אודות סמלים

סמל הוא אובייקט גרפי שניתן לעשות בו שימוש חוזר במסמך. לדוגמה, כשיוצרים סמל מפרח, ניתן להוסיף מופעים מרובים של הסמל בגרפיקה מבלי להוסיף פעמים רבות את האיור המורכב. כל מופע של הסמל מקושר לסמל בחלונית Symbols או לספריית הסמלים. שימוש בסמלים חוסך זמן ומקטין משמעותית את נפח הקובץ.

עם Dynamic Symbols לסמלים יכולה להיות צורת מאסטר משותפת, אך למופעים שונים של הסמל יכולים להיות מראות ששונו באופן דינמי. אם מתבצע שינוי בצורת מאסטר, המופעים של הסמל מקבלים את השינוי החדש אך שומרים גם על שינויים מקוריים שבוצעו בהם.

סמלים מציעים גם תמיכה מצוינת בייצוא לקובצי SWF או SVG. כשמייצאים ל- Flash, ניתן לקבוע את סוג הסמל לערך MovieClip. במקרה הצורך במהלך עבודה ב- Flash, ניתן לבחור סוג אחר. ניתן גם לציין שינוי גודל של 9 פרוסות ב- Illustrator, כך שגודל הסמלים ישתנה כראוי כשנעשה בהם שימוש לרכיבי ממשק משתמש.

מידע על סמלים דינמיים

קיימות דרישות למראה זהה של סמל באופן עקבי בפרויקט או בגרפיקה. עם זאת, ייתכן שחלקם צריכים לייצג מאפיינים או מראות שונים.

דוגמה: מעצב אופנה עשוי לעצב חולצה חדשה שצריכה להיות מוצגת במספר צבעים שונים, או בסדר מסוים של צבעים. כעת ניתן להגדיר את החולצה כסמל דינמי, ויחולו עליה הצבעים הדרושים לייצוגה. אם המעצב נדרש לעדכן את עיצוב החולצה, למשל, כצורה חדשה של צווארון, ניתן לערוך את סמל החולצה וכל המופעים של אותה חולצה יעודכנו באופן אוטומטי, אך ישמרו על הצבעים הייחודיים שהוחלו עליהם.

התכונה Dynamic Symbols מגדילה את העוצמה של הסמלים, שכן היא מאפשרת להשתמש בשינויי מראה במופעים השונים תוך שמירה על היחס לסמל המאסטר. עריכות של המראה כוללות צבעים, מעברי צבע ודוגמאות מילוי.

היתרונות של Dynamic Symbols

 • מופעים של Dynamic Symbols ניתנים לשינוי בעזרת הכלי Direct Selection.
 • כאשר מתבצע שינוי במראה של מופע מסוים, השינוי אינו משפיע על היחס לסמל המאסטר.
 • שינויים במראה של סמל המאסטר משפיעים על כל המופעים. עם זאת, עריכות בודדות של מופעים נשמרות אף הן.
 • סמל שמקונן בתוך Dynamic Symbol ניתן להחלפה בסמל אחר. כך מתאפשרת גמישות רבה יותר בהתאמה אישית של סמלים.
 • באפשרותך לבחור בכל הסמלים הדינמיים הקיימים במסמך, בעזרת הפקודה Select ‏> Same.

הערה:

אם Dynamic Symbol מסוים נפתח בגרסה ישנה יותר של Illustrator, מתבצעת הרחבה של הסמל.

לאחר שממקמים סמל, ניתן לערוך את מופעי הסמל במשטח היצירה, ואם תרצו, גם להגדיר מחדש את הסמל המקורי עם שינויי העריכה. כלי הסמלים מאפשרים להוסיף או לשנות מופעים מרובים של סמל בבת אחת.

גרפיקה עם מופעי סמלים

מיקום או יצירה של סמל

מיקום סמל

 1. בחר סמל בחלונית Symbols או בספריית סמלים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הלחצן Place Symbol Instance בחלונית Symbols כדי למקם את המופע במרכז האזור הניתן להצגה כעת של חלון המסמך.

  • גרור את הסמל למקום הרצוי במשטח היצירה.

  • בחר Place Symbol Instance מתפריט החלונית Symbols.

   הערה: סמל יחיד שממוקם במקום כלשהו בגרפיקה שלך (בניגוד לסמל שקיים בחלונית בלבד) נקרא מופע.

יצירת סמל

 1. בחר בגרפיקה שברצונך להשתמש בה כסמל.

  הערה:

  בעת יצירת Dynamic Symbols, אל תכלול טקסט, תמונות שמוקמו או אובייקטים עם רשת.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הלחצן New Symbol בחלונית Symbols.

  • גרור את הגרפיקה לחלונית Symbols.

  • בחר New Symbol מתפריט החלונית.

  הערה:

  כברירת מחדל, הגרפיקה שנבחרה הופכת למופע של הסמל החדש. אם אין ברצונך שהגרפיקה תהפוך למופע, הקש על Shift במהלך יצירת הסמל החדש. בנוסף, אם אין ברצונך שתיבת הדו-שיח New Symbol תיפתח במהלך יצירת סמל חדש, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) בשעת יצירת הסמל, ו-Illustrator ישתמש בשם של ברירת המחדל לסמל, כגון New Symbol 1.

 3. בתיבת הדו-שיח Symbol Options, הקלד שם לסמל.

 4. בחר את סוג הסמל בתור Movie Clip או Graphic.

 5. בחר בסוג הסמל שברצונך ליצור - Dynamic או Static. הגדרת ברירת המחדל היא Dynamic.

 6. (אופציונלי) אם בכוונתך לייצא את הסמלים אל Flash, בצע את הצעדים הבאים:

  • בחר Movie Clip כסוג. Movie Clip הוא סוג ברירת המחדל של הסמל ב- Flash וב- Illustrator.

  • קבע מיקום ברשת Registration, במקום שברצונך לקבוע בו את נקודת העיגון של הסמל. המיקום של נקודת העיגון משפיע על מיקום הסמל בקואורדינטות של המסך.

  • בחר Enable Guides For 9‑Slice Scaling, אם ברצונך להשתמש בשינוי גודל של 9 פרוסות ב-Flash.

 7. בחר את האפשרויות Align to Pixel Grid כדי להחיל את מאפיין יישור הפיקסלים על הסמל. למידע נוסף, ראה יישור סמלים לפי רשת פיקסלים.

הערה:

בחלונית ‏Symbols‏, Dynamic Symbols מופיעים בפינה הימנית התחתונה של הסמל.

ניתן ליצור סמלים מרוב האובייקטים ב- Illustrator, כולל נתיבים, נתיבים מורכבים, אובייקטי טקסט, תמונות רסטר, אובייקטים של רשת שינוי וקבוצות אובייקטים. עם זאת, לא ניתן ליצור סמל מגרפיקה מקושרת או מקבוצות מסוימות, כגון קבוצות תרשימים.

הערה:

לצפייה בסרטון המסביר על השימוש היעיל בסמלים בין Illustrator לבין Flash, ראה www.adobe.com/go/vid0198_il.

הוספת תת-שכבות עבור סמלים

לסמלים יש כעת הירארכיית שכבות עצמאית שנשמרת בעת הרחבת סמלים. באפשרותך ליצור שכבות משנה עבור סמלים במצב עריכת סמל.

היכולת ליצור שכבות משנה עבור סמלים במצב עריכה

האפשרות Paste Remember Layers נתמכת בעת הדבקת תוכן במצב עריכת סמל.

שימוש בשינוי גודל של 9 פרוסות

ניתן להשתמש בשינוי גודל של 9 פרוסות (שינוי גודל–9) כדי לציין שינוי גודל של סגנון רכיבים לסגנון גרפיקה וסמלי סרטונים. שינוי גודל זה מסייע ליצור סמלי סרטונים שגודלם ישתנה כהלכה לשימוש כרכיבי ממשק משתמש, בניגוד לסוג של שינוי גודל המשמש בדרך כלל לרכיבי גרפיקה ועיצוב.

הסמל מחולק לתשעה חלקים בפריסת רשת, כשהגודל של כל אחד מתשעת האזורים משתנה באופן עצמאי. כדי לשמור על חזות תקינה של הסמל, גודל הפינות אינו משתנה, ואילו שאר אזורי התמונה גדלים או קטנים (ולא נמתחים) לפי הצורך.

הרשת של שינוי גודל של 9 פרוסות מוצגת רק במצב בידוד. כברירת מחדל, קווי העזר של הרשת ממוקמים ב- 25% (או 1/4) מהרוחב ומהגובה של הסמל החל מקצה הסמל, ומוצגים כקווים מנוקדים המוטבעים על הסמל.

הערה:

למידע נוסף על השימוש בשינוי גודל של 9 פרוסות ב- Flash, עיינו בעזרה של Flash. לצפייה בסרטונים המסבירים על השימוש בשינוי גודל של 9 פרוסות‬ ב-Illustrator, ראה www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_il.

ב- Illustrator, ניתן ליצור רשת של 9 פרוסות עבור סמלים עם סיבוב, הטיה והמרות מורכבות. בעת שינוי גודל של סמל, ניתן לשנות את הגודל של כל אחד מתשעת האזורים של הסמל בנפרד.

הפעלת שינוי גודל של 9 פרוסות

 1. בחר בסמל במשטח היצירה או בחלונית Symbols, ובחר Symbol Options מתפריט החלונית.

 2. בתיבת הדו-שיח Symbol Options, בחר Movie Clip או Graphic עבור Type, ולאחר מכן בחר Enable Guides For 9‑Slice Scaling.

הערה:

ניתן גם להפעיל אפשרות זו בתיבת הדו-שיח Symbol Options בשעת יצירת סמל חדש.

עריכת רשת שינוי גודל של 9 פרוסות של סמל

 1. כדי לערוך את רשת שינוי הגודל של סמל, פתחו את הסמל במצב בידוד באחת מהדרכים הבאות:

  • לחץ פעמיים על הסמל בחלונית Symbols.

  • בחר בסמל בחלונית Symbols, ובחר Edit Symbol מתפריט החלונית.

 2. כדי לערוך את רשת שינוי הגודל של מופע סמל, פתחו את המופע במצב בידוד באחת מהדרכים הבאות:

  • לחץ פעמיים על מופע הסמל במשטח היצירה.

  • בחר במופע הסמל במשטח היצירה, ולחץ על Edit Symbol בחלונית Control.

 3. הזיזו את המצביע לאחד מארבעת קווי העזר. כשהמצביע הופך למצביע הזזה, גרור את קו העזר.

  הערה:

  שינוי גודל ממשיך להתבצע כשמרחיקים את קו העזר מגבולות הסמל (וכך מפצלים את הסמל לפחות מ- 9 פרוסות). גודל הסמל משתנה לפי הפרוסה שבה הוא נופל.

 4. צא ממצב בידוד על-ידי לחיצה על הלחצן Exit Isolation Mode  בפינה השמאלית העליונה של משטח היצירה או בחלונית Control .

עבודה עם מופעי סמלים

ניתן להזיז, לשנות גודל, לסובב, ללכסן (או להטות) או לשקף את מופעי הסמלים, ממש כמו אובייקטים אחרים. ניתן גם לבצע כל פעולה שהיא מהחלוניות Transparency‏, Appearance ו-Graphic Styles, ולהחיל כל אפקט שהוא מתפריט Effect. עם זאת, אם ברצונך לשנות את המרכיבים הנפרדים של מופע סמל, יש להרחיב אותו תחילה. הרחבה שוברת את הקישור בין הסמל למופע הסמל, וממירה את המופע לגרפיקה רגילה.

לצפייה בסרטונים המסבירים כיצד לבחור וליישר אובייקטים, כולל סמלים, ראה www.adobe.com/go/vid0034_il ו-www.adobe.com/go/vid0035_il.

הערה:

בחלונית ‏Symbols‏, Dynamic Symbols מופיעים בפינה הימנית התחתונה של הסמל.

הערה:

האפשרויות להחלפת מופע סמל בסמל אחר, ניתוק קישור בעת הרחבת מופע סמל ואיפוס שינויי צורה אינן פועלות בסמלים בפרספקטיבה.

שינוי מופע של סמל

לאחר שמשנים מופע סמל, ניתן להגדיר מחדש את הסמל המקורי בחלונית Symbols. כשמגדירים סמל מחדש, כל מופעי הסמל הקיימים מקבלים את ההגדרה החדשה.

 1. בחר במופע של הסמל.

 2. לחץ על הלחצן Break Link To Symbol בחלונית Symbols או בחלונית Control.

 3. ערכו את הגרפיקה.

  הערה:

  בעת עריכת Dynamic Symbols, אל תכלול טקסט, תמונות שמוקמו או אובייקטים עם רשת.

 4. ‏(אופציונלי) בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחליף את הסמל האב בגרסה שנערכה, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הסמל שהשתנה לסמל הישן בחלונית Symbols. הסמל מתחלף בחלונית Symbols ומתעדכן בקובץ הנוכחי.

  • כדי ליצור סמל חדש מהגרסה שנערכה, גרור את הסמל שהשתנה לחלונית Symbols או לחץ על New Symbol בחלונית Symbols.

הרחבת מופע של סמל

 1. בחר במופע סמל אחד או יותר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הלחצן Break Link To Symbol בחלונית Symbols או בחלונית Control או בחר Break Link To Symbol מתפריט החלונית.

  • בחר Object > Expand, ולאחר מכן לחץ על OK בתיבת הדו-שיח Expand.

  Illustrator ממקמת את המרכיבים של מופע הסמל בקבוצה. לאחר שהגרפיקה הורחבה, ניתן לערוך אותה.

הערה:

אם Dynamic Symbol מסוים נפתח בגרסה ישנה יותר של Illustrator, מתבצעת הרחבה של הסמל.

שכפול של מופע סמל במשטח היצירה.

אם שינית גודל, סובבת, לכסנת (או הטית) או שיקפת מופע סמל, וברצונך להוסיף מופעים נוספים עם אותם שינויים בדיוק, שכפל את המופע ששינית.

 1. בחר במופע הסמל.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת מופע הסמל למיקום אחר במשטח היצירה.

  • העתיקו והדביקו את מופע הסמל.

הערה:

אם ברצונך לשכפל את הסמל בחלונית Symbols, למשל כדי ליצור סמל חדש המבוסס על סמל קיים, שכפל את הסמל ולא את המופע. ‏(ראו סקירה על החלונית Symbols).

החלפה של מופע סמל בסמל אחר

 1. בחר במופע הסמל במשטח היצירה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר סמל חדש מתפריט Replace בחלונית Control.

  • בחר סמל חדש בחלונית Symbols ובחר Replace Symbol מתפריט החלונית Symbols.

הערה:

אפשרות זו אינה עובדת עבור סמלים בפרספקטיבה. ראה הוספת טקסט וסמלים בפרספקטיבה.

בחירת כל המופעים של סמל במסמך

בחר בסמל בחלונית Symbols, ולאחר מכן בחר Select All Instances מתפריט החלונית.

איפוס שינויי צורה

כדי לאפס שינויי צורה בסמלים, בחר את הסמל ולחץ על הלחצן Reset בחלונית Control. באפשרותך לבחור את האפשרות Reset Transformation מתפריט החלונית Symbols (תפריט מעוף החוצה).

 

עריכה או הגדרה מחדש של סמל

ניתן לערוך סמל על-ידי שינוי הגרפיקה שלו, או להגדיר מחדש את הסמל על-ידי החלפתו בגרפיקה חדשה. עריכה והגדרה מחדש של סמל משנה את תצוגת הסמל בחלונית Symbols, וכן את כל המופעים של הסמל במשטח היצירה.

עריכת סמל

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את הסמל במצב בידוד:

  • בחר מופע של הסמל ולחץ על Edit Symbol בחלונית Control. כשהתיבה Alert נפתחת, לחץ על OK.

  • לחץ פעמיים על מופע של הסמל. כשהתיבה Alert נפתחת, לחץ על OK.

  • לחץ פעמיים על סמל בחלונית Symbols. מופע זמני של הסמל מוצג במרכז משטח היצירה.

 2. ערכו את הגרפיקה.

 3. צא ממצב בידוד על-ידי לחיצה על הלחצן Exit Isolation Mode  בפינה השמאלית העליונה של משטח היצירה או בחלונית Control  או הקשה על Esc.

  ניתן גם להחיל את מאפיין יישור הפיקסלים על הסמל. למידע נוסף, ראה יישור סמלים לפי רשת פיקסלים.

הגדרה מחדש של סמל עם גרפיקה אחרת

 1. בחר בגרפיקה שברצונך להשתמש בה כדי להגדיר מחדש סמל קיים. הקפד לבחור בגרפיקה המקורית, ולא במופע של סמל.

 2. בחלונית Symbols, לחץ על הסמל שברצונך להגדיר מחדש, ובחר Redefine Symbol מתפריט החלונית.

הערה:

הגרפיקה שנבחרה הופכת באופן אוטומטי למופע של הסמל. אם אין ברצונך שהגרפיקה שנבחרה תהפוך למופע סמל, הקש Shift במהלך בחירה באפשרות Redefine Symbol מתפריט החלונית.

הערה:

אם אינך מצליח לאתר את תפריט החלונית, ראה שימוש בתפריטי החלונית.

ספריות סמלים

ספריות סמלים הן אוספים של סמלים שהוגדרו מראש. כשפותחים ספריית סמלים, היא מוצגת בחלונית חדשה (לא בחלונית Symbols).

ניתן לבחור, למיין ולהציג פריטים בספריית סמלים באותו אופן כמו בחלונית Symbols. עם זאת, לא ניתן להוסיף, למחוק או לערוך פריטים בספריות סמלים.

פתיחה של ספריית סמלים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Window > Symbol Libraries > [symbol].

  • בחר Open Symbol Library מתפריט החלונית Symbols, ובחר ספרייה מהרשימה המוצגת.

  • לחץ על הלחצן Symbols Library Menu בחלונית Symbols, ובחר ספרייה מהרשימה המוצגת.

  הערה:

  כדי לפתוח ספרייה באופן אוטומטי עם הפעלת Illustrator, בחר Persistent מתפריט חלונית הספרייה.

העברת סמלים מספרייה לחלונית Symbols

בכל פעם שמשתמשים בסמל כלשהו במסמך, הסמל מתווסף אוטומטית לחלונית Symbols.

 1. לחץ על סמל בספרייה.

יצירת ספריות סמלים

 1. כדי להוסיף את כל הסמלים מהספרייה, הקש Shift ובחר את כל הסמלים ולאחר מכן בחר Add to Symbols מתפריט האפשרויות Symbol Library. הוסף את הסמלים הרצויים מהספרייה לחלונית Symbols, ומחק את הסמלים שאינם נחוצים.

  הערה:

  כדי לבחור את כל הסמלים שאינם נמצאים בשימוש במסמך, בחר Select All Unused מתפריט החלונית Symbols.

 2. בחר Save Symbol Library מתפריט החלונית Symbols.

 3. שמרו את הספרייה החדשה בתיקייה Symbols של ברירת המחדל. שם הספרייה יוצג אוטומטית בתפריט המשנה User Defined בתפריט Symbol Libraries ובתפריט Open Symbol Library.

  אם שומרים את הספרייה בתיקייה אחרת, ניתן לפתוח אותה באמצעות בחירה באפשרות Open Symbol Library > Other Library מתפריט החלונית Symbols. כשפותחים את הספרייה באופן זה, היא תופיע בתפריט המשנה Symbol Libraries יחד עם שאר הספריות.

ייבוא ספריית סמלים ממסמך אחר

 1. בחר Window > Symbol Libraries > Other Library or choose Open Symbol Library > Other Library מתפריט החלונית Symbols.

 2. בחר בקובץ שברצונך לייבא ממנו סמלים ולחץ על Open.

  הסמלים מופיעים בחלונית של ספריית סמלים (ולא בחלונית Symbols).

סקירת החלונית Symbols

ניתן להשתמש בחלונית Symbols (Window ‏> Symbols) או בחלונית Control כדי לנהל את הסמלים במסמך. החלונית Symbols מכילה מגוון סמלים שנקבעו מראש. ניתן להוסיף סמלים מספריות הסמלים או מספריות שאתה יוצרים בעצמך. ראה ספריות סמלים למידע על שימוש בסמלים מוגדרים מראש.

שינוי תצוגת הסמלים בחלונית

 1. בחר אפשרות תצוגה מתפריט החלונית: Thumbnail View כדי להציג תמונות ממוזערות, Small List View כדי להציג רשימה של סמלים ושמותיהם עם תמונה ממוזערת קטנה, או Large List View כדי להציג רשימה של סמלים ושמותיהם עם תמונה ממוזערת גדולה.

 2. גרור את הסמל למיקום אחר. כאשר מופיע קו שחור במיקום הרצוי, שחרר את לחצן העכבר.

 3. בחר Sort By Name מתפריט החלונית כדי לפרט את הסמלים לפי סדר אלפביתי.

שכפול סמל בחלונית

שכפול או העתקה של סמל בחלונית Symbols מאפשרים ליצור בקלות סמל חדש באמצעות מופע סמל קיים.

כדי ליצור עותק של סמל, בחר את הסמל בחלונית Symbols ובחר Duplicate Symbol מתפריט החלונית, או גרור את הסמל ללחצן New Symbol.

הערה:

אם ברצונך לשכפל מופע של סמל במשטח היצירה, לדוגמה, אם שינית את גודלו וסובבת אותו וכעת ברצונך להוסיף מופע נוסף באותו גודל ועם אותו הסיבוב, שכפל את המופע. ‏(ראו עבודה עם מופעי סמל).

שינוי שם של סמל

 1. כדי לשנות שם סמל, בחר בסמל בחלונית Symbols, בחר Symbol Options מתפריט החלונית, והקלד שם חדש בתיבת הדו-שיח Symbol Options.

 2. כדי לשנות שם של מופע סמל, בחר במופע הסמל בגרפיקה, והקלד שם חדש בתיבת הטקסט Instance Name בחלונית Control.

נקודת רישום של סמל

נקודת הרישום של הסמל ב- Illustrator דומה ל- Adobe Flash Professional. נקודת רישום היא המקור של גרפיקת הגדרת הסמל. תכונה זו מספקת יכולת פעולה הדדית טובה יותר בין Illustrator ל- Flash.

בעת יצירת סמל, באפשרותך לבחור את נקודת הרישום מכל אחת מ- 8 הנקודות לאורך הגבולות או המרכז של התיבה התוחמת של הסמל. נקודת הרישום גלויה כסמל צלב דק במצב Symbol edit ובמצב normal כאשר מופע הסמל נבחר. במצב isolation, באפשרותך להצמיד את הגרפיקה שלך לסימן נקודת רישום.

בתפריט החלונית Transform (תפריט מעוף החוצה), האפשרות Use Registration Point for Symbol נבחרת כברירת מחדל. קואורדינטות של נקודת הרישום גלויות בחלונית Transform כאשר מופע הסמל נבחר. כל שינויי הצורה של מופעי הסמל מתאימים לנקודת הרישום של גרפיקת הגדרת הסמל.

ניתן לאפס את שינויי הצורה שחלים על מופע הסמל באמצעות האפשרות Reset Transformation. עבור פרטים, ראה איפוס שינויי צורה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת