Podręcznik użytkownika Anuluj

Używanie kolorów z grafiki importowanej

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Używanie kolorów z grafiki importowanej

InDesign oferuje różne metody próbkowania i zmiany definicji kolorów z grafiki zaimportowanej do dokumentu. Kolory dodatkowe z umieszczonych plików PDF lub EPS oraz kanały kolorów dodatkowych z plików Adobe Photoshop (PSD) i TIFF pojawiają się w panelu Próbki w postaci próbek kolorów dodatkowych. Można nadawać te kolory obiektom w swoim dokumencie albo konwertować je na kolory CMYK. Nie można jednak zmieniać wartości kolorów ani usuwać zaimportowanych próbek. Po usunięciu grafiki umieszczonej zaimportowane kolory pozostają, ale są konwertowane na własne kolory InDesign, które można edytować lub usuwać.

Próbkowanie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz

Za pomocą narzędzia Kroplomierz  można dodawać kolory z grafiki importowanej do dokumentu, albo nadawać je obiektom w dokumencie. Jest to użyteczna metoda koordynacji kolorów układu z obrazami.

Dla zapewnienia jak najlepszych rezultatów rozbarwień warto zadbać o to, by nazwy, typy (dodatkowe i standardowe podstawowe) i modele (np. RGB lub CMYK) kolorów próbkowanych w InDesign były zgodne z definicjami kolorów w grafice importowanej. W przypadku braku pewności co do najlepszych ustawień należy skonsultować się z drukarzem.

Posługiwanie się kanałami koloru dodatkowego z pliku Adobe Photoshop (PSD)

Po umieszczeniu w programie InDesign pliku w formacie Photoshop (PSD) lub TIFF kanały kolorów dodatkowych zawarte w zaimportowanym pliku dodawane są do panelu Próbki w postaci farb dodatkowych. Próbki te można zaznaczać i nadawać je innym obiektom w dokumencie. Jednak, aby usunąć te próbki, trzeba najpierw usunąć umieszczony plik.

Domyślnie, gdy importowany jest plik, którego kanał kolorów dodatkowych ma taką samą nazwę jak kolor dodatkowy w dokumencie, ale ma inne wartości kolorów, zachowane zostaną wartości kolorów w dokumencie. Możesz jednak zastąpić wartości kolorów w dokumencie wartościami kolorów z zaimportowanego dokumentu. W tym celu:

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje (Edycja > Preferencje > Ogólne).
 2. W sekcji Ogólne zaznacz następującą opcję:
  Zezwalaj na zastępowanie istniejącej próbki przychodzącym kolorem dodatkowym o tej samej nazwie.
 3. Kliknij OK.

Teraz podczas importowania plików z kanałem koloru dodatkowego o tej samej nazwie co kolor dodatkowy w dokumencie zostanie wyświetlony monit z następującym ostrzeżeniem.

Posługiwanie się kolorami z plików EPS lub PDF

Po umieszczeniu w dokumencie pliku PDF, grafiki EPS lub pliku Adobe Illustrator (.AI), nazwy kolorów dodatkowych użytych w tym pliku są dodawane do panelu Próbki dokumentu. Stanowi to dla użytkownika informację, że pliki te mogą przyczynić się później do wzrostu kosztów druku, a ponadto pozwala używać tych samych kolorów dodatkowych we własnym dokumencie.

Jeśli importowana grafika zawiera kolor dodatkowy o tej samej nazwie, co kolor dodatkowy w dokumencie użytkownika, ale o innych wartościach koloru, użyte zostaną wartości pochodzące z tego dokumentu.

Zmiana zaimportowanego koloru dodatkowego na kolor podstawowy

Po zaimportowaniu grafiki EPS, PSD, TIFF lub PDF zawierającej kolor dodatkowy (lub kanał koloru dodatkowego), InDesign dodaje nazwę i definicję koloru dodatkowego do panelu Próbki. Próbkę zaimportowanego koloru dodatkowego można zmienić na próbkę standardowego koloru rozbarwianego. Zapewnia to swobodę dostosowywania kolorów — nawet tych w grafice importowanej — do bieżących wymagań druku lub eksportowania.

 1. Dwukrotnie kliknij próbkę do edycji w panelu Próbki.
 2. Wybierz polecenie Podstawowy z menu Typ koloru w oknie dialogowym Opcje próbek.
Uwaga:

Zmienia to typ koloru tylko w dokumencie InDesign. Aby trwale zmienić typ kolorów w grafice, należy otworzyć ją w programie, w którym została utworzona, a następnie zmodyfikować kolory w tym programie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto