יצירה ועריכה של דוגמאות מילוי

המאמר מתאר את תהליכי העבודה ליצירה ועריכה של דוגמאות מילוי הזמינים ב-Adobe Illustrator CS6 ואילך. לקבלת מידע על עבודה עם דוגמאות מילוי בגרסאות מוקדמות יותר של Illustrator, ראה דוגמאות מילוי.

ערכת לימוד בווידאו‬ - הגדרת דוגמת מילוי

Train Simple

יצירה או עריכה של דוגמת מילוי

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור דוגמת מילוי, בחר את הגרפיקה שממנה ברצונך ליצור את דוגמת המילוי ולאחר מכן בחר Object‏ ‏> Pattern‏ ‏> Make.
  • כדי לערוך דוגמת מילוי קיימת, לחץ לחיצה כפולה על הדוגמית של דוגמת המילוי או בחר אובייקט שכולל את דוגמת המילוי ולאחר מכן בחר Object‏ ‏> Pattern‏ ‏> Edit Pattern.
 2. (אופציונלי) בתיבת הדו-שיח Pattern Options, ספק שם חדש עבור דוגמת המילוי או שנה את השם הקיים.

 3. שנה את האפשרויות הנוספות הזמינות בתיבת הדו-שיח Pattern Options:

  החלונית Pattern Options
  החלונית Pattern Options

  Tile Type

  בחר כיצד לפרוס את האריחים:

  • Grid. המרכז של כל אריח מיושר אופקית ואנכית בהתאם למרכז של האריח הסמוך לו.
  • Brick by row. האריחים מלבניים ומסודרים בשורות. מרכזי האריחים בשורות מיושרים לרוחב. מרכזי אריחים בעמודות שמופיעות לסירוגין בעיצוב מיושרים לאורך.
  • Brick by column. האריחים מלבניים ומסודרים בעמודות. מרכזי אריחים בעמודות מיושרים לאורך. מרכזי אריחים בעמודות שמופיעות לסירוגין בעיצוב מיושרים לרוחב.
  • Hex by column. האריחים משושים ומסודרים בעמודות. מרכזי אריחים בעמודות מיושרים לאורך. מרכזי אריחים בעמודות שמופיעות לסירוגין בעיצוב מיושרים לרוחב.
  • Hex by row. האריחים משושים ומסודרים בשורות. מרכזי האריחים בשורות מיושרים לרוחב. מרכזי האריחים בשורות שמופיעות לסירוגין בעיצוב מיושרים לאורך.

  Brick Offset

  חל על:

  • Brick by Row. קובע מה יהיה רוחב האריח שיפריד בין מרכזי אריחים בשורות סמוכות, כך שלא יהיו מיושרים לאורך.
  • Brick by Column. קובע מה יהיה גובה האריח שיפריד בין מרכזי אריחים בעמודות סמוכות, כך שלא יהיו מיושרים לרוחב.

  Width / Height

  מציין את הגובה והרוחב הכוללים של האריח. בחר מגוון ערכים, קטנים יותר או גדולים יותר מהגובה והרוחב של הגרפיקה. ערכים שגדולים מגודל הגרפיקה מגדילים את האריח מעבר לגודל הגרפיקה ויוצרים מרווח ריק בין אריחים. ערכים שקטנים מגודל הגרפיקה גורמים לחפיפה של הגרפיקה באריחים סמוכים.

  Size Tile to Art

  בחר אפשרות זו כדי לגרום להתכווצות של האריח עד לגודל הגרפיקה שמשמשת ליצירת דוגמת המילוי.

  Move Tile with Art

  בחר באפשרות זו כדי להבטיח שהזזת הגרפיקה לגרום גם להזזת האריחים.

  H Spacing / V Spacing

  קבע כמה שטח יש למקם בין אריחים סמוכים.

  Overlap

  כאשר אריחים סמוכים חופפים, קבע איזה אריח יוצג מקדימה.

  Copies

  קבע כמה שורות וכמה עמודות של אריחים ייראו בזמן שינוי דוגמת המילוי.

  Dim Copies to

  קבע את מידת האטימות של עותקי גרפיקת האריח המוצגים בתצוגה מקדימה בעת שינוי דוגמת המילוי.

  Show Tile Edge

  בחר אפשרות זו כדי להציג תיבה מסביב לאריח.

  Show Swatch Bounds

  בחר אפשרות זו כדי להציג את היחידה מתוך דוגמת המילוי שחוזרת על עצמה כדי ליצור את הדוגמה.

 4. בסרגל מתחת ללוח הבקרה, בחר אם ברצונך לשמור או לבטל את השינויים בדוגמת המילוי.

  הערה:

  אם נוצרה דוגמת מילוי חדשה, היא נשמרת בחלונית Swatches. אם בוצעה עריכה בדוגמה, ההגדרה של הדוגמה בחלונית Swatches מתעדכנת.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון