הערה:

כלי תלת-ממד אינם תלויים בכלי Perspective Grid ואובייקטים תלת-ממדיים מקבלים יחס כמו כל אובייקט אחר בפרספקטיבה‬.

יצירת אובייקטים תלת-ממדיים

אפקטים של תלת-ממד מאפשרים ליצור אובייקטים תלת-ממדיים מגרפיקה דו-ממדית. ניתן לשלוט במראה של אובייקטים תלת-ממדיים בעזרת תאורה, הצללה, סיבוב ומאפיינים אחרים. ניתן גם למפות גרפיקה על כל אחד מממדי האובייקט התלת-ממדי.

קיימות שתי דרכים ליצירת אובייקט תלת-ממדי: באמצעות הבלטת ממד או סיבוב. בנוסף, ניתן גם לסובב אובייקט דו-ממדי או תלת-ממדי בשלושה ממדים. להחלה או לשינוי אפקטים של תלת-ממד לאובייקט תלת-ממדי קיים, בחר באובייקט ולחץ פעמיים על האפקט בחלונית Appearance.

הערה:

אובייקטים תלת-ממדיים מציגים לכלוכי החלקה על המסך, אך לכלוכים אלה לא יודפסו ולא יופיעו בגרפיקה שבוצע עליה מיטוב לאינטרנט.

לסרטון בנושא עבודה עם אובייקטים תלת-ממדיים ב-Illustrator, ראה כניסה לעולם התלת-ממד.

יצירת אובייקט תלת-ממדי על-ידי הבלטה

הבלטת ממד מרחיבה אובייקט דו-ממדי לאורך ציר z של האובייקט ומוסיפה עומק לאובייקט. לדוגמה, אם תבצע הבלטה של אליפסה דו-ממדית, היא תהפוך לגליל.

הערה:

ציר האובייקט נמצא תמיד אנכית למשטח החזית של האובייקט, וזז יחסית לאובייקט אם מסובבים את האובייקט מתיבת הדו-שיח 3D Options.

הבלטה של אובייקט
הבלטה של אובייקט

 1. בחר באובייקט.
 2. בחר Effect ‏> 3D‏ ‏> Extrude & Bevel.
 3. לחץ על More Options כדי להציג את רשימת האפשרויות המלאה, או על Fewer Options כדי להסתיר את יתר האפשרויות.
 4. בחר Preview כדי להציג תצוגה מקדימה של האפקט בחלון המסמך.
 5. ציין אפשרויות:

  Position

  קובע כיצד יסובב האובייקט ואת הפרספקטיבה של האובייקט. ‏(ראה הגדרת אפשרויות מיקום לסיבוב תלת-ממד).

  Extrude & Bevel

  קובע את העומק של האובייקט ואת שיעור ההבלטה או השיקוע שנוסף לו או נגרע ממנו. ‏(ראו אפשרויות הבלטה ושיקוע).

  Surface

  יוצר מגוון רחב של משטחים, ממשטחי מאט ללא הצללה ועד למשטחים מבריקים ומוארים הנראים כמו פלסטיק. ‏(ראה אפשרויות הצללת משטח).

  Lighting

  הוספת מקור אור אחד או יותר, שינוי עוצמת האור, שינוי צבע ההצללה של האובייקט והזזת מקורות האור מסביב לאובייקט, לקבלת אפקט מרשים. ‏(ראו אפשרויות תאורה).

  Map

  ממפה גרפיקה על כל אחד מהמשטחים של אובייקט תלת-ממדי. ‏(ראו מיפוי גרפיקה לאובייקט תלת-ממדי).

 6. לחץ על OK.
  הבלטה של אובייקט
  אובייקט עם הבלטת ממד ללא קצה שקוע (משמאל) לעומת אובייקט עם Bevel Extent In (באמצע) ועם Bevel Extent Out (מימין)

יצירת אובייקט תלת-ממדי בעזרת סיבוב

סיבוב על ציר יוצר נתיב או פרופיל בצורת עיגול מסביב לציר y (סיבוב על ציר) ליצירת אובייקט תלת-ממדי. מאחר שציר הסיבוב קבוע אנכית, הנתיב הפתוח או הסגור שתסובבו על ציר חייב בדרך כלל לתאר חצי מפרופיל האובייקט התלת-ממדי הרצוי במיקום אנכי, עם הפנים לחזית. לאחר מכן ניתן לסובב את האובייקט התלת-ממדי למיקום הרצוי בתיבת הדו-שיח של האפקט.

סיבוב אובייקט על ציר
סיבוב אובייקט על ציר

 1. בחר באובייקט.

  הערה:

  החלת האפקט 3D Revolve על אובייקט אחד או יותר בו-זמנית גורמת לסיבוב כל אחד מהאובייקטים סביב ציר משלו. כל אובייקט נמצא במרחב תלת-ממדי משלו, ואינו יכול להצטלב עם אובייקטים תלת-ממדיים אחרים. מצד שני, החלת האפקט של סיבוב על ציר על קבוצה או שכבה שנבחרו, גורמת לסיבוב האובייקטים על ציר אחד.

  הערה:

  סיבוב נתיב עם מילוי ללא קו על ציר הוא מהיר הרבה יותר מסיבוב נתיב עם קו.

 2. בחר Effect >‏ 3D >‏ Revolve.
 3. בחר Preview כדי להציג תצוגה מקדימה של האפקט בחלון המסמך.
 4. לחץ על More Options כדי להציג את רשימת האפשרויות המלאה, או על Fewer Options כדי להסתיר את יתר האפשרויות.

  Position

  קובע כיצד יסובב האובייקט ואת הפרספקטיבה של האובייקט. ‏(ראה הגדרת אפשרויות מיקום לסיבוב תלת-ממד).

  Revolve

  קובע כיצד לצייר את הנתיב מסביב לאובייקט כדי לסובבו בשלושה ממדים. ‏(ראו אפשרויות סיבוב על ציר).

  Surface

  יוצר מגוון רחב של משטחים, ממשטחי מאט ללא הצללה ועד למשטחים מבריקים ומוארים הנראים כמו פלסטיק. ‏(ראה אפשרויות הצללת משטח).

  Lighting

  הוספת מקור אור אחד או יותר, שינוי עוצמת האור, שינוי צבע ההצללה של האובייקט והזזת מקורות האור מסביב לאובייקט, לקבלת אפקט מרשים. ‏(ראו אפשרויות תאורה).

  Map

  ממפה גרפיקה על כל אחד מהמשטחים של אובייקט תלת-ממדי. ‏(ראו מיפוי גרפיקה לאובייקט תלת-ממדי).

 5. לחץ על OK.

הגדרת אפשרויות

הגדרת אפשרויות מיקום לסיבוב תלת-ממד

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר מיקום מוגדר מראש מתפריט Position.

  • לסיבוב לא מוגבל, גרור משטח של קוביית המעקב. חזית האובייקט מיוצגת על-ידי המשטח הכחול של קוביית המעקב, המשטח העליון והתחתון של האובייקט מוצגים בצבע אפור בהיר, הצדדים באפור בינוני והמשטח האחורי – בצבע אפור כהה.

  • להגבלת הסיבוב על ציר כולל, הקש Shift תוך כדי גרירה אופקית (ציר y כולל) או אנכית (ציר x כולל). לסיבוב האובייקט על ציר z כולל, גרור את הפס הכחול שמסביב לקוביית המעקב.

  • להגבלת הסיבוב על ציר של אובייקט, גרור קצה של קוביית המעקב. המצביע משנה את צורתו לצורת חץ דו-כיווני , וקצה הקובייה משנה את צבעו כדי לציין את ציר הסיבוב של האובייקט. הקצוות האדומים מייצגים את ציר x של האובייקט, הקצוות הירוקים מייצגים את ציר y, והקצוות הכחולים מייצגים את ציר z.

  • הזן ערכים שנעים בין ‎-180 ועד 180 בתיבות הטקסט של הציר האופקי (x) , הציר האנכי (y) וציר העומק (z)..

  • להתאמת הפרספקטיבה, הזן ערך בין 0 ל-160 בתיבת הטקסט Perspective. זווית עדשה קטנה יותר דומה לעדשת מצלמה טלסקופית, וזווית עדשה גדולה יותר דומה לעדשת מצלמה רחבה.

הערה:

זווית עדשה גבוהה מ-150 עלולה לגרום לאובייקטים להתפרס מעבר לנקודת המבט שלכם ולהופיע מעוותים. כמו כן, זכרו שיש צירי x‏, y ו-z של האובייקט וצירי x‏, y ו-z כוללים. צירי האובייקט נשארים יחסית למיקום האובייקט במרחב התלת-ממדי. צירים כוללים נשארים קבועים יחסית למסך המחשב. ציר x הוא הציר האופקי, ציר y הוא הציר האנכי, וציר z הוא בניצב למסך המחשב.

צירי האובייקט
צירי אובייקט (בשחור) זזים עם האובייקט, וצירים כוללים (באפור) הם קבועים.

אפשרויות הבלטה ושיקוע

Extrude Depth

קביעת עומק האובייקט, באמצעות ערך שנע בין 0 ל-2000.

Cap

קביעה אם האובייקט מופיע מלא (Revolve Cap On ) או חלול (Revolve Cap Off ).

Bevel

החלת סוג הקצה השקוע שנבחר לאורך ציר העומק (z) של האובייקט.

Height

קובע את הגובה על ערך שבין 1 ל-100. גובה שיקוע רחב מדי לאובייקט עלול לגרום לאובייקט להצטלב עם עצמו, באופן היוצר תוצאות לא צפויות.

Bevel Extent Out 

הוספת שיקוע לצורה המקורית של האובייקט.

Bevel Extent In 

גילוף השיקוע מתוך הצורה המקורית של האובייקט.

אובייקט עם הבלטת כיפה
אובייקט עם הבלטת כיפה (למעלה משמאל) לעומת ללא כיפה (למעלה מימין); אובייקט ללא קצה שקוע (למטה משמאל) לעומת אובייקט עם קצה שקוע (למטה מימין)

אפשרויות סיבוב על ציר

Angle

קביעת מספר המעלות לסיבוב הנתיב, בין 0 ל-360.

Cap

קביעה אם האובייקט מופיע מלא (Revolve Cap On ) או חלול (Revolve Cap Off ).

Offset

מוסיפה מרחק בין ציר הסיבוב לבין הנתיב, למשל ליצירת אובייקט בצורת טבעת. ניתן להזין ערך בין 0 ל-1000.

From

קביעת הציר שעליו יסובב האובייקט: Left Edge או Right Edge.

אפשרויות הצללת משטח

Surface

בחירת אפשרויות להצללת משטחים:

Wireframe

הוספת קו מתאר לצורה הגיאומטרית של האובייקט והפיכת כל משטח לשקוף.

No Shading

אינו מוסיף מאפייני משטח לאובייקט. האובייקט התלת-ממדי הוא בצבע זהה לזה של האובייקט הדו-ממדי המקורי.

Diffuse Shading

האובייקט משקף אור בתבנית רכה ומטושטשת.

Plastic Shading

האובייקט משקף אור כאילו הוא עשוי מחומר מצוחצח ומבריק.

הערה: אפשרויות התאורה הזמינות משתנות בהתאם לאפשרות שנבחרה. אם האובייקט מנצל רק את האפקט 3D Rotate, אפשרויות Surface הזמינות הן Diffuse Shading או No Shading בלבד.

Light Intensity

שליטה בעוצמת האור בין 0% ל-100%.

Ambient Light

שולט בתאורה כוללת, המשנה בצורה אחידה את הבהירות של משטחי האובייקט. הזן ערך בין 0% ל-100%.

Highlight Intensity

שולט במידת החזרת האור על-ידי האובייקט, בעזרת ערכים הנעים בין 0 ל-100%. ערכים נמוכים יותר יוצרים משטח מאט, וערכים גבוהים יותר יוצרים משטח בעל מראה מבריק יותר.

Highlight Size

שליטה בגודל של מקור האור, מגדול (100%) ועד קטן (0%).

Blend Steps

שולט ברמת החלקות של ההצללה על משטחי האובייקט. הזן ערך בין 1 ל-256. ערכים גבוהים יותר יוצרים הצללות חלקות יותר ומספר רב יותר של נתיבים, לעומת ערכים נמוכים יותר.

Draw Hidden Faces

מציג את המשטחים האחוריים המוסתרים של האובייקט. המשטחים האחוריים גלויים אם האובייקט שקוף, או אם מרחיבים אותו ולאחר מכן מפרידים אותו.

הערה: אם האובייקט כולל שקיפות וברצונך להציג משטחים אחוריים שמוסתרים דרך משטחי החזית השקופים, החל את הפקודה Object ‏> ‏Group על האובייקט לפני החלת אפקט התלת-ממד.

Preserve Spot Color‏ (האפקטים Extrude & Bevel, ‏Revolve ו-Rotate)

מאפשר לשמור על צבעי ספוט של האובייקט. לא ניתן לשמור צבעי ספוט אם בוחרים Custom כאפשרות Shading Color.

דוגמאות לבחירות שונות של הצללת משטחים
דוגמאות לבחירות שונות של הצללת משטחים

A. מסגרת תיל B. ללא הצללה C. טשטוש הצללה D. הצללה פלסטית 

אפשרויות תאורה

אור 

מגדיר את מקור האור. גרור את מקור האור למיקום הרצוי בכדור.

הלחצן Move Light Back 

העברת מקור האור שנבחר אל מאחורי האובייקט.

הלחצן Move Light Front 

העברת מקור האור שנבחר אל חזית האובייקט.

הלחצן New Light 

מוסיף מקור אור כברירת מחדל, מקורות אור חדשים מופיעים במרכז חזית הכדור.

הלחצן Delete Light

מחיקת מקור האור שנבחר.

הערה: כברירת מחדל, אפקטים תלת-ממדיים מקצים מקור אור לאובייקט. ניתן להוסיף ולמחוק מקורות אור, אך לאובייקט חייב תמיד להישאר מקור אור אחד.

Light Intensity

שינוי העוצמה של מקור האור שנבחר בין 0% ל-100%.

Shading Color

שליטה בצבע ההצללה של האובייקט, בהתאם לפקודה שנבחרה:

None

להצללה לא מתווסף צבע.

Custom

מאפשר לבחור צבע מותאם אישית. אם תבחר אפשרות זו, לחץ על התיבה Shade Color כדי לבחור צבע בדוגם הצבע. צבעי ספוט משתנים תמיד לצבעי פרוצס.

Black Overprint

הימנעות מצבעי פרוצס אם משתמשים בתהליך עבודה של צבע ספוט. ההצללה של האובייקט נוצרת באמצעות הדפסת רכב של גווני אפור על גבי צבע המילוי של האובייקט. כדי להציג את ההצללה, בחר View >‏ Overprint Preview.

Preserve Spot Color

מאפשר לשמור על צבעי ספוט של האובייקט. לא ניתן לשמור צבעי ספוט אם בוחרים Custom כאפשרות Shading Color.

Lighting Sphere
‏Lighting Sphere‏

A. ‏Selected light in front‏ B. ‏הלחצן Move selected light to back or front‏ C. ‏הלחצן New light‏ D. הלחצן Delete light 

הוספת נתיב שיקוע מותאם אישית

 1. פתח את הקובץ Bevels.ai, שממוקם בתיקייה \Support Files\Required\Resources\en_US\ ‏(Windows) של Adobe Illustrator [גרסה], או בתיקייה \Required\Resources\en_US ‏(Mac OS) של Adobe Illustrator [גרסה].

 2. צרו נתיב פתוח אחד בקובץ Bevels.
 3. בחר Window ‏> Symbols, ובצע אחד מהצעדים הבאים כדי להפוך את הנתיב לסמל:
  • גרור את הנתיב לחלונית Symbols.

  • כשהנתיב נבחר, לחץ על הלחצן New Symbol‏  בחלונית Symbols או בחר New Symbol מתפריט החלונית.

 4. לשינוי שם הסמל, לחץ פעמיים על הסמל בחלונית Symbols, הזן שם בתיבת הדו-שיח Symbol Options ולחץ על OK.
 5. בחר File ‏> Save.
 6. צאו מ-Illustrator ולאחר מכן הפעילו מחדש את Illustrator.

  תפריט Bevel בתיבת הדו-שיח 3D Extrude & Bevel Options מציג את השיקוע.

 7. להחלת שיקוע מותאם אישית, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת שיקוע על אובייקט תלת-ממדי עם הבלטה, בחר באובייקט התלת-ממדי ולחץ פעמיים על האפקט 3D Extrude & Bevel בחלונית Appearance. בתיבת הדו-שיח 3D Extrude & Bevel Options, בחר בשיקוע מהתפריט Bevel.

  • להחלת שיקוע מותאם אישית לגרפיקה דו-ממדית, בחר באובייקט הדו-ממדי, ולאחר מכן בחר Effect >‏ 3D >‏ Extrude & Bevel. בתיבת הדו-שיח 3D Extrude & Bevel Options, בחר בשיקוע המותאם אישית מתפריט Bevel.

סיבוב אובייקט בשלושה ממדים

 1. בחר באובייקט.
 2. בחר Effect >‏ 3D >‏ Rotate.
 3. בחר Preview כדי להציג תצוגה מקדימה של האפקט בחלון המסמך.
 4. לחץ על More Options כדי להציג את רשימת האפשרויות המלאה, או על Fewer Options כדי להסתיר את יתר האפשרויות.
 5. ציין אפשרויות:

  Position

  קובע כיצד יסובב האובייקט ואת הפרספקטיבה של האובייקט. ‏(ראה הגדרת אפשרויות מיקום לסיבוב תלת-ממד).

  Surface

  יוצר מגוון רחב של משטחים, ממשטחי מאט ללא הצללה ועד למשטחים מבריקים ומוארים הנראים כמו פלסטיק. ‏(ראה אפשרויות הצללת משטח).

 6. לחץ על OK.

מיפוי גרפיקה לאובייקט תלת-ממדי

כל אובייקט תלת-ממדי מורכב ממספר משטחים. לדוגמה, ריבוע עם הבלטה הופך לקובייה הכוללת שישה משטחים. המשטח הקדמי והאחורי, וארבעה משטחים בצדדים. ניתן גם למפות גרפיקה דו-ממדית לכל אחד מהמשטחים של אובייקט תלת-ממדי. לדוגמה, ייתכן שתרצו למפות תווית או טקסט על אובייקט בצורת בקבוק, או פשוט להוסיף מרקמים שונים לכל אחד ממשטחי האובייקט.

אובייקט תלת-ממדי עם מיפוי גרפיקה לכל אחד מהצדדים
אובייקט תלת-ממדי עם מיפוי גרפיקה לכל אחד מהצדדים

A. גרפיקה של סמל B. גרפיקה של סמל C. A ו-B ממופים לאובייקט תלת-ממדי. 

ניתן למפות רק גרפיקה דו-ממדית המאוחסנת בחלונית Symbols לאובייקט תלת-ממדי. סמלים יכולים להיות כל אובייקט גרפי של Illustrator, כולל נתיבים, נתיבים מורכבים, טקסט, תמונות רסטר, אובייקטי רשת שינוי וקבוצות אובייקטים.

בשעת מיפוי אובייקטים תלת-ממדיים, קחו בחשבון את הפרטים הבאים:

 • מאחר שהתכונה Map Art משתמשת בסמלים למיפוי, ניתן לערוך מופע של סמל ולאחר מכן לעדכן אוטומטית את כל המשטחים הממופים בעזרתו.

 • ניתן לפעול על הסמל בתיבת הדו-שיח Map Art בעזרת בקרים רגילים של התיבה התוחמת כדי להזיז, לשנות גודל או לסובב את האובייקט.

 • האפקט התלת-ממדי זוכר כמספר כל משטח שעבר מיפוי באובייקט. אם עורכים את האובייקט התלת-ממדי או מחילים את אותו אפקט על אובייקט חדש, ייתכן שהאובייקט יכלול פחות או יותר משטחים לעומת האובייקט המקורי. אם יש פחות משטחים ממספר המשטחים שהוגדר למיפוי המקורי, הגרפיקה המיותרת תושמט.

 • מאחר שמיקום של סמל הוא יחסי למרכז המשטח של אובייקט, אם הצורה הגיאומטרית של המשטח משתנה, הסמל ימופה מחדש יחסית למרכז החדש של האובייקט.

 • ניתן למפות גרפיקה לאובייקטים המשתמשים באפקט Extrude & Bevel או Revolve, אך לא ניתן למפות גרפיקה לאובייקטים המשתמשים רק באפקט Rotate.

 1. בחר באובייקט התלת-ממדי.
 2. בחלונית Appearance, לחץ פעמיים על האפקט 3D Extrude & Bevel או על האפקט 3D Revolve.
 3. לחץ על Map Art.
 4. בחר בגרפיקה שברצונך למפות למשטח שנבחר מהתפריט הנפתח Symbol.
 5. כדי לבחור את משטח האובייקט שברצונך למפות, לחץ על לחצני החצים של המשטח הראשון , הקודם , הבא , והאחרון , או הזן את מספר המשטח בתיבת הטקסט.

  סימן בצבע אפור בהיר מופיע במשטחים הגלויים כרגע. סימן בצבע אפור כהה מופיע במשטחים המוסתרים כתוצאה מהמיקום הנוכחי של האובייקט. כשבוחרים משטח בתיבת הדו-שיח, המשטח שנבחר מסומן בקו אדום בחלון המסמך.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת סמל, מקמו את המצביע בתוך התיבה התוחמת וגררו. לשינוי גודל, גרור נקודת אחיזה בצד או בפינה. לסיבוב, גרור החוצה וליד נקודת אחיזה של התיבה התוחמת.

  • כדי שהגרפיקה שמופתה תתאים לגבולות המשטח שנבחר, לחץ על Scale To Fit.

  • להסרת גרפיקה ממשטח אחד, בחר במשטח בעזרת האפשרויות Surface, ולאחר מכן בחר None מתפריט Symbol או לחץ על Clear.

  • להסרת כל המיפויים מכל משטחי האובייקט התלת-ממדי, לחץ על Clear All.

  • להצללה ולהחלת התאורה של האובייקט על הגרפיקה שמופתה, בחר Shade Artwork.

  • להצגת מיפוי הגרפיקה בלבד, ולא הצורה הגיאומטרית של אובייקט תלת-ממדי, בחר Invisible Geometry. פעולה זו שימושית כשברצונך להשתמש בתכונת המיפוי של אובייקט תלת-ממדי ככלי עיקום תלת-ממדי. לדוגמה, ניתן להשתמש באפשרות זו למיפוי טקסט לצד קו גלי עם הבלטה, כך שהטקסט יופיע מעוקם, כמו על גבי דגל.

  • לתצוגה מקדימה של האפקט, בחר Preview.

 7. לחץ על OK בתיבת הדו-שיח Map Artwork.

  הערה:

  כלי תלת-ממד אינם תלויים בכלי Perspective Grid של Illustrator. אובייקטים תלת-ממדיים מקבלים יחס כמו כל גרפיקה אחרת כשהם נמצאים בכלי Perspective Grid‬.