Podręcznik użytkownika Anuluj

InDesign | Często zadawane pytania

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Zarządzanie panelem Historia w programie InDesign
   9. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku programu InDesign do pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Podstawy

Adobe InDesign to profesjonalna aplikacja do tworzenia układów stron na potrzeby publikacji drukowanych i cyfrowych. Można za jej pomocą projektować, poddawać wstępnej inspekcji i publikować różne rodzaje zawartości przeznaczonej do druku, Internetu i aplikacji na tablety. Program oferuje precyzyjne sterowanie typografią, wbudowane narzędzia do pracy twórczej, intuicyjne środowisko projektowania oraz ścisłą integrację z programami Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat i Adobe Animate.

Rozwiązanie InDesign zostało przygotowane z myślą o grafikach, osobach zajmujących się przygotowywaniem do druku i realizacją produkcji oraz drukarzach pracujących dla czasopism, firm projektowych, agencji reklamowych, gazet, wydawców książek, sklepów i firm prowadzących sprzedaż katalogową, a także działających w środowiskach projektowania korporacyjnego, druku komercyjnego oraz innych nowoczesnych środowiskach wydawniczych. Więcej informacji o programie InDesign.

Ponieważ InDesign stanowi element usługi Creative Cloud, użytkownicy zyskują dostęp do wszystkich najnowszych aktualizacji oraz przyszłych nowych wersji w chwili ich udostępnienia. Plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud zapewnia dostęp do pakietu Adobe Digital Publishing Suite, Single Edition* z poziomu programu InDesign, co pozwala na projektowanie i pakowanie nieograniczonej liczby pojedynczych aplikacji na iPady oraz przesyłanie ich do sklepu Apple App Store. Więcej informacji: Creative Cloud.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Co nowego.

Program InDesign jest ściśle zintegrowany z programami Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, InCopy oraz Flash Professional. Dzięki podobieństwu interfejsu oraz zbiorowi wspólnych poleceń, paneli i narzędzi w programie InDesign i programach Photoshop, Illustrator, Flash Professional oraz InCopy można łatwo wykorzystać umiejętności obsługi jednego z tych rozwiązań podczas nauki pracy z innym, a także efektywnie przemieszczać się między programami. Układanie, ulepszanie i modyfikowanie grafiki ułatwia opcja importowania natywnych plików programów Photoshop i Illustrator. Dzięki natywnej obsłudze plików PDF dane wynikowe — wydruki, strony internetowe i materiały dla urządzeń — są tworzone w niezawodny, spójny sposób. Zaawansowana integracja programów InDesign i Flash Professional umożliwia oddawanie układów stron z zachowaniem doskonałej jakości — w tym rozkładu animacji, dźwięków i plików wideo umieszczonych w dokumentach. Programy InDesign i InCopy tworzą skuteczne i stabilne środowisko zarządzania obiegiem pracy redakcyjnej w małych zespołach projektowych.

Program InDesign stanowi podstawowy element rodziny zintegrowanych produktów do publikowania, która obejmuje także oprogramowanie InCopy oraz InDesign Server. Program InCopy to profesjonalny program do pisania i redagowania tekstów, który zapewnia ścisłą integrację z programem InDesign , umożliwiając współpracę między projektantami, autorami i redaktorami. Jest także uwzględniony w planie Creative Cloud Wszystkie aplikacje. Program InDesign Server przenosi wysokiej jakości kompozycje i układy na platformę serwerową. Oferuje nowe poziomy automatyzacji obiegów pracy redagowania, tworzenia publikacji promocyjnych i publikowania spersonalizowanych materiałów opartych na danych. Zawiera także rozwiązania do drukowania internetowego na podstawie szablonów.

Tak. Jeśli wymagane jest niestandardowe rozwiązanie oparte na podstawowej technologii programu InDesign, na całym świecie można skorzystać z usług firm integrujących systemy, które oferują rozwiązania do publikowania zgodne z programami InCopy oraz InDesign. Więcej informacji: Niestandardowe rozwiązania do publikowania i redagowania.

Tak. Z programu InDesign korzystają zarówno małe firmy projektowe, jak i wielkie wydawnictwa na całym świecie. Dzięki rozbudowanemu systemowi partnerów, wsparciu ze strony czołowej firmy na rynku oraz wprowadzaniu w życie pomysłów użytkowników program InDesign jest doskonałą propozycją dla dynamicznych środowisk wydawniczych.

Wszystkie wersje programu InDesign obsługują wspólny format plików, dzięki czemu układy utworzone w językach używanych w Indiach, języku japońskim, chińskim, koreańskim oraz językach środkowowschodnich można otwierać i modyfikować w romańskich oraz indyjskich wersjach programu InDesign i odwrotnie. Wersje programu InDesign w językach opartych na alfabecie łacińskim nie zawierają narzędzi typograficznych, narzędzi układu siatki ani siatki ramek do edycji tekstu w językach środkowowschodnich i azjatyckich, które są dostępne w wersjach japońskiej, środkowowschodnich, chińskiej i koreańskiej.

Program InDesign Server oferuje niezawodny, elastyczny i skalowalny mechanizm do obsługi układów oraz kompozycji. Ułatwia on automatyzację sprawdzonych funkcji programu InDesign związanych z tworzeniem projektów, układów i typografii. Oprogramowanie to bazuje na tym samym kodzie podstawowym co program InDesign, dzięki czemu obsługuje różnorodne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesu publikowania. Program udostępnia elementy takie jak drukowanie internetowe, materiały sterowane zmiennymi oraz rozwiązania usprawniające redagowanie, zapewniając przy tym wysoką jakość danych wyjściowych typową dla programu InDesign. Większość rozwiązań opartych na programie InDesign Server korzysta z szablonów utworzonych przez projektantów za pomocą wersji programu InDesign przeznaczonej na komputery osobiste.

Program InDesign Server korzysta z tego samego kodu podstawowego co wersja na komputery osobiste, jednak między tymi rozwiązaniami występuje kilka istotnych różnic.

 • Program InDesign Server to mechanizm używany do wspomagania większych, zautomatyzowanych rozwiązań z zakresu publikowania.
 • Aplikacja InDesign Server nie zawiera wbudowanego interfejsu użytkownika. To klient lub partner oferujący rozwiązanie projektuje interfejs użytkownika do obsługi zautomatyzowanego rozwiązania z zakresu publikowania wspomaganego przez program InDesign Server.
 • Programem InDesign  Server, podobnie jak programem InDesign , można sterować za pomocą skryptów lub wtyczek w języku C++. Można nim także sterować za pomocą interfejsu SOAP lub interfejsów API Java. Ponadto za pomocą platformy Flex i oprogramowania Adobe Flash Builder (dostępnych osobno) można tworzyć atrakcyjne i rozbudowane aplikacje internetowe uruchamiane bezpośrednio w przeglądarkach internetowych lub w formie autonomicznych klientów. Oprogramowanie Adobe AIR i program InDesign Server pełnią wtedy funkcję skalowalnego i niezawodnego składnika serwera wewnętrznego.
 • Zautomatyzowane rozwiązania do publikowania oparte na programie InDesign Server, obsługujące wiele instancji na wielu procesorach, można skalować odpowiednio do zmieniających się potrzeb.
 • Program InDesign Server został poddany rygorystycznym testom, mającym na celu zapewnienie stabilności działania przez długi czas.
 • Program InDesign Server został zaprojektowany i przetestowany pod kątem działania na serwerowych wersjach systemów operacyjnych Windows i Mac OS, również w systemie Microsoft Windows Server 2008 R2.
 • Program InDesign Server nie jest dostępny w ramach subskrypcji Creative Cloud — należy go kupić osobno.

Aby ocenić przydatność technologii InDesign Server do konkretnych zastosowań, zadzwoń do działu sprzedaży pod numer 888-649-2990 lub pobierz wersję próbną, klikając łącze Wypróbuj na stronach produktu InDesign Server.

Pytania o kwestie techniczne

Informacje na ten temat podano na stronie wymagań systemowych.

Tak. Programiści mogą w pełni rozszerzać i automatyzować program InDesign, korzystając ze standardowych technologii programistycznych, w tym języków ActionScript, C++, JavaScript, AppleScript, UXPScript i VBScript. Przygotowane rozszerzenia można także sprzedawać i rozpowszechniać w całych instalacjach usługi Creative Cloud, korzystając z rozwiązania Adobe Exchange zintegrowanego z programem InDesign.

Zestaw SDK programu InDesign zawiera dokumentację, narzędzia i przykładowy kod pomocne w dostosowywaniu oraz tworzeniu wtyczek do programu InDesign. Więcej informacji można uzyskać w Centrum programowania InDesign. Więcej informacji o automatyzowaniu zadań publikowania w programie InDesign można znaleźć w zasobach dotyczących tworzenia skryptów.

Ustawienie ciemniejszego koloru interfejsu użytkownika programu InDesign ma na celu zapewnienie wizualnej spójności z pozostałymi produktami firmy Adobe dla zawodowych projektantów, takimi jak Photoshop, Illustrator i Adobe Premiere Pro. Jasność tę można łatwo zmienić, korzystając z okna dialogowego Preferencje. Wystarczy wybrać polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs użytkownika (Windows) lub InDesign > Preferencje > Interfejs użytkownika (macOS).

Darmowe wersje próbne

Bezpłatne konto Creative Cloud umożliwia pobranie wersji próbnej programu InDesign oraz innych aplikacji Creative Cloud. Po uaktualnieniu do planu wszystkich aplikacji można pobrać pełną wersję każdej aplikacji usługi Creative Cloud.

Jeśli przed pobraniem programu InDesign użytkownik został poproszony o wprowadzenie danych do płatności, wersja próbna automatycznie zamieni się w płatny plan po zakończeniu okresu próbnego. Płatną wersję można też kupić bezpośrednio na stronie Creative Cloud.

Opcje zakupu

Można zakupić plan pojedynczej aplikacji InDesign lub plan wszystkich aplikacji Creative Cloud. Więcej informacji o opcjach zakupu podano na stronie planów Creative Cloud.

Nauka obsługi programu InDesign

Na stronie Nauka i wsparcie programu InDesign można znaleźć wszystkie zasoby potrzebne do rozpoczęcia pracy z programem, takie jak filmy instruktażowe, samouczki, wszechstronna pomoc techniczna do produktu oferowana przez Adobe, a także kontakt ze społecznością doświadczonych użytkowników.

Wersję internetową podręcznika programu InDesign można znaleźć na stronie Podręcznik użytkownika.

Informacje dotyczące programu Illustrator można znaleźć w postach na Instagramie, Facebooku, YouTube i Twitterze. Przydatne instrukcje znajdują się na stronie samouczków programu InDesign.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online