brush_appicon_128

האם ידעת שבאפשרותך להשתמש ב-iPad או ב-iPhone כדי לעצב מברשות יפהפיות, באיכות גבוהה מתמונות של כל פריט שמעורר בך השראה? שמור את המברשות ב-Creative Cloud Library וגש אליהן מכל מקום ב-Photoshop וב-Illustrator!

קבל מידע נוסף על היישום Adobe Brush CC ל-Ipad בסרטון זה.

הורד את היישום המצוין Adobe Brush CC מתוך iTunes app store.


אודות מברשות

מברשות מאפשרות לסגנן מראה של נתיבים. ניתן להחיל משיחות מברשת על נתיבים קיימים, או לצייר נתיב ולהחיל עליו משיחת מברשת בפעולה אחת באמצעות הכלי Paintbrush‏.

llustrator כולל סוגי מברשות מסוגים שונים: Calligraphic‏, Scatter‏, Art‏, Pattern ו-Bristle. בעזרת מברשות אלה ניתן ליצור את האפקטים הבאים:

מברשות קליגרפיה

יצירת קווים שנראים כאילו צוירו בעט קליגרפי מחודד לאורך מרכז הנתיב. כשמשתמשים בכלי Blob Brush, ניתן לצבוע בעזרת מברשת קליגרפיה ולהרחיב אוטומטית את משיחת המברשת לצורת מילוי המתמזגת עם אובייקטים אחרים עם מילוי באותו צבע שחוצים את הנתיב או סמוכים אליו בסדר הערימה.

מברשות פיזור

פיזור עותקים של אובייקט (כגון חיפושית או עלה) לאורך נתיב.

מברשות אמנותיות

מתיחה אחידה של צורת מברשת (כגון Rough Charcoal) או אובייקט לאורך הנתיב.

מברשת Bristle

צור משיחות מברשת בעלות מראה של מברשת זיפים טבעית.

מברשות דוגמת מילוי

צביעת דוגמת מילוי – מורכבת מאריחים בודדים – שמופיעים שוב ושוב לאורך הנתיב. מברשות דוגמת מילוי יכולות לכלול עד חמישה אריחים, לצדדים, לפינה הפנימית, לפינה החיצונית, להתחלה ולסוף של דוגמת המילוי.

סוגי מברשות
A. ‏Calligraphic Brush‏‏ B. Scatter Brush‏ C. ‏Art Brush‏‏ D. ‏Pattern Brush‏‏ E. ‏Bristle Brush‏‏ 

לעתים קרובות, מברשות פיזור ומברשות דוגמת מילוי יכולות ליצור אפקט זהה. עם זאת, הן שונות זו מזו בכך שמברשות דוגמת מילוי עוקבות אחר נתיב במדויק, בעוד שמברשות פיזור אינן עושות זאת.

חצים במברשת מסוג Pattern
חצים במברשת מסוג Pattern מתכופפים כדי לעקוב אחר הנתיב (משמאל), אך חצים במברשת פיזור נשארים ישרים (מימין).

צפה בסרטון בנושא שימוש במברשות.

סקירה של החלונית Brushes‏

החלונית Brushes (Window ‏‍‏> Brushes) מציגה מברשות לקובץ הנוכחי. בשעת בחירת מברשת מספריית מברשות, היא נוספת אוטומטית לחלונית Brushes. מברשות שיוצרים ושומרים בחלונית Brushes משויכות לקובץ הנוכחי בלבד, כך שהחלונית Brushes של קבצי Illustrator שונים יכולה לכלול ערכות מברשות שונות.

הצגה או הסתרה של סוג מברשת

 1. בחר באחת מהאפשרויות הבאות מתפריט החלונית: Show Calligraphic Brushes‏, Show Scatter Brushes‏, Show Art Brushes‏, Show Bristle Brushes‏, Show Pattern Brushes.

שינוי תצוגת מברשות

 1. בחר Thumbnail View או List View מתפריט החלונית.

שינוי סדר המברשות בחלונית Brushes

 1. גרור מברשת למיקום חדש. ניתן להעביר מברשות רק בין סוגים זהים. לדוגמה, לא ניתן להעביר מברשת קליגרפיה לאזור מברשות הפיזור.

שכפול מברשת בחלונית Brushes

 1. גרור את המברשת ללחצן New Brush או בחר את האפשרות Duplicate Brush מתוך תפריט החלונית Brushes.

מחיקת המברשות מהחלונית Brushes

 1. בחר את המברשות ולחץ על הלחצן Delete Brush . ניתן לבחור מברשות שאינן משמשות במסמך באמצעות בחירה בפקודה Select All Unused מתפריט החלונית Brushes.

עבודה עם ספריות מברשות

ספריות מברשות ‏(Window ‏‍‏> Brush Libraries ‏‍‏> [ספרייה]) הן אוספים של קביעות מברשת מוגדרות מראש הנכללות ב-Illustrator. ניתן לפתוח ספריות מברשות מרובות כדי לעיין בתוכנן ולבחור מברשות. ניתן גם לפתוח ספריות מברשות מתפריט החלונית Brushes.

הערה:

כדי לפתוח אוטומטית ספריית מברשות עם הפעלת Illustrator, בחר Persistent מתפריט חלונית ספריית המברשות.

העתקת מברשות מספריית מברשות לחלונית Brushes

 1. גרור את המברשות לחלונית Brushes או בחר Add To Brushes מתפריט חלונית ספריית המברשות.

ייבוא מברשות לחלונית Brushes מקובץ אחר

 1. בחר Window ‏‍‏> ‏Brush Libraries >‏ Other Library ובחר בקובץ.
 2. בחלונית Brush Library, לחץ על הגדרת המברשת היחידה או על כל הגדרות המברשות שעליך לייבא ובחר Add To Brushes מתפריט החלונית Brush Library (תפריט מעוף החוצה).

יצירת ספריות מברשות חדשות

 1. הוסיפו את המברשות הרצויות לחלונית Brushes, ומחקו את המברשות שאינכם מעוניינים לכלול בספרייה.
 2. בחר Save Brush Library מתפריט החלונית Brushes, מקם את קובץ הספרייה החדש באחת מהתיקיות הבאות כדי שהוא יופיע בתפריט Brush Libraries בשעת הפעלת Illustrator מחדש.
  • (Windows)‏ User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator <version number> Settings/Brushes
  • (Mac OS)‏ Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator <version number> Settings/Brushes

  הערה:

  החלף את <‏version number‏>‎ בערכים הבאים, לפי הגרסה של Illustrator שהתקנת במערכת שלך. למידע נוסף, ראה החלפת מספר הגרסה של Illustrator.

  הערה:

  אם שמרת את הקובץ בתיקייה אחרת, ניתן לפתוח אותו באמצעות בחירה באפשרות Window ‏‍‏> Brush Libraries ‏‍‏> Other Library ובחירת קובץ הספרייה.

החלת משיחות מברשת

ניתן להחיל משיחות מברשת על נתיב שנוצר באמצעות אחד מכלי הציור, כולל הכלי Pen, הכלי Pencil או כלי הצורה הבסיסיים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר בנתיב ולאחר מכן בחר מברשת מספריית מברשות, מהחלונית Brushes או מהחלונית Control.

  • גרור מברשת על הנתיב. אם כבר הוחלה על הנתיב משיחת מברשת, המברשת החדשה מחליפה את המברשת הקודמת.

  הערה:

  אם ברצונך להחיל מברשת אחרת על הנתיב וברצונך להשתמש בקביעות משיחת מברשת ששימשו את המברשת המקורית, הקיש Alt ‏(Win) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על המברשת החדשה שברצונך להחיל.

ציור נתיבים והחלת משיחות מברשת בו-זמנית

 1. בחר מברשת מספריית מברשות או מהחלונית Brushes.
 2. בחר את הכלי Paintbrush .
 3. מקם את המצביע בנקודה שברצונך להתחיל בה את משיחת המברשת, וגרור לציור נתיב. קו מנוקד עוקב אחר המצביע במהלך הגרירה.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לציור נתיב פתוח, שחררו את לחצן העכבר כשהנתיב מגיע לצורה הרצויה.

  • כדי לצייר צורה סגורה, גרור תוך הקשה על Alt (‏Windows) או על Option (‏Mac OS). הכלי Paintbrush מביא להצגת לולאה קטנה . שחררו את לחצן העכבר (מבלי לשחרר את המקש Alt או Option) כשאתם מוכנים לסגירת הצורה.

   במהלך הציור, Illustrator קובעת נקודות עיגון. מספר נקודות העיגון נקבע לפי האורך והמורכבות של הנתיב ולפי קביעות רגישות מברשת הצבע.

   עצה: כדי להתאים את הצורה של נתיב שצויר בעזרת מברשת לאחר שסיימת לצייר אותו, בחר תחילה את הנתיב. לאחר מכן מקם את הכלי Paintbrush על הנתיב וגרור עד שהנתיב יגיע לצורה הרצויה. טכניקה זו מאפשרת למתוח נתיב שצויר בעזרת מברשת ולשנות צורה של נתיב בין נקודות הקצה הקיימות.

אפשרויות הכלי Paintbrush

לחץ פעמיים על הכלי Paintbrush לקביעת האפשרויות הבאות:

Fidelity

שולט במרחק הזזת העכבר או העט האלקטרוני, שאחריו Illustrator תוסיף נקודת עיגון חדשה לנתיב. לדוגמה, ערך Fidelity של 2.5 מציין שתנועות כלי קצרות מ-2.5 לא ייחשבו. ניתן לקבוע ערך Fidelity בטווח שבין 0.5 ל-20 פיקסלים; ככל שהערך גבוה יותר, הנתיב חלק ומורכב יותר.

Smoothness

שולט בכמות ההחלקה ש-Illustrator מחילה בשעת שימוש בכלי. הערך של Smoothness יכול לנוע בין 0% ל-100%; ככל שהערך באחוזים גדול יותר, הנתיב חלק יותר.

Fill New Brush Strokes

מחיל מילוי על הנתיב. אפשרות זו שימושית במיוחד בשעת ציור נתיבים סגורים.

Keep Selected

קובע אם Illustrator תשמור על הבחירה בנתיב לאחר ציור הנתיב.

Edit Selected Paths

קובע אם ניתן לשנות נתיב קיים באמצעות הכלי Paintbrush.‏

Within: _ pixels

קובע את מידת הקרבה הדרושה של העכבר או העט האלקטרוני לנתיב קיים לצורך עריכת הנתיב באמצעות הכלי Paintbrush.‏ אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה באפשרות Edit Selected Paths.

הסרת משיחות מברשת

 1. בחר נתיב שצויר בעזרת מברשת.
 2. בחלונית Brushes, בחר את האפשרות Remove Brush Stroke מתפריט החלונית או לחץ על הלחצן Remove Brush Stroke .
 3. באפשרותך להסיר משיחת מברשת גם על-ידי בחירת מברשת מסוג Basic מהחלונית Brushes או מהחלונית Control.

המרת משיחות מברשת לקווי מתאר

ניתן להמיר משיחות מברשת לנתיבים עם קו מתאר כדי לערוך רכיבים בודדים של נתיב שצויר בעזרת מברשת.

 1. בחר נתיב שצויר בעזרת מברשת.
 2. בחר Object ‏‍‏> Expand Appearance.

  Illustrator ממקמת את הרכיבים של הנתיב המורחב בקבוצה. הקבוצה כוללת נתיב ותת-קבוצה שכוללת את קווי המתאר של משיחת המברשת.

יצירה או שינוי של מברשות

באפשרותך ליצור ולהתאים אישית מברשות מסוג Calligraphic‏, Scatter‏, Art‏, Pattern‏ ו-Bristle, בהתאם לדרישות שלך. למברשות מסוג Scatter‏, Art‏ ו-Pattern, יש ליצור תחילה את הגרפיקה.

בעת יצירת גרפיקה למברשות, פעל לפי ההנחיות הבאות:

 • הגרפיקה אינה יכולה לכלול מעברי צבע, מיזוגים, משיחות מברשת אחרות, אובייקטים עם רשת שינוי, תמונות Bitmap, תרשימים, קבצים ממוקמים או מסיכות.

 • למברשות מסוג Art ו-Pattern, הגרפיקה אינה יכולה לכלול טקסט. ליצירת אפקט של משיחת מברשת עם טקסט, צרו קו מתאר של הטקסט, ולאחר מכן צרו מברשת עם קו המתאר.

 • למברשות מסוג Pattern, צור עד חמישה אריחי דוגמת מילוי (בהתאם לתצורת המברשת) והוסף את האריחים לחלונית Swatches.

הערה:

באפשרותך להפוך את המברשות שאתה יוצר לזמינות עבור כל מסמך חדש, על-ידי הוספה של הגדרת המברשת לפרופיל New Document Profile. לקבלת מידע נוסף על פרופילים של מסמכים חדשים, ראה אודות פרופילים של מסמכים חדשים.

יצירת מברשת

 1. למברשות מסוג Scatter ו-Art, בחר בגרפיקה שברצונך להשתמש בה. למברשות מסוג Pattern, ניתן לבחור בגרפיקה לאריח הצד, אך פעולה זו אינה הכרחית. לקבלת הנחיות מפורטות ליצירת מברשות מסוג Pattern, ראה הנחיות ליצירת אריחי דוגמת מילוי. כדי לקבל מידע נוסף אודות אפשרויות של מברשת מסוג Pattern, ראה אפשרויות Pattern brush.

  הערה:

  אם אינך רוצה לראות תפר בין חלקי הגרפיקה המשמשים ליצירת מברשת מסוג Pattern, בטל את האפשרות Anti-Aliasing דרך Edit‏ ‍‏> Preferences‏ ‍‏> General‏ (Windows) או Illustrator‏ ‍‏> General‏ ‍‏> Preferences‏ (Mac OS).

 2. לחץ על הלחצן New Brush‏  בחלונית Brushes. לחלופין, גרור את הגרפיקה שנבחרה לחלונית Brushes.
 3. בחר בסוג המברשת שברצונך ליצור ולחץ על OK.
 4. בתיבת הדו-שיח Brush Options, הזן שם למברשת, קבע אפשרויות מברשת ולחץ על OK.

שינוי מברשת

 • לשינוי אפשרויות של מברשת, לחץ פעמיים על המברשת בחלונית Brushes. הגדר את אפשרויות המברשת ולחץ על OK. הודעה תופיע אם המסמך הנוכחי כולל נתיבים עם משיחות של המברשת שהשתנתה. לחץ על Apply To Strokes לשינוי משיחות קודמות. לחץ על Leave Strokes כדי להשאיר את המשיחות הקודמות ללא שינוי, ולהחיל את המברשת שהשתנתה על משיחות חדשות בלבד.
 • לשינוי הגרפיקה של מברשת מסוג Scatter‏, Art‏ או Pattern‏, גרור את המברשת לגרפיקה ובצע את השינויים הרצויים. לאחר מכן, הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי גרירת המברשת שהשתנתה למברשת המקורית בחלונית Brushes.
 • כדי לשנות נתיב שצויר בעזרת מברשת מבלי לעדכן את המברשת המתאימה, בחר את הנתיב ולחץ על הלחצן Options Of Selected Object‏ בחלונית Brushes, או בחר אפשרויות של אובייקט שנבחר מתפריט החלונית Brushes (התפריט הנשלף).

אפשרויות מברשת

ניתן לציין אפשרויות שונות לסוגי המברשות השונים. לשינוי אפשרויות של מברשת, לחץ פעמיים על המברשת בחלונית Brushes.

מברשות פיזור, מברשות אמנותיות ומברשות דוגמת מילוי כוללות אפשרויות צביעה זהות.

להתאמה אישית של מופע קו עבור Art Brushes או Pattern Brushes, לחץ על הסמל Options of Selected Objects בחלונית Brushes והגדר את אפשרויות הקו. עבור מברשת מסוג Art, באפשרותך להגדיר את רוחב הקו יחד עם אפשרויות היפוך, צביעה וחפיפה. עבור מברשת מסוג Pattern, באפשרותך להגדיר את אפשרויות שינוי הגודל יחד עם אפשרויות היפוך, התאמה וצביעה.

אפשרויות מברשת קליגרפיה

Angle

קובע את זווית סיבוב המברשת. גרור את ראש החץ בתצוגה המקדימה או הזן ערך בתיבה Angle.

Roundness

קביעת מעוגלות המברשת. בתצוגה המקדימה, גרור נקודה שחורה מהמרכז או אליו, או הזן ערך בתיבה Roundness. ככל שהערך גבוה יותר, המעוגלות רבה יותר.

Diameter

קובע את קוטר המברשת. השתמש במחוון Diameter או הזן ערך בתיבה Diameter.

הרשימה הנפתחת מימין לכל אחת מהאפשרויות מאפשרת לשלוט בווריאציות צורת המברשת. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

Fixed

יוצר מברשת עם זווית, מעוגלות או קוטר קבועים.

Random

יוצר מברשת עם וריאציות אקראיות של זווית, מעוגלות או קוטר. הזן ערך בתיבה Variation כדי לקבוע את טווח השינויים האפשרי של מאפייני המברשת. לדוגמה, אם הערך Diameter מוגדר ל-15 והערך Variation מוגדר ל-5, הקוטר עשוי להיות מוגדר לערכים 10 או 20, או לערך כלשהו ביניהם.

Pressure

יצירת מברשת שהזווית, המעוגלות או הקוטר שלה משתנים בהתאם ללחץ העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד בשילוב עם המאפיין Diameter. היא זמינה רק אם יש ברשותכם לוח גרפי. הזן ערך בתיבה Variation כדי לציין בכמה יגדל או יפחת מאפיין המברשת לעומת הערך המקורי. לדוגמה, כשהערך Roundness מוגדר ל-75% והערך Variation מוגדר ל-25%, ערך של משיחה שנוצרה בלחץ הקל ביותר יהיה 50% וערך של משיחה שנוצרה בלחץ החזק ביותר יהיה 100%. ככל שתפעיל לחץ קל יותר, משיחת המברשת תהיה זוויתית יותר.

Stylus Wheel

יוצר מברשת שהקוטר שלה משתנה בהתאם לשימוש בגלגל העט האלקטרוני. אפשרות זו נועדה לשימוש בעט מברשת אוויר עם עט אלקטרוני ועם לוח גרפי שיכול לזהות עט זה.

Tilt

יוצר מברשת שהזווית, המעוגלות או הקוטר שלה משתנים בהתאם לזווית העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד בשילוב עם המאפיין Roundness. אפשרות זו זמינה רק אם יש לך מחשב לוח גרפי שמזהה באיזו מידה העט קרוב למצב אנכי.

Bearing

יוצר מברשת שהזווית, המעוגלות או הקוטר שלה משתנים בהתאם לצורת ההחזקה של העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית ביותר לשליטה בזווית של מברשות קליגרפיה, במיוחד כשמשתמשים במברשת כמו במכחול. אפשרות זו זמינה רק אם יש לך מחשב לוח גרפי שמזהה את זווית העט.

Rotation

יוצר מברשת שהזווית, המעוגלות או הקוטר שלה משתנים בהתאם לאופן הסיבוב של קצה העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד לשליטה בזווית של מברשות קליגרפיה, במיוחד בשעת שימוש במברשת כמו בעט שטוח. האפשרות זמינה רק אם יש לך מחשב לוח גרפי שמזהה סיבוב מסוג זה.

אפשרויות צביעה למברשת פיזור, למברשת אמנותית ולמברשת דוגמת מילוי

הצבעים שמברשת פיזור, מברשת אמנותית או מברשת דוגמת מילוי צובעת תלויים בצבע הקו ובשיטת הצביעה הנוכחיים של המברשת. לקביעת שיטת הצביעה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות בתיבת הדו-שיח Brush Options:

None

מציג צבעים כפי שהם מופיעים במברשת בחלונית Brushes. בחר באפשרות None כדי לשמור על צבעי המברשת שמוצגים בחלונית Brushes.

Tints

מציג את משיחות המברשת בגוונים של צבע הקו. חלקים בגרפיקה שהיו שחורים נצבעים בצבע הקו, חלקים שלא היו שחורים נצבעים בגוונים של צבע הקו, וחלקים לבנים נשארים לבנים. בשעת שימוש בצבע ספוט כצבע הקו, האפשרות Tints יוצרת גוונים של צבע הספוט. בחר Tints למברשות בשחור-לבן, או כשברצונך לצבוע משיחת מברשת בצבע ספוט.

Tints And Shades

מציג את משיחות המברשת ברשתות צבע ובהצללות של צבע הקו. האפשרות Tints and Shades שומרת על שחור ולבן והופכת את שאר הצבעים למיזוג צבע בין שחור ללבן דרך צבע הקו. מכיוון שנוסף צבע שחור, ייתכן שלא תוכלו להדפיס ללוח בודד בשעת שימוש באפשרות Tints and Shades עם צבע ספוט. בחר Tints and Shades למברשות בגווני אפור.

Hue Shift

משתמש בצבע הראשי בגרפיקת המברשת, כפי שהוא מוצג בתיבה Key Color. (כברירת מחדל, הצבע הראשי הוא הצבע הבולט ביותר בגרפיקה). כל חלקי גרפיקת המברשת שצבועים בצבע הראשי נצבעים בצבע הקו. צבעים אחרים בגרפיקת המברשת נצבעים בצבעים הקרובים לצבע הקו. האפשרות Hue Shift שומרת על שחור, לבן ואפור. בחר באפשרות Hue Shift למברשות המשתמשות בצבעים מרובים. לשינוי הצבע הראשי, לחץ על הטפטפת Key Color, הזז את הטפטפת לאזור התצוגה המקדימה של תיבת הדו-שיח ולחץ על הצבע שברצונך לקבוע כצבע ראשי. הצבע בתיבה Key Color משתנה. לחץ על הטפטפת שנית כדי לבטל את הבחירה בה.

למידע ודוגמאות לכל אחת מהאפשרויות, לחץ על Tips.

אפשרויות מברשת פיזור

Size

שולט בגודל האובייקטים.

Spacing

שולט בגודל הרווח בין האובייקטים.

Scatter

שולט בדיוק מעקב האובייקטים אחר הנתיב, באופן עצמאי משני צדי הנתיב. ככל שהערך גבוה יותר, האובייקטים רחוקים יותר מהנתיב.

Rotation

שולט בזווית הסיבוב של אובייקטים.

Rotation Relative To

קובע את זווית הסיבוב של אובייקטים מפוזרים ביחס לעמוד או לנתיב. לדוגמה, בשעת בחירה באפשרות Page וקביעת הסיבוב על 0°, האובייקטים פונים לעבר ראש העמוד. בשעת בחירה באפשרות Path וקביעת הסיבוב על 0°, האובייקטים משיקים לנתיב.

הרשימה הנפתחת מימין לכל אחת מהאפשרויות מאפשרת לשלוט בווריאציות צורת המברשת. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

Fixed

יוצר מברשת עם גודל, ריווח, פיזור וסיבוב קבועים.

Random

יוצר מברשת עם וריאציות אקראיות של גודל, ריווח, פיזור וסיבוב. הזן ערך בתיבה Variation כדי לקבוע את טווח השינויים האפשרי של מאפייני המברשת. לדוגמה, אם הערך Diameter מוגדר ל-15 והערך Variation מוגדר ל-5, הקוטר עשוי להיות מוגדר לערכים 10 או 20, או לערך כלשהו ביניהם.

Pressure

יוצר מברשת שהזווית, המעוגלות או הקוטר שלה משתנים בהתאם ללחץ העט האלקטרוני. האפשרות זמינה רק אם יש ברשותכם לוח גרפי. הזן ערך בתיבה הימנית או השתמש במחוון Maximum. האפשרות Pressure משתמשת בערך Minimum ללחץ הקל ביותר על הלוח הגרפי ובערך Maximum ללחץ החזק ביותר. בשעת שימוש בקביעה זו למאפיין Diameter, האובייקטים גדולים יותר ככל שעובי המשיחה גדול יותר.

Stylus Wheel

יצירת מברשת שהקוטר שלה משתנה בהתאם לשימוש בגלגל העט האלקטרוני. אפשרות זו זמינה רק אם יש לכם לוח גרפי הכולל עט אלקטרוני היכול לזהות קלט מעט זה.

Tilt

יצירת מברשת שהזווית, המעוגלות או הקוטר שלה משתנים בהתאם לזווית העט האלקטרוני. אפשרות זו זמינה רק אם יש ברשותכם לוח גרפי שמזהה באיזו מידה העט קרוב למצב אנכי.

Bearing

יצירת מברשת שהזווית, המעוגלות או הקוטר שלה משתנים בהתאם להטיית העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד לשליטה בזווית המברשת. אפשרות זו זמינה רק אם יש ברשותכם לוח גרפי שמזהה את זווית העט.

Rotation

יצירת מברשת שהזווית, המעוגלות או הקוטר שלה משתנים בהתאם לאופן הסיבוב של קצה העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד לשליטה בזווית המברשות. האפשרות זמינה רק אם יש ברשותכם לוח גרפי שמזהה סיבוב מסוג זה.

אפשרויות Art Brush

Width

מתאים את רוחב הגרפיקה ביחס לרוחבה המקורי. באפשרותך לציין את הרוחב באמצעות מחוון האפשרות Width. התפריט המוקפץ של המברשת Width מסוג Art כולל אפשרויות לוח גרפי של עט להתאמת קנה המידה, כגון Pressure‏, Stylus Wheel‏, Tilt‏, Bearing ו-Rotation. רוחב ברירת המחדל של מברשת מסוג Art הוא 100%.

הערה: אם תשתמש בכלי Width במופע קו מסוים של מברשת מסוג Art, כל נתוני הלוח הגרפי יומרו לנקודות Width. שים לב, שבהגדרות הרשימה הנפתחת Width, האפשרות Width Points/Profiles מסומנת.

Brush Scale Options

שומר על פרופורציות בשעת שינוי גודל של גרפיקה. האפשרויות הזמינות הן: Scale Proportionately‏, Stretch to Fit Stroke Length‏, Stretch Between Guides.

Direction

קובע את כיוון הגרפיקה ביחס לקו. לחץ על החץ כדי להגדיר את הכיוון:  כדי למקם את הצד השמאלי של הגרפיקה בקצה המשיחה;  כדי למקם את הצד הימני של הגרפיקה בקצה המשיחה;  כדי למקם את הצד העליון של הגרפיקה בקצה המשיחה;  כדי למקם את הצד התחתון של הגרפיקה בקצה המשיחה.

Flip Along או Flip Across

משנה את כיוון הגרפיקה ביחס לקו.

Colorization

בחר צבע עבור הקו ושיטת צביעה. באפשרותך לבחור מבין שיטות צביעה שונות באמצעות רשימה נפתחת זו. האפשרויות הן Tints‏, Tints and Shades ו-Hue Shift.

Overlap

כדי להימנע מחפיפה של צירופים וקיפולים של קצוות אובייקטים, באפשרותך לבחור את לחצן ההתאמה Overlap‏ .

לסרטון בנושא שימוש בתכונות המשופרת של מברשות מסוג Art, ראה שימוש במבקשות משופרות מסוג Art ו-Pattern..

מברשת אמנותית מקוטעת

מברשת אמנותית מקוטעת היא יכולת להגדיר חלק שאינו ניתן למתיחה בקצוות מברשת אמנותית. בתיבת הדו-שיח Brush Options של מברשת Art, בחר את האפשרות Stretch Between Guides והתאם את קווי העזר במקטע התצוגה המקדימה של תיבת הדו-שיח.

אפשרויות Art Brush
האפשרות Stretch Between Guides בתיבת הדו-שיח Brush Options של מברשת Art

הגרפיקה התחומה בין קווי העזר היא החלק היחיד של המברשת שנמתח או מתכווץ כדי להתאים את המברשת האמנותית לאורך הנתיב.

השוואה בין מברשת אמנותית מקוטעת ומברשת אמנותית שאינה מקוטעת
השוואה בין מברשת אמנותית מקוטעת ומברשת אמנותית שאינה מקוטעת

A. מברשת אמנותית מקוטעת B. מברשת אמנותית לא מקוטעת 

אפשרויות מברשת דוגמת מילוי

Scale

מתאים את גודל האריחים ביחס לגודלם המקורי. ציין את קנה המידה באמצעות מחוון האפשרות Scale. הרשימה הנפתחת Scale עבור כלי מברשת דוגמת המילוי כוללת אפשרויות לוח גרפי של עט להתאמת קנה המידה, כגון Pressure‏, Stylus Wheel‏, Tilt‏, Bearing ו-Rotation.

הערה: אם תשתמש בכלי Width במופע קו מסוים של מברשת מסוג Pattern, כל נתוני הלוח הגרפי יומרו לנקודות Width. שים לב, שבתפריט המוקפץ Scale עבור אפשרויות קו, האפשרות Width Points/Profiles מסומנת.

Spacing

מתאים את הרווח בין אריחים.

Tile buttons

מאפשר להחיל דוגמאות מילוי שונות על חלקים שונים של הנתיב. לחץ על לחצן האריח שברצונך להגדיר ובחר דוגמית של דוגמת מילוי מהרשימה. חזור על הפעולה לפי הצורך כדי להחיל דוגמאות מילוי על אריחים אחרים.

הערה: יש להוסיף לחלונית Swatches את אריחי דוגמת המילוי שברצונך להשתמש בהם לפני קביעת האפשרויות של מברשת דוגמת המילוי. לאחר יצירת מברשת דוגמת מילוי, ניתן למחוק את אריחי דוגמת המילוי מהחלונית Swatches אם אינכם מתכננים להשתמש בהם לרכיבים נוספים בגרפיקה.

אריחים במברשת דוגמת מילוי
אריחים במברשת דוגמת מילוי

A. אריח צד B. אריח פינתי חיצוני C. אריח פינתי פנימי D. אריח ראשון E. אריח אחרון 

Flip Along או Flip Across

משנה את כיוון דוגמת המילוי ביחס לקו.

Fit

קובע את אופן ההתאמה של דוגמת המילוי לנתיב: האפשרות Stretch To Fit מאריכה או מקצרת את אריח דוגמת המילוי כדי להתאימו לאובייקט. אפשרות זו עלולה לגרום לסידור בלתי אחיד של אריחים. האפשרות Add Space To Fit מוסיפה רווח ריק בין אריחי דוגמת המילוי להחלת דוגמת המילוי באופן פרופורציונלי לנתיב. האפשרות Approximate Path מתאימה אריחים לנתיב המקורב ביותר מבלי לשנות את האריחים. אפשרות זו מחילה את דוגמת המילוי בתוך הנתיב או מחוצה לו במקום במרכז הנתיב, לשמירה על סידור אריחים אחיד.

אפשרויות התאמה
אפשרויות התאמה

A. ‏Stretch To Fit‏‏ B. ‏Add Space To Fit‏‏ C. ‏Approximate Path‏‏ 

Colorization

בחר צבע עבור הקו ושיטת צביעה. באפשרותך לבחור מבין שיטות צביעה שונות באמצעות רשימה נפתחת זו. האפשרויות הן Tints‏, Tints and Shades ו-Hue Shift.

לסרטון בנושא שימוש בתכונות המשופרת של מברשות מסוג Art, ראה שימוש במבקשות משופרות מסוג Art ו-Pattern.

מברשת Bristle

מברשת Bristle מאפשרת לך ליצור משיחות מברשת בעלות מראה של מברשת טבעית בעלת זיפים. בעזרת מברשת Bristle, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

 • צור משיחות מברשת טבעיות וגמישות, המדמות צביעה במברשות אמיתיות ובאמצעים כגון צבעי מים.

 • בחירת מברשות מתוך ספרייה מוגדרת מראש או יצירת מברשות משלך בעזרת צורות קצה המברשת שסופקו, כגון עגול, שטוח או מניפה. באפשרותך גם להגדיר מאפייני מברשת נוספים, כגון אורך זיפים, קושי ואטימות של צבע.

הצורות השונות של המברשת Bristle
איור שמשתמש בצורות ובמאפיינים שונים של מברשת Bristle עבור ציור

כאשר אתה משתמש במברשת Bristle עם מחשב לוח גרפי, Illustrator עוקב באופן אינטראקטיבי אחר תנועות העט האלקטרוני דרך מחשב הלוח. הוא מפרש את כל ההיבטים של הכיוון וקלט הלחץ שלו בכל שלב לאורך נתיב הציור. Illustrator מספק את הפלט שמעוצב במיקום ציר ה-x, ציר ה-y, הלחץ, ההטיה והסיבוב של העט האלקטרוני.

מבאר סמן שמדמה את הקצה של מברשת ממשית מוצג בעת שימוש במחשב לוח ובעט אלקטרוני שתומכים בסיבוב. מבאר זה אינו מופיע כאשר התקני קלט אחרים, כגון עכבר, נמצאים בשימוש. המבאר גם מושבת בעת שימוש בסמנים המדויקים.

הערה:

השתמש ב-Wacom Intuos 3 או במחשב לוח חדיש יותר עם עט Art‏ (6D) כדי לבדוק את כל היכולות של מברשת Bristle. Illustrator יכול לפרש את כל 6 דרגות החופש שצירוף התקנים זה מספק. עם זאת, ייתכן שהתקנים אחרים, לרבות עט Wacom Grip ועט Art brush, לא יוכלו לפרש תכונות מסוימות, כגון סיבוב. תכונות אלה שאינן מפורשות נחשבות לגדלים קבועים במשיחות המברשת שמתקבלות.

בעת השימוש בעכבר, מתועדות רק תנועות של צירי x ו-y. סוגי קלט אחרים, כגון הטיה, סיבוב ולחץ נשארים קבועים ומאפשרים יצירת משיחות שוות ועקביות.

עבור משיחות של מברשת Bristle, מוצג משוב בעת גרירת הכלי. משוב זה מספק תצוגה משוערת של המשיחה הסופית.

הערה:

משיחות של מברשת Bristle מורכבות ממספר נתיבים שקופים חופפים ומלאים. נתיבים אלה, בדומה לכל נתיב מלא אחר ב-Illustrator, מקיימים אינטראקציה עם הצבע של אובייקטים אחרים, לרבות נתיבי מברשת Bristle אחרים. עם זאת, המילוי עבור משיחות אינו מקיים אינטראקציה עם עצמו. לפיכך, משיחות מברשת Bristle יחידות בשכבות מצטברות ומקיימות אינטראקציה זו עם זו, אבל משיחה יחידה הלוך וחזור אינה מקיימת אינטראקציה עם עצמה ומצטברת.

שימוש במברשת Bristle

כדי להשתמש במברשת Bristle, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צור הגדרת מברשת על-ידי לחיצה על סמל המברשת החדשה או בחירה ב-New Brush מתפריט החלונית Brushes.

 2. בחר באפשרות Bristle Brush ולחץ על OK.

  תיבת הדו-שיח Bristle Brush Options
  תיבת הדו-שיח Bristle Brush Options

 3. בתיבת הדו-שיח Bristle Brush Options, ציין:

  Name

  שם מברשת Bristle. האורך המרבי של שם המברשת יכול להיות 31 תווים.

  Shape

  בחר מבין עשרה דגמי מברשת שונים, אשר מספקים חוויית ציור שונה ומראה שונה של נתיבי מברשת זיפים.

  Size

  גודל המברשת קוטר המברשת. בדומה למברשת פיזית, קוטר מברשת Bristle נמדד לפי הנקודה שבה הזיפים מתחברים עם הידית (הטבעת). ציין את גודל המברשת באמצעות המחוון או הזן ישירות את הגודל בשדה הטקסט הזמין. הטווח יכול להיות 1 מ"מ עד 10 מ"מ.

  גודל המברשת לפי ההגדרה המקורית של Brush מוצג בתצוגה המקדימה Brush בחלונית Brushes.

  הערה: מקשי הסוגריים המרובעים, [ ו-], משמשים כקיצורי דרך להקטנה והגדלה, בהתאמה. מקשי הסוגריים המרובעים מגדילים ומקטינים במרווחים של 1 מ"מ.

  Bristle Length

  אורך הזיפים מתחיל בנקודה שבה הזיפים מתחברים עם ידית קצה הזיפים. ניתן לציין את אורך הזיפים באותו אופן כשל אפשרויות מברשת זיפים אחרות, על-ידי גרירת מחוון Bristle Length, או ציון הערך המדויק בשדה Bristle Length‏ (25% עד 300%).

  Bristle Density

  צפיפות הזיפים היא מספר הזיפים באזור מצוין של צוואר המברשת. באפשרותך להגדיר תכונה זו בדומה לתכונות אחרות של מברשת הזיפים. היא נעה בין 1% ל-100%, ומחושבת בהתבסס על גודל המברשת ואורך הזיפים.

  Bristle Thickness

  עובי הזיפים יכול לנוע בין עדין לגס (בין 1% ל-100%). הגדר את עובי הזיפים בדומה להגדרות אחרות של מברשת הזיפים, על-ידי גרירת המחוון, או ציון ערך העובי בשדה.

  Paint Opacity

  אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את האטימות של הצבע הנמצא בשימוש. אטימות הצבע יכולה לנוע בין 1% (שקוף למחצה) ל-100% (אטום). ערך האטימות שצוין הוא האטימות המרבית המשמשת במברשת. באפשרותך להשתמש במקשים המספריים [0-9] כקיצור דרך להגדרת האטימות של משיחות מברשת הזיפים, כאשר:

  • 0 = 100

  • 1 = 10%

  • 9 = 90

  במקרים אחרים, לדוגמה, אם תזין 35 ברצף, האטימות תוגדר ל-35%, ואם תזין 356 ברצף, ערך האטימות יוגדר ל-56 (שתי הספרות האחרונות). כל מחרוזת ספרות שמסתיימת ב-00 תוגדר כ-100%.

  Stiffness

  הקושי מציין את קשיחות הזיפים. אם תגדיר ערך קושי זיפים נמוך, הזיפים יהיו גמישים. הם יהפכו לקשים יותר כאשר תגדיר ערך גבוה יותר. טווח קושי הזיפים נע בין 1% ל-100%.

 4. לחץ על OK כדי ליצור את הגדרת הזיפים בעזרת ההגדרות שנבחר.

כאשר כלי המברשת נבחר והגדרת מברשת Bristle נבחרה בחלונית Brushes, באפשרותך ליצור גרפיקה באמצעות מברשת Bristle.

אם תנסה להדפיס, לשמור או לשטח שקיפות במסמך עם יותר מ-30 משיחות מברשת זיפים, תוצג הודעת אזהרה. אזהרות אלה מוצגות בעת שמירה, הדפסה ושיטוח של תוכן קובץ.

תיבת דו-שיח לאזהרה
תיבת דו-שיח לאזהרה בעת ניסיון להדפיס מסמך הכולל יותר מ-30 משיחות של מברשת זיפים

תיבת דו-שיח לאזהרה
תיבת דו-שיח לאזהרה בעת ניסיון לשמור מסמך הכולל יותר מ-30 משיחות של ברשת זיפים

תיבת דו-שיח לאזהרה
תיבת דו-שיח לאזהרה בעת ניסיון לשטח את השקיפות של משיחות מברשת זיפים במסמך הכולל יותר מ-30 משיחות של מברשת זיפים

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת