו-שיח Swatch Conflict מופיעה וערכי הצבעים עבור דוגמיות הצבעים הקיימות נשמרים באופן אוטומטי. ניתן לבחור "Add Swatches" להוספת הדוגמיות על-ידי צירוף מספר לשם הדוגמית המתנגשת, או לבחור "Merge Swatches" למיזוג הדוגמיות באמצעות ערכי הצבע של הדוגמיות הקיימות.

יצירת דוגמיות צבע

ניתן ליצור דוגמיות של צבע פרוצס, צבע ספוט או מעבר צבע.

יצירת דוגמית של צבע פרוצס

 1. בחר צבע מהחלונית Color Picker או Color, או בחר אובייקט בצבע הרצוי.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את הצבע מהחלונית Tools או Color לחלונית Swatches.

  • בחלונית Swatches, לחץ על הלחצן New Swatch או בחר New Swatch מתפריט החלונית. בתיבת הדו-שיח שנפתחת, בחר Global אם ברצונך שהדוגמית תהיה צבע כולל. הגדר אפשרויות נוספות לדוגמית ולחץ על OK. ‏(ראה אפשרויות דוגמיות).

יצירה של דוגמיות מעבר צבע

 1. צור מעבר צבע בעזרת החלונית Gradient או בחר אובייקט עם מעבר הצבע הרצוי.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את מילוי מעבר הצבע מהתיבה Fill בחלונית Tools או Color לחלונית Swatches.

  • בחלונית Gradient, לחץ על תפריט מעבר הצבע (לצד תיבת מעבר הצבע) ולחץ על הסמל Save To Swatches Library  .

  • בחלונית Swatches, לחץ על הלחצן New Swatch או בחר New Swatch מתפריט החלונית Swatches. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, הזן את שם הדוגמית ולחץ על OK. ‏(ראה אפשרויות דוגמיות).

יצירת דוגמיות של צבעי ספוט

 1. בחר צבע מהחלונית Color Picker או Color, או בחר אובייקט בצבע הרצוי.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש Ctrl ‏(Windows) או Command‏ (Mac OS) תוך כדי גרירת הצבע מהחלונית Tools או Color לחלונית Swatches.

  • בחלונית Swatches, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch או בחר New Swatch מתפריט החלונית. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בחר Spot Color באפשרות Color Type. הגדר אפשרויות נוספות לדוגמית ולחץ על OK. ‏(ראה אפשרויות דוגמיות).

יצירת דוגמית צבע מהחלונית Color Guide

 1. בחר צבעים מתפריט Harmony Rules בחלונית Color Guide.

 2. לחץ על הלחצן Save Color Group To Swatch Panel  בתחתית החלונית Color Guide.

ניהול דוגמיות

ניתן לנהל את הדוגמיות בחלונית Swatches באמצעות שכפול, קיבוץ, החלפה, מיזוג או מחיקה של דוגמיות. ניתן גם לציין אפשרויות דוגמית, כגון שם דוגמית, סוג צבע, מצב צבע או תצוגה מקדימה.

שכפול דוגמיות

 1. בחר דוגמית אחת או יותר שברצונך לשכפל.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Duplicate Swatch מתפריט החלונית Swatches.

  • גרור את הדוגמיות ללחצן New Swatch בחלונית Swatches.

קיבוץ דוגמיות

כשברצונך לשמור יחד צבעים מסוימים בחלונית Swatches, תוכל ליצור קבוצת צבעים. לדוגמה, ניתן ליצור קבוצת צבעים לצבעים שבחרת בחלונית Color Guide. כששומרים קבוצת צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors, היא נשמרת אוטומטית כקבוצת צבעים בחלונית Swatches. ניתן גם לקבץ ידנית כל ערכת דוגמיות של צבעים אחידים.

 1. בחר דוגמית אחת או יותר בחלונית Swatches.

 2. לחץ על הלחצן New Color Group או בחר New Color Group מתפריט החלונית.

החלפה, מיזוג או מחיקה של דוגמיות

 • להחלפת דוגמית, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הצבע או מעבר הצבע מהחלונית Color, מהחלונית Gradient, מאובייקט או מהחלונית Tools לחלונית Swatches, לאחר סימון הדוגמית שברצונך להחליף.

  החלפת צבע, מעבר צבע או דוגמת מילוי קיימים בחלונית Swatches משנה באופן כולל את האובייקטים בקובץ הכולל דוגמית צבע זו עם הצבע, מעבר הצבע או דוגמת המילוי החדשים. יוצא הדופן היחידי הוא צבע פרוצס, שלא נבחרה בו האפשרות Global בתיבת הדו-שיח Swatch Options.

 • למיזוג מספר דוגמיות, בחר שתי דוגמיות או יותר ובחר Merge Swatches מתפריט החלונית Swatches. צבע הדוגמית וערך הצבע הראשונים שנבחר מחליפים את שאר הדוגמיות שנבחרו.

 • למחיקת דוגמית, בחר דוגמית אחת או יותר. בחר Delete Swatch מתפריט החלונית, לחץ על הלחצן Delete Swatch, או גרור את הדוגמיות שנבחר ללחצן Delete Swatch.

  כשמוחקים דוגמית צבע ספוט או צבע פרוצס כולל (או דוגמת מילוי או מעבר צבע הכוללים צבע ספוט או צבע פרוצס כולל), כל האובייקטים הצבועים בצבעים אלה יעברו המרה לצבע הפרוצס הלא-כולל המקביל.

אפשרויות דוגמית

כדי להגדיר את אפשרויות הדוגמית, לחץ פעמיים על דוגמית קיימת או בחר New Swatch מתפריט החלונית Swatches.

Swatch Name

ציון שם הדוגמית בחלונית Swatches.

Color Type

ציון הדוגמית כדוגמית של צבע פרוצס או של צבע ספוט.

Global

יצירת דוגמית של צבע פרוצס כולל.

Color Mode

ציון מצב הצבע של הדוגמית.

לאחר בחירת מצב הצבע הרצוי, ניתן לכוונן את הצבע באמצעות מחווני הצבעים. אם תבחר צבע שאינו בטוח לאינטרנט, תופיע קוביית אזהרה . לחץ על הקובייה כדי לעבור לצבע הקרוב ביותר הבטוח לאינטרנט (שמוצג מימין לקובייה). אם תבחר צבע מחוץ לסולם הצבעים, יופיע משולש אזהרה . לחץ על המשולש כדי לעבור לצבע CMYK הקרוב ביותר (שמוצג מימין למשולש).

Preview

הצגת התאמות צבע בכל אובייקט שהדוגמית הוחלה עליו.