Podręcznik użytkownika Anuluj

Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI (dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych)
   1. Tekst na obraz (beta)
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Informacje o narzędziach do drukowanych publikacji PDF

W niektórych scenariuszach przygotowań publikacji do druku dokumenty są przekazywane w formacie aplikacji źródłowej (czyli formacie rodzimym). Po zatwierdzeniu pliki te są zachowywane w formacie PostScript lub formacie własnym dla przygotowalni i ostatecznego wydruku. Ponieważ aplikacje generują pliki PostScript na wiele bardzo różnych sposobów, pliki te mogą być wyjątkowo duże i złożone. Ponadto, problemy z brakującymi czcionkami, uszkodzonymi plikami, brakującymi elementami graficznymi i nieobsługiwanymi funkcjami mogą spowodować kłopoty w czasie druku. Dlatego też firma Adobe i jej partnerzy pracują nad niezawodnym rozwiązaniem do obsługi publikacji w formacie PDF.

Za pomocą programu InDesign można wyeksportować dokument w postaci kompozytowego pliku PDF nazywanego wzorcem cyfrowym. Wzorce cyfrowe to niewielkie, niezawodne pliki, które użytkownik lub jego usługodawca może oglądać, edytować, organizować i wykorzystywać do drukowania prób. Następnie, na odpowiednim etapie procesu, plik Adobe PDF może być drukowany lub przetwarzany za pomocą narzędzi służących do przetwarzania końcowego (obejmującego takie procedury jak weryfikacja, zalewkowanie, łamanie stron i rozbarwianie).

Pliki PDF na różnych etapach przetwarzania

Wielu dużych wydawców używa formatu PDF do optymalizacji cyklu zatwierdzania i produkcji. Na przykład, liczne czasopisma i gazety przyjęły PDF jako standardowy format dostarczania reklam do lokalnych biur wydawniczych przez łącza satelitarne lub ISDN. Format PDF pozwala lokalnym wydawcom natychmiast obejrzeć reklamę dokładnie w takiej formie, w jakiej została zaprojektowana, wprowadzić ostatnie modyfikacje tekstu i niezawodnie wydrukować ją z dowolnego komputera.

Wymagania i techniki przetwarzania plików PDF

Firma Adobe stale stara się sprostać potrzebom usługodawców w tym zakresie. Zapraszamy do częstego odwiedzania serwisu internetowego www.adobe.com, gdzie można znaleźć informacje o najnowszych rozwiązaniach. Obecnie firma Adobe zaspokaja potrzeby branży publikacji, oferując zintegrowany system złożony z kilku technologii:

 • oprogramowania Adobe Acrobat 9, obsługującego format Adobe PDF w wersji 1.7.;

 • Technologię druku Adobe PostScript 3 do obsługi niezależnej od urządzenia, zalewkowania w procesorze RIP (Zalewkowanie Adobe In-RIP), rozbarwiania w procesorze RIP oraz płynnego mieszania.

 • oprogramowania Adobe InDesign CS4, które umożliwia tworzenie układu strony w dużej rozdzielczości i bezpośrednie przetwarzanie plików PDF;

 • PDF/X, standardu ISO dla wymiany treści graficznych, który eliminuje wiele zmiennych związanych z kolorami, czcionkami i zalewkowaniem, które mogą prowadzić do problemów podczas druku.

Procedury przetwarzania kompozytowych plików PDF w wysokiej rozdzielczości na ogół obejmują urządzenie wyjściowe PostScript 3, którego procesor RIP obsługuje wbudowane rozbarwianie. Dlatego też, jeżeli urządzenie wyjściowe używa języka PostScript Level 2 lub nie obsługuje rozbarwień w procesorze RIP, należy użyć procedury ze wstępnym rozbarwianiem w formacie PostScript.

Sprawdzanie dokumentu przed wyeksportowaniem

Przed utworzeniem pliku PDF i wysłaniem go do usługodawcy należy sprawdzić, czy dokument InDesign spełnia specyfikacje tego usługodawcy. Poniższa lista zawiera kilka zaleceń:

 • Warto użyć funkcji Weryfikacja, dostępnej w programie InDesign, aby sprawdzić, czy są używane prawidłowe przestrzenie kolorów i rozdzielczość grafiki, czy czcionki są dostępne i mogą być osadzone, czy obrazy są aktualne itd.

 • Przed wyeksportowaniem należy wyświetlić ustawienia eksportu Adobe PDF, a następnie dostosować je w miarę potrzeb. Obszar Podsumowanie zawiera sekcję ostrzeżeń, w której pojawiają się ostrzeżenia o tym, że nie można zastosować wybranych ustawień predefiniowanych.

 • Jeżeli grafika zawiera obiekty przezroczyste (w tym również nadruki i cienie), a trzeba opublikować ją w wysokiej rozdzielczości, to przed zapisaniem pliku warto sprawdzić efekty spłaszczania. Można się w tym celu posłużyć panelem Podgląd spłaszczania.

 • Jeżeli dokument zawiera przezroczystość, należy zapytać w przygotowalni, czy usługodawca woli otrzymać spłaszczony czy niespłaszczony plik PDF. Spłaszczanie jest wykonywane na jak najpóźniejszym etapie danej procedury. Najlepiej, aby robił to usługodawca. Jeżeli jednak usługodawca chce, aby użytkownik sam spłaszczył obiekty przezroczyste, należy przekazać mu plik zgodny ze standardem PDF/X-1a.

 • Jeżeli dokument będzie rozbarwiany, to za pomocą panelu Podgląd rozbarwień można wyświetlić efekty rozbarwiania i limity pokrycia farbą.

 • W dokumencie należy używać tylko obrazów w wysokiej rozdzielczości.

 • Dla uzyskania najlepszych rezultatów w wydrukach w czterech standardowych kolorach drukarskich należy używać tylko obrazów CMYK. Można także przekonwertować obrazy RGB na CMYK. Umożliwia to okno dialogowe Eksport Adobe PDF (kategoria Wyjście).

 • Do eksportowanego dokumentu PDF można nie dołączać warstw ukrytych i niedrukowalnych. (Zobacz Wybór warstw, które mają być drukowane lub eksportowane do pliku PDF).

Przekazywanie pliku PDF do drukowania

Producenci drukarek dla platformy PDF Print Engine udostępnili nowe sterowniki oparte na Adobe PDFDriver SDK, które obsługują pliki PDF w trybie przekazywania. Jeśli taka drukarka została wybrana za pośrednictwem programu InDesign, jej PPD informuje program, że jest to drukarka PDF (w zależności od producenta drukarki).

Ponieważ program InDesign może generować wysokiej jakości pliki PDF poprzez ich eksportowanie, drukowanie za pomocą drukarki PDF wykorzystuje właśnie tę funkcję, dzięki czemu wysokiej jakości plik PDF jest przekazywany do drukarki bez udziału pośredniczącej ścieżki PostScript.
Ogólnie mówiąc, jakość wydruku pochodząca z aplikacji ze sterownikiem PDF jest równa lub lepsza niż uzyskana z wydruku PostScript. Drukowanie plików PDF poprzez drukarkę PDF obsługuje również efekt aktywnej przezroczystości i opcję zarządzania kolorami ICC. W programie InDesign w oknie dialogowym drukowania opcje związane z zarządzaniem kolorami, oddzielaniem kolorów i grafiką są wyłączone, ponieważ w celu zapewnienia lepszej jakości wydruku wszystkie operacje zarządzania kolorami są wykonywane na urządzeniu.

Okno dialogowe Drukowanie

Opcja Pozostaw kompozyt bez zmian jest domyślnie włączona i nie można jej zmienić.

Tworzenie pliku Adobe PDF gotowego do druku

Usługodawca może użyć programu Acrobat 7.0 Professional (lub nowszego) do wykonania weryfikacji i rozbarwień. Kolejne wersje programu Acrobat Professional zapewniają bardziej zaawansowane narzędzia weryfikacji oraz umożliwiają wprowadzenie pewnych poprawek automatycznie. Ponadto może używać aplikacji przygotowania do druku i technologii procesora RIP w celu przeprowadzenia weryfikacji, zalewkowania i nakładania, oraz wykonania rozbarwień stron z cyfrowego wzorca.

Jeżeli podczas tworzenia pliku Adobe PDF pominie się obrazy, należy pamiętać o zapewnieniu usługodawcy dostępu do oryginalnych wersji w wysokiej rozdzielczości tych obrazów, które są niezbędne do prawidłowego druku. Ponadto należy pamiętać, że usługodawca musi mieć oprogramowanie Acrobat 7.0 lub nowsze w celu dokładnego wyświetlenia tekstu i grafiki kolorowej. Najlepsze rezultaty wyświetlania zapewnia program Acrobat 8 Professional lub nowszy.

W przypadku procedury obejmującej zarządzanie kolorami, można wykorzystać precyzję profilów kolorów i wyświetlić podgląd wydruku (próbę ekranową). Pozwala to ocenić wygląd kolorów dokumentu po jego wydrukowaniu na danym urządzeniu wyjściowym.

Uwaga:

Jeżeli nie używa się systemu zarządzania kolorami (CMS) z precyzyjnie wykalibrowanymi profilami ICC oraz prawidłowo skalibrowanego monitora, nie można polegać na ekranowym wyglądzie kolorów.

 1. Przygotuj dokument do eksportu do formatu Adobe PDF.
 2. Wyeksportuj go, używając pliku .joboptions dostarczonego przez usługodawcę. Jeżeli nie ma takiego pliku .joboptions, należy użyć predefiniowanego ustawienia PDF/X.
 3. Zweryfikuj plik PDF w programie Acrobat 7.0 Professional lub nowszym.
 4. Przeprowadź próbę i korektę pliku PDF.
 5. Przekaż zoptymalizowany do druku plik Adobe PDF do przygotowalni.

Powiązane tematy

Program Adobe InDesign umożliwia tworzenie i publikowanie ebooków, broszur, ulotek, pocztówek, plakatów, interaktywnych układów stron i innych rodzajów treści.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?