אודות שכבות

בעת יצירה של גרפיקה מורכבת, המעקב אחר כל הפריטים בחלון המסמך עשוי להיות מורכב. פריטים קטנים מוסתרים מאחורי פריטים גדולים יותר, והבחירה בפריטים בגרפיקה הופכת להיות קשה. שכבות מספקות דרך לניהול כל הפריטים הנכללים בגרפיקה. ניתן להתייחס לשכבות כתיקיות שקופות הכוללות פריטים גרפיים. אם תערבב את התיקיות, תשנה את סדר הערימה של הפריטים בגרפיקה. ניתן להזיז פריטים בין תיקיות וליצור תיקיות משנה בתוך תיקיות.

מבנה השכבות במסמך יכול להיות פשוט או מורכב בהתאם לרצונך. כברירת מחדל, כל הפריטים מאורגנים בשכבת אב אחת. עם זאת, ניתן ליצור שכבות חדשות ולהעביר לתוכן פריטים, או להעביר רכיבים משכבה לשכבה בכל עת. החלונית Layers מספקת דרך קלה לבחירה, להסתרה, לנעילה ולשינוי תכונות המראה של הגרפיקה. ניתן גם ליצור שכבות תבנית, שניתן להשתמש בהן למעקב אחר הגרפיקה, ולהחליף שכבות עם Photoshop.

לסרטון בנושא שמירה על הסדר והגמישות של הגרפיקה באמצעות שכבות במסמך, ראה ארגון גרפיקה באמצעות שכבות.

סקירה של החלונית Layers

ניתן להשתמש בחלונית Layers‏ (Window‏ > Layers) לפירוט, לארגון ולעריכה של אובייקטים במסמך. כברירת מחדל, כל מסמך חדש כולל שכבה אחת, וכל אובייקט שנוצר מוצג ברשימה של אותה שכבה. עם זאת, ניתן ליצור שכבות חדשות ולארגן מחדש פריטים באופן המתאים לך ביותר.

כברירת מחדל, Illustrator מקצה צבע ייחודי (עד תשעה צבעים) לכל שכבה בחלונית Layers. הצבע מוצג ליד שם השכבה בחלונית. אותו צבע מוצג בחלון האיור בתיבה התוחמת, בנתיב, בנקודות העיגון ובנקודת המרכז של אובייקט שנבחר. ניתן להשתמש בצבע זה כדי לאתר במהירות את השכבה של האובייקט בחלונית Layers, וניתן לשנות את צבע השכבה לצבע הרצוי לך.

כשפריט בחלונית Layers כולל פריטים נוספים, מופיע משולש משמאל לשם הפריט. לחץ על המשולש כדי להסתיר או להציג את תוכן הפריט. אם לא מוצג משולש, הפריט אינו כולל פריטים נוספים.

החלונית Layers
החלונית Layers

A. העמודה Visibility B. ‏העמודה Edit‏ C. ‏העמודה Target‏ D. ‏העמודה Selection‏ 

החלונית Layers מספקת עמודות משמאל ומימין לרשימות. לחץ בעמודה כדי לשלוט במאפיינים הבאים:

העמודה Visibility

מציינת אם פריטים בשכבות הם גלויים   או מוסתרים (רווח ריק), או אם הם שכבות תבנית  או שכבות קו מתאר ..

העמודה Edit

מציינת אם הפריטים נעולים או לא. סמל המנעול  מציין שהפריט נעול ואינו ניתן לעריכה, ורווח ריק מציין שהפריט אינו נעול וניתן לעריכה.

העמודה Target

מציינת אם הפריטים מיועדים להחלת אפקטים ולעריכת תכונות בחלונית Appearance. כשלחצן יעד מופיע כסמל טבעת כפולה ( או ), פירושו של דבר שהפריט מיועד להחלת אפקטים ולעריכת תכונות. סמל של טבעת בודדת מציין שהפריט אינו מיועד להחלת אפקטים ולעריכת תכונות.

העמודה Selection

מציינת אם הפריטים נבחרו. תיבת צבע מוצגת כשפריט נבחר. אם פריט, כגון שכבה או קבוצה, כולל אובייקטים שנבחר ואובייקטים אחרים שלא נבחרו, מוצגת תיבת צבע קטנה יותר ליד פריט האב. אם כל האובייקטים בפריט האב נבחרו, תיבות הצבע של הבחירה הן בגודל הזהה לזה של הסימנים המופיעים ליד האובייקטים שנבחרו.

ניתן להשתמש בחלונית Layers להצגת חלק מהפריטים כקווי מתאר ופריטים אחרים כפי שהם יופיעו בגרפיקה הסופית. ניתן גם להציג במעומעם תמונות מקושרות ואובייקטי Bitmap כדי להקל על עריכת הגרפיקה בחזית התמונה. הדבר שימושי במיוחד בעת עקיבה אחר תמונת Bitmap.

אפשרויות תצוגה לגרפיקה בשכבות
אפשרויות תצוגה לגרפיקה בשכבות

A. האובייקט מוצג בתצוגת קו מתאר B. אובייקט Bitmap מעומעם ל-50% C. אובייקט שנבחר מוצג בתצוגה מקדימה 

שינוי התצוגה בחלונית Layers

 1. בחר Options מתפריט החלונית Layers.

 2. בחר Show Layers Only להסתרת נתיבים, קבוצות ורכיבים משותפים בחלונית Layers.

 3. באפשרות Row Size, בחר אפשרות לציון גובה השורות. ‏(לציון גודל מותאם אישית, הזן ערך בין 12 ל-100).

 4. לתמונות ממוזערות, בחר שילוב של שכבות, קבוצות ואובייקטים לתצוגה מקדימה בתמונות ממוזערות.

  הערה:

  הצגת תמונות ממוזערות בחלונית Layers עלולה להאט את הביצועים במהלך עבודה על קבצים מורכבים. בטל הצגת תמונות ממוזערות של שכבות לשיפור הביצועים.

הגדרת אפשרויות של שכבות ושכבות משנה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ פעמיים על שם הפריט בחלונית Layers.

  • לחץ על שם הפריט ובחר Options For <שם פריט> מתפריט החלונית Layers.

  • בחר New Layer או New Sublayer מתפריט החלונית Layers.

 2. ציין את האפשרויות הבאות:

  Name

  ציון שם הפריט כפי שהוא מופיע בחלונית Layers.

  Color

  ציון צבע השכבה. ניתן לבחור צבע מהתפריט או ללחוץ פעמיים על דוגמית הצבע לבחירת צבע.

  Template

  הפיכת השכבה לשכבת תבנית.

  Lock

  מניעת ביצוע שינויים בפריט.

  Show

  הצגת כל הגרפיקה שבשכבה במשטח היצירה.

  Print

  הפיכת הגרפיקה בשכבה לגרפיקה הניתנת להדפסה.

  Preview

  הצגת הגרפיקה הנכללת בשכבה בצבע במקום בקווי מתאר.

  Dim Images

  הפחתת עוצמת הצבע של תמונות מקושרות ותמונות Bitmap הנכללות בשכבה, בהתאם לאחוזים שצוינו.

יצירת שכבה

 1. בחלונית Layers, לחץ על שם השכבה שמעליה (או שאליה) ברצונך להוסיף את השכבה החדשה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להוספת שכבה חדשה מעל לשכבה שנבחרה, לחץ על הלחצן Create New Layer  בחלונית Layers.

  • ליצירת שכבת משנה חדשה בתוך השכבה שנבחרה, לחץ על הלחצן Create New Sublayer  בחלונית Layers.

   הערה: להגדרת אפשרויות בעת יצירת שכבה חדשה, בחר New Layer או New Sublayer מתפריט החלונית Layers.

  עבור מצבי ציור שונים, Illustrator מספק מספר אפשרויות שכוללות את הפריטים הבאים:

  • המצב Draw Behind יוצר באופן אוטומטי שכבה פעילה חדשה מאחורי השכבה הפעילה.

  • במצב Draw behind, הגרפיקה מצוירת מאחורי כל הגרפיקה בשכבה שנבjרה במקרה שלא נבחרה גרפיקה.

העברת אובייקט לשכבה אחרת

 1. בחר באובייקט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על שם השכבה הרצויה בחלונית Layers. לאחר מכן, בחר Object‏ > Arrange‏ > Send To Current Layer.

  • גרור את סמן הגרפיקה שנבחרה , הממוקם מימין לשכבה בחלונית Layers, לשכבה הרצויה.

   הערה: ניתן להעביר אובייקטים או שכבות לשכבה חדשה על-ידי בחירתם ובחירה באפשרות Collect In New Layer מתפריט החלונית Layers. ניתן גם להקיש ממושכות על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) לבחירת פריטים שאינם סמוכים. הקש Shift לבחירת פריטים סמוכים.

שחרור פריטים בשכבות נפרדות

הפקודה Release To Layers מפזרת מחדש את כל הפריטים בשכבה בשכבות נפרדות, ויכולה לבנות אובייקטים חדשים בכל שכבה לפי סדר ערימת הפריטים באובייקט. ניתן להשתמש בתכונה זו להכנת קבצים להנפשה באינטרנט.

 1. בחר בשם השכבה או הקבוצה בחלונית Layers.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשחרור כל פריט בשכבה חדשה, בחר Release To Layers (Sequence)‎ מתפריט החלונית Layers.

  • לשחרור פריטים בשכבות ולשכפול אובייקטים ליצירת רצף מצטבר, בחר Release To Layers (Build)‎ מתפריט החלונית Layers. האובייקט התחתון מופיע בכל אחת מהשכבות החדשות, והאובייקט העליון מופיע רק בשכבה העליונה. לדוגמה, נניח ששכבה 1 כוללת עיגול (האובייקט התחתון), ריבוע ומשולש (האובייקט העליון). פקודה זו תיצור שלוש שכבות – אחת הכוללת עיגול, ריבוע ומשולש, אחת עם עיגול וריבוע ואחת עם עיגול בלבד. פעולה זו שימושית ליצירת רצפי הנפשה מצטברים.

  הפקודה Release To Layers (Build)‎ יוצרת שכבות חדשות
  הפקודה Release To Layers (Build)‎ יוצרת שכבות חדשות

דחיסת שכבות וקבוצות

מיזוג ושיטוח של שכבות הן פעולות דומות, משום ששתיהן מאפשרות לדחוס אובייקטים, קבוצות ושכבות משנה בשכבה או בקבוצה אחת. בפעולת מיזוג, ניתן לבחור בפריטים שברצונך לדחוס. בפעולת שיטוח, כל הפריטים הגלויים בגרפיקה יידחסו לשכבה אחת. בכל אחת מהאפשרויות, סדר הערימה של הגרפיקה נשאר ללא שינוי, אך לא יישמרו תכונות אחרות ברמת השכבה, כגון מסיכות חיתוך.

 • למיזוג פריטים לשכבה או לקבוצה אחת, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על שמות השכבות או הקבוצות שברצונך למזג. לחלופין, הקש Shift לבחירת כל הפריטים ברשימות שבין שמות השכבה או הקבוצה שלוחצים עליהם. לאחר מכן, בחר Merge Selected מתפריט החלונית Layers. שים לב, שהפריטים ימוזגו בשכבה או בקבוצה האחרונה שנבחרה.

  ניתן למזג שכבות רק עם שכבות אחרות הנמצאות באותה רמת היררכיה בחלונית Layers. באופן דומה, ניתן למזג שכבות משנה רק עם שכבות משנה אחרות הנמצאות באותה שכבה ובאותה רמת היררכיה. לא ניתן למזג אובייקטים עם אובייקטים אחרים.

 • לשיטוח שכבות, לחץ על שם השכבה שבה בברצונך לדחוס את הגרפיקה. לאחר מכן, בחר Flatten Artwork מתפריט החלונית Layers

איתור פריט בחלונית Layers

בעת בחירה בפריט בחלון המסמך, ניתן לאתר במהירות את הפריט המתאים בחלונית Layers בעזרת הפקודה Locate Object. פקודה זו שימושית במיוחד לאיתור פריטים בשכבות שצומצמו.

 1. בחר אובייקט בחלון המסמך. אם תבחר יותר מאובייקט אחד, יאותר האובייקט העליון לפי סדר הערימה.

 2. בחר Locate Object מתפריט החלונית Layers. פקודה זו משתנה לפקודה Locate Layer אם האפשרות Show Layers Only נבחרה.