Dowiedz się, jak za pomocą panelu Właściwości uzyskać dostęp do sterowania kontekstowego w programie InDesign.

Panel Właściwości w programie InDesign pozwala wyświetlać ustawienia i elementy sterujące w kontekście bieżącego zadania lub obiegu pracy. Ten nowy panel został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, jednocześnie zapewniając dostęp do odpowiednich elementów sterujących wtedy, gdy są potrzebne.

Panel Właściwości jest domyślnie dostępny w przestrzeni roboczej Podstawy. Jest on również dostępny w menu Okno > Właściwości.

Często używane elementy sterujące z każdego obszaru panelu Właściwości są wyświetlane na wierzchu. Do dodatkowych elementów sterujących można uzyskać dostęp, klikając przycisk Więcej opcji (wielokropek) w prawym dolnym rogu obszaru lub klikając podkreśloną opcję.

Uwaga:

Stan przycisku Więcej opcji (…) jest zachowywany we wszystkich sesjach.

Panel Właściwości
Panel Właściwości

Brak zaznaczenia

Jeśli nie wybrano żadnego obiektu w dokumencie i wybrane jest narzędzie Zaznaczanie, panel Właściwości wyświetla elementy sterujące związane ze stroną, miarką, siatkami, liniami pomocniczymi, przyciąganiem i innymi często używanymi preferencjami. W tym stanie panel Właściwości wyświetla przycisk szybkiej operacji, który umożliwia umieszczenie obrazu w dokumencie.

Brak zaznaczenia

Wybrane obiekty

Przy dowolnym wyborze panel Właściwości wyświetla dwa zestawy elementów sterujących.

  • Przekształcanie i dostosowywanie wyglądu: szerokość, wysokość, wypełnienie, obrys, krycie itd.
  • Dynamiczne: zależnie od zaznaczonej zawartości mogą pojawić się dodatkowe elementy sterujące. Możesz na przykład dostosować atrybuty znaków i akapitów obiektów tekstowych. W przypadku obiektów obrazu panel Właściwości wyświetla elementy sterujące dotyczące konwertowania, kształtu, rozmieszczania, zastępowania, obrazu, osadzania lub cofania go, edycji i pokazywania w Eksploratorze.
properties-panel-selected-objects
Opcje kontekstowe dostępne w panelu Właściwości

A. Wyświetl więcej opcji B. Elementy sterujące dostępne dla obiektu tekstowego C. Elementy sterujące dostępne dla obiektu prostokątnego D. Elementy sterujące dostępne dla pliku połączonego 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online