Podręcznik użytkownika Anuluj

Znaczniki drukarskie i spady

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI (dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych)
   1. Tekst na obraz (beta)
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Określanie znaczników drukarskich

Podczas przygotowywania dokumentu do druku trzeba umieścić w nim pewne znaczniki, które ułatwią drukarni określenie, gdzie należy przyciąć papier, jak ułożyć klisze rozbarwień przy sporządzaniu prób, jak zmierzyć kliszę pod względem właściwej kalibracji i gęstości punktowej, itd. Wybranie jednej z opcji znaczników strony powoduje rozszerzenie granic tej strony, tak aby pomieściła znaczniki drukarskie, spad (części tekstu lub obiektów, które po przycięciu znajdą się poza granicami strony) albo obszar informacji o pracy (obszar poza stroną i spadem, który zawiera instrukcje drukarni albo informacje o wykonaniu zadania).

Jeżeli definiuje się linie cięcia, a dokument ma zawierać obszar spadu lub informacji o pracy, należy pamiętać o rozszerzeniu strony w taki sposób, by pomieściła dodatkowo spad lub informacje o pracy. Również rozmiar nośnika musi być odpowiednio większy, aby zmieściła się na nim strona wraz z dodatkowymi znakami drukarskimi, spadami lub obszarem na informacje o pracy. Jeżeli dokument nie mieści się na nośniku, można posłużyć się opcją Położenie strony w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj. Opcja ta umożliwia sterowanie tym, które elementy zostaną przycięte.

Jeśli zaznaczysz opcję Linie cięcia, to podczas drukowania rozkładówek znaczniki zagięcia drukowane są jako linie ciągłe.

Znaczniki drukarskie

A. Linie cięcia B. Paser C. Informacje o stronie D. Paski kolorów E. Znaczniki spadu F. Obszar informacji o pracy 

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Kliknij przycisk Znaczniki i spad po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
 3. Zaznacz opcję Wszystkie znaczniki drukarskie albo wybierz poszczególne znaczniki.

Obszary spadu i informacji o pracy definiuje się w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Obszary spadu i informacji o pracy są pomijane po przycięciu dokumentu do ostatecznego rozmiaru strony. Obiekty poza obszarem spadu lub informacji o pracy (w zależności od tego, który jest szerszy) nie są drukowane.

Podczas drukowania można przesłonić domyślne położenie znaczników spadu w sekcji Spad i informacje o pracy w obszarze Znaczniki i spady.

Programy wyposażone w odpowiednie funkcje post-processingu mogą wykorzystywać pliki zapisane w formacie PostScript do wdrażania własnego, zmiennego spadu.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Kliknij przycisk Znaczniki i spad po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
 3. Zaznacz opcję Wszystkie znaczniki drukarskie albo wybierz poszczególne znaczniki.
 4. Aby przesłonić parametry spadu wybrane w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu usuń zaznaczenie opcji Użyj ustawień spadu dokumentu. Następnie wprowadź wartości od 0 do 6 cali (lub ich równowartość) w pola Górny, Dolny, Lewy i Prawy (dla dokumentów drukowanych jednostronnie) lub Górny, Dolny, Wewnętrzny i Zewnętrzny (dla dokumentów dwustronnych ze stronami obok siebie). Aby równomiernie rozszerzyć przesunięcie przy wszystkich krawędziach strony kliknij ikonę Utwórz wszystkie ustawienia takie same  .
 5. Zaznacz opcję Dołącz obszar informacji o pracy, aby wydrukować obiekty przy użyciu obszaru informacyjnego zdefiniowanego w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.
Uwaga:

Przed wydrukowaniem dokumentu można wyświetlić podgląd obszarów spadu i informacji o pracy. Służą do tego ikony Tryb podglądu spadu  oraz Tryb podglądu linotypu  znajdujące się na dole paska narzędzi. (Ikony te mogą być zakryte przez ikonę trybu podglądu ).

Opcje znaczników i spadów

Obszar Znaczniki i spad zawiera następujące opcje:

Wszystkie znaczniki drukarskie

Wybiera wszystkie znaczniki drukarskie, w tym linie cięcia, znaczniki spadu, pasery, paski koloru i informacje o stronie.

Linie cięcia

Dodaje cienkie linie pionowe i poziome wyznaczające miejsca przycięcia strony. Linie cięcia mogą również ułatwić pasowanie (wyrównywanie) rozbarwień. Używając ich razem ze znacznikami spadu można wybrać znaczniki nakładające się na siebie.

Znaczniki spadu

Dodaje cienkie linie wyznaczające dodatkowy obszar obrazu poza zdefiniowanymi granicami strony.

Pasery

Dodaje poza obszarem strony małe „celowniki”, ułatwiające dopasowywanie do siebie rozbarwień kolorowego dokumentu.

Paski koloru

Dodaje małe kolorowe kwadraty odpowiadające kolorom CMYK i tintom szarości (w skokach co 10%). Usługodawca używa tych znaczników do dostosowania gęstości farby na maszynie drukarskiej.

Informacje o stronie

Drukuje nazwę pliku, numer strony, bieżącą datę i godzinę oraz nazwę rozbarwienia. Informacje te drukowane są czcionką Helvetica o rozmiarze 6 punktów. Program umieszcza je w lewym dolnym rogu każdego arkusza papieru lub kliszy. Opcja Informacje o stronie wymaga 13mm (0,5 cala) miejsca wzdłuż poziomej krawędzi strony.

Należy mieć na uwadze, że informacje o stronie są drukowane z wykorzystaniem czcionki GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (gotycka, średnia).

Tekst

Umożliwia wybór znaczników domyślnych lub niestandardowych (np. na strony japońskie). Można tworzyć własne znaczniki drukarskie albo używać niestandardowych znaczników utworzonych przez inną firmę.

Grubość

Wyświetla możliwe grubości linii cięcia i spadu.

Przesunięcie

Określa odległość od krawędzi strony (nie spadu), w jakiej program InDesign umieści znaczniki drukarskie. Domyślnie program InDesign rysuje znaczniki drukarskie w odległości 6 punktów od krawędzi strony. Aby znaczniki drukarskie nie weszły na spad należy pamiętać o ustawieniu opcji Przesunięcie na wartość większą niż opcja Spad.

Zmiana położenia strony na nośniku

Przy drukowaniu dokumentu na nośniku ciętym o rozmiarze większym niż rozmiar dokumentu można sterować położeniem obszaru informacji o pracy i spadu, znaczników drukarskich i samej strony na powierzchni nośnika. Służą do tego opcje Położenie strony, dostępne w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj. Jeżeli dokument nie mieści się na nośniku i musi zostać przycięty, można użyć tych opcji do określenia obszarów, które mają ulec przycięciu. Rezultaty wyboru opcji pokazuje pole podglądu w oknie dialogowym Drukuj.

Uwaga:

Aby zobaczyć obszary spadu i informacji o pracy oraz znaczniki drukarskie zamiast opcji Położenie strony użyj opcji Zmieść. Strony przeskalowane w tej opcji są zawsze wyśrodkowane. Jeżeli wybierze się opcje Zmieść, Miniaturki lub Podziel, to opcje położenia strony będą niedostępne.

 1. Wybierz jedną z opcji z menu Położenie strony w panelu Ustawienia okna dialogowego Drukuj.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?