ניתן להשתמש בחלונית Tabs (‏Window ‏> Type ‏> Tabs) לקביעת טאבים לפסקה או לאובייקט טקסט. למידע נוסף בנושא שימוש בטאבים והגדרת טאבים, עיינו במערכת העזרה באינטרנט.

סקירה על החלונית Tabs

ניתן להשתמש בחלונית Tabs (‏Window ‏> ‏Type‏ > ‏Tabs‏) כדי להגדיר נקודות עצירה של טאבים עבור אובייקט פסקה או אובייקט טקסט.

החלונית Tabs
החלונית Tabs

A. לחצני יישור טאב B. מיקום טאב C. תיבת מוביל טאב D. התיבה Align On E. ‏תפריט החלונית‏ F. סרגל טאבים G. מקם חלונית מעל מסגרת טקסט 

ניתן לגשת לפקודות ולאפשרויות נוספות מתפריט החלונית Tabs. כדי להשתמש בתפריט זה, לחץ על המשולש בפינה הימנית העליונה של החלונית.

יישור החלונית Tabs באובייקט טקסט שנבחר

ניתן למקם את החלונית Tabs בכל מקום שתרצו במרחב העבודה. עם זאת, בדרך כלל מועיל ליישר את החלונית Tabs לאובייקט טקסט.

 1. לחץ על סמל המגנט . החלונית Tabs תעבור ממש מעל לאובייקט הטקסט שנבחר, כשנקודת האפס מיושרת לשוליים השמאליים. במקרה הצורך, ניתן לגרור את לחצן שינוי הגודל בפינה הימנית התחתונה של החלונית כדי להגדיל או להקטין את הסרגל.

הצמדת טאבים ליחידות הסרגל

כברירת מחדל, ניתן למקם טאבים בכל מקום לאורך סרגל הטאבים.

 1. בחר באפשרות Snap To Unit מתפריט החלונית או הקש Shift תוך כדי גרירת נקודת עצירה של טאב.

שינוי יחידות המידה בסרגל הטאבים

יחידות המידה של סרגל הטאבים נקבעות על-ידי הגדרות General Units שצוינו בהעדפות Units (עבור כל הקבצים), או על-ידי היחידות שצוינו בתיבת הדו-שיח Document Setup (עבור הקובץ הנוכחי).

 • לשינוי יחידות המידה עבור כל הקבצים, ציין ערך חדש בתיבה General Units בהעדפות Units.
 • לשינוי יחידות המידה עבור הקובץ הנוכחי, ציין ערך יחידות חדש בתיבת הדו-שיח Document Setup.

הגדרת טאבים

נקודות עצירה של טאבים חלות על פסקה שלמה. כשקובעים את הטאב הראשון, Illustrator מוחקת את כל נקודות העצירה של ברירת המחדל משמאל לנקודת עצירה זו. כשבוחרים נקודות עצירה נוספות לטאבים, Illustrator מוחקת את כל הטאבים של ברירת המחדל שבין הטאבים שנבחרו.

 1. מקמו את הסמן בפסקה, או בחר אובייקט טקסט לקביעת נקודות עצירה של טאבים לכל הפסקאות באובייקט זה.
 2. בחלונית Tabs, לחץ על לחצן יישור של טאב כדי לקבוע כיצד יתיישר הטקסט למיקום הטאב.

  Left-Justified Tab

  יישור טקסט אופקי שמאלה, ושמירה על שוליים ימניים לא מיושרים.

  Center-Justified Tab

  מרכוז טקסט על סימן הטאב.

  Right-Justified Tab

  יישור טקסט אופקי ימינה, ושמירה על שוליים שמאליים לא מיושרים.

  Bottom-Justified Tab

  יישור טקסט אנכי למטה, ושמירה על שוליים עליונים לא מיושרים.

  Top-Justified Tab

  יישור טקסט אנכי למעלה, ושמירה על שוליים תחתונים לא מיושרים.

  Decimal-Justified Tab

  למיקום טקסט כשהוא מיושר לתו מסוים, כגון נקודה או סימן דולר. אפשרות זו שימושית ליצירת טורי מספרים.

  ניתן לשנות את היישור של כל טאב באמצעות בחירתו ולחיצה על אחד מלחצנים אלה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על מיקום בסרגל הטאבים לקביעת נקודת עצירה חדשה לטאב.

  • הקלד מיקום בתיבה X (לטקסט אופקי) או בתיבה Y (לטקסט אנכי) והקש Enter או Return. אם ערך X או Y נבחר, הקש חץ למעלה או חץ למטה להגדלה או להקטנה של ערך הטאב בנקודה אחת, בהתאמה.

   הערה: בעת השימוש בסרגל הטאבים, לא ניתן להגדיר נקודות עצירה של טאבים בדרגות קטנות מ-1. עם זאת, אם קובעים מיקום בתיבה X או Y, ניתן לקבוע נקודות עצירה בדרגות קטנות של עד 0.01 נקודות.

 4. חזרו על צעדים 2 עד 3 כדי להוסיף נקודות עצירה נוספות של טאבים.

הערה:

למידע נוסף על קביעת כניסות מהחלונית Tabs, ראהכניסות טקסט.

חזרה על טאבים

הפקודה Repeat Tab יוצרת מספר טאבים על בסיס המרחק בין הטאבים והכניסה משמאל או נקודת העצירה של הטאב הקודם.

 1. לחץ לקבלת נקודת הכנסה בתוך הפסקה.
 2. בחלונית Tabs, בחר נקודת עצירה של טאב בסרגל הטאבים.
 3. בחר Repeat Tab מתפריט החלונית.
  חזרה על טאבים
  חזרה על טאבים

  A. לחצני יישור טאב B. נקודת עצירה של טאב בסרגל C. ‏תפריט החלונית‏ 

הזזת טאבים

 1. בחלונית Tabs, בחר נקודת עצירה של טאב בסרגל הטאבים.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הקלד מיקום חדש בתיבה X (לטקסט אופקי) או בתיבה Y (לטקסט אנכי) והקש Enter או Return.

  • גרור את הטאב למיקום חדש.

  • להזזת כל נקודות העצירה של הטאבים בו-זמנית, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת טאב.

   בעת הזזת נקודת עצירה של טאב, קו עזר מוצג בטקסט שנבחר.

הסרת טאבים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את הטאב אל מחוץ לסרגל.

  • בחר בטאב ובחר Delete Tab מתפריט החלונית.

  • כדי לחזור לנקודות העצירה של ברירת המחדל של טאבים, בחר Clear All מתפריט החלונית.

ציון תווים לטאבים עשרוניים

ניתן להשתמש בטאבים עשרוניים כדי ליישר טקסט עם תו שצוין, כגון פסיק או סימן דולר.

 1. בחלונית Tabs, צור או בחר טאב עשרוני  בסרגל הטאבים.
 2. בתיבה Align On, הקלד את התו הרצוי ליישור. ניתן להקליד או להדביק כל תו רצוי. ודא שהפסקאות שאתה מיישר כוללות את התו שציינת.
  יישור טקסט בעזרת טאב עשרוני
  יישור טקסט בעזרת טאב עשרוני

הוספת מנחי טאב

מנחה טאב הוא תבנית חוזרת של תווים, כמו נקודות או מקפים, בין טאב והטקסט שאחריו.

 1. בחלונית Tabs, בחר נקודת עצירה של טאב בסרגל הטאבים.
 2. הקלד תבנית בת לא יותר משמונה תווים בתיבה Leader והקש Enter או Return. התווים שהוקלדו יחזרו על עצמם לכל רוחב הטאב.
 3. לשינוי הגופן או עיצוב אחר של מנחה הטאב, בחר בתו של הטאב במסגרת הטקסט, והשתמש בחלונית Character או בתפריט Type להחלת עיצוב.