Określanie znaczników drukarskich

Podczas przygotowywania dokumentu do druku trzeba umieścić w nim pewne znaczniki, które ułatwią drukarni określenie, gdzie należy przyciąć papier, jak ułożyć klisze rozbarwień przy sporządzaniu prób, jak zmierzyć kliszę pod względem właściwej kalibracji i gęstości punktowej, itd. Wybranie jednej z opcji znaczników strony powoduje rozszerzenie granic tej strony, tak aby pomieściła znaczniki drukarskie, spad (części tekstu lub obiektów, które po przycięciu znajdą się poza granicami strony) albo obszar informacji o pracy (obszar poza stroną i spadem, który zawiera instrukcje drukarni albo informacje o wykonaniu zadania).

Jeżeli definiuje się linie cięcia, a dokument ma zawierać obszar spadu lub informacji o pracy, należy pamiętać o rozszerzeniu strony w taki sposób, by pomieściła dodatkowo spad lub informacje o pracy. Również rozmiar nośnika musi być odpowiednio większy, aby zmieściła się na nim strona wraz z dodatkowymi znakami drukarskimi, spadami lub obszarem na informacje o pracy. Jeżeli dokument nie mieści się na nośniku, można posłużyć się opcją Położenie strony w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj. Opcja ta umożliwia sterowanie tym, które elementy zostaną przycięte.

Jeśli zaznaczysz opcję Linie cięcia, to podczas drukowania rozkładówek znaczniki zagięcia drukowane są jako linie ciągłe.

Znaczniki drukarskie
Znaczniki drukarskie

A. Linie cięcia B. Paser C. Informacje o stronie D. Paski kolorów E. Znaczniki spadu F. Obszar informacji o pracy 
  1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
  2. Kliknij przycisk Znaczniki i spad po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
  3. Zaznacz opcję Wszystkie znaczniki drukarskie albo wybierz poszczególne znaczniki.

Obszary spadu i informacji o pracy definiuje się w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Obszary spadu i informacji o pracy są pomijane po przycięciu dokumentu do ostatecznego rozmiaru strony. Obiekty poza obszarem spadu lub informacji o pracy (w zależności od tego, który jest szerszy) nie są drukowane.

Podczas drukowania można przesłonić domyślne położenie znaczników spadu w sekcji Spad i informacje o pracy w obszarze Znaczniki i spady.

Programy wyposażone w odpowiednie funkcje post-processingu mogą wykorzystywać pliki zapisane w formacie PostScript do wdrażania własnego, zmiennego spadu.

  1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
  2. Kliknij przycisk Znaczniki i spad po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
  3. Zaznacz opcję Wszystkie znaczniki drukarskie albo wybierz poszczególne znaczniki.
  4. Aby przesłonić parametry spadu wybrane w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu usuń zaznaczenie opcji Użyj ustawień spadu dokumentu. Następnie wprowadź wartości od 0 do 6 cali (lub ich równowartość) w pola Górny, Dolny, Lewy i Prawy (dla dokumentów drukowanych jednostronnie) lub Górny, Dolny, Wewnętrzny i Zewnętrzny (dla dokumentów dwustronnych ze stronami obok siebie). Aby równomiernie rozszerzyć przesunięcie przy wszystkich krawędziach strony kliknij ikonę Utwórz wszystkie ustawienia takie same .
  5. Zaznacz opcję Dołącz obszar informacji o pracy, aby wydrukować obiekty przy użyciu obszaru informacyjnego zdefiniowanego w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.

Uwaga:

Przed wydrukowaniem dokumentu można wyświetlić podgląd obszarów spadu i informacji o pracy. Służą do tego ikony Tryb podglądu spadu  oraz Tryb podglądu linotypu  znajdujące się na dole paska narzędzi. (Ikony te mogą być zakryte przez ikonę trybu podglądu ).

Opcje znaczników i spadów

Obszar Znaczniki i spad zawiera następujące opcje:

Wszystkie znaczniki drukarskie

Wybiera wszystkie znaczniki drukarskie, w tym linie cięcia, znaczniki spadu, pasery, paski koloru i informacje o stronie.

Linie cięcia

Dodaje cienkie linie pionowe i poziome wyznaczające miejsca przycięcia strony. Linie cięcia mogą również ułatwić pasowanie (wyrównywanie) rozbarwień. Używając ich razem ze znacznikami spadu można wybrać znaczniki nakładające się na siebie.

Znaczniki spadu

Dodaje cienkie linie wyznaczające dodatkowy obszar obrazu poza zdefiniowanymi granicami strony.

Pasery

Dodaje poza obszarem strony małe „celowniki”, ułatwiające dopasowywanie do siebie rozbarwień kolorowego dokumentu.

Paski koloru

Dodaje małe kolorowe kwadraty odpowiadające kolorom CMYK i tintom szarości (w skokach co 10%). Usługodawca używa tych znaczników do dostosowania gęstości farby na maszynie drukarskiej.

Informacje o stronie

Drukuje nazwę pliku, numer strony, bieżącą datę i godzinę oraz nazwę rozbarwienia. Informacje te drukowane są czcionką Helvetica o rozmiarze 6 punktów. Program umieszcza je w lewym dolnym rogu każdego arkusza papieru lub kliszy. Opcja Informacje o stronie wymaga 13mm (0,5 cala) miejsca wzdłuż poziomej krawędzi strony.

Należy mieć na uwadze, że informacje o stronie są drukowane z wykorzystaniem czcionki GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (gotycka, średnia).

Tekst

Umożliwia wybór znaczników domyślnych lub niestandardowych (np. na strony japońskie). Można tworzyć własne znaczniki drukarskie albo używać niestandardowych znaczników utworzonych przez inną firmę.

Grubość

Wyświetla możliwe grubości linii cięcia i spadu.

Przesunięcie

Określa odległość od krawędzi strony (nie spadu), w jakiej program InDesign umieści znaczniki drukarskie. Domyślnie program InDesign rysuje znaczniki drukarskie w odległości 6 punktów od krawędzi strony. Aby znaczniki drukarskie nie weszły na spad należy pamiętać o ustawieniu opcji Przesunięcie na wartość większą niż opcja Spad.

Zmiana położenia strony na nośniku

Przy drukowaniu dokumentu na nośniku ciętym o rozmiarze większym niż rozmiar dokumentu można sterować położeniem obszaru informacji o pracy i spadu, znaczników drukarskich i samej strony na powierzchni nośnika. Służą do tego opcje Położenie strony, dostępne w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj. Jeżeli dokument nie mieści się na nośniku i musi zostać przycięty, można użyć tych opcji do określenia obszarów, które mają ulec przycięciu. Rezultaty wyboru opcji pokazuje pole podglądu w oknie dialogowym Drukuj.

Uwaga:

Aby zobaczyć obszary spadu i informacji o pracy oraz znaczniki drukarskie zamiast opcji Położenie strony użyj opcji Zmieść. Strony przeskalowane w tej opcji są zawsze wyśrodkowane. Jeżeli wybierze się opcje Zmieść, Miniaturki lub Podziel, to opcje położenia strony będą niedostępne.

  1. Wybierz jedną z opcji z menu Położenie strony w panelu Ustawienia okna dialogowego Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online