Używanie kolorów z grafiki importowanej

InDesign oferuje różne metody próbkowania i zmiany definicji kolorów z grafiki zaimportowanej do dokumentu. Kolory dodatkowe z umieszczonych plików PDF lub EPS oraz kanały kolorów dodatkowych z plików Adobe Photoshop (PSD) i TIFF pojawiają się w panelu Próbki w postaci próbek kolorów dodatkowych. Można nadawać te kolory obiektom w swoim dokumencie albo konwertować je na kolory CMYK. Nie można jednak zmieniać wartości kolorów ani usuwać zaimportowanych próbek. Po usunięciu grafiki umieszczonej zaimportowane kolory pozostają, ale są konwertowane na własne kolory InDesign, które można edytować lub usuwać.

Próbkowanie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz

Za pomocą narzędzia Kroplomierz  można dodawać kolory z grafiki importowanej do dokumentu, albo nadawać je obiektom w dokumencie. Jest to użyteczna metoda koordynacji kolorów układu z obrazami.

Dla zapewnienia jak najlepszych rezultatów rozbarwień warto zadbać o to, by nazwy, typy (dodatkowe i standardowe podstawowe) i modele (np. RGB lub CMYK) kolorów próbkowanych w InDesign były zgodne z definicjami kolorów w grafice importowanej. W przypadku braku pewności co do najlepszych ustawień należy skonsultować się z drukarzem.

Posługiwanie się kanałami koloru dodatkowego z pliku Adobe Photoshop (PSD)

Po umieszczeniu w programie InDesign pliku w formacie Photoshop (PSD) lub TIFF kanały kolorów dodatkowych zawarte w zaimportowanym pliku dodawane są do panelu Próbki w postaci farb dodatkowych. Próbki te można zaznaczać i nadawać je innym obiektom w dokumencie. Jednak, aby usunąć te próbki, trzeba najpierw usunąć umieszczony plik.

Domyślnie, gdy importowany jest plik, którego kanał kolorów dodatkowych ma taką samą nazwę jak kolor dodatkowy w dokumencie, ale ma inne wartości kolorów, zachowane zostaną wartości kolorów w dokumencie. Możesz jednak zastąpić wartości kolorów w dokumencie wartościami kolorów z zaimportowanego dokumentu. W tym celu:

  1. Otwórz okno dialogowe Preferencje (Edycja > Preferencje > Ogólne).
  2. W sekcji Ogólne zaznacz następującą opcję:
    Zezwalaj na zastępowanie istniejącej próbki przychodzącym kolorem dodatkowym o tej samej nazwie.
  3. Kliknij OK.

Teraz podczas importowania plików z kanałem koloru dodatkowego o tej samej nazwie co kolor dodatkowy w dokumencie zostanie wyświetlony monit z następującym ostrzeżeniem.

Ostrzeżenie

Posługiwanie się kolorami z plików EPS lub PDF

Po umieszczeniu w dokumencie pliku PDF, grafiki EPS lub pliku Adobe Illustrator (.AI), nazwy kolorów dodatkowych użytych w tym pliku są dodawane do panelu Próbki dokumentu. Stanowi to dla użytkownika informację, że pliki te mogą przyczynić się później do wzrostu kosztów druku, a ponadto pozwala używać tych samych kolorów dodatkowych we własnym dokumencie.

Jeśli importowana grafika zawiera kolor dodatkowy o tej samej nazwie, co kolor dodatkowy w dokumencie użytkownika, ale o innych wartościach koloru, użyte zostaną wartości pochodzące z tego dokumentu.

Zmiana zaimportowanego koloru dodatkowego na kolor podstawowy

Po zaimportowaniu grafiki EPS, PSD, TIFF lub PDF zawierającej kolor dodatkowy (lub kanał koloru dodatkowego), InDesign dodaje nazwę i definicję koloru dodatkowego do panelu Próbki. Próbkę zaimportowanego koloru dodatkowego można zmienić na próbkę standardowego koloru rozbarwianego. Zapewnia to swobodę dostosowywania kolorów — nawet tych w grafice importowanej — do bieżących wymagań druku lub eksportowania.

  1. Dwukrotnie kliknij próbkę do edycji w panelu Próbki.
  2. Wybierz polecenie Podstawowy z menu Typ koloru w oknie dialogowym Opcje próbek.

Uwaga:

Zmienia to typ koloru tylko w dokumencie InDesign. Aby trwale zmienić typ kolorów w grafice, należy otworzyć ją w programie, w którym została utworzona, a następnie zmodyfikować kolory w tym programie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online