אודות קבוצות צבעים

קבוצת צבעים היא כלי ארגון המאפשר לקבץ יחד דוגמיות צבע קשורות בחלונית Swatches. בנוסף, קבוצת צבעים יכולה לכלול הרמוניות של צבעים, שניתן ליצור באמצעות תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork או החלונית Color Guide. קבוצות צבעים יכולות להכיל רק צבעים אחידים, כולל צבעי ספוט, פרוצס או צבעים כוללים. לא ניתן לקבץ יחד מעברי צבע ודוגמאות מילוי.

ניתן להשתמש בחלונית Color Guide או בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork ליצירת קבוצות של צבעים הרמוניים. בעזרת אחת מתכונות אלה, ניתן לבחור כלל הרמוניה כדי ליצור מייד תבנית צבעים המבוססת על כל צבע רצוי. לדוגמה, בחר בכלל ההרמוניה Monochromatic ליצירת קבוצת צבעים הכוללת צבעים באותו גוון, אך עם רמות רוויה שונות. או בחר בכלל ההרמוניה High Contrast או Pentagram כדי ליצור קבוצת צבעים עם צבעים מנוגדים, ליצירת מראה חזותי חזק.

לצורכי השראה, לשיתוף בהרמוניות צבע או ליצירת קבוצות צבע מחוץ ל-Illustrator, בחר Window‏ ‏> Extensions‏ ‏> Kuler ולחץ על הרמוניות הצבעים הזמינות השונות.

למידע נוסף, עיין באתר האינטרנט של Kuler בכתובת http://kuler.adobe.com/.

סקירה על החלונית Color Guide

השתמש בחלונית Color Guide ככלי להשראה בנושאי צבע במהלך יצירת גרפיקה. החלונית Color Guide מציעה צבעים הרמוניים בהתאם לצבע הנוכחי בחלונית Tools. ניתן להשתמש בצבעים אלה לצביעת גרפיקה, או לערוך אותם בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, או לשמור אותן כדוגמיות או כקבוצות של דוגמיות בחלונית Swatches.

ניתן לטפל בצבעים שיוצרת החלונית Color Guide במספר דרכים, כולל שינוי כלל ההרמוניה, או התאמת סוג הווריאציה (כגון גוונים והצללות או צבע חי או צבע עמום) ומספר צבעי הווריאציה המופיעים.

הערה: אם בחרת גרפיקה, לחיצה על וריאציית צבע משנה את צבע הגרפיקה שנבחרה, ממש כמו לחיצה על דוגמית בחלונית Swatches.

החלונית Color Guide
A. תפריט Harmony Rules וקבוצת צבעים פעילה B. מוגדר כצבע בסיס C. צבעים פעילים D. וריאציות צבע E. מגביל את הצבעים לספריית הדוגמיות שצוינה F. בחירה באפשרות Edit Colors או Edit Or Apply Colors, בהתאם לבחירה (פותחת את הצבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork). G. שמירת קבוצה לחלונית Swatches 

הערה:

לעריכת קבוצת הצבעים שנבחרה, ודא שלא נבחרה גרפיקה ולחץ על הלחצן Edit Colors . לעריכת קבוצת צבעים שנבחרה ולהחלת שינויי העריכה על הגרפיקה שנבחרה, לחץ על הלחצן Edit Or Apply Colors . למידע נוסף, ראה עריכת צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors.

לסרטון וידאו על שימוש ב-Color Guide לחיפוש וליצירה של פתרונות צבע, ראה www.adobe.com/go/vid0058_il.

ציון סוג וריאציות הצבע המופיעות בחלונית

 1. בחר אחת מהווריאציות הבאות מתפריט החלונית Color Guide:

  Show Tints/Shades

  מוסיפה שחור לווריאציות משמאל ולבן לווריאציות מימין

  Show Warm/Cool

  מוסיפה אדום לווריאציות משמאל וכחול לווריאציות מימין

  Show Vivid/Muted

  מפחיתה את הרוויה לכיוון אפור בווריאציות משמאל, ומגדילה את הרוויה לכיוון אפור בווריאציות מימין

  הערה:

  אם אתה משתמש בצבעי ספוט, השתמש רק בווריאציה Tints/Shades ובחר צבעים מצד רשת הצבע (ימין) של רשת הווריאציה. כל שאר הווריאציות יגרמו להמרת צבעי ספוט לצבעי פרוצס.

ציון המספר והטווח של וריאציות צבע המופיעות בחלונית

 1. בחר Color Guide Options מתפריט החלונית Color Guide.

 2. ציין את מספר הצבעים שיופיעו משמאל ומימין לכל צבע בקבוצת הצבעים שנוצרה. לדוגמה, בחר 6 אם ברצונך להציג שש הצללות כהות יותר ושש הצללות בהירות יותר של כל צבע.

  הצבעים המקוריים יופיעו תמיד מתחת למרכז החלונית עם משולש ישירות מעליהם, והווריאציות על צבעים אלה יופיעו משמאל ומימין לצבעים אלה.

 3. גרור את המחוון Range שמאלה כדי להקטין את טווח הווריאציות, או גרור אותו ימינה להגדלת הטווח.

  הקטנת הטווח יוצרת צבעים הדומים יותר לצבעים המקוריים.

  התאמת טווח וריאציות הצבע
  התאמת טווח וריאציות הצבע

סקירה על תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork

שמה של תיבת דו-שיח זו משתנה בהתאם להקשר:

כשגרפיקה נבחרה וניגשים לתיבת הדו-שיח בלחיצה על הסמל  בחלונית Control, בחלונית Swatches או בחלונית Color Guide, או כשבוחרים Edit‏ ‏> Edit Colors‏ ‏> Recolor Artwork, תיבת הדו-שיח נפתחת בשם Recolor Artwork, וניתן לגשת לכרטיסייה Assign ולכרטיסייה Edit.

כשלא נבחרה גרפיקה וניגשים לתיבת הדו-שיח בלחיצה על הסמל  בחלונית Control, בחלונית Swatches או בחלונית Color Guide, תיבת הדו-שיח נפתחת בשם Edit Colors וניתן לגשת לכרטיסייה Edit בלבד.

ללא קשר לשם המוצג בראש תיבת הדו-שיח, צדה הימני מציג תמיד את קבוצות הצבעים של המסמך הנוכחי, יחד עם שתי קבוצות צבעים של ברירת המחדל: Print Color ו-Grayscale. ניתן לבחור ולהשתמש בקבוצות צבעים אלה בכל עת.

צור או ערוך קבוצות צבעים, והקצה צבעים באמצעות תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork.
צור או ערוך קבוצות צבעים, והקצה צבעים באמצעות תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork.

A. יצירה ועריכה של קבוצת צבעים בכרטיסייה Edit B. הקצאת צבעים בכרטיסייה Assign C. בחירת קבוצת צבעים מהרשימה Color Groups 

האפשרות Recolor Art בתחתית תיבת הדו-שיח מאפשרת להציג תצוגה מקדימה של צבעים בגרפיקה שנבחרה, ומציינת אם הגרפיקה תיצבע מחדש עם סגירת תיבת הדו-שיח.

האזורים העיקריים בתיבת הדו-שיח הם:

Edit

השתמש בכרטיסייה Edit ליצירת קבוצות צבעים חדשות או לעריכת קבוצות צבעים קיימות. השתמש בתפריט Harmony Rules ובגלגל הצבעים כדי לערוך ניסיונות עם הרמוניות צבעים. גלגל הצבעים מציג כיצד הצבעים בהרמוניה קשורים זה לזה, ואילו סרגלי הצבע מאפשרים להציג ערכי צבע בודדים ולשנותם. בנוסף, ניתן להתאים את הבהירות, להוסיף ולהסיר צבעים, לשמור קבוצות צבעים, ולהציג תצוגה מקדימה של הצבעים בגרפיקה שנבחרה.

Assign

השתמש בכרטיסייה Assign כדי להציג כיצד הצבעים מקבוצת צבעים מחליפים את הצבעים המקוריים בגרפיקה ולשלוט בכך. ניתן להקצות צבעים רק אם בוחרים גרפיקה במסמך. ניתן לציין אילו צבעים חדשים יחליפו את הצבעים הנוכחיים, אם צבעי ספוט יישמרו, וכיצד הצבעים יוחלפו (לדוגמה, ניתן להחליף את כל הצבעים, או להחליף גוון תוך שמירה על הבהירות). השתמש ב-Assign כדי לשלוט באופן הצביעה מחדש של גרפיקה בקבוצת הצבעים הנוכחית, או להפחתת מספר הצבעים בגרפיקה הנוכחית.

Color Groups

מפרט את כל קבוצות הצבעים שנשמרו במסמך הפתוח (אותן קבוצות צבעים מופיעות בחלונית Swatches). בתיבת הדו-שיח ניתן לערוך, למחוק וליצור קבוצות צבעים חדשות בעזרת הרשימה Color Groups. כל השינויים ישתקפו בחלונית Swatches. קבוצת הצבעים שנבחרה מציינת על איזו קבוצת צבעים מתבצעת כרגע העריכה. ניתן לבחור בכל קבוצת צבעים ולערוך אותה, או להשתמש בה לצביעה מחדש של גרפיקה שנבחרה. שמירת קבוצת צבעים מוסיפה את הקבוצה לרשימה.

לסרטון וידאו על יצירה, עריכה וביצוע ניסיונות עם קבוצות צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, ראה www.adobe.com/go/lrvid4019_ai. לסרטון וידאו על שילוב הרמוניות צבעים עם אובייקטים חכמים ב-Photoshop וב-InDesign, ראה www.adobe.com/go/vid0191_il. להצגת דוגמה לשינוי איור מאיור בצבעים ססגוניים לאיור בגווני אפור, ראה www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_il.

פתיחת תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork מאחד מהמקומות הבאים:

  הפקודה Edit‏ > Edit Colors‏ > Recolor Artwork או Recolor With Presets

  השתמש בפקודות אלה כשברצונך לערוך צבעים בגרפיקה שנבחרה.

  הלחצן Recolor Artwork בחלונית Control

  השתמש בלחצן זה כשברצונך לערוך את הצבעים של הגרפיקה שנבחרה מתיבת הדו-שיח Recolor Artwork. לחצן זה זמין כשהגרפיקה שנבחרה כוללת שני צבעים או יותר.

  הערה: עריכת צבעים בדרך זו היא נוחה להתאמה כוללת של צבעים בגרפיקה, כשלא נעשה שימוש בצבעים כוללים בזמן יצירת הגרפיקה.

  הלחצן Edit Colors או Edit Or Apply Colors בחלונית Color Guide

  לחץ על לחצן זה כשברצונך לערוך את הצבעים בחלונית Color Guide, או לערוך ואז להחיל את הצבעים בחלונית זו על הגרפיקה שנבחרה.

  הלחצן Edit Color Group או Edit Or Apply Color Group בחלונית Swatches

  לחץ על לחצן זה כשברצונך לערוך את הצבעים בקבוצת הצבעים שנבחרה, או כשברצונך לערוך את הצבעים ולהחילם על הגרפיקה שנבחרה. ניתן גם ללחוץ פעמיים על קבוצת צבעים בחלונית Swatches כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח.

עבודה עם הרשימה Color Group

 • כדי להציג או להסתיר את הרשימה Color Group, לחץ על הסמל Hide Color Group Storage‏  מצד ימין של תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork. כדי לחזור ולהציג את הרשימה, לחץ שוב על הסמל.

 • להוספת קבוצת צבעים חדשים לרשימה זו, צור או ערוך קבוצת צבעים ולחץ על New Color Group . קבוצת צבעים חדשה מוצגת ברשימה.

 • כדי לערוך קבוצת צבעים, לחץ עליה ברשימה כדי לבחור בה. שנה את קבוצת הצבעים בעזרת הכרטיסייה Edit, ולחץ על Save Changes To Color Group .

 • כדי למחוק קבוצת צבעים, בחר אותה ולחץ על Delete ColorGroup .

יצירת קבוצות צבעים

ניתן ליצור קבוצות צבעים מהחלונית Color Guide או מתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork. ניתן גם ליצור ולשתף קבוצות צבעים באתר האינטרנט של Adobe Kuler ‏(www.Kuler.adobe.com).

לסרטון וידאו על שימוש ב-Color Guide לחיפוש וליצירה של פתרונות צבע, ראה www.adobe.com/go/vid0058_il. לסרטון וידאו על יצירה, עריכה וביצוע ניסיונות עם קבוצות צבעים ב-Live Color, ראה www.adobe.com/go/lrvid4019_ai.

יצירת קבוצת צבעים בחלונית Color Guide

ודא שלא נבחרה גרפיקה בעת הגדרת צבע הבסיס. אחרת, הגרפיקה שנבחרה תשתנה לצבע הבסיס.

 1. פתח את החלונית Color Guide , ובצע אחד מהצעדים הבאים להגדרת צבע הבסיס להרמוניית הצבע:

  • לחץ על דוגמית צבע בחלונית Swatches.

  • לחץ על צבע בחלונית Color. (ייתכן שתרצה לגרור צבע מחוץ לחלונית Color כדי שתוכל להשתמש בו בחלונית Color Guide).

  • לחץ פעמיים על Fill Color בחלונית Tools, ובחר צבע ב-Color Picker.

  • השתמש בטפטפת ולחץ על גרפיקה הכוללת את הצבע הרצוי.

  • בחר גרפיקה הכוללת את הצבע הרצוי, ולחץ על הסמל Set Base Color To The Current Color .

  • לחץ על וריאציית צבע בחלונית Color Guide, ולחץ על הסמל Set Base Color To The Current Color .

 2. בחר כלל מתפריט Harmony Rules.

  הערה:

  להגבלת הצבעים לספריית צבעים, לחץ על הלחצן Limits The Color Group To Colors In A Swatch Library , ובחר ספרייה מהרשימה.

 3. לשמירת קבוצת הצבעים או צבע בודד בחלונית Swatches, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • לשמירת קבוצת הצבעים הנוכחית בחלונית Color Guide, לחץ על הלחצן Save Color Group To Swatches Panel .

  • לשמירת וריאציית צבע אחת או יותר כדוגמיות נפרדות, גרור את הצבעים מהחלונית Color Guide לחלונית Swatches.

  • לשמירת וריאציות צבעים מרובות כקבוצה, בחר בהן בחלונית Color Guide, ולחץ על הלחצן Save Color Group To Swatches Panel .

  כדי לתת שם לקבוצה החדשה, בחר בקבוצה בחלונית Swatches ובחר Color Group Options מתפריט החלונית.

  הערה:

  כדי לטעון את דוגמית קבוצת הצבעים לאתר האינטרנט של Kuler, בחר בה ובחר Window‏ ‏> Extensions‏ ‏> Kuler. בתיבת הדו-שיח Kuler לחץ על Upload . יש להירשם באתר של Kuler לפני העלאת דוגמיות.

 4. כדי לצבוע את הגרפיקה בצבע מקבוצת הצבעים, בחר בגרפיקה ולחץ על הצבע הרצוי בחלונית Color Guide.

  הערה:

  לצביעת כל האובייקטים באובייקט מקובץ, בחר בו, בחר Edit‏ ‏> Recolor Artwork, וציין אפשרויות בתיבת הדו-שיח Recolor Artwork. ‏(ראה הקצאת צבעים לגרפיקה).

יצירת קבוצת צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors

ניתן ליצור קבוצת צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork באמצעות בחירה בצבע בסיס ובכלל הרמוניה. כלל ההרמוניה משמש את צבע הבסיס ליצירת הצבעים בקבוצת הצבעים. לדוגמה, אם בחרת צבע בסיס כחול וכלל הרמוניה Complementary, נוצרת קבוצת צבעים המשתמשת בצבע הבסיס הכחול ובצבע המשלים שלו, אדום.

בעת טיפול בצבעים בגלגל הצבעים, כלל ההרמוניה שנבחר ימשיך לשלוט בצבעים שייווצרו בקבוצה. כדי לבטל את כלל ההרמוניה ולערוך את הצבעים בצורה חופשית, לחץ על הלחצן Unlink .

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork ובחר הרמוניית צבעים מתפריט Harmony Rules, כרצונך.

  הערה:

  להגבלת הצבעים לספריית דוגמיות, לחץ על הלחצן Limits The Color Group To Colors In A Swatch Library , ובחר ספרייה מהרשימה.

 2. אם מוצגים סרגלי הצבע, לחץ על הסמל Color Wheel להצגת גלגל הצבעים במקום סרגלי הצבע.

 3. הגדר את צבע הבסיס באמצעות אחד מהצעדים הבאים:

  • גרור את סמן צבע הבסיס (הסמן הגדול ביותר, בצורת טבעת כפולה) בתוך הגלגל כדי להגדיר את הצבע הרצוי.

  • התאם את מחווני הצבע בתחתית תיבת הדו-שיח.

 4. בחר כלל הרמוניה חדש או הזז את סמני הצבע, כרצונך.

 5. לתצוגה מקדימה של הצבעים החדשים בגרפיקה שנבחרה, לחץ על Recolor Art.

  הערה:

  הפעולה Recolor Art תצבע מחדש את הגרפיקה שנבחרה לאחר הלחיצה על OK לסגירת תיבת הדו-שיח. אם אינך רוצה לצבוע מחדש את הגרפיקה שנבחרה, הקפד לבטל את הסימון באפשרות זו לפני הלחיצה על OK.

 6. הקלד שם בתיבה Name מימין לתפריט Harmony Rules ולחץ על New Color Group .

  הערה:

  אם הסמל New Color Group אינו גלוי, לחץ על הסמל Show Color Group Storage .

 7. לשמירת קבוצת הצבעים החדשה בחלונית Swatches, לחץ על OK וסגור את תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork.

הערה:

ניתן גם ליצור קבוצת צבעים בעזרת Color Guide. ‏(ראה יצירת קבוצת צבעים בחלונית Color Guide.)

עריכת צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors

עריכת צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork היא דרך נוחה להתאים באופן כולל את הצבעים בגרפיקה שנבחרה. הדבר שימושי במיוחד כשצבעים כוללים לא שימשו במקור ליצירת הגרפיקה. ניתן לערוך צבעים וקבוצות צבעים בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork ולהחיל את שינויי העריכה על הגרפיקה שנבחרה, או לשמור את הצבעים שנערוך לשימוש במועד מאוחר יותר.

בעת עריכת צבעים, ניתן להשתמש בגלגל הצבעים החלק, בגלגל הצבעים המקוטע או בסרגלי הצבע.

עריכת צבעים בעזרת הזזת סמני הצבע בגלגל צבעים חלק
עריכת צבעים בעזרת הזזת סמני הצבע בגלגל צבעים חלק

גלגל צבעים חלק 

מציג את הגוון, הרוויה והבהירות בעיגול רציף וחלק. כל צבע בקבוצת הצבעים הנוכחית מוצג בגלגל הצבעים בתוך עיגול. גלגל זה מאפשר לבחור מתוך צבעים רבים בדיוק רב, אך ייתכן שתתקשה לראות את הצבעים הבודדים משום שכל פיקסל הוא בצבע אחר.

גלגל צבעים מקוטע 

מציג צבעים כקבוצה של כתמי צבע מקוטעים. גלגל זה מאפשר לראות בקלות את הצבעים הבודדים, אך אינו מספק מספר כה רב של צבעים לבחירה כמו הגלגל הרציף.

Color bars

מציגים את הצבעים מקבוצת הצבעים. הם מוצגים כסרגלי צבע אחיד שניתן לבחור ולערוך בנפרד. ניתן לארגן צבעים בתצוגה זו בעזרת גרירה ושחרור של מלבני צבע שמאלה או ימינה. ניתן ללחוץ לחיצה ימנית על צבע ולבחור להסירו, להגדר כצבע בסיס, לשנות את ההצללה שלו, או לשנותו בעזרת Color Picker.

לסרטון וידאו על יצירה, עריכה וביצוע ניסיונות עם קבוצות צבעים, ראה www.adobe.com/go/lrvid4019_ai. להצגת דוגמה לשינוי איור מאיור בצבעים ססגוניים לאיור בגווני אפור, ראה www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_il.

אפשרויות צבע
A. צבע בסיס כפי שהוא מוצג בתפריט Harmony Rules B. צבע בסיס כפי שהוא מוצג בגלגל הצבעים C. אפשרויות תצוגה של צבע D. הצבע בסמן הצבע או בסרגל הצבע שנבחר E. מציג רוויה וגוון בגלגל הצבעים F. כלי הוספה והפחתה של צבע G. ניתוק צבעים הרמוניים 

שמירת שינויים בקבוצת צבעים

לפני שתתחיל בעריכת קבוצות צבעים, ודא שידוע לך כיצד לשמור את השינויים כהלכה, כדי שלא תדרוס בטעות את קבוצת הצבעים החביבה עליך! לפניך שתי אפשרויות בעת שמירת השינויים: ניתן לדרוס את קבוצת הצבעים המקורית בקבוצת הצבעים שערכת, או ליצור קבוצת צבעים חדשה הכוללת את השינויים ולהשאיר את הקבוצה המקורית ללא שינוי.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את קבוצת הצבעים המקורית ללא שינוי ולשמור את השינויים כקבוצת צבעים חדשה, לחץ על New Color Group  בראש תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork.

  • לשמירת שינויי העריכה בקבוצת הצבעים המקורית (ודריסת קבוצת הצבעים המקורית), לחץ על Save Changes To Color Group .

עריכת קבוצת צבעים בעזרת גלגל הצבעים

 1. בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, בחר בקבוצת הצבעים הרצויה באזור האחסון Color Groups, במקרה הצורך.

 2. אם בחרת אובייקט במשטח היצירה, לחץ על Recolor Art לתצוגה מקדימה של הצבעים בגרפיקה. אם אינך רוצה לצבוע מחדש את הגרפיקה שנבחרה, בטל את הסימון באפשרות Recolor Art לפני סגירת תיבת הדו-שיח, או לחץ על Cancel לסגירתה.

  הערה:

  לעריכת הצבעים של הגרפיקה שנבחרה, לחץ על Get Colors From Selected Art .

 3. להגבלת הצבעים לספריית דוגמיות, לחץ על הלחצן Limits The Color Group To Colors In A Swatch Library‏  ובחר ספרייה מהרשימה.

 4. כדי לשנות את צבע הבסיס לצבע אחר בקבוצה הנוכחית, לחץ לחיצה ימנית על הצבע בגלגל הצבעים או בסרגלי הצבע ובחר Set As Base Color. או לחץ על צבע בתיבה Active Colors ולחץ על Set Current Color As Base Color‏  משמאל לתיבה Active Colors.

 5. גרור סמן בגלגל הצבעים לשינוי צבעו. אם ההרמוניה מקושרת, כל הצבעים זזים בהתאם לכלל בעת הגרירה. אם ההרמוניה אינה מקושרת, רק הסמן שתגרור יזוז.

  בעת העריכה, ניתן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

  1. לשינוי גוון, הזז את הסמן בגלגל הצבעים. לשינוי הרוויה או הבהירות, הזז את הסמן פנימה או החוצה בגלגל הצבעים.

  2. להוספת צבע, לחץ לחיצה ימנית בגלגל הצבעים במקום שבו ברצונך להוסיף את הצבע ובחר Add New Color.

  3. להסרת צבע, לחץ לחיצה ימנית על סמן הצבע (או על הקו של הסמן) בגלגל הצבעים ובחר Remove Color.

  4. לשינוי צבע בעזרת Color Picker, לחץ לחיצה ימנית על הצבע ובחר Color Picker..

  5. להגבלת תזוזת הסמן לכיוון אחד בלבד, הקש Shift תוך כדי גרירה.

  6. כדי לראות את הגוון והרוויה במקום את הגוון והבהירות בגלגל הצבעים, לחץ על הלחצן Show Saturation And Hue On The Wheel , ממש מתחת לגלגל הצבעים.

  7. לשינוי ערכי הצבע ידנית, לחץ על סמן הצבע או לחץ על הצבע בתיבה Active Colors. ערוך את ערכי הצבע בעזרת המחוונים או תיבות ערכי הצבע מתחת לגלגל הצבעים.

  8. לשינוי הרוויה והבהירות של צבע בגלגל הצבעים, לחץ לחיצה ימנית על סמן צבע ובחר Select Shade; לאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בתיבה המוצגת.

 6. שמור את השינויים על-ידי לחיצה על האפשרות New Color Group , פעולה ששומרת את קבוצת הצבעים המקורית ללא שינוי ושומרת את השינויים כקבוצת צבעים חדשה. או לחץ על Save Changes To Color Group‏  לדריסת קבוצת הצבעים המקורית בשינויים שערכת.

הערה:

כדי להבטיח שהצבעים נכללים בסולם הצבעים או בטוחים לאינטרנט, בחר כל סמן צבע רצוי ולחץ על הלחצנים Out Of Gamut‏  או Out Of Web  בהתאם לצורך.

סידור מחדש של צבעים בקבוצת צבעים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתפריט Active Colors, גרור צבע שמאלה או ימינה.

  • בתצוגת Color Bars, גרור סרגל צבע שמאלה או ימינה.

עריכת צבע נפרד בקבוצת צבעים

בעת שימוש בכלל הרמוניה ליצירת קבוצת צבעים, הצבעים מקושרים כברירת מחדל. כשקבוצת צבעים מקושרת, עריכת צבע אחד משנה את יתר הצבעים בהתאם לכלל ההרמוניה. לעריכת צבע מבלי לשנות את יתר הצבעים, נתק את הקשר של סמני הצבע מכלל ההרמוניה.

גלגלי צבעים וסרגלי צבעים
A. תצוגת גלגל צבעים של צבעים מקושרים B. תצוגת גלגל צבעים של צבעים לא מקושרים C. תצוגת סרגלי צבע של צבעים מקושרים D. תצוגת סרגלי צבע של צבעים לא מקושרים E. צבעים מקושרים, יש ללחוץ לניתוק הקשר F. צבעים לא מקושרים, יש ללחוץ לקישור מחדש 
 1. בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, בחר בקבוצת הצבעים שברצונך לערוך ולחץ על Edit.

 2. לחץ על הסמל Unlink Harmony Colors .

 3. בצע אחד מהצעדים הבאים בגלגל הצבעים או בתצוגת סרגלי הצבע:

  • גרור את סמן הצבע שברצונך לערוך להגדרת צבע חדש.

  • לחץ על סרגל הצבע או על סמן צבע שברצונך לשנות, וערוך ידנית את ערכי הצבע.

  • לחץ פעמיים (או לחץ לחיצה ימנית) על סרגל הצבע או על סמן הצבע ובחר צבע חדש ב-Color Picker.

  • לחץ לחיצה ימנית על סמן צבע או על סרגל צבע, ובחר גוון חדש.

 4. לקישור מחדש של הצבעים, כך שהסמנים יזוזו שוב בהתאם לכלל ההרמוניה החדש שהוגדר, לחץ על הלחצן Link Harmony Colors.

עריכת צבעים בקבוצת צבעים בעזרת Color Picker

ניתן להשתמש ב-Color Picker לשינוי צבעים בקבוצת צבעים.

 1. בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • לחץ פעמיים על סמן צבע בגלגל הצבעים או לחץ לחיצה ימנית על הסמן ובחר Color Picker.

  • לחץ פעמיים על סרגל צבע.

  • לחץ על דוגמית צבע משמאל למחווני הצבע.

 2. שמור את שינויי העריכה באמצעות אחד מהצעדים הבאים:

  • לשמירת הצבעים שנערוך כקבוצה חדשה, הקלד שם חדש בתיבת השם שבראש תיבת הדו-שיח, ולחץ על New Color Group .

  • לשמירת שינויי העריכה בקבוצת הצבע המקורית, לחץ על Save Changes To Color Group .

שינוי אקראי של סדר הצבעים, הרוויה או הבהירות

בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, ניתן לחקור וריאציות אקראיות של קבוצת הצבעים הנוכחית בעזרת הלחצן Randomly Assign Brightness And Saturation והלחצן Randomly Change Color Order.

 1. בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, בחר קבוצת צבעים.

 2. לחץ על Edit, ולאחר מכן לחץ על Display Color Bars; או לחץ על Assign.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשינוי הסדר בקבוצת הצבעים הנוכחית, לחץ על Randomly Change Color Order . השתמש בלחצן זה בעת צביעה מחדש של גרפיקה כדי להתנסות במהירות בדרכים שונות לצביעה מחדש של הגרפיקה בעזרת קבוצת הצבעים הנוכחית.

  • לשינוי אקראי של הבהירות והרוויה של קבוצת הצבעים הנוכחית תוך כדי שמירה על הגוונים, לחץ על Randomly Changes Saturation and Brightness .

עריכה כוללת של רוויה, בהירות, טמפרטורה או עוצמת אור

 1. בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, לחץ על Edit.

 2. לחץ על הלחצן Color Mode , ובחר Global Adjust.

 3. שנה את ערכי הרוויה, הבהירות, הטמפרטורה ועוצמת האור.

  הערה:

  אם הגבלת את הצבעים לספריית דוגמיות, ההתאמות שתבצע יוגבלו לצבעי הספרייה.

הוספת צבעים לקבוצת צבעים או הסרתם מקבוצת צבעים

 1. בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, לחץ על Edit.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להוספת צבע לקבוצת הצבעים, לחץ לחיצה ימנית בגלגל הצבעים במקום שבו ברצונך להוסיף את הצבע ובחר Add New Color. אם תלחץ על קו של סמן צבע קיים, הסמן החדש יזוז עם סמן זה.

  • להסרת צבע, לחץ לחיצה ימנית על סמן הצבע או על סרגל הצבע ובחר Remove Color. לא ניתן להסיר את סמן צבע הבסיס.

   הערה: בגלגל הצבעים תוכל גם להשתמש בלחצן Add Color Tool‏  או בלחצן Remove Color Tool‏  ולאחר מכן ללחוץ בגלגל הצבעים על הצבע שברצונך להוסיף או להסיר.

  • להסרת צבע מקבוצת צבעים ברשימה Color Groups, הרחב את קבוצת הצבעים, לחץ לחיצה ימנית על דוגמית הצבע שברצונך להסיר ובחר Remove Color.

מחיקת קבוצת צבעים

 1. בחר קבוצת צבעים מהרשימה Color Groups ולחץ על Delete . או לחץ לחיצה ימנית ובחר Remove Color Group.

הקצאת צבעים בגרפיקה

הכרטיסייה Assign בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork מאפשרת להקצות צבעים מקבוצת צבעים לגרפיקה. ניתן להקצות צבעים בדרכים הבאות:

 • הקצאת צבעים חדשים לגרפיקה בעזרת קבוצת צבעים מהרשימה Color Groups.

 • הקצאת צבעים חדשים לגרפיקה בעזרת קבוצת צבעים חדשה שנבחרה מתפריט Harmony Rules.

 • הקצאה מחדש של צבעי הגרפיקה הנוכחיים בינם לבין עצמם. ניתן לאפס את תיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork כך שהגרפיקה תוצג בצבעיה המקוריים, על-ידי לחיצה על Get Colors From Selected Art .

בעזרת העמודות Current Colors ו-New, ניתן לשלוט באופן הקצאת הצבעים. כשבוחרים Recolor Art, הגרפיקה שנבחרה נצבעת מחדש בקבוצת הצבעים הפעילה, בהתאם להקצאות של העמודות.

צבעי הגרפיקה המקוריים (למעלה), הקצאת צבעים חדשים באמצעות בחירת קבוצת צבעים מהרשימה Color Groups (באמצע), והקצאת צבעים חדשים באמצעות יצירת קבוצת צבעים חדשה מתפריט Harmony Rules (למטה)
צבעי הגרפיקה המקוריים (למעלה), הקצאת צבעים חדשים באמצעות בחירת קבוצת צבעים מהרשימה Color Groups (באמצע), והקצאת צבעים חדשים באמצעות יצירת קבוצת צבעים חדשה מתפריט Harmony Rules (למטה).

אפשרויות Recolor Artwork
A. קבוצת צבעים פעילה B. Get Colors From Selected Art C. צבעים מהגרפיקה שנבחרה D. צבעים חדשים מקבוצת הצבעים הפעילה E. אפשרויות לעבודה עם שורות שלמות F. Recolor Artwork 

לסרטון וידאו בנושא הקצאת צבעים, ראה www.adobe.com/go/vid0061_il.

הקצאת צבעים חדשים לגרפיקה שנבחרה

 1. בחר בגרפיקה שברצונך לצבוע מחדש.

 2. בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Recolor Artwork.

  תיבת הדו-שיח Recolor Artwork נפתחת, ומציגה את האזור Assign עם צבעים מהגרפיקה המקורית, בשתי עמודות.

 3. אם ברצונך להקצות צבעים מקבוצת צבעים, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  1. בחר קבוצת צבעים מהרשימה Color Groups.

  2. צור קבוצת צבעים על-ידי בחירת כלל הרמוניה חדש מתפריט Harmony Rules.

   הערה:

   אם יצרת קבוצת צבעים, תוכל ללחוץ על Edit להתאמה עדינה של הצבעים, ולאחר מכן ללחוץ על Assign. לחלופין, אם ברצונך להתאים מספר קטן של צבעים בגרפיקה שנבחרה, בחר בצבע שברצונך להתאים וערוך אותו בעזרת מחווני הצבע.

 4. לתצוגה מקדימה של שינויי הצבעים בגרפיקה, לחץ על Recolor Art.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות להקצאה מחדש של צבעים:

  • להקצאת צבע נוכחי לצבע אחר, גרור את הצבע הנוכחי למעלה או למטה בעמודה Current Colors עד שיהיה סמוך לצבע החדש הרצוי.

   עצה: אם שורה מכילה מספר צבעים וברצונך להעביר את כולם, לחץ על סרגל הבורר  משמאל לשורה וגרור למעלה או למטה.

  • להקצאת צבע חדש לשורה אחרת של צבעים נוכחיים, גרור את הצבע החדש למעלה או למטה בעמודה New. (להוספת צבע חדש או להסרת צבע מהעמודה New, לחץ לחיצה ימנית ברשימה ובחר Add New Color או Remove Color.)

  • לשינוי צבע בעמודה New, לחץ לחיצה ימנית על הצבע ובחר Color Picker להגדרת צבע חדש.

  • כדי שלא להקצות שורה של צבעים נוכחיים, לחץ על החץ  שבין העמודות. כדי לחזור ולכלול את השורה, לחץ על הקו המפריד.

  • כדי למנוע הקצאה מחדש של צבע נוכחי בודד, לחץ לחיצה ימנית על הצבע ובחר Exclude Colors או לחץ על הסמל  .

  • כדי להקצות צבעים בצורה אקראית, לחץ על הלחצן Randomly Change Color Order . הצבעים החדשים יעברו בצורה אקראית לשורות שונות של הצבעים הנוכחיים.

  • להוספת שורה חדשה בעמודה Current Colors, לחץ לחיצה ימנית ובחר Add New Row או לחץ על הסמל .

 6. להפרדה או למיזוג של צבעים בשורה Current Colors, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • להפרדת צבעים לשורות נפרדות, בחר בגוש הצבעים שברצונך להעביר, ולחץ לחיצה ימנית ובחר Separate Colors Into Different Rows או לחץ על הסמל .

  • למיזוג צבעים לשורה אחת, הקש Shift תוך כדי לחיצה על מספר צבעים, ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית ובחר Merge Colors Into A Row או לחץ על הסמל .

 7. לשינוי גוונים או הצללות של צבעים חדשים, לחץ על המשולש מימין לצבע חדש (או לחץ לחיצה ימנית ובחר Colorize Method) ובחר באחת מהאפשרויות. בחר Apply To All אם ברצונך שאותה אפשרות תחול על כל הצבעים החדשים בקבוצת הצבעים.

  הערה:

  האפשרויות Tints And Shades ו-Hue Shift זמינות רק כשבוחרים שלא לשמור על צבעי ספוט.

 8. לחץ על OK לצביעה מחדש של הגרפיקה. אם אינך רוצה לצבוע מחדש את הגרפיקה, לחץ על Cancel, או בטל את הסימון באפשרות Recolor Artwork ולחץ על OK.

שינוי אקראי של רוויה ובהירות בכל הצבעים

 1. במקרה הצורך, בחר אובייקט ובחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Recolor Artwork.

 2. בתיבת הדו-שיח Edit Colors/Recolor Artwork, לחץ על הלחצן Randomly Change Saturation and Brightness .

  הערה:

  ניתן גם לשנות את הרוויה והבהירות בעת עריכה של קבוצת צבעים בתצוגה Color Bars.

הצגת הצבעים המקוריים בגרפיקה בעת הקצאה צבעים חדשים

בעת צביעה מחדש של גרפיקה שנבחרה, הצבעים בקבוצת הצבעים שנבחרה יחליפו את הצבעים המקוריים. בעת הקצאת צבעים חדשים, ייתכן שיהיה צורך להציג את הצבע המקורי (מהעמודה Current Colors) בגרפיקה, במיוחד אם הגרפיקה כוללת פרטים רבים או צבעים מקוריים רבים.

 1. במקרה הצורך, בחר אובייקט ובחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Recolor Artwork.

 2. בתיבת הדו-שיח Recolor Artwork, לחץ על הלחצן Click On Colors Above To Find Them In Artwork  , ולחץ על צבע בעמודה Current Colors.

  הגרפיקה המשתמשת בצבע מוצגת בצבע מלא על משטח היצירה, ואילו כל שאר האזורים בגרפיקה שנבחרה מעומעמים.

 3. לחץ שוב על הסמל כדי לחזור ולהציג את הגרפיקה בצבע מלא.

הפחתת צבעים בגרפיקה

הפחתת צבעים לפלט, המרת צבעים לגווני אפור, או הגבלת צבעים לספריית צבעים, הן לעתים פעולות נחוצות בעת יצירת גרפיקה המיועדת לסוגים רבים של אמצעי פלט. ניתן בקלות להפחית את מספר הצבעים בגרפיקה מתיבת הדו-שיח Recolor Artwork. ניתן לבחור אם להשתמש בקביעה מוגדרת מראש להפחתת צבעים, לדוגמה, ניתן לבחור Grayscale Art כדי להמיר במהירות את הגרפיקה שנבחרה לגווני אפור.

הפחתת הצבעים בגרפיקה שנבחרה לשני צבעים
הפחתת הצבעים בגרפיקה שנבחרה לשני צבעים

הפחתה מהירה של צבעים בעזרת קביעה מוגדרת מראש

הפחתת הצבעים בעזרת קביעה מוגדרת מראש היא דרך מהירה וקלה להגבלת הגרפיקה למספר מוגדר של צבעים או לספריית דוגמיות.

 1. בחר בגרפיקה שברצונך להפחית בה את הצבעים.

 2. בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Recolor With Preset, ובחר קביעה מוגדרת מראש.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להגביל את הצבעים לספריית דוגמיות, לחץ על לחצן הספרייה , בחר בספרייה הרצויה ולחץ על OK.

  • אם אינך רוצה להגביל את הצבעים לספריית דוגמיות, לחץ על OK.

  נפתחת תיבת הדו-שיח Recolor Artwork. העמודה New מציגה את מספר הצבעים שבחרת כקביעה המוגדרת מראש, בתוספת לשחור. הצבעים החדשים נלקחים מהגרפיקה המקורית.

 4. הקצה את הצבעים המקוריים לצבעים החדשים כרצונך.

 5. ודא שהאפשרות Recolor Art נבחרה ולחץ על OK.

הפחתת צבעים בעזרת אפשרויות מותאמות אישית

 1. בחר בגרפיקה שברצונך לצבוע מחדש.

 2. בחר Edit‏ > Edit Colors‏ > Recolor Artwork.

  נפתחת תיבת הדו-שיח Recolor Artwork. העמודה New מציגה את כל הצבעים מהגרפיקה שנבחרה.

 3. לשימוש בצבעים אחרים, בחר או צור קבוצת צבעים.

 4. בחר במספר הצבעים שאליו ברצונך להפחית מתפריט Colors.

 5. לחץ על הלחצן Color Reduction Options , ציין אחת מהאפשרויות הבאות, ולחץ על OK:

  Preset

  מציינת משימת צבעים מוגדרת מראש, כולל מספר הצבעים שייעשה בהם שימוש והגדרות מיטוב למשימה זו. אם תבחר קביעה מוגדרת מראש ולאחר מכן תשנה אפשרות כלשהי מבין יתר האפשרויות, הקביעה המוגדרת מראש תשתנה לקביעה מותאמת אישית.

  Colors

  מציינת את מספר הצבעים החדשים שהצבעים הנוכחיים יופחתו אליו.

  Limit To Library

  מציינת ספריית דוגמיות שממנה יילקחו כל הצבעים החדשים.

  Sort

  קובעת כיצד ימוינו הצבעים המקוריים בעמודה Current Colors.

  Colorize Method

  מציינת את סוגי הווריאציות המותרות לצבעים החדשים.

  • Exact מחליפה במדויק כל צבע נוכחי בצבע החדש שצוין.

  • Scale Tints (אפשרות ברירת המחדל) מחליפה את הצבע הנוכחי הכהה ביותר בשורה בצבע החדש שצוין. צבעים נוכחיים אחרים בשורה יוחלפו ברשת צבע בהירה יותר, באופן יחסי.

  • האפשרות Preserve Tints זהה לאפשרות Scale Tints לצבעים שאינם צבעים כוללים. לצבעי ספוט או לצבעים כוללים, היא מחילה את רשת הצבע הנוכחית על הצבע החדש. השתמש באפשרות Preserve Tints כשכל הצבעים הנוכחיים בשורה הם רשתות צבע של אותו צבע כולל או צבע כולל דומה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת שימוש ב-Preserve Tints, בחר גם באפשרות Combine Tints.

  • Tints And Shades מחליפה את הצבע הנוכחי, עם בהירות וכהות ממוצעות, בצבע החדש שצוין. צבעים נוכחיים שהם בהירים מהממוצע יוחלפו ברשת צבע בהירה יותר באופן יחסי של הצבע החדש. צבעים נוכחיים שהם כהים מהממוצע יוחלפו באמצעות הוספת שחור לצבע החדש.

  • Hue Shift קובעת את הצבע הטיפוסי ביותר בשורת הצבעים הנוכחיים כצבע הראשי, ומחליפה בדיוק את הצבע הראשי בצבע החדש. שאר הצבעים הנוכחיים יוחלפו בצבעים השונים מהצבע החדש בבהירות, ברוויה ובגוון באותה מידה שהצבע הנוכחי שונה מהצבע הראשי.

  Combine Tints

  ממיינת את כל רשתות הצבע של אותו צבע כולל באותה שורה של Current Colors, גם אם הצבעים אינם מופחתים. השתמש באפשרות זו רק כשהגרפיקה שנבחרה כוללת צבעים כוללים או צבעי ספוט שהוחלו כרשתות צבע של פחות מ-100%. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בשילוב עם שיטת הצביעה Preserve Tints.

  הערה: גם אם לא נבחרה האפשרות Combine Tints, הפחתת צבעים משלבת רשתות צבע של אותו צבע כולל לפני שהיא משלבת צבעים אחרים שאינם כוללים.

  Preserve

  קובעת אם לבן, שחור או אפור יישמרו בהפחתה הסופית. אם הצבע נשמר, הוא מופיע בעמודה Current Colors כשורה שאינה נכללת.

 6. הקצה צבעים נוכחיים לצבעים החדשים כרצונך.

 7. ודא שהאפשרות Recolor Art נבחרה ולחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת