Przejścia stron ukazują efekty wizualne, takie jak rozpuszczanie czy wycieranie, podczas odwracania stron dokumentu wyeksportowanego do formatu SWF lub PDF. Możesz zastosować różne efekty przejść dla różnych stron lub pojedynczy efekt dla wszystkich stron. Przejścia stron są szczególnie przydatne, gdy tworzysz pokaz slajdów w formacie PDF lub SWF.

Stosowanie przejść stron

Możesz stosować przejścia stron dla pojedynczych stron widzących lub do wszystkich stron widzących w dokumencie. Przejścia stron pojawiają się podczas eksportu dokumentu programu InDesign do formatu PDF lub SWF. Nie możesz stosować przejść do różnych stron w obrębie tej samej strony widzącej ani do stron wzorcowych.

Przejście obrót strony w pliku SWF
Przejście obrót strony w pliku SWF. Kliknij róg obrazu, aby zobaczyć przejście.

 1. Na panelu Strony zaznacz strony widzące, do których zostanie zastosowane przejście strony.

  Upewnij się, że strony widzące są zaznaczone, a nie tylko oznaczone jako cel. Liczby poniżej stron w panelu Strony powinny być podświetlone.

 2. Aby wyświetlić panel Przejścia strony, wybierz kolejno Okno > Interaktywny > Przejścia stron.

 3. Wybierz jedną z opcji menu Przejście.

  Uwaga:

  Przytrzymaj kursor myszy na miniaturce, aby zobaczyć animowany podgląd zaznaczonego przejścia.

  Można się zastanawiać, czy wybranie Przejścia obrót strony (tylko format SWF) do tworzenia efektu zawinięcia strony w pliku SWF jest konieczne. Zastosowanie tego przejścia do ręcznego obracania stron w pliku SWF nie jest konieczne. Jeśli w oknie dialogowym Eksportuj plik SWF zaznaczysz opcję Dołącz interaktywne zawinięcie strony, możliwe będzie ręczne obracanie stron poprzez „chwytanie” kursorem myszy rogu strony w wyeksportowanym pliku SWF lub użycie klawiszy strzałek i przycisków nawigacyjnych do aktywowania przejścia wybranego dla tej strony.

 4. Możesz dostosować przejście wybierając odpowiednie opcje z menu Kierunek i Prędkość.

 5. (Opcjonalnie) Aby zastosować zaznaczone przejście do wszystkich stron widzących w dokumencie, kliknij ikonę Zastosuj do wszystkich stron widzących lub z menu panelu Przejścia stron wybierz polecenie Zastosuj do wszystkich stron widzących.

 6. (Opcjonalnie) Zaznacz inną stronę widzącą w panelu Strony i zastosuj do niej inne przejście.

Po zastosowaniu przejścia na stronie widzącej, na panelu Strony obok danej strony widzącej pojawi się ikona przejścia . Możesz ukryć te ikony, odznaczając opcję Przejścia stron w oknie dialogowym Opcje panelu.

Uwaga:

Aby otrzymać podgląd przejść stron, wyeksportuj dany dokument albo do formatu PDF, albo SWF.

Usuwanie przejść

 • W panelu Strony zaznacz stronę widzącą, z której ma zostać usunięte przejście, a następnie z menu Przejście w panelu Przejście strony wybierz opcję Brak.

 • Aby usunąć przejścia ze wszystkich stron widzących, z menu panelu Przejścia stron wybierz polecenie Wyczyść wszystkie.

Wyświetlanie przejść stron w pliku PDF

Aby dołączyć przejścia stron podczas eksportowania dokumentu PDF, w menu Przejścia stron w oknie dialogowym Eksportowanie do interaktywnego pliku PDF wybierz przejście strony.

Aby wyświetlić przejścia stron w wyeksportowanych plikach PDF, przejdź w Tryb pełnoekranowy naciskając kombinację Ctrl+L (Windows) lub Command+L (Mac OS) podczas przeglądania pliku w programie Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z Trybu pełnoekranowego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online