Podręcznik użytkownika Anuluj

Usuwanie awarii programu InDesign

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Zarządzanie panelem Historia w programie InDesign
   9. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku programu InDesign do pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Instrukcje rozwiązywania problemów i usuwania awarii występujących podczas uruchamiania programu InDesign.

„Program InDesign zainstalowany w systemie ulega awarii przy uruchamianiu. Nagle nie można otworzyć programu InDesign za pomocą menu Start lub przez dwukrotne kliknięcie pliku InDesign”.  

Jeśli program InDesign ulegnie nieoczekiwanej awarii lub przestanie odpowiadać, przed kontynuowaniem pracy wykonaj poniższe kroki, aby samodzielnie rozwiązać niektóre z typowych problemów:

 • Uruchom narzędzie do naprawy dysku odpowiednie do systemu: Windows lub macOS.
 • Upewnij się, że program InDesign jest aktualny.

Aktualizacja programu InDesign

Komunikaty systemowe programu InDesign pomagają określić przyczynę awarii, dostarczając listę sytuacji powodujących problemy. Oto niektóre z sytuacji i ich rozwiązania:

Błędy DLL przy uruchamianiu

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 3 min 

Uwaga:

Problem wykryto tylko w systemach operacyjnych Windows 10 przy standardowych uprawnieniach użytkownika. 

 1. Otwórz dzienniki Podglądu zdarzeń systemu Windows w katalogu C:\WINDOWS\system32\config\.

 2. Sprawdź dzienniki pod kątem błędnej ścieżki modułu programu InDesign
  %programfiles%\Adobe\Adobe InDesign[version] \PMRuntime.dll.

 3. Uruchom aplikację jako administrator.

 4. Kliknij program InDesign prawym przyciskiem myszy w menu Start i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Uprawnienia folderu Preferencje

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 4 min

Uwaga:

Pamiętaj, aby utworzyć kopię zapasową folderów, ponieważ zresetowanie preferencji spowoduje usunięcie wszystkich ustawień niestandardowych, a program InDesign będzie uruchamiany z ustawieniami domyślnymi. 

Wykonaj kroki opisane w sekcji Nie można uruchomić programu InDesign z powodu niewystarczających uprawnień, aby skonfigurować uprawnienia odczytu/zapisu dla folderu preferencji. 

Uszkodzone czcionki

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 5 min

 1. Usuń lub wyłącz czcionki, których nazwy zawierają znaki specjalne, np. Ithornët.

 2. Zidentyfikuj, odizoluj i rozwiąż problemy z czcionką powodującą błąd.

Zawieszenie/awaria aplikacji przy uruchomieniu

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 3 min

 1. Odinstaluj program InDesign.

 2. Usuń poniższy folder aplikacji InDesign, aby skasować uszkodzone preferencje, a następnie zainstaluj ponownie program InDesign.

Windows 10

 • InDesign_Cache=%USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\

 • InDesign_Preferences=%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

macOS

 • InDesign_Cache=~/Library/Caches/Adobe InDesign\

 • InDesign_Preferences=~/Library/Preferences/Adobe InDesign\

Ustawienia programu antywirusowego

Istnieje możliwość, że ustawienia oprogramowania antywirusowego na komputerze powodują awarię programu InDesign po uruchomieniu. Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać niektóre problemy z oprogramowaniem antywirusowym:

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 2 min

 1. Otwórz oprogramowanie antywirusowe GDATA i przejdź do menu Ustawienia > Zaawansowane > Tryb.

 2. Zmień Tryb na Sprawdzaj tylko uprawnienia do odczytu.

 3. Kliknij przycisk OK i uruchom program InDesign.

W celu uzyskania dalszych instrukcji, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej GDATA.

Uwaga:

Problem ten został rozwiązany w wersji programu antywirusowego GDATA 25.5.9.25 lub nowszej.

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 2 min

 1. Zaktualizuj antywirus AVG do najnowszej wersji.

 2. Wykonaj poniższe kroki, aby dodać plik dvatemporalxmp.dll do listy wyjątków programu AVG:

  • W konsoli interfejsu AVG wybierz opcję Ustawienia > Ogólne > Lista wyjątków.

  • Należy dodać do listy wyjątków plik dvatemporalxmp.dll dostępny w katalogu instalacyjnym programu InDesign 15.0.

Uwaga:

Niektóre rodzaje programów antywirusowych AVG, takie jak AVG Zen lub Business Security, mają inne konsole interfejsu użytkownika, a procedura dodawania pliku DLL do listy wyjątków przebiega inaczej. Wyjaśnienia na temat oprogramowania antywirusowego AVG można uzyskać od jego producenta. 

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 2 min

Po uruchomieniu aplikacji Adobe na komputerach z systemem macOS 10.12 i nowszych z oprogramowaniem antywirusowym Cylance aplikacja ulega awarii i wyświetla następujący błąd: Nie można otworzyć aplikacji z powodu problemu

Skontaktuj się z administratorem IT, aby dodać Adobe Crash Reporter Client do listy dozwolonych z poziomu sieciowej konsoli zarządzania Cylance.  Udostępnij następujące ścieżki, aby administrator IT dodał Adobe Crash Reporter Client do listy dozwolonych:

Uwaga:

Zastąp <Adobe application> nazwą i wersją aplikacji zainstalowanej w systemie. Jeśli w systemie jest na przykład zainstalowana najnowsza wersja programu Adobe InDesign, zastąp <Adobe application> nazwą Adobe InDesign 2022.

 • /Applications/<Adobe application>/<Adobe application>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashReporter

 • /Applications/<Adobe application>/<Adobe application>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter

 • /Users/<username>.Trash/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter

Różne problemy

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać nieoczekiwane problemy, takie jak problemy z plikami biblioteki w sieci, problemy związane z systemem operacyjnym lub problemy z nazwami folderów UXP i CEP:

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 3 min 

Program InDesign 2020 ulega awarii po uruchomieniu, ponieważ błędna aktualizacja systemu Windows uszkodziła plik VCRuntime dlls. Przed wykonaniem poniższych kroków zamknij wszystkie aplikacje w systemie. 

Okno dialogowe problemu z awarią
Okno dialogowe awarii

 1. Przejdź do opcji Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Microsoft Visual C++ 2015-2019 (x64)/2017-2019 (x64).

 3. Kliknij opcję Zmień > Napraw. 

  Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby naprawić aplikację Microsoft Visual C++. 

  Zmień ustawienia aplikacji VC 2015-2020.
  Kliknij przycisk Zmień.

  Naprawa środowiska uruchomieniowego VC
  Kliknij przycisk Napraw i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 4. Uruchom ponownie system i uruchom program InDesign.

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, pobierz najnowszą wersję pakietu VCRuntime z witryny wsparcia Microsoft i powtórz kroki 1–4. 

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 3 min 

Program InDesign może ulec awarii podczas pracy z bibliotekami InDesign przechowywanymi w lokalizacji sieciowej lub udostępnionej. Wykonaj poniższe czynności, by naprawić problem w systemie Windows lub macOS. 

 1. Otwórz folder Biblioteka, który jest domyślnie ukryty. Informacje o wyświetlaniu ukrytych plików i folderów można znaleźć na stronie Pokazywanie ukrytych plików.

 2. Przejdź do folderu C:\Users\{użytkownik}\AppData\Local\Adobe\InDesign\{nr wersji}\{język}\. {użytkownik} to nazwa użytkownika, której używasz do logowania, {nr wersji} to wersja programu InDesign, a {język} to język aplikacji InDesign zainstalowany na komputerze.

  Na przykład jeśli logujesz się za pomocą identyfikatora jan kowalski, program InDesign jest w wersji 17.0, a wersja językowa to en_US, ścieżka będzie wyglądała następująco: C:\Users\jankowalski\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version 17.0\en_US\

  Przejdź do ścieżki instalacji aplikacji InDesign
  Przejdź do ścieżki instalacji aplikacji InDesign

 3. Zmień nazwę folderu Caches na Caches_old.

 4. Uruchamianie w programie InDesign.

 1. Otwórz folder Biblioteka, który jest domyślnie ukryty. Aby otworzyć folder Biblioteka, kliknij pulpit w celu upewnienia się, że program Finder jest aktywny, przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz polecenia Idź > Biblioteka.

 2. Przejdź do folderu Dysk twardy/Users/{użytkownik}/Library/Caches/Adobe InDesign/{nr wersji}/{użytkownik} to nazwa zalogowanego użytkownika, a {nr wersji} to wersja programu InDesign.

  Przykładowo jeśli zalogowany jest użytkownik jan kowalski, a program InDesign jest w wersji 17.0, ścieżka będzie miała następującą postać: Macintosh HD/Users/jankowalski/Biblioteka/Caches/Adobe InDesign/Version 17

 3. Zmień nazwę folderu, określając język aplikacji InDesign zainstalowany na komputerze. Na przykład zmień nazwę folderu en_US na en_US_old.

 4. Uruchamianie w programie InDesign.

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 3 min 

Aby rozwiązać problem, spróbuj wykonać poniższe kroki rozwiązywania problemów. 

 1. Dodaj plik wykonywalny programu InDesign jako wyjątek w pakiecie Symantec DLP Security Suite:

  1. Otwórz konsolę Symantec Security Suite Enforce Console i przejdź do sekcji System > Agent > Application monitoring i dodaj program InDesign jako wyjątek.
  2. Usuń zaznaczenie wszystkich kanałów wykrywania w sekcji ApplicationMonitoring Configuration.
  3. Kliknij przycisk Zapisz. Uruchom ponownie system, a następnie uruchom program InDesign.
  Symantec DLP_Settings
  Ustawienia Symantec w celu dodania programu InDesign jako wyjątku.

 2. Uruchom program InDesign z pulpitu Creative Cloud.

  Uwaga:

  Obejście nie ma zastosowania, jeśli panel aplikacji jest wyłączony.

 3. Uruchom plik wykonywalny InDesign z folderu instalacji lub skrótu menu Start jako administrator.

 4. Uruchom aplikację w trybie zgodności systemu Windows 7.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny i wybierz opcję Właściwości. Na karcie Zgodność zaznacz opcję Uruchom ten program w trybie zgodności i wybierz system Windows 7 z listy rozwijanej.

  Zmiana trybu zgodności
  Uruchom tryb zgodności systemu Windows 7.

 5. Przywróć instalację systemu Windows do wersji Windows 7.

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 2 min 

Zmień nazwę folderu CEP na CEP.old i folderu UXP na UXP.old w następujących ścieżkach i uruchom ponownie program InDesign. 

 

Windows

macOS

Foldery CEP

 • C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Adobe\CEP
 • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP

 • /Library/Application Support/Adobe/CEP/
 • ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/

UXP

Przejdź do folderu C:\Program Files\Common Files\Adobe\UXP

Przejdź do folderu Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/UXP

 Szacowany czas rozwiązywania problemu: 5 min 

Program InDesign/InCopy ulega awarii po uruchomieniu z powodu wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wobec programu InDesign/InCopy.

Aby rozwiązać problem, należy zaktualizować system operacyjny macOS lub Windows do najnowszej wersji.

Wtyczki innych producentów

Jeśli niedawno została zainstalowana wtyczka innej firmy, to ona może być przyczyną awarii. Zobacz Rozwiązywanie problemów z wtyczkami innych firm do programu InDesign.

Uszkodzony plik InDesign

Jeśli po dwukrotnym kliknięciu pliku InDesign w celu otwarcia aplikacji dochodzi do awarii, problem może dotyczyć tego konkretnego pliku. Spróbuj otworzyć aplikację osobno, aby wykluczyć problem z plikiem. Informacje: Jak rozwiązać problemy związane z uszkodzonymi plikami InDesign.

Nie spełnianie minimalnych wymagań

Zaleca się aktualizację systemu zgodnie z następującymi wymaganiami:

Czy nadal pojawiają się awarie?

Służymy pomocą!

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu i potrzebujesz pomocy, możesz udostępnić więcej informacji o awarii i dziennik awarii, aby pomóc firmie Adobe rozwiązać problem. 

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online