סקירה על החלונית Paragraph

ניתן להשתמש בחלונית Paragraph ‏(Window ‏> Type ‏> Paragraph) לשינוי העיצוב של טורים ופסקאות. כשבוחרים טקסט או כשהכלי טקסט פעיל, ניתן גם להשתמש באפשרויות שבחלונית Control לעיצוב פסקאות.

לסרטון וידאו על עבודה עם סגנונות תו ופסקה, ראה www.adobe.com/go/vid0047_il.

החלונית Paragraph עם כל האפשרויות מוצגות
החלונית Paragraph (כל האפשרויות מוצגות)

A. Alignment and Justification B. Left Indent C. First Line Left Indent D. Space Before Paragraph E. Hyphenation F. Right Indent G. Space After Paragraph  
אפשרויות לעיצוב פסקאות, כגון סגנון גופן
A. ‏‏Font‏‏ B. ‏Font Style‏‏ C. ‏‏Font Size‏‏ D. ‏‏‏Align left‏‏‏ E. ‏‏Align center‏‏ F. ‏Align right‏ 

כברירת מחדל, רק האפשרויות הנפוצות ביותר מוצגות בחלונית Paragraph. להצגת כל האפשרויות, בחר Show Options בתפריט החלונית. לחלופין, לחץ על המשולש הכפול בכרטיסיית החלונית כדי לעבור בין גודלי התצוגה.

יישור טקסט

אזור טקסט וטקסט על נתיב ניתן ליישר לאחד או לשני הקצוות של נתיב הטקסט.

 1. בחר אובייקט טקסט, או מקמו את הסמן בפסקה שברצונך לשנות.

  אם לא תבחר אובייקט טקסט או תמקם את הסמן בפסקה, היישור יחול על טקסט חדש שתזינו.

 2. בחלונית Control או בחלונית Paragraph, לחץ על אחד מלחצני היישור.

יישור לשני הצדדים

טקסט מיושר לשני הצדדים כשהוא מיושר לשני הקצוות. ניתן ליישר לשני הצדדים את כל הטקסט בפסקה, כולל או לא כולל השורה האחרונה.

 1. בחר אובייקט טקסט, או מקמו את הסמן בפסקה שברצונך ליישר לשני הצדדים.

  אם לא תבחר אובייקט טקסט או תמקם את הסמן בפסקה, היישור לשני הצדדים יחול על טקסט חדש שתזינו.

 2. בחלונית Paragraph, לחץ על אחד מלחצני היישור.

התאמת ריווח מילים ואותיות בטקסט המיושר לשני הצדדים

ניתן לשלוט בצורה מדויקת באופן הריווח בין אותיות ומילים ושינוי הגודל של תווים ביישומי Adobe. התאמת הריווח שימושית במיוחד בטקסט המיושר לשני הצדדים, אם כי ניתן גם להתאים ריווח של טקסט לא מיושר.

 1. הצב את הסמן בפסקה שברצונך לשנות, או בחר אובייקט טקסט כדי לשנות את כל הפסקאות שבו.
 2. בחר Justification מתפריט החלונית Paragraph.
 3. הזן ערכים בתיבות Word Spacing‏, Letter Spacing ו-Glyph Spacing. הערכים Minimum ו-Maximum מגדירים את טווח הריווח המותר לפסקאות עם יישור משני הצדדים בלבד. הערך Desired מגדיר את הריווח הרצוי לפסקאות מיושרות ולא מיושרות.

  Word Spacing

  רווח בין מילים הנוצר בהקשה על מקש הרווח. ערכי ריווח מילים יכולים לנוע בין 0% ל-1000%; בערך של 100%, המערכת אינה מוסיפה רווח נוסף בין מילים.

  Letter Spacing

  מתייחס למרחק בין אותיות, כולל ערכי צימוד אותיות או ריווח טקסט. ערכי ריווח אותיות יכולים לנוע מ-‎‑100% עד 500%: ב-0% לא נוסף ריווח בין אותיות. ב-100% נוסף רווח שלם בין אותיות.

  Glyph Scaling

  רוחב התווים (גליף הוא כל תו בגופן). ערכי ריווח גליפים יכולים לנוע מ-‎50% עד 200%.

  עצה: אפשרויות ריווח חלות תמיד על פסקה שלמה. להתאמת הריווח של מספר תווים בודדים אך לא של פסקה שלמה, השתמש באפשרות Tracking.

 4. הגדר את האפשרות Single Word Justification כדי לציין כיצד ברצונך ליישר פסקאות של מילה בודדת.

  בטורים צרים, ייתכנו מקרים שבהם מילה אחת תופיע לבדה בשורה. אם הפסקה מיושרת לשני הצדדים, מילה אחת בשורה עלולה להיראות כאילו נמתחה. במקום להשאיר מילים אלה ביישור לשני הצדדים, ניתן למרכז אותן או ליישר אותן לשמאל או לימין.

כניסת טקסט

כניסה מציינת את כמות הרווח בין הטקסט לגבול של אובייקט טקסט. הכניסה משפיעה רק על הפסקה או הפסקאות שנבחרו, כך שניתן לקבוע בקלות כניסות שונות לפסקאות שונות.

ניתן לקבוע כניסות באמצעות החלונית Tabs, החלונית Control, או החלונית Paragraph. בעת עבודה עם אזור טקסט, ניתן גם לשלוט בכניסות בעזרת טאבים או באמצעות שינוי ריווח הכניסה של אובייקט הטקסט.

הערה:

בעבודה עם טקסט יפני, ניתן להשתמש בקביעת OpenType במקום בחלונית Paragraph לציון כניסת השורה הראשונה. אם תציין כניסה לשורה הראשונה בחלונית Paragraph, ותציין הגדרות mojikumi לכניסת השורה הראשונה, הטקסט ימוקם בתוך הסך הכולל של שתי הכניסות.

קביעת כניסות מהחלונית Paragraph

 1. השתמש בכלי Type , ולחץ בפסקה שברצונך להכניס.
 2. התאימו את ערכי הכניסה הרצויים בחלונית Paragraph. לדוגמה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להכנסת כל הפסקה ברווח של 1 פיקה, הקלד ערך (כגון 1p) בתיבה Left Indent‏ .

  • להכנסת השורה הראשונה בלבד בפסקה בפיקה אחת פנימה, הקלד ערך (כגון 1p) בתיבה First Line Left Indent .

  • ליצירת כניסה תלויה של 1 פיקה, הקלד ערך חיובי (כגון 1 פיקה) בתיבה Left Indent והקלד ערך שלילי (כגון -1 פיקה) בתיבה First Line Left Indent.

קביעת כניסה מהחלונית Tabs

 1. השתמש בכלי Type , ולחץ בפסקה שברצונך להכניס.
 2. בצע אחד מהצעדים הבאים להכנסת סמנים  בחלונית Tabs‏:
  • גרור את הסמן העליון להכנסת שורת הטקסט הראשונה. גרור את הסמן התחתון להכנסת כל השורות, פרט לשורה הראשונה. הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) וגרור את הסמן התחתון כדי להזיז את שני הסמנים ולהזיח את כל הפסקה.

  כניסת שורה ראשונה (משמאל) וללא כניסה (מימין)
  כניסת שורה ראשונה (משמאל) וללא כניסה (מימין)

  • בחר בסמן העליון והקלד ערך X להכנסת השורה הראשונה של הטקסט. בחר בסמן התחתון והקלד ערך X כדי להזיז את כל המשפטים, פרט למשפט הראשון.

יצירת כניסה תלויה

בכניסה תלויה, כל השורות בפסקה מוכנסות פנימה, מלבד השורה הראשונה. כניסה תלויה שימושית במיוחד להוספת גרפיקה בתוך שורה בתחילת הפסקה, או ליצירת רשימת תבליטים.

ללא כניסה (משמאל) וכניסה תלויה (מימין)
ללא כניסה (משמאל) וכניסה תלויה (מימין)

 1. השתמש בכלי Type , ולחץ בפסקה שברצונך להכניס.
 2. בחלונית Control או בחלונית Tabs, ציין ערך כניסה משמאל גדול מאפס.
 3. לקביעת ערך שלילי לכניסת שורה ראשונה משמאל, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בחלונית Paragraph, הקלד ערך שלילי לכניסת שורה ראשונה משמאל .

  • בחלונית Tabs, גרור את הסמן העליון שמאלה או את הסמן התחתון ימינה.

התאמת ריווח פסקאות

 1. מקמו את הסמן בפסקה שברצונך לשנות, או בחר אובייקט טקסט כדי לשנות את כל הפסקאות שבו. אם לא תמקם את הסמן בפסקה או תבחר אובייקט טקסט, הקביעה תחול על הטקסט החדש שתזינו.
 2. בחלונית Paragraph, התאם את הערכים של Space Before‏( או ) ושל Space After ( או ).

  הערה:

  אם פסקה מתחילה בראש טור, לא יוכנס רווח לפני הפסקה. במקרה זה, ניתן להגדיל את ריווח השורה הראשונה בפסקה או לשנות את ריווח ההזחה של אובייקט הטקסט.

סימני פיסוק תלויים

סימני פיסוק תלויים גורמים לקצוות הטקסט להיראות שווים יותר באמצעות הזזת סימני הפיסוק מחוץ לגבולות הפסקה.

פסקה ללא סימני פיסוק תלויים (משמאל) לעומת לפסקה עם סימני פיסוק תלויים (מימין)
פסקה ללא סימני פיסוק תלויים (משמאל) לעומת לפסקה עם סימני פיסוק תלויים (מימין)

Illustrator מעמידה לרשותכם את האפשרויות הבאות לקביעת סימני פיסוק תלויים:

סימני פיסוק רומיים תלויים

שולט ביישור של סימני פיסוק בפסקה מסוימת. כשמסמנים את האפשרות Roman Hanging Punctuation, התווים הבאים מופיעים 100% מחוץ לשולי הפסקה: גרש, גרשיים, מקף, נקודה ופסיק. התווים הבאים מופיעים 50% מחוץ לגבולות הפסקה: כוכבית, טילדה, שלוש נקודות, מקף קצר, מקף ארוך, נקודתיים ונקודה-פסיק. להחלת קביעה זו, מקמו את הסמן בפסקה, ובחר Roman Hanging Punctuation מתפריט החלונית Paragraph.

Optical Margin Alignment

שולט ביישור של סימני פיסוק בכל הפסקאות באובייקט טקסט. כשהאפשרות Optical Margin Alignment מופעלת, סימני פיסוק רומיים וכן קצוות של אותיות (כגון A או W) יהיו תלויים מחוץ לגבולות הטקסט, כדי שהטקסט ייראה מיושר. להחלת קביעה זו, בחר באובייקט הטקסט ובחר Type ‏> Optical Margin Alignment.

Burasagari

שולט ביישור של סימני פיסוק כפולי-בתים (זמינים בגופנים סיניים, יפניים וקוריאניים). סימני פיסוק אלה אינם מושפעים מהאפשרות Roman Hanging Punctuation או מהאפשרות Optical Margin Alignment.

זכרו כי יישור הפסקה קובע את השוליים שבהם יופיעו סימני הפיסוק התלויים. בפסקאות המיושרות לשמאל או לימין, סימני הפיסוק יהיו תלויים מחוץ לשוליים השמאליים או הימניים, בהתאמה. בפסקאות המיושרות למעלה או למטה, סימני הפיסוק יהיו תלויים מחוץ לשוליים העליונים או התחתונים, בהתאמה. בפסקאות המיושרות למרכז או לשני הצדדים, סימני הפיסוק יהיו תלויים מחוץ לשוליים, משני הצדדים.

הערה: כאשר מופיעות מרכאות אחרי סימן פיסוק, שני התווים יהיו תלויים.